Genel Bakış

Versiyon bilgisi

Versiyon : v1.4.22

URI şeması

Sunucu : seffaflik.epias.com.tr
Kök Dizin : /electricity-service
Şemalar : HTTPS

Etiketler

 • consumption-data-controller

 • consumption-export-controller

 • dashboard-data-controller

 • generation-data-controller

 • generation-export-controller

 • main-data-controller

 • markets-ancillary-services-data-controller

 • markets-ancillary-services-export-controller

 • markets-bilateral-contracts-data-controller

 • markets-bilateral-contracts-export-controller

 • markets-dams-data-controller

 • markets-dams-export-controller

 • markets-data-controller

 • markets-dgp-data-controller

 • markets-dgp-export-controller

 • markets-export-controller

 • markets-gddk-data-controller

 • markets-gddk-export-controller

 • markets-general-data-data-controller

 • markets-general-data-export-controller

 • markets-gip-data-controller

 • markets-gip-export-controller

 • markets-gop-data-controller

 • markets-gop-export-controller

 • markets-imbalance-data-controller

 • markets-imbalance-export-controller

 • markets-vep-data-controller

 • markets-vep-export-controller

 • markets-yekg-data-controller

 • markets-yekg-export-controller

 • menu-controller

 • renewables-data-controller

 • renewables-export-controller

 • transmission-data-controller

 • transmission-export-controller

Doküman Hakkında

Bu dokümanda Şeffaflık Platformu Elektrik servislerinin tanımları ve bu servislerin nasıl çağrılacağı anlatılmaktadır.

1. Şeffaflık Elektrik Servisleri Hakkında

Şeffaflık Platformu uygulaması REST servisler üzerine kuruludur. JSON ve XML isteklerini kabul eder ve gelen isteğe göre JSON yada XML cevap döner.

Uygulamanın kullanıcı arayüzünde görmüş olduğunuz bilgilerin tamamı dışarıya açık olan bu servislerden alınmaktadır. Bu arayüzü kullanmadan da sahip olduğunuz uygulamalar ile sistemi kullanmanız mümkündür.

2. İstemci Oluşturmak

Bu dökmanı okuyarak Postman'de nasıl bir istek gönderebileceğinizi 4 dakikalık kısa eğitim videosunu izleyerek öğrenebilirsiniz.

Servis dokümantasyonu Swagger ile hazırlanmıştır. İlgili ortama ait aşağıdaki swagger.json dosyalarını kullanarak, servisleri test edip, ilgili yazılım diline göre istemci oluşturabilirsiniz(Örneğin Postman’de içe aktarım yaparak ya da aşağıdaki Swagger Editor linklerini kullanarak)

Servise gelen ve giden tüm mesajlardaki tarih alanları ISO-8601 formatındadır. Format yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ssXXX şeklinde olmalıdır. Veriler Türkiye saatine göre ayarlanmış olup(+0300), eski veriler için önceki zaman dilimini göz önünde bulundurmayı unutmayınız. Örnek bir zaman değeri şu şekildedir. 2023-11-14T17:30:00+03:00
Örnek ISO8601 Parser Java 8
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

public class DateUtil
{

  public static Date fromISO8601Date(String v)
  {
    if (null == v) return null;
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX");
    try
    {
      return sdf.parse(v);
    } catch (ParseException e)
    {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

  public static String toISO8601Date(Date v)
  {
    if (null == v) return null;
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX");
    return sdf.format(v);
  }
}
Servislerdeki dönen verileri sayfalı şekilde almak istendiğinde servise parametre olarak sayfalama verilerinin gönderilmesi gerekmektedir. Sayfalama isteğinin nasıl yapılacağı aşağıdaki örnek üzerinden inceleyebilirsiniz.
Örnek Sayfalama İsteği
 "page": {
 "number":1, //çekilmek istenen sayfa numarası.
 "size":20,//Her bir sayfada getirilmek istenen satır sayısı.
 "sort":{
  "direction":"ASC",//Verilerin sıralama sırası ASC ya da DESC girilebilir.
  "field":"date" //Sıralanmak istenen alan adı, sadece önceden belirlenmiş alanlarda geçerlidir.
 },
 "total":0 //Toplam veri sayısı, bu değer istek yaparken girilmeyebilir, sonuç verileri içindir.
}

3. Servis Detayları

Bu bölümden kategorilerine göre Servis çağırım detayları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

4. Dizinler

4.1. Tüketici Sayısı Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/consumer-quantity

4.1.1. Açıklama

İl bazında tüketici sayılarının tüketici türüne ve tüketici profil gruplarına göre ayrımı aylık olarak gösterilmektedir.

4.1.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.1.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.1.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.1.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.1.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.2. Profil Grubu Listeleme Servisi

GET /v1/consumption/data/consumer-sector-list

4.2.1. Açıklama

Tüketici bilgisi sayfalarının filtreleme alanları için Profil Grubu Listeleme servisidir.

4.2.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.2.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.2.4. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.3. Tüketim Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/consumption-quantity

4.3.1. Açıklama

İl bazında tüketici miktarlarının tüketici türüne ve tüketici profil gruplarına göre ayrımı aylık olarak gösterilmektedir.

4.3.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.3.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.3.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.3.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.3.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.4. Talep Tahmini Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/demand-forecast

4.4.1. Açıklama

İlgili dağıtım bölgesinde dağıtım şirketine ait 2018-2027 arası tüketicilerin yıllık brüt tahmin değerleridir. Veriler TEAİŞ Raporlarından temin edilmektedir.

4.4.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.4.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.4.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.4.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.4.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.5. Dağıtım Bölgesi Servisi

GET /v1/consumption/data/distribution-region

4.5.1. Açıklama

Dağıtım Bölgesi Servisi

4.5.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.5.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.5.4. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.6. İl, İlçe ST Adedi Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/eligible-consumer-count

4.6.1. Açıklama

Sayaç kullanım tipi serbest tüketici olan sayaçların ilçe ve profil abone grubu bazındaki sayısıdır. Paylaşılan ilçe bilgilerinde geçmiş ilçe isimleri yer alabilmektedir. Analiz yapılırken bu hususa dikkat edilmesi önemle rica olunur.

4.6.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.6.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.6.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.6.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.6.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.7. Serbest Tüketici Tüketim Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/eligible-consumer-quantity

4.7.1. Açıklama

Sayaç kullanım tipi serbest tüketici olan sayaçların uzlaştırmaya esas çekiş miktarı toplamıdır.

4.7.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.7.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.7.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.7.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.7.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.8. Dağıtım Şirketlerinin Alındığı Servis

GET /v1/consumption/data/get-distribution-companies

4.8.1. Açıklama

Dağıtım Şirketlerinin Alındığı Servis

4.8.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.8.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.8.4. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.9. Yük Tahmin Planı Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/load-estimation-plan

4.9.1. Açıklama

Bir sonraki gün için yapılan saatlik talep miktarıdır.

4.9.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.9.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.9.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.9.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.9.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.10. Ana Tarife Grubu

GET /v1/consumption/data/main-tariff-group-list

4.10.1. Açıklama

Ana Tarife gruplarını dönen servis.

4.10.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

< MainTariffGroup > array

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.10.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.10.4. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.11. Sayaç Adedi Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/meter-count

4.11.1. Açıklama

İçerisinde bulunana dönemden bir sonraki dönem için açıklanan sayaç adedi verisidir.

4.11.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.11.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.11.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.11.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.11.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.12. Aylık Endeks Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/monthly-index

4.12.1. Açıklama

Piyasa Takas Fiyatı (PTF), Negatif Sistem Dengesizlik Fiyatı, YEKDEM Birim Fiyat, Ulusal Tarife Birim Fiyatları ve Piyasa Yönetim Sistemine kayıtlı tüketicilere ait uzlaştırma dönemi bazındaki çekiş miktarları kullanılarak hesaplanan değere ilişkin veri seti. Referans endeks 100 olarak alınacaktır.

4.12.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.12.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.12.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.12.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.12.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.13. Çarpan Değeri Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/multiple-factor

4.13.1. Açıklama

Uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapılamayan sayaçlar için uygulanan profilleme işleminde kullanılan değerlere ilişkin veri seti.

4.13.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.13.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.13.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.13.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.13.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.14. Dağıtım Firmaları Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/multiple-factor-distribution

4.14.1. Açıklama

Dağıtım Firmaları Listeleme Servisi

4.14.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.14.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

< Distribution > array

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.14.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.14.5. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.15. Sayaç Okuma Tipi Listeleme Servisi

GET /v1/consumption/data/multiple-factor-meter-reading-type

4.15.1. Açıklama

Sayaç Okuma Tipi Listeleme Servisi

4.15.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

< MeterReadingType > array

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.15.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.15.4. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.16. Profil Abone Grubu Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/multiple-factor-profile-group

4.16.1. Açıklama

Profil Abone Grubu Listeleme Servisi

4.16.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.16.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.16.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.16.5. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.17. Yüzdesel Tüketim Bilgileri Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/percentage-consumption-info

4.17.1. Açıklama

Fiili tüketimin il bazında ve profil abone grubu bazında yüzdesel kırılımına ilişkin veri seti.

4.17.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.17.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.17.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.17.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.17.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.18. Planlı Kesinti Bilgisi Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/planned-power-outage-info

4.18.1. Açıklama

Yapılması planlanan kesinti bilgilerinin sunulduğu ekrandır.

4.18.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.18.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.18.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.18.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.18.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.19. Profil Abone Grubu Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/profile-subscription-group-list

4.19.1. Açıklama

İl ilçe st adedi sayfası için profil abone grubu listesi döner

4.19.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.19.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

< string > array

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.19.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.19.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.19.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.20. Gerçek Zamanlı Tüketim Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/realtime-consumption

4.20.1. Açıklama

Anlık olarak gerçekleşen tüketim değerinin saatlik bazda gösterildiği veridir. Gerçek Zamanlı Tüketim verisi 2 saat geriden gelecek sekilde yayınlanmaktadır.

4.20.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.20.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.20.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.20.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.20.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.21. Serbest Tüketici Adedi Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/st-adedi

4.21.1. Açıklama

Sayaç kullanım tipi serbest tüketici olan sayaçların sayısıdır.

4.21.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.21.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.21.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.21.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.21.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.22. Serbest Tüketici Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/st-uecm

4.22.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullananların, bir uzlaştırma dönemi içinde saatlik olarak sistemden aldığı enerji miktarlarının toplam değerine ilişkin veri seti.

4.22.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.22.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.22.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.22.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.22.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.23. Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı (UEÇM) Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/uecm

4.23.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas çekiş birimlerinin, bir uzlaştırma dönemi içinde saatlik olarak sistemden aldığı enerji miktarlarının toplam değerine ilişkin veri seti

4.23.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.23.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.23.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.23.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.23.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.24. Plansız Kesinti Bilgisi Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/unplanned-power-outage-info

4.24.1. Açıklama

Plansız kesintilerin sunulduğu ekrandır.

4.24.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.24.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.24.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.24.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.24.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.25. Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı (UEÇM) Listeleme Servisi

POST /v1/consumption/data/withdrawal-quantity-under-supply-liability

4.25.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas çekiş birimlerinin, tedarik yükümlülüğü kapsamında sistemden aldığı enerji miktarlarının toplam değerine ilişkin veri seti. Bir fatura döneminde YEKDEM gelirinin YEK toplam bedelinden fazla olması durumunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplama yapılmakta olup, Görevli Tedarik Şirketlerinin K1 kapsamındaki satışları hariç tüm satışlar için tedarikçilere uygulanan birim fiyat 0 TL/MWh olmaktadır.

4.25.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.25.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.25.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.25.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.25.6. Etiketler

 • consumption-data-controller

4.26. Tüketici Sayısı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/consumer-quantity

4.26.1. Açıklama

İl bazında tüketici sayılarının tüketici türüne ve tüketici profil gruplarına göre ayrımı aylık olarak gösterilmektedir. Tüketici Sayısı Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.26.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.26.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.26.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.26.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.26.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.27. Tüketim Miktarları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/consumption-quantity

4.27.1. Açıklama

İl bazında tüketici miktarlarının tüketici türüne ve tüketici profil gruplarına göre ayrımı aylık olarak gösterilmektedir. Tüketim Miktarları Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.27.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.27.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.27.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.27.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.27.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.28. Talep Tahmini Dışa Aktarım Servisidir.

POST /v1/consumption/export/demand-forecast-export

4.28.1. Açıklama

Talep Tahmini Dışa Aktarım Yapılan Servistir.

4.28.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.28.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.28.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.28.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.28.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.29. İl, İlçe ST Adedi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/eligible-consumer-count

4.29.1. Açıklama

Sayaç kullanım tipi serbest tüketici olan sayaçların ilçe ve profil abone grubu bazındaki sayısıdır. Paylaşılan ilçe bilgilerinde geçmiş ilçe isimleri yer alabilmektedir. Analiz yapılırken bu hususa dikkat edilmesi önemle rica olunur. İl, İlçe ST Adedi Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.29.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.29.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.29.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.29.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.29.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.30. Serbest Tüketici Tüketim Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/eligible-consumer-quantity

4.30.1. Açıklama

Sayaç kullanım tipi serbest tüketici olan sayaçların uzlaştırmaya esas çekiş miktarı toplamıdır. Serbest Tüketici Tüketim Miktarı Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.30.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.30.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.30.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.30.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.30.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.31. Yük Tahmin Planı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/load-estimation-plan

4.31.1. Açıklama

Bir sonraki gün için yapılan saatlik talep miktarıdır. Yük Tahmin Planı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.31.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.31.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.31.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.31.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.31.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.32. Sayaç Adedi Listeleme Servisi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/meter-count-export

4.32.1. Açıklama

İçerisinde bulunana dönemden bir sonraki dönem için açıklanan sayaç adedi verisidir. Sayaç Adedi Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.32.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.32.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.32.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.32.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.32.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.33. Aylık Endeks Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/monthly-index

4.33.1. Açıklama

Piyasa Takas Fiyatı (PTF), Negatif Sistem Dengesizlik Fiyatı, YEKDEM Birim Fiyat, Ulusal Tarife Birim Fiyatları ve Piyasa Yönetim Sistemine kayıtlı tüketicilere ait uzlaştırma dönemi bazındaki çekiş miktarları kullanılarak hesaplanan değere ilişkin veri seti. Referans endeks 100 olarak alınacaktır. Aylık Endeks Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.33.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.33.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.33.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.33.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.33.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.34. Çarpan Değeri Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/multiple-factor

4.34.1. Açıklama

Uzlaştırma dönemi bazında ölçüm yapılamayan sayaçlar için uygulanan profilleme işleminde kullanılan değerlere ilişkin veri seti.Çarpan Değeri Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.34.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.34.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.34.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.34.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.34.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.35. Yüzdesel Tüketim Bilgileri Listeleme Servisi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/percentage-consumption-info

4.35.1. Açıklama

Fiili tüketimin il bazında ve profil abone grubu bazında yüzdesel kırılımına ilişkin veri seti. Yüzdesel Tüketim Bilgileri Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.35.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.35.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.35.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.35.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.35.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.36. Planlı Kesinti Bilgisi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/planned-power-outage-info

4.36.1. Açıklama

Yapılması planlanan kesinti bilgilerinin sunulduğu ekrandır. Planlı Kesinti Bilgisi Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.36.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.36.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.36.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.36.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.36.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.37. Gerçek Zamanlı Tüketim Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/realtime-consumption

4.37.1. Açıklama

Anlık olarak gerçekleşen tüketim değerinin saatlik bazda gösterildiği veridir. Gerçek Zamanlı Tüketim verisi 2 saat geriden gelecek sekilde yayınlanmaktadır.

4.37.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.37.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.37.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.37.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.37.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.38. Serbest Tüketici Adedi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/st-adedi

4.38.1. Açıklama

Sayaç kullanım tipi serbest tüketici olan sayaçların sayısıdır. Serbest Tüketici Adedi Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.38.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.38.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.38.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.38.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.38.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.39. Serbest Tüketici Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/st-uecm

4.39.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullananların, bir uzlaştırma dönemi içinde saatlik olarak sistemden aldığı enerji miktarlarının toplam değerine ilişkin veri seti. Serbest Tüketici Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.39.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.39.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.39.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.39.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.39.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.40. Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı (UEÇM) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/uecm-export

4.40.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas çekiş birimlerinin, bir uzlaştırma dönemi içinde saatlik olarak sistemden aldığı enerji miktarlarının toplam değerine ilişkin veri seti. Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı (UEÇM) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.40.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.40.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.40.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.40.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.40.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.41. Plansız Kesinti Bilgisi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/unplanned-power-outage-info

4.41.1. Açıklama

Plansız kesintilerin sunulduğu ekrandır. Plansız Kesinti Bilgisi Listeleme Servisi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.41.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.41.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.41.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.41.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.41.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.42. Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı (UEÇM) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/consumption/export/withdrawal-quantity-under-supply-liability

4.42.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullananların, bir uzlaştırma dönemi içinde saatlik olarak sistemden aldığı enerji miktarlarının toplam değerine ilişkin veri seti. Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı (UEÇM) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.42.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.42.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.42.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.42.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.42.6. Etiketler

 • consumption-export-controller

4.43. Aktif Doluluk Listeleme Servisi

POST /v1/dams/data/active-fullness

4.43.1. Açıklama

Bir barajın maksimum ve minimum işletme seviyeleri arasındaki hacimin yüzdesidir. Formül: Aktif Doluluk= [( İlgili Tarihteki Seviyeye Karşılık Gelen Hacim – Minimum Hacim ) / ( Maksimum Hacim – Minimum Hacim )] * 100. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri bulunmamaktadır.

4.43.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.43.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.43.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.43.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.43.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.44. Aktif Hacim Listeleme Servisi

POST /v1/dams/data/active-volume

4.44.1. Açıklama

Bir barajın ilgili tarihteki seviyeye karşılık gelen hacmi ve minimum işletme seviyeleri arasındaki hacimdir. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri verilmemektedir.

4.44.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.44.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.44.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.44.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.44.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.45. Havza listesini dönen servisir.

GET /v1/dams/data/basin-list

4.45.1. Açıklama

Havza listesini dönen servisir.

4.45.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

< string > array

4.45.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.45.4. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.46. Günlük Kot Listeleme Servisi

POST /v1/dams/data/daily-kot

4.46.1. Açıklama

Barajın ilgili gündeki su yüksekliğini belirtir. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri bulunmamaktadır.

4.46.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.46.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.46.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.46.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.46.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.47. Günlük Hacim Listeleme Servisi

POST /v1/dams/data/daily-volume

4.47.1. Açıklama

Bir barajın ilgili tarihteki seviyesine karşılık gelen hacimdir. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri verilmemektedir.

4.47.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.47.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.47.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.47.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.47.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.48. Kot Listeleme Servisi

POST /v1/dams/data/dam-kot

4.48.1. Açıklama

İlgili barajın maximum ve minumum seviyesini gösterir.

4.48.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.48.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.48.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.48.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.48.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.49. Havza ismi ile Barajlar listesini dönen servisir.

POST /v1/dams/data/dam-list

4.49.1. Açıklama

Havza ismi ile Barajlar listesini dönen servisir.

4.49.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.49.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.49.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.49.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.49.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.50. Hacim Listeleme Servisi

POST /v1/dams/data/dam-volume

4.50.1. Açıklama

İlgili barajın maksimum ve minumum hacim seviyesini gösterir.

4.50.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.50.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.50.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.50.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.50.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.51. Debi ve Kurulu Güç Listeleme Servisi

POST /v1/dams/data/flow-rate-and-installed-power

4.51.1. Açıklama

İlgili barajda üniteden geçen suyun miktarını ve barajın kurulu gücünü gösterir.

4.51.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.51.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.51.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.51.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.51.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.52. Suyun Enerji Karşılığı Listeleme Servisi

POST /v1/dams/data/water-energy-provision

4.52.1. Açıklama

Barajda yer alan suyun hesaplanan MWh cinsinden enerji karşılığıdır. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri verilmemektedir.

4.52.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.52.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.52.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.52.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.52.6. Etiketler

 • markets-dams-data-controller

4.53. Aktif Doluluk Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/dams/export/active-fullness

4.53.1. Açıklama

Bir barajın maksimum ve minimum işletme seviyeleri arasındaki hacimin yüzdesidir. Formül: Aktif Doluluk= [( İlgili Tarihteki Seviyeye Karşılık Gelen Hacim – Minimum Hacim ) / ( Maksimum Hacim – Minimum Hacim )] * 100. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri bulunmamaktadır. Aktif Doluluk Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.53.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.53.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.53.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.53.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.53.6. Etiketler

 • markets-dams-export-controller

4.54. Aktif Hacim Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/dams/export/active-volume

4.54.1. Açıklama

Bir barajın ilgili tarihteki seviyeye karşılık gelen hacmi ve minimum işletme seviyeleri arasındaki hacimdir. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri verilmemektedir. Aktif Hacim Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.54.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.54.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.54.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.54.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.54.6. Etiketler

 • markets-dams-export-controller

4.55. Günlük Kot Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/dams/export/daily-kot

4.55.1. Açıklama

Barajın ilgili gündeki su yüksekliğini belirtir. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri bulunmamaktadır. Günlük Kot Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.55.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.55.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.55.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.55.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.55.6. Etiketler

 • markets-dams-export-controller

4.56. Günlük Hacim Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/dams/export/daily-volume

4.56.1. Açıklama

Bir barajın ilgili tarihteki seviyesine karşılık gelen hacimdir. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri verilmemektedir. Günlük Hacim Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.56.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.56.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.56.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.56.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.56.6. Etiketler

 • markets-dams-export-controller

4.57. Kot Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/dams/export/dam-kot

4.57.1. Açıklama

İlgili barajın maximum ve minumum seviyesini gösterir. Kot Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.57.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.57.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.57.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.57.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.57.6. Etiketler

 • markets-dams-export-controller

4.58. Hacim Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/dams/export/dam-volume

4.58.1. Açıklama

İlgili barajın maksimum ve minumum hacim seviyesini gösterir. Hacim Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.58.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.58.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.58.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.58.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.58.6. Etiketler

 • markets-dams-export-controller

4.59. Debi ve Kurulu Güç Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/dams/export/flow-rate-and-installed-power

4.59.1. Açıklama

İlgili barajda üniteden geçen suyun miktarını ve barajın kurulu gücünü gösterir. Debi ve Kurulu Güç Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.59.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.59.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.59.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.59.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.59.6. Etiketler

 • markets-dams-export-controller

4.60. Suyun Enerji Karşılığı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/dams/export/water-energy-provision

4.60.1. Açıklama

Barajda yer alan suyun hesaplanan MWh cinsinden enerji karşılığıdır. Veriler saat 17:00 itibariyle nihai halini almaktadır. Baraj verileri günlük olarak verilmektedir. Geriye dönük veri verilmemektedir. Suyun Enerji Karşılığı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.60.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.60.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.60.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.60.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.60.6. Etiketler

 • markets-dams-export-controller

4.61. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Dengeleme Güç Piyasası Servisi

GET /v1/dashboard/balancing-power-market

4.61.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere,dengeleme güç piyasası verilerini getirir.

4.61.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.61.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.61.4. Etiketler

 • dashboard-data-controller

4.62. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gün Öncesi Piyasası Servisi

GET /v1/dashboard/day-ahead-market

4.62.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gün Öncesi Piyasası Servisi

4.62.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.62.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.62.4. Etiketler

 • dashboard-data-controller

4.63. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gün İçi Piyasası Servisi

GET /v1/dashboard/intra-day-market

4.63.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, Gün İçi Piyasası verilerini getirir.

4.63.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.63.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.63.4. Etiketler

 • dashboard-data-controller

4.64. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Piyasa Mesaj Sistemi Servisi

GET /v1/dashboard/market-message-system

4.64.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, piyasa mesaj sistemi verilerini getirir.

4.64.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.64.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.64.4. Etiketler

 • dashboard-data-controller

4.65. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gerçek Zamanlı Tüketim Servisi

GET /v1/dashboard/realtime-consumption

4.65.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, gerçek zamanlı Tüketim verilerini getirir.

4.65.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.65.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.65.4. Etiketler

 • dashboard-data-controller

4.66. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Gerçek Zamanlı Üretim Servisi

GET /v1/dashboard/realtime-generation

4.66.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, gerçek zamanlı üretim verilerini getirir.

4.66.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.66.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.66.4. Etiketler

 • dashboard-data-controller

4.67. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Spot Gaz Piyasası Servisi

GET /v1/dashboard/spot-gas-market

4.67.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere,spot gaz piyasası verilerini getirir.

4.67.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.67.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.67.4. Etiketler

 • dashboard-data-controller

4.68. Şeffaflık Ana Sayfası(Dashboard) Ağırlıklı Ortalama Fiyat Servisi

GET /v1/dashboard/weighted-average-price

4.68.1. Açıklama

Şeffaflık Ana Sayfasında gösterilmek üzere, Ağırlıklı Ortalama Fiyat verilerini getirir.

4.68.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.68.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.68.4. Etiketler

 • dashboard-data-controller

4.69. Emre Amade Kapasite (EAK) Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/aic

4.69.1. Açıklama

Emre Amade Kapasite: Bir üretim biriminin sisteme sağlayabileceği aktif güç kapasitesidir.

4.69.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.69.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.69.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.69.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.69.6. Etiketler

 • generation-data-controller

4.70. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/dpp

4.70.1. Açıklama

Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim Programı, katılımcının bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim değeridir.

4.70.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.70.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.70.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.70.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.70.6. Etiketler

 • generation-data-controller

4.71. Uzlaştırma Esas Veriş Miktarı (UEVM) Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/injection-quantity

4.71.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş birimlerinin, bir uzlaştırma dönemi içinde saatlik olarak sisteme verdiği elektrik miktarının toplam değeridir.

4.71.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.71.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.71.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.71.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.71.6. Etiketler

 • generation-data-controller

4.72. Uzlaştırma Esas Veriş Miktarı (UEVM) Santral Listesi Servisi

GET /v1/generation/data/injection-quantity-powerplant-list

4.72.1. Açıklama

Uzlaştırma Esas Veriş Miktarı (UEVM) Santral Listesi Servisi

4.72.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.72.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.72.4. Etiketler

 • generation-data-controller

4.73. Lisanslı Santral Yatırımları Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/licensed-powerplant-investment-list

4.73.1. Açıklama

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ön kabulü tamamlanmış ve devreye alınmış elektrik üretim tesislerinin aylık listesidir. Elektrik üretim tesislerinin aylık listesidir.

4.73.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.73.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.73.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.73.5. Etiketler

 • generation-data-controller

4.74. Organizasyon Listesi Getirme Servisi

POST /v1/generation/data/organization-list

4.74.1. Açıklama

İstekte verilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tanımlı organizasyonların listesini döner.

4.74.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.74.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.74.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.74.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.74.6. Etiketler

 • generation-data-controller

4.75. Santral Listeleme Servisi

GET /v1/generation/data/powerplant-list

4.75.1. Açıklama

TEİAŞ Sistemlerine Ait Santral Bilgileri Listeleme Servisi.Bu servis sonucunda dönen santral bilgileri(santral id bilgisi gibi) TEIAS sistemlerinden alınan verilerdir.

4.75.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.75.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.75.4. Etiketler

 • generation-data-controller

4.76. Gerçek Zamanlı Üretim Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/realtime-generation

4.76.1. Açıklama

Elektrik üretiminin kaynak bazında saatlik gösterimidir. Santrallere ait üretim verileri için, en son bir önceki günün verileri gelmekte, ilgili güne ait santral verileri çekilmek istendiğinde hatalı istek bilgisi dönmektedir.

4.76.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.76.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.76.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.76.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.76.6. Etiketler

 • generation-data-controller

4.77. Bölge Listesi Getirme Servisi

GET /v1/generation/data/region-list

4.77.1. Açıklama

Bölge Listesi Getirme Servisi

4.77.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.77.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.77.4. Etiketler

 • generation-data-controller

4.78. Kesinleştirilmiş Uzlaştırma Dönemi Üretim Planı (KUDÜP) Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/sbfgp

4.78.1. Açıklama

Gün öncesinde bildirilen UEVÇB bazında kaynaklara göre kesinleşmiş günlük üretim planlarının gün içi piyasasının kapanışından sonra DUY 69. madde kapsamında güncellenmesiyle oluşan kesinleşmiş günlük üretim planları.

4.78.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.78.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.78.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.78.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.78.6. Etiketler

 • generation-data-controller

4.79. Uevçb Listeleme Servisi

POST /v1/generation/data/uevcb-list

4.79.1. Açıklama

Verilen organizasyon id’ye ait UEVÇB’lerin listesini döner.

4.79.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.79.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.79.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.79.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.79.6. Etiketler

 • generation-data-controller

4.80. Emre Amade Kapasite (EAK) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/aic

4.80.1. Açıklama

Emre Amade Kapasite: Bir üretim biriminin sisteme sağlayabileceği aktif güç kapasitesidir. Emre Amade Kapasite (EAK) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.80.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.80.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.80.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.80.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.80.6. Etiketler

 • generation-export-controller

4.81. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/dpp

4.81.1. Açıklama

Kesinleşmiş Gün Öncesi Üretim Programı, katılımcının bir sonraki güne ilişkin gerçekleştirmeyi öngördüğü ve sistem işletmecisine dengeleme güç piyasasının başlangıcında bildirdiği üretim değeridir. Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı (KGÜP) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.81.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.81.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.81.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.81.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.81.6. Etiketler

 • generation-export-controller

4.82. Uzlaştırma Esas Veriş Miktarı (UEVM) Dışarı Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/injection-quantity

4.82.1. Açıklama

Uzlaştırma Esas Veriş Miktarı (UEVM) Dışarı Aktarım Servisi

4.82.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.82.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.82.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.82.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.82.6. Etiketler

 • generation-export-controller

4.83. Lisanslı Santral Yatırımları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/licensed-powerplant-investment-list

4.83.1. Açıklama

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ön kabulü tamamlanmış ve devreye alınmış elektrik üretim tesislerinin aylık listesidir. Elektrik üretim tesislerinin aylık listesidir. Lisanslı Santral Yatırımları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.83.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.83.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.83.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.83.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.83.6. Etiketler

 • generation-export-controller

4.84. Gerçek Zamanlı Üretim Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/realtime-generation

4.84.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Dışa Aktarım Servisi

4.84.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.84.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.84.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.84.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.84.6. Etiketler

 • generation-export-controller

4.85. Kesinleştirilmiş Uzlaştırma Dönemi Üretim Planı (KUDÜP) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/generation/export/sbfgp

4.85.1. Açıklama

Gün öncesinde bildirilen UEVÇB bazında kaynaklara göre kesinleşmiş günlük üretim planlarının gün içi piyasasının kapanışından sonra DUY 69. madde kapsamında güncellenmesiyle oluşan kesinleşmiş günlük üretim planları. Kesinleştirilmiş Uzlaştırma Dönemi Üretim Planı (KUDÜP) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.85.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.85.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.85.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.85.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.85.6. Etiketler

 • generation-export-controller

4.86. Ana Tarih Servisi

GET /v1/main/date-init

4.86.1. Açıklama

Uygulama genelinde kullanılacak olan tarih verilerini dönen servis

4.86.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.86.3. Etiketler

 • main-data-controller

4.87. İlçe Listeleme Servisi

POST /v1/main/district-list

4.87.1. Açıklama

Şehir bilgisine göre ilçe listelesini dönen servistir.

4.87.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.87.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.87.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.87.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.87.6. Etiketler

 • main-data-controller

4.88. Şehir Listeleme Servisi

GET /v1/main/province-list

4.88.1. Açıklama

EPİAŞ Sisteminde kayıtlı Türkiye şehir listelemesini dönen servistir. İstanbul, Asya ve Avrupa olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

4.88.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.88.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.88.4. Etiketler

 • main-data-controller

4.89. Primer Frekans Rezerv Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/data/primary-frequency-capacity-amount

4.89.1. Açıklama

Katılımcıların gerçek zamanlı frekans dengeleme için ayırması gereken saatlik toplam birincil frekans kapasite hacimleridir.

4.89.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.89.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.89.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.89.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.89.6. Etiketler

 • markets-ancillary-services-data-controller

4.90. Primer Frekans Kontrolü (PFK) Fiyat Listeleme Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/data/primary-frequency-capacity-price

4.90.1. Açıklama

Saatlik bazda ihale ile belirlenen PFK kapasite bedelidir.

4.90.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.90.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.90.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.90.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.90.6. Etiketler

 • markets-ancillary-services-data-controller

4.91. Sekonder Frekans Rezerv Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/data/secondary-frequency-capacity-amount

4.91.1. Açıklama

Saatlik toplam belirlenen rezerv miktarlarıdır.

4.91.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.91.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.91.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.91.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.91.6. Etiketler

 • markets-ancillary-services-data-controller

4.92. Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) Fiyat Listeleme Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/data/secondary-frequency-capacity-price

4.92.1. Açıklama

Saatlik bazda ihale ile belirlenen SFK kapasite bedelidir.

4.92.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.92.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.92.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.92.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.92.6. Etiketler

 • markets-ancillary-services-data-controller

4.93. Primer Frekans Rezerv Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/export/primary-frequency-capacity-amount

4.93.1. Açıklama

Katılımcıların gerçek zamanlı frekans dengeleme için ayırması gereken saatlik toplam birincil frekans kapasite hacimleridir. Primer Frekans Rezerv Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.93.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.93.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.93.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.93.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.93.6. Etiketler

 • markets-ancillary-services-export-controller

4.94. Primer Frekans Kontrolü (PFK) Fiyat Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/export/primary-frequency-capacity-price

4.94.1. Açıklama

Saatlik bazda ihale ile belirlenen PFK kapasite bedelidir. Primer Frekans Kontrolü (PFK) Fiyat Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.94.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.94.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.94.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.94.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.94.6. Etiketler

 • markets-ancillary-services-export-controller

4.95. Sekonder Frekans Rezerv Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/export/secondary-frequency-capacity-amount

4.95.1. Açıklama

Saatlik toplam belirlenen rezerv miktarlarıdır. Sekonder Frekans Rezerv Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.95.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.95.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.95.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.95.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.95.6. Etiketler

 • markets-ancillary-services-export-controller

4.96. Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) Fiyat Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/ancillary-services/export/secondary-frequency-capacity-price

4.96.1. Açıklama

Saatlik bazda ihale ile belirlenen SFK kapasite bedelidir. Sekonder Frekans Kontrolü (SFK) Fiyat Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.96.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.96.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.96.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.96.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.96.6. Etiketler

 • markets-ancillary-services-export-controller

4.97. EÜAŞ - GTŞ İkili Anlaşmalar Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/data/amount-of-bilateral-contracts

4.97.1. Açıklama

Düzenlemeye tabi tarife kapsamına göre EÜAŞ ile GTŞ’lerin arasında yapılan ikili anlaşmaların aylık toplamlarını göstermektedir.

4.97.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.97.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.97.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.97.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.97.6. Etiketler

 • markets-bilateral-contracts-data-controller

4.98. İkili Anlaşma (İA) Alış Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/data/bilateral-contracts-bid-quantity

4.98.1. Açıklama

İkili anlaşmalara ait alış miktarları verisidir.

4.98.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.98.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.98.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.98.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.98.6. Etiketler

 • markets-bilateral-contracts-data-controller

4.99. İkili Anlaşma (İA) Satış Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/data/bilateral-contracts-offer-quantity

4.99.1. Açıklama

İkili anlaşmalara ait satış miktarı verisidir.

4.99.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.99.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.99.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.99.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.99.6. Etiketler

 • markets-bilateral-contracts-data-controller

4.100. EÜAŞ - GTŞ İkili Anlaşmalar Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/export/amount-of-bilateral-contracts

4.100.1. Açıklama

Düzenlemeye tabi tarife kapsamına göre EÜAŞ ile GTŞ’lerin arasında yapılan ikili anlaşmaların aylık toplamlarını göstermektedir. EÜAŞ - GTŞ İkili Anlaşmalar Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.100.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.100.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.100.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.100.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.100.6. Etiketler

 • markets-bilateral-contracts-export-controller

4.101. İkili Anlaşma (İA) Alış Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/export/bilateral-contracts-bid-quantity

4.101.1. Açıklama

İkili anlaşmalara ait alış miktarları verisidir. İkili Anlaşma (İA) Alış Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.101.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.101.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.101.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.101.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.101.6. Etiketler

 • markets-bilateral-contracts-export-controller

4.102. İkili Anlaşma (İA) Satış Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bilateral-contracts/export/bilateral-contracts-offer-quantity

4.102.1. Açıklama

İkili anlaşmalara ait satış miktarı verisidir. İkili Anlaşma (İA) Satış Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.102.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.102.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.102.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.102.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.102.6. Etiketler

 • markets-bilateral-contracts-export-controller

4.103. Yük Atma (YAT) Talimat Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bpm/data/order-summary-down

4.103.1. Açıklama

0, 1, 2 kodlu Alma Talimat Miktarı (YAT), sistem yönünde elektrik fazlası durumlarda sistemi dengelemek için verilen talimat miktarıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır.

4.103.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.103.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.103.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.103.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.103.6. Etiketler

 • markets-dgp-data-controller

4.104. Yük Alma (YAL) Talimat Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bpm/data/order-summary-up

4.104.1. Açıklama

0, 1, 2 kodlu Alma Talimat Miktarı (YAL), sistem yönünde elektrik açığı durumlarda sistemi dengelemek için verilen talimat miktarıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır.

4.104.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.104.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.104.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.104.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.104.6. Etiketler

 • markets-dgp-data-controller

4.105. Sistem Yönü Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bpm/data/system-direction

4.105.1. Açıklama

Sistemde elektrik fazlası veya elektrik açığı olduğunu gösterir. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır.

4.105.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.105.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.105.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.105.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.105.6. Etiketler

 • markets-dgp-data-controller

4.106. Sistem Marjinal Fiyatı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/bpm/data/system-marginal-price

4.106.1. Açıklama

Sistem Marjinal Fiyatı, Dengeleme Güç Piyasasında net talimat hacmine karşılık gelen teklifin fiyatıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır.

4.106.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.106.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.106.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.106.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.106.6. Etiketler

 • markets-dgp-data-controller

4.107. Yük Atma (YAT) Talimat Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bpm/export/order-summary-down

4.107.1. Açıklama

0, 1, 2 kodlu Alma Talimat Miktarı (YAT), sistem yönünde elektrik fazlası durumlarda sistemi dengelemek için verilen talimat miktarıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır. Yük Atma (YAT) Talimat Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.107.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.107.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.107.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.107.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.107.6. Etiketler

 • markets-dgp-export-controller

4.108. Yük Alma (YAL) Talimat Miktarları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bpm/export/order-summary-up

4.108.1. Açıklama

0, 1, 2 kodlu Alma Talimat Miktarı (YAL), sistem yönünde elektrik açığı durumlarda sistemi dengelemek için verilen talimat miktarıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır. Yük Alma (YAL) Talimat Miktarları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.108.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.108.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.108.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.108.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.108.6. Etiketler

 • markets-dgp-export-controller

4.109. Sistem Yönü Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bpm/export/system-direction

4.109.1. Açıklama

Sistemde elektrik fazlası veya elektrik açığı olduğunu gösterir. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır. Sistem Yönü Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.109.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.109.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.109.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.109.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.109.6. Etiketler

 • markets-dgp-export-controller

4.110. Sistem Marjinal Fiyatı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/bpm/export/system-marginal-price

4.110.1. Açıklama

Sistem Marjinal Fiyatı, Dengeleme Güç Piyasasında net talimat hacmine karşılık gelen teklifin fiyatıdır. Veriler 4 saat önceki talimatları yansıtmaktadır. Sistem Marjinal Fiyatı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.110.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.110.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.110.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.110.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.110.6. Etiketler

 • markets-dgp-export-controller

4.111. GÖP Blok Alış Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/amount-of-block-buying

4.111.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda sunulan en az 4 en fazla 24 saati kapsayan ve eşleşen blok alış tekliflerinin toplam miktarıdır.

4.111.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.111.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.111.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.111.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.111.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.112. GÖP Blok Satış Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/amount-of-block-selling

4.112.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda sunulan en az 4 en fazla 24 saati kapsayan ve eşleşen blok satış tekliflerinin toplam miktarıdır.

4.112.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.112.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.112.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.112.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.112.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.113. GÖP Eşleşme Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/clearing-quantity

4.113.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda eşleşen tekliflerin saatlik toplam miktardır.

4.113.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.113.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.113.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.113.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.113.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.114. Göp Eşleşme Miktarı Organizasyon Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/clearing-quantity-organization-list

4.114.1. Açıklama

Göp Eşleşme Miktarı için organizasyonları listeler.

4.114.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.114.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.114.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.114.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.114.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.115. GÖP İşlem Hacmi Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/day-ahead-market-trade-volume

4.115.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda eşleşen alış tekliflerinin saatlik toplam mali değeridir.

4.115.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.115.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.115.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.115.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.115.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.116. GÖP Esnek Alış Teklif Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/flexible-offer-buying-quantity

4.116.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcısının, belirli bir teklif zaman aralığında belirtilen teklif süresi için, lot cinsinden uzlaştırma dönemi bazlı değişebilen alış miktarlarını eşleşen ve eşleşmeyen teklif kırılımında içerir.

4.116.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.116.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.116.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.116.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.116.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.117. GÖP Esnek Satış Teklif Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/flexible-offer-selling-quantity

4.117.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcısının, belirli bir teklif zaman aralığında belirtilen teklif süresi için, lot cinsinden uzlaştırma dönemi bazlı değişebilen satış miktarlarını eşleşen ve eşleşmeyen teklif kırılımında içerir.

4.117.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.117.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.117.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.117.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.117.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.118. Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı (K.PTF) Listeme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/interim-mcp

4.118.1. Açıklama

Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı , Gün Öncesi Piyasası’na sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan itiraz süreci tamamlanmamış saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.İtiraz süreci tamamlanmamış saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.

4.118.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.118.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.118.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.118.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.118.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.119. Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı (K.PTF) yayınlanma durumunu dönen servis

GET /v1/markets/dam/data/interim-mcp-published-status

4.119.1. Açıklama

Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı (K.PTF) yayınlanma durumunu dönen servis

4.119.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.119.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.119.4. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.120. GÖP Esnek Teklif Eşleşme Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/matched-flexible-offer-quantity

4.120.1. Açıklama

Esnek Teklif Eşleşme Miktarları Belirli bir teklif zaman aralığı boyunca belirli bir teklif süresi için değişebilen miktarlardan ve bu miktarlar için tek fiyat bilgilerinden oluşan esnek tekliflerin alış ve satış yönlü eşleşme miktarları

4.120.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.120.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.120.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.120.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.120.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.121. Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/mcp

4.121.1. Açıklama

Piyasa Takas Fiyatı, Gün Öncesi Piyasası’na sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.Gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmıştır.

4.121.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.121.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.121.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.121.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.121.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.122. GÖP Fiyattan Bağımsız Alış Teklifi Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/price-independent-bid

4.122.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında saatlik olarak fiyat kırılımı oluşturulmadan sunulan alış tekliflerinin toplamıdır.

4.122.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.122.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.122.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.122.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.122.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.123. GÖP Fiyattan Bağımsız Satış Teklifi Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/price-independent-offer

4.123.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında saatlik olarak fiyat kırılımı oluşturulmadan sunulan satış tekliflerinin toplamıdır.

4.123.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.123.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.123.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.123.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.123.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.124. GÖP Fark Tutarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/side-payments

4.124.1. Açıklama

Alış tekliflerinden kaynaklı fark tutarı alış yönlü blok ve esnek teklif eşleşmelerinden, satış tekliflerinden kaynaklı fark tutarı satış yönlü blok ve esnek teklif eşleşmelerinden kaynaklanmaktadır.Fark tutarı hesaplanması ve dağıtılmasına ilişkin detaylar Fark Tutarı Prosedürü’nde yer almaktadır.

4.124.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.124.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.124.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.124.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.124.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.125. GÖP Teklif Edilen Alış Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/submitted-bid-order-volume

4.125.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda 0 TL/MWh fiyat seviyesine sunulan saatlik, blok ve esnek alış teklif miktarlarının toplamıdır.

4.125.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.125.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.125.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.125.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.125.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.126. GÖP Teklif Edilen Satış Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/submitted-sales-order-volume

4.126.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda azami uzlaştırma fiyat seviyesine sunulan saatlik, blok ve esnek satış teklif miktarlarının toplamıdır.Azami Uzlaştırma Fiyatı 01.10.2023 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

4.126.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.126.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.126.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.126.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.126.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.127. GÖP Arz-Talep Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/supply-demand

4.127.1. Açıklama

Her bir fiyat kırılımındaki saatlik teklif miktarına, kabul edilen blok ve esnek teklif miktarlarının ilave edilmesiyle oluşturulmuş teklif setlerinin gösterilmesidir.Arz miktarı: Her bir fiyat kırılımındaki saatlik arz ile kabul edilen blok ve esnek arz miktarının toplamıdır. Talep miktarı: Her bir fiyat kırılımındaki saatlik talep ile kabul edilen blok ve esnek talep miktarının toplamıdır.

4.127.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.127.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.127.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.127.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.127.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.128. Arz Talep Grafik Verisi Veri Listeleme Servisi

POST /v1/markets/dam/data/supply-demand-chart-data

4.128.1. Açıklama

Arz Talep grafik gösterimi için gelmesi gereken verileri getirir.

4.128.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.128.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.128.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.128.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.128.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.129. Arz Talep Grafik Saatlik Ptf Verisi Servisi

POST /v1/markets/dam/data/supply-demand-chart-ptf-data

4.129.1. Açıklama

Arz Talep grafik gösterimi için Fiyat,Eşleştirme Miktarı verilerini getirir.

4.129.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.129.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.129.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.129.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.129.6. Etiketler

 • markets-gop-data-controller

4.130. GÖP Blok Alış Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/amount-of-block-buying

4.130.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda sunulan en az 4 en fazla 24 saati kapsayan ve eşleşen blok alış tekliflerinin toplam miktarıdır.GÖP Blok Alış Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.130.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.130.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.130.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.130.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.130.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.131. GÖP Blok Satış Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/amount-of-block-selling

4.131.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda sunulan en az 4 en fazla 24 saati kapsayan ve eşleşen blok satış tekliflerinin toplam miktarıdır.GÖP Blok Satış Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.131.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.131.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.131.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.131.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.131.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.132. GÖP Eşleşme Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/clearing-quantity

4.132.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda eşleşen tekliflerin saatlik toplam miktardır.GÖP Eşleşme Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.132.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.132.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.132.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.132.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.132.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.133. GÖP İşlem Hacmi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/day-ahead-market-trade-volume

4.133.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda eşleşen alış tekliflerinin saatlik toplam mali değeridir.GÖP İşlem Hacmi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.133.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.133.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.133.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.133.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.133.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.134. GÖP Esnek Alış Teklif Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/flexible-offer-buying-quantity

4.134.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcısının, belirli bir teklif zaman aralığında belirtilen teklif süresi için, lot cinsinden uzlaştırma dönemi bazlı değişebilen alış miktarlarını eşleşen ve eşleşmeyen teklif kırılımında içerir.GÖP Esnek Alış Teklif Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.134.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.134.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.134.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.134.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.134.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.135. GÖP Esnek Satış Teklif Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/flexible-offer-selling-quantity

4.135.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına katılan piyasa katılımcısının, belirli bir teklif zaman aralığında belirtilen teklif süresi için, lot cinsinden uzlaştırma dönemi bazlı değişebilen satış miktarlarını eşleşen ve eşleşmeyen teklif kırılımında içerir.GÖP Esnek Satış Teklif Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.135.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.135.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.135.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.135.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.135.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.136. Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı (K.PTF) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/interim-mcp

4.136.1. Açıklama

Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı , Gün Öncesi Piyasası’na sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan itiraz süreci tamamlanmamış saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.İtiraz süreci tamamlanmamış saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı (K.PTF) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.136.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.136.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.136.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.136.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.136.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.137. GÖP Esnek Teklif Eşleşme Miktarları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/matched-flexible-offer-quantity

4.137.1. Açıklama

Esnek Teklif Eşleşme Miktarları belirli bir teklif zaman aralığı boyunca belirli bir teklif süresi için değişebilen miktarlardan ve bu miktarlar için tek fiyat bilgilerinden oluşan esnek tekliflerin alış ve satış yönlü eşleşme miktarları.GÖP Esnek Teklif Eşleşme Miktarları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.137.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.137.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.137.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.137.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.137.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.138. Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Listesi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/mcp

4.138.1. Açıklama

Piyasa Takas Fiyatı, Gün Öncesi Piyasası’na sunulan tekliflerin arz ve talebe göre eşleşmesiyle oluşan saatlik elektrik enerjisi fiyatıdır.Gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmıştır.Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.138.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.138.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.138.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.138.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.138.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.139. GÖP Fiyattan Bağımsız Alış Teklifi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/price-independent-bid

4.139.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında saatlik olarak fiyat kırılımı oluşturulmadan sunulan alış tekliflerinin toplamıdır.GÖP Fiyattan Bağımsız Alış Teklifi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.139.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.139.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.139.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.139.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.139.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.140. GÖP Fiyattan Bağımsız Satış Teklifi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/price-independent-offer

4.140.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında saatlik olarak fiyat kırılımı oluşturulmadan sunulan satış tekliflerinin toplamıdır.GÖP Fiyattan Bağımsız Satış Teklifi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.140.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.140.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.140.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.140.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.140.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.141. GÖP Fark Tutarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/side-payments

4.141.1. Açıklama

Alış tekliflerinden kaynaklı fark tutarı alış yönlü blok ve esnek teklif eşleşmelerinden, satış tekliflerinden kaynaklı fark tutarı satış yönlü blok ve esnek teklif eşleşmelerinden kaynaklanmaktadır. Fark tutarı hesaplanması ve dağıtılmasına ilişkin detaylar Fark Tutarı Prosedürü’nde yer almaktadır.GÖP Fark Tutarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.141.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.141.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.141.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.141.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.141.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.142. GÖP Teklif Edilen Alış Miktarları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/submitted-bid-order-volume

4.142.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda 0 TL/MWh fiyat seviyesine sunulan saatlik, blok ve esnek alış teklif miktarlarının toplamıdır.GÖP Teklif Edilen Alış Miktarları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.142.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.142.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.142.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.142.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.142.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.143. GÖP Teklif Edilen Satış Miktarları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/submitted-sales-order-volume

4.143.1. Açıklama

Gün Öncesi Piyasası’nda azami uzlaştırma fiyat seviyesine sunulan saatlik, blok ve esnek satış teklif miktarlarının toplamıdır.Azami Uzlaştırma Fiyatı 01.10.2023 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.GÖP Teklif Edilen Satış Miktarları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.143.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.143.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.143.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.143.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.143.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.144. GÖP Arz-Talep Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/dam/export/supply-demand

4.144.1. Açıklama

Her bir fiyat kırılımındaki saatlik teklif miktarına, kabul edilen blok ve esnek teklif miktarlarının ilave edilmesiyle oluşturulmuş teklif setlerinin gösterilmesidir.Arz miktarı: Her bir fiyat kırılımındaki saatlik arz ile kabul edilen blok ve esnek arz miktarının toplamıdır. Talep miktarı: Her bir fiyat kırılımındaki saatlik talep ile kabul edilen blok ve esnek talep miktarının toplamıdır.GÖP Arz-Talep Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.144.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.144.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.144.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.144.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.144.6. Etiketler

 • markets-gop-export-controller

4.145. Piyasa Mesaj Sistemi Listeleme Servisi

POST /v1/markets/data/market-message-system

4.145.1. Açıklama

İlgili santralin arıza veya bakım bilgileridir.

4.145.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.145.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.145.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.145.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.145.6. Etiketler

 • markets-data-controller

4.146. Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) Listeleme Servisi

POST /v1/markets/data/maximum-settlement-price

4.146.1. Açıklama

Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin hesaplanmasında kullanılan “Azami Uzlaştırma Fiyat” değerleridir. AUF uygulaması Ekim 2023 tarihi ile birlikte yürürlükten kalkmıştır.

4.146.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.146.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.146.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.146.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.146.6. Etiketler

 • markets-data-controller

4.147. Piyasa Mesaj Sistemi Santral Listeleme Servisi

POST /v1/markets/data/power-plant-list-by-organization-id

4.147.1. Açıklama

Verilen organizasyon id’ye ait santral’lerin listesini döner.

4.147.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.147.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.147.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.147.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.147.6. Etiketler

 • markets-data-controller

4.148. Piyasa Mesaj Sistemi Uevçb Listeleme Servisi

POST /v1/markets/data/uevcb-list-by-power-plant-id

4.148.1. Açıklama

Verilen santral id’ye ait UEVÇB’lerin listesini döner.

4.148.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.148.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.148.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.148.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.148.6. Etiketler

 • markets-data-controller

4.149. Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tipi Listeleme Servisi

GET /v1/markets/data/umm-message-type-list

4.149.1. Açıklama

Mesaj Tipi Listeleme Servisi

4.149.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.149.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.149.4. Etiketler

 • markets-data-controller

4.150. Piyasa Mesaj Sistemi Bölge Listeleme Servisi

GET /v1/markets/data/umm-region-list

4.150.1. Açıklama

Piyasa Mesaj Sistemi Sayfası Bölge Listeleme Servisi

4.150.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.150.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.150.4. Etiketler

 • markets-data-controller

4.151. Piyasa Mesaj Sistemi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/export/market-message-system

4.151.1. Açıklama

İlgili santralin arıza veya bakım bilgileridir.Piyasa Mesaj Sistemi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.151.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.151.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.151.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.151.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.151.6. Etiketler

 • markets-export-controller

4.152. Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/export/maximum-settlement-price

4.152.1. Açıklama

Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin hesaplanmasında kullanılan “Azami Uzlaştırma Fiyat” değerleridir. AUF uygulaması Ekim 2023 tarihi ile birlikte yürürlükten kalkmıştır. Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.152.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.152.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.152.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.152.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.152.6. Etiketler

 • markets-export-controller

4.153. Piyasa Katılımcıları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/general-data/data/market-participants

4.153.1. Açıklama

Piyasa Katılımcıları’nın GÖP, GİP, VEP, YEK-G piyasalarına katılım durumunu belirtir. Ayrıca Tüzel kişilik olarak firmanın aktiflik/pasiflik durumunu bildirir.

4.153.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.153.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.153.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.153.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.153.6. Etiketler

 • markets-general-data-data-controller

4.154. Piyasa Katılımcıları Organizasyon Filtre Listesi Servisi

GET /v1/markets/general-data/data/market-participants-organization-filter-list

4.154.1. Açıklama

Piyasa Katılımcıları Organizasyon Filtre Listesi

4.154.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.154.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.154.4. Etiketler

 • markets-general-data-data-controller

4.155. Lisans Türüne Göre Katılımcı Sayısı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/general-data/data/participant-count-based-upon-license-type

4.155.1. Açıklama

Kamu ve Özel Sektör piyasa katılımcılarının Üretim, Tedarik, Dağıtım, OSB Üretim, İletim ve Görevli Tedaril lisansları türlerine göre toplam sayılarını gösterir. Görevli tedarik şirketleri tüketici grupları için K1 (21), K2 (21) ve K3 (21) olacak şekilde kategorize edilmiştir.

4.155.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.155.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.155.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.155.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.155.6. Etiketler

 • markets-general-data-data-controller

4.156. Piyasa Katılımcıları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/general-data/export/market-participants

4.156.1. Açıklama

Piyasa Katılımcıları’nın GÖP, GİP, VEP, YEK-G piyasalarına katılım durumunu belirtir. Ayrıca Tüzel kişilik olarak firmanın aktiflik/pasiflik durumunu bildirir. Piyasa Katılımcıları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.156.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.156.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.156.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.156.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.156.6. Etiketler

 • markets-general-data-export-controller

4.157. Lisans Türüne Göre Katılımcı Sayısı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/general-data/export/participant-count-based-upon-license-type

4.157.1. Açıklama

Kamu ve Özel Sektör piyasa katılımcılarının Üretim, Tedarik, Dağıtım, OSB Üretim, İletim ve Görevli Tedaril lisansları türlerine göre toplam sayılarını gösterir. Görevli tedarik şirketleri tüketici grupları için K1 (21), K2 (21) ve K3 (21) olacak şekilde kategorize edilmiştir. Lisans Türüne Göre Katılımcı Sayısı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.157.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.157.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.157.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.157.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.157.6. Etiketler

 • markets-general-data-export-controller

4.158. GİP Teklif Edilen Alış Satış Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/idm/data/bid-offer-quantities

4.158.1. Açıklama

Gün İçi Piyasasında sunulan tekliflerin alış ve satış tekliflerinin toplam miktarlarıdır.

4.158.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.158.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.158.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.158.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.158.6. Etiketler

 • markets-gip-data-controller

4.159. GİP Eşleşme Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/idm/data/matching-quantity

4.159.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda kontrat türüne göre saatlik veya blok olarak gösterilen toplam eşleşme miktarıdır.

4.159.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.159.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.159.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.159.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.159.6. Etiketler

 • markets-gip-data-controller

4.160. GİP Min - Maks Alış Teklif Fiyatı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/idm/data/min-max-bid-price

4.160.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda kontrat türüne göre saatlik veya blok olarak gösterilen en yüksek ve en düşük alış teklif fiyatıdır.

4.160.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.160.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.160.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.160.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.160.6. Etiketler

 • markets-gip-data-controller

4.161. GİP Min - Maks Eşleşme Fiyat Listeleme Servisi

POST /v1/markets/idm/data/min-max-matching-price

4.161.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda kontrat türüne göre saatlik veya blok olarak gösterilen en yüksek ve en düşük eşleşme fiyatıdır.

4.161.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.161.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.161.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.161.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.161.6. Etiketler

 • markets-gip-data-controller

4.162. GİP Min - Maks Satış Teklif Fiyatı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/idm/data/min-max-sales-offer-price

4.162.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda kontrat türüne göre saatlik veya blok olarak gösterilen en yüksek ve en düşük satış teklif fiyatıdır.

4.162.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.162.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.162.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.162.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.162.6. Etiketler

 • markets-gip-data-controller

4.163. GİP İşlem Hacmi Listeleme Servisi

POST /v1/markets/idm/data/trade-value

4.163.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda eşleşen alış-satış tekliflerinin saatlik toplam mali değeridir.

4.163.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.163.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.163.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.163.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.163.6. Etiketler

 • markets-gip-data-controller

4.164. GİP İşlem Akışı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/idm/data/transaction-history

4.164.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda gerçekleşen anlık işlemlerin fiyat ve miktarlarıdır.

4.164.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.164.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.164.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.164.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.164.6. Etiketler

 • markets-gip-data-controller

4.165. GİP Ağırlıklı Ortalama Fiyat Listeleme Servisi

POST /v1/markets/idm/data/weighted-average-price

4.165.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’ndaki her bir kontrata ilişkin işlemlerin saatlik bazda hacimsel ağırlıklı ortalama fiyatıdır.

4.165.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.165.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.165.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.165.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.165.6. Etiketler

 • markets-gip-data-controller

4.166. GİP Teklif Edilen Alış Satış Miktarları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/idm/export/bid-offer-quantities

4.166.1. Açıklama

Gün İçi Piyasasında sunulan tekliflerin alış ve satış tekliflerinin toplam miktarlarıdır. GİP Teklif Edilen Alış Satış Miktarları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.166.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.166.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.166.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.166.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.166.6. Etiketler

 • markets-gip-export-controller

4.167. GİP Eşleşme Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/idm/export/matching-quantity

4.167.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda kontrat türüne göre saatlik veya blok olarak gösterilen toplam eşleşme miktarıdır. GİP Eşleşme Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.167.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.167.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.167.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.167.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.167.6. Etiketler

 • markets-gip-export-controller

4.168. GİP Min - Maks Alış Teklif Fiyatı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/idm/export/min-max-bid-price

4.168.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda kontrat türüne göre saatlik veya blok olarak gösterilen en yüksek ve en düşük alış teklif fiyatıdır. GİP Min - Maks Alış Teklif Fiyatı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.168.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.168.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.168.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.168.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.168.6. Etiketler

 • markets-gip-export-controller

4.169. GİP Min - Maks Eşleşme Fiyat Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/idm/export/min-max-matching-price

4.169.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda kontrat türüne göre saatlik veya blok olarak gösterilen en yüksek ve en düşük eşleşme fiyatıdır. GİP Min - Maks Eşleşme Fiyat Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.169.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.169.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.169.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.169.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.169.6. Etiketler

 • markets-gip-export-controller

4.170. GİP Min - Maks Satış Teklif Fiyatı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/idm/export/min-max-sales-offer-price

4.170.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda kontrat türüne göre saatlik veya blok olarak gösterilen en yüksek ve en düşük satış teklif fiyatıdır. GİP Min - Maks Satış Teklif Fiyatı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.170.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.170.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.170.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.170.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.170.6. Etiketler

 • markets-gip-export-controller

4.171. GİP İşlem Hacmi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/idm/export/trade-value

4.171.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda eşleşen alış-satış tekliflerinin saatlik toplam mali değeridir. GİP İşlem Hacmi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.171.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.171.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.171.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.171.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.171.6. Etiketler

 • markets-gip-export-controller

4.172. GİP İşlem Akışı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/idm/export/transaction-history

4.172.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’nda gerçekleşen anlık işlemlerin fiyat ve miktarlarıdır. GİP İşlem Akışı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.172.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.172.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.172.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.172.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.172.6. Etiketler

 • markets-gip-export-controller

4.173. GİP Ağırlıklı Ortalama Fiyat Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/idm/export/weighted-average-price

4.173.1. Açıklama

Gün İçi Piyasası’ndaki her bir kontrata ilişkin işlemlerin saatlik bazda hacimsel ağırlıklı ortalama fiyatıdır. GİP Ağırlıklı Ortalama Fiyat Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.173.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.173.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.173.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.173.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.173.6. Etiketler

 • markets-gip-export-controller

4.174. Dengeden Sorumlu Grup (DSG) Dengesizlik Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/imbalance/data/dsg-imbalance-quantity

4.174.1. Açıklama

Dengeden sorumlu taraflar dengeleme yükümlülükleri kapsamında bir araya gelerek dengeden sorumlu grup oluşturabilirler. Dengeden sorumlu grup adına grup içinden bir dengeden sorumlu taraf, dengeden sorumlu grubun enerji dengesizliğine ilişkin Piyasa İşletmecisine karşı mali sorumluluğunu üstlenir. Dengeden sorumlu taraflarının portföyünde yer alan organizasyonların piyasa işlemleri neticesinde gerçekleşen üretim/tüketim değerlerinden ne kadar saptığını gösteren miktardır.

4.174.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.174.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.174.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.174.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.174.6. Etiketler

 • markets-imbalance-data-controller

4.175. DSG Organizasyon Listesi Servisi

POST /v1/markets/imbalance/data/dsg-organization-list

4.175.1. Açıklama

Dengeden Sorumlu Grup servisinde kullanılan Organizasyon Listesi

4.175.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.175.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.175.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.175.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.175.6. Etiketler

 • markets-imbalance-data-controller

4.176. Dengesizlik Tutarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/imbalance/data/imbalance-amount

4.176.1. Açıklama

Piyasa katılımcılarının Gün Öncesi Piyasasındaki Gün İçi Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası ve ikili Anlaşma işlemleri neticesinde gerçekleşen üretim/tüketim değerlerinden sapmaları durumunda alacaklı/borçlu olduğu tutardır.

4.176.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.176.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.176.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.176.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.176.6. Etiketler

 • markets-imbalance-data-controller

4.177. Dengesizlik Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/imbalance/data/imbalance-quantity

4.177.1. Açıklama

Piyasa katılımcılarının Gün Öncesi Piyasasındaki Gün İçi Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası ve ikili Anlaşma işlemleri neticesinde gerçekleşen üretim/tüketim değerlerinden ne kadar saptığını gösteren miktardır.

4.177.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.177.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.177.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.177.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.177.6. Etiketler

 • markets-imbalance-data-controller

4.178. Dengeden Sorumlu Grup (DSG) Dengesizlik Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/imbalance/export/dsg-imbalance-quantity

4.178.1. Açıklama

Dengeden sorumlu taraflar dengeleme yükümlülükleri kapsamında bir araya gelerek dengeden sorumlu grup oluşturabilirler. Dengeden sorumlu grup adına grup içinden bir dengeden sorumlu taraf, dengeden sorumlu grubun enerji dengesizliğine ilişkin Piyasa İşletmecisine karşı mali sorumluluğunu üstlenir. Dengeden sorumlu taraflarının portföyünde yer alan organizasyonların piyasa işlemleri neticesinde gerçekleşen üretim/tüketim değerlerinden ne kadar saptığını gösteren miktardır. Dengeden Sorumlu Grup (DSG) Dengesizlik Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.178.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.178.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.178.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.178.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.178.6. Etiketler

 • markets-imbalance-export-controller

4.179. Dengesizlik Tutarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/imbalance/export/imbalance-amount

4.179.1. Açıklama

Piyasa katılımcılarının Gün Öncesi Piyasasındaki Gün İçi Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası ve ikili Anlaşma işlemleri neticesinde gerçekleşen üretim/tüketim değerlerinden sapmaları durumunda alacaklı/borçlu olduğu tutardır. Dengesizlik Tutarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.179.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.179.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.179.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.179.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.179.6. Etiketler

 • markets-imbalance-export-controller

4.180. Dengesizlik Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/imbalance/export/imbalance-quantity

4.180.1. Açıklama

Piyasa katılımcılarının Gün Öncesi Piyasasındaki Gün İçi Piyasası, Dengeleme Güç Piyasası ve ikili Anlaşma işlemleri neticesinde gerçekleşen üretim/tüketim değerlerinden ne kadar saptığını gösteren miktardır. Dengesizlik Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.180.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.180.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

4.180.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.180.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.180.6. Etiketler

 • markets-imbalance-export-controller

4.181. VEP Kontrat Fiyatları Özet Listeleme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/contract-price-summary

4.181.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların seans içinde ilk, son, en düşük, en yüksek eşleşme fiyatlarını ve GGF’yi göstermektedir.

4.181.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.181.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.181.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.181.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.181.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.182. Teslimat Dönemi Listeleme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/delivery-period-list

4.182.1. Açıklama

VEP sayfaları için Teslimat Dönemi Listesi verir

4.182.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.182.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.182.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.182.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.182.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.183. Teslimat Yılı Listeme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/delivery-year-list

4.183.1. Açıklama

VEP sayfaları için Teslimat Yılı Listesini verir.

4.183.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.183.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.183.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.183.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.183.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.184. VEP Günlük Gösterge Fiyatı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/ggf

4.184.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık kontratların Günlük Gösterge Fiyatını göstermektedir. Seansın açık olduğu her gün işleme açık kontratların ilgili gün için Günlük Gösterge fiyatı saat 16:45’te yayımlanır. Dolar ve Euro kuru olarak fiyatın ait olduğu günden önceki ikinci iş gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif alış kuru dikkate alınmaktadır.

4.184.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.184.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.184.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.184.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.184.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.185. GGF Teslimat Dönemi Listesi

POST /v1/markets/pfm/data/ggf-delivery-period-list

4.185.1. Açıklama

GGF Teslimat Dönemi Listesi

4.185.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.185.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.185.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.185.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.185.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.186. Yük Tipi Listeme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/load-type-list

4.186.1. Açıklama

VEP sayfaları için Yük Tipi listesini verir.

4.186.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.186.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.186.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.186.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.186.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.187. VEP Teklif Fiyatları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/offer-price

4.187.1. Açıklama

VEP’teki her bir kontrata ait en iyi alış ve satış tekliflerine sait fiyat bilgisi, son eşleşme fiyatı ve bir önceki eşleşmeye göre değişimi.

4.187.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.187.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.187.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.187.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.187.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.188. VEP Açık Pozisyon Listeleme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/open-position

4.188.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların açık pozisyon miktarını göstermektedir.

4.188.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.188.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.188.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.188.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.188.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.189. VEP İşlem Hacmi Listeleme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/pfm-trade-value

4.189.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların işlem hacmini göstermektedir.

4.189.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.189.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.189.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.189.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.189.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.190. VEP İşlem Akışı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/pfm-transaction-history

4.190.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların işlem akışını göstermektedir.

4.190.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.190.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.190.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.190.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.190.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.191. VEP İşlem Akışı Teslimat Dönemi Listesi

POST /v1/markets/pfm/data/th-delivery-period-list

4.191.1. Açıklama

VEP İşlem Akışı Teslimat Dönemi Listesi

4.191.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.191.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.191.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.191.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.191.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.192. VEP Eşleşme Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/pfm/data/vep-matching-quantity

4.192.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların eşleşme miktarını göstermektedir.

4.192.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.192.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.192.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.192.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.192.6. Etiketler

 • markets-vep-data-controller

4.193. VEP Kontrat Fiyatları Özet Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/pfm/export/contract-price-summary

4.193.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların seans içinde ilk, son, en düşük, en yüksek eşleşme fiyatlarını ve GGF’yi göstermektedir. VEP Kontrat Fiyatları Özet Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.193.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.193.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.193.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.193.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.193.6. Etiketler

 • markets-vep-export-controller

4.194. VEP Günlük Gösterge Fiyatı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/pfm/export/ggf

4.194.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık kontratların Günlük Gösterge Fiyatını göstermektedir. Seansın açık olduğu her gün işleme açık kontratların ilgili gün için Günlük Gösterge fiyatı saat 16:45’te yayımlanır. Dolar ve Euro kuru olarak fiyatın ait olduğu günden önceki ikinci iş gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif alış kuru dikkate alınmaktadır. VEP Günlük Gösterge Fiyatı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.194.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.194.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.194.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.194.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.194.6. Etiketler

 • markets-vep-export-controller

4.195. VEP Teklif Fiyatları Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/pfm/export/offer-price

4.195.1. Açıklama

VEP’teki her bir kontrata ait en iyi alış ve satış tekliflerine sait fiyat bilgisi, son eşleşme fiyatı ve bir önceki eşleşmeye göre değişimi. VEP Teklif Fiyatları Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.195.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.195.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.195.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.195.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.195.6. Etiketler

 • markets-vep-export-controller

4.196. VEP Açık Pozisyon Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/pfm/export/open-position

4.196.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların açık pozisyon miktarını göstermektedir. VEP Açık Pozisyon Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.196.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.196.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.196.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.196.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.196.6. Etiketler

 • markets-vep-export-controller

4.197. VEP İşlem Hacmi Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/pfm/export/pfm-trade-value

4.197.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların işlem hacmini göstermektedir. VEP İşlem Hacmi Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.197.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.197.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.197.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.197.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.197.6. Etiketler

 • markets-vep-export-controller

4.198. VEP İşlem Akışı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/pfm/export/pfm-transaction-history

4.198.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların işlem akışını göstermektedir. VEP İşlem Akışı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.198.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.198.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.198.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.198.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.198.6. Etiketler

 • markets-vep-export-controller

4.199. VEP Eşleşme Miktarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/pfm/export/vep-matching-quantity

4.199.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların eşleşme miktarını göstermektedir. VEP Eşleşme Miktarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.199.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.199.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.199.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.199.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.199.6. Etiketler

 • markets-vep-export-controller

4.200. Dağıtım Liste Servisi

GET /v1/markets/retroactive-adjustment/data/distribution-list

4.200.1. Açıklama

GDDK Dağıtım Liste

4.200.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.200.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.200.4. Etiketler

 • markets-gddk-data-controller

4.201. GDDK’ya Konu olan Sayaç Sayısı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/retroactive-adjustment/data/meter-count-subject-to-retroactive-adjustment

4.201.1. Açıklama

Geçmiş 12 ay içindeki ilgili ayın tüketiminin eksik ya da fazla faturalandırılması nedeniyle faturaya yansıtalan kalem “Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi” olarak adlandırılır. Bu veri GDDK ile ilişkilendirilen sayaç sayısını ifade eder.

4.201.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.201.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.201.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.201.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.201.6. Etiketler

 • markets-gddk-data-controller

4.202. GDDK’ya Konu olan Sayaç Hacim Verileri Listeleme Servisi

POST /v1/markets/retroactive-adjustment/data/meter-volume

4.202.1. Açıklama

Geçmiş 12 ay içindeki ilgili ayın tüketiminin eksik ya da fazla faturalandırılması nedeniyle faturaya yansıtılan kalem 'Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi' olarak adlandırılır. Bu veri GDDK ile ilişkilendirilen sayaçların hacim verilerini ifade eder.

4.202.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.202.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.202.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.202.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.202.6. Etiketler

 • markets-gddk-data-controller

4.203. Sayaç Okuyan Kurum Liste Servisi

GET /v1/markets/retroactive-adjustment/data/organization-list

4.203.1. Açıklama

GDDK Sayaç Okuyan Kurum Liste

4.203.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.203.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.203.4. Etiketler

 • markets-gddk-data-controller

4.204. Gddk Tutarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/retroactive-adjustment/data/retroactive-adjustment-sum

4.204.1. Açıklama

Geçmiş 12 ay içindeki ilgili ayın tüketiminin eksik ya da fazla faturalandırılması nedeniyle faturaya yansıtılan kalem 'Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi' olarak adlandırılır. Bu veri GDDK ile ilişkilendirilen finansal tutarı ifade eder.

4.204.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.204.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.204.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.204.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.204.6. Etiketler

 • markets-gddk-data-controller

4.205. Profil Abone Grubu Liste Servisi

GET /v1/markets/retroactive-adjustment/data/subscriber-profile-group-list

4.205.1. Açıklama

GDDK Profil Abone Grubu Liste

4.205.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.205.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.205.4. Etiketler

 • markets-gddk-data-controller

4.206. GDDK Hacim Profil Abone Grubu Liste Servisi

GET /v1/markets/retroactive-adjustment/data/volume-subscriber-profile-group-list

4.206.1. Açıklama

GDDK Hacim Profil Abone Grubu Liste

4.206.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.206.3. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.206.4. Etiketler

 • markets-gddk-data-controller

4.207. GDDK’ya Konu olan Sayaç Sayısı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/retroactive-adjustment/export/meter-count-subject-to-retroactive-adjustment

4.207.1. Açıklama

Geçmiş 12 ay içindeki ilgili ayın tüketiminin eksik ya da fazla faturalandırılması nedeniyle faturaya yansıtalan kalem “Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi” olarak adlandırılır. Bu veri GDDK ile ilişkilendirilen sayaç sayısını ifade eder.GDDK’ya Konu olan Sayaç Sayısı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.207.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.207.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.207.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.207.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.207.6. Etiketler

 • markets-gddk-export-controller

4.208. GDDK’ya Konu olan Sayaç Hacim Verileri Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/retroactive-adjustment/export/meter-volume

4.208.1. Açıklama

Geçmiş 12 ay içindeki ilgili ayın tüketiminin eksik ya da fazla faturalandırılması nedeniyle faturaya yansıtılan kalem 'Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi' olarak adlandırılır. Bu veri GDDK ile ilişkilendirilen sayaçların hacim verilerini ifade eder.GDDK’ya Konu olan Sayaç Hacim Verileri Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.208.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.208.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.208.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.208.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.208.6. Etiketler

 • markets-gddk-export-controller

4.209. Gddk Tutarı Dışa Aktarım Servisi

POST /v1/markets/retroactive-adjustment/export/retroactive-adjustment-sum

4.209.1. Açıklama

Geçmiş 12 ay içindeki ilgili ayın tüketiminin eksik ya da fazla faturalandırılması nedeniyle faturaya yansıtılan kalem 'Geçmişe Dönük Düzeltme Kalemi' olarak adlandırılır. Bu veri GDDK ile ilişkilendirilen finansal tutarı ifade eder.GDDK Tutarı Listesini XLSX, CSV ya da PDF olarak dışa aktarır.

4.209.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.209.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.209.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.209.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.209.6. Etiketler

 • markets-gddk-export-controller

4.210. YEK-G İkili Anlaşma Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/yek-g/data/bilateral-contract-list

4.210.1. Açıklama

Seçilen tarihte hesaplar arası transfer edilen YEK-G Belgelerinin sayısı kaynak ve adet bazlı gösterilir. İkili Anlaşma Piyasasında veriler takip eden iş günü 15:00’dan sonra yayımlanır.

4.210.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.210.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.210.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.210.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.210.6. Etiketler

 • markets-yekg-data-controller

4.211. YEK-G İtfa İşlem Miktarları Listeleme Servisi

POST /v1/markets/yek-g/data/cancelation-quantity

4.211.1. Açıklama

Seçilen tarihte YEK-G Belgesinin ifşa amacıyla kullanılmak üzere itfa edilme sayısını göstermektedir. Veriler Organize YEK-G ve YEK-G İkili Anlaşmalar Piyasasının takip eden iş günü 15:00’dan sonra yayımlanır.

4.211.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.211.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.211.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.211.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.211.6. Etiketler

 • markets-yekg-data-controller

4.212. İlga edilen YEK-G Belge Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/yek-g/data/expiry-quantity

4.212.1. Açıklama

Seçilen tarihte üretim tarihinden itibaren 12 ay geçmesine rağmen itfa edilmemiş olması sebebiyle İlga edilen YEK-G Belgelerinin sayısını kaynak ve adet bazlı gösterir. İkili Anlaşma Piyasasında veriler takip eden iş günü 15:00’dan sonra, Organize Piyasada ise seans sonrası sürecinden sonra yayımlanır.

4.212.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.212.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.212.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.212.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.212.6. Etiketler

 • markets-yekg-data-controller

4.213. İhraç edilen YEK-G Belge Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/yek-g/data/exported-document-quantity

4.213.1. Açıklama

Seçilen tarihte kaynak bazında kullanıcı hesaplarına ihraç edilen toplam YEK-G Belgesi sayısını gösterir. Veriler Organize YEK-G ve YEK-G İkili Anlaşmalar Piyasasının takip eden iş günü 15:00’dan sonra yayımlanır.

4.213.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.213.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok

4.213.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

4.213.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

4.213.6. Etiketler

 • markets-yekg-data-controller

4.214. YEK-G Org. Piyasa Alış/Satış Teklif Miktarı Listeleme Servisi

POST /v1/markets/yek-g/data/market-bid-ask-quantity

4.214.1. Açıklama

Kaynak bazlı açılan her bir kontrata ilişkin verilmiş olan alış ve satış teklif miktarlarını göstermektedir.

4.214.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema

Body

body
gerekli

Yapılacak isteğin içeriği.

4.214.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

Operation successful

400

Bad request. Please check your request

İçerik yok

500

Unexpected error. Please contact EXIST

İçerik yok