Yükleniyor...

Piyasa Takas Fiyatı (PTF)

Piyasa Takas Fiyat?, Gün Öncesi Piyasas?'na sunulan tekliflerin arz ve talebe göre e?le?mesiyle olu?an saatlik elektrik enerjisi fiyat?d?r.
TarihSaatPTF (TL/MWh)
Aritmetik Ortalama: 205,23
21/07/201800:00209,49
21/07/201801:00206,00
21/07/201802:00209,50
21/07/201803:00197,64
21/07/201804:00240,00
21/07/201805:00209,49
21/07/201806:00124,01
21/07/201807:00207,20
21/07/201808:00208,49
21/07/201809:00209,50
21/07/201810:00209,50
21/07/201811:00240,00
21/07/201812:00209,50
21/07/201813:00244,99
21/07/201814:00209,50
21/07/201815:00205,00
21/07/201816:00191,99
21/07/201817:00169,50
21/07/201818:00169,50
21/07/201819:00209,49
21/07/201820:00225,00
21/07/201821:00222,51
21/07/201822:00200,00
21/07/201823:00197,75
Görüşleriniz...
Görüşleriniz...
Şeffaflık Platformu İle İlgili Görüşleriniz İçin Aşağıdaki Mail Adresinden Bize Ulaşabilirsiniz

gorusleriniz.seffaflik@epias.com.tr