Yükleniyor...

Piyasa Takas Fiyatı (PTF)

Piyasa Takas Fiyat?, Gün Öncesi Piyasas?'na sunulan tekliflerin arz ve talebe göre e?le?mesiyle olu?an saatlik elektrik enerjisi fiyat?d?r.
TarihSaatPTF (TL/MWh)
Aritmetik Ortalama: 217,77
17/07/201800:00204,99
17/07/201801:00195,00
17/07/201802:00198,74
17/07/201803:00197,00
17/07/201804:00202,98
17/07/201805:00192,99
17/07/201806:00180,99
17/07/201807:00198,75
17/07/201808:00210,00
17/07/201809:00224,99
17/07/201810:00224,15
17/07/201811:00244,99
17/07/201812:00202,19
17/07/201813:00233,64
17/07/201814:00245,00
17/07/201815:00244,99
17/07/201816:00245,09
17/07/201817:00245,27
17/07/201818:00229,04
17/07/201819:00224,42
17/07/201820:00233,89
17/07/201821:00224,88
17/07/201822:00218,12
17/07/201823:00204,48
Görüşleriniz...
Görüşleriniz...
Şeffaflık Platformu İle İlgili Görüşleriniz İçin Aşağıdaki Mail Adresinden Bize Ulaşabilirsiniz

gorusleriniz.seffaflik@epias.com.tr