Genel Bakış

Versiyon bilgisi

Versiyon : v1

URI şeması

Sunucu : seffaflik.epias.com.tr
Kök Dizin : /transparency/service
Şemalar : HTTPS

Etiketler

 • consumption

 • market

 • production

 • transmission

Şeffaflık v1.0.42 WS Postman İstekleri Kullanım Klavuzu

Şeffaflık web servislerine Postman Aracı aracılığı ile nasıl erişebileceği aşağıda anlatılmıştır.

1- Postman aracını https://www.getpostman.com/ adresinden işletim sisteminize uygun dağıtımını veya Chrome App (önerilir) eklentisini indirip kurmalısınız. Ayrıntılı şekilde anlatımı https://www.getpostman.com/docs/introduction adresinde mevcuttur.

2- Şeffalık WS isteklerinden bir takımı GET isteklerinde Query Param almaktadır. Bu Query Param' lar servis isteklerinin boş dönmeyeceği şekilde Postman çevre değişkenlerine atanmıştır. Bu değişkenleri ayarlamak için belge sonunda bulunan .json örneğini Postman aracına import edilmelidir. Ayrıntılı bilgi https://www.getpostman.com/docs/environments adresinde mevcuttur.

3.1- Postman' e Şeffaflık WS' leri için hazırlanmış olan koleksiyonu https://www.getpostman.com/collections/467bdef61edae3f82d07 linkinden erişebilirsiniz. Chrome App kullanıyorsanız Postman kendisi ekleyecektir. Eklemiş olduğumuz çevre değişkenlerini sağ üstten 'Transparency' olarak ayarladıktan sonra tüm servis istekleri kullanılabilir.

3.2- Alternatif olarak koleksiyonu swagger.json kullanarak da oluşturabilirsiniz. https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/technical/swagger.json adresinden swagger.json' u kaydettikten sonra https://www.getpostman.com/docs/importing_swagger adresinde anlatıldığı gibi oluşturabilirsiniz. Çevre değişkenlerini 'Transparency' olarak ayarladığınızda istekleri kullanabilirsiniz.

{
 "id": "4a48a941-ca83-ed77-37bc-006dd195e766",
 "name": "Transparency",
 "values": [
{
 "enabled": true,
 "key": "period",
 "value": "2016-06-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "startDate",
 "value": "2016-04-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "endDate",
 "value": "2016-07-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "distributionId",
 "value": "217",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "meterReadingType",
 "value": "3",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "subscriberProfileGroup",
 "value": "2",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "date",
 "value": "2016-06-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "eic",
 "value": "40X000000000183W",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "organizationEIC",
 "value": "40X000000000183W",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "organizationId",
 "value": "217",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "orderType",
 "value": "YAL",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "powerPlantId",
 "value": "9624",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbId",
 "value": "3194167",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "regionId",
 "value": "1",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "messageTypeId",
 "value": "0",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbEIC",
 "value": "40W0000000006342",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "period2",
 "value": "2016-01-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "powerPlantId2",
 "value": "202",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbId2",
 "value": "940",
 "type": "text"
 }
 ],
 "timestamp": 1488282737806,
 "_postman_variable_scope": "environment",
 "_postman_exported_at": "2017-02-28T11:56:34.948Z",
 "_postman_exported_using": "Postman/4.10.2"
}

1. Dizinler

1.1. Şehir Rest Servisi

GET /consumption/city

1.1.1. Açıklama

Şehir ve şehirlere ait ilçelerin bilgilerini dönen rest servisidir.

1.1.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

CityResponse

1.1.3. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.1.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.1.5. Etiketler

 • consumption

1.2. Dağıtım Bölge Rest Servis

GET /consumption/distribution

1.2.1. Açıklama

Dağıtım Bölgeleri Bilgi Rest Servisi

1.2.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionResponse

1.2.3. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.2.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.2.5. Etiketler

 • consumption

1.3. Profil Abone Grup Çarpan Katsayı Rest Servisi

GET /consumption/distribution-profile

1.3.1. Açıklama

Dağıtım bölgelerindeki profil abone gruplarının çarpan katsayı rest servisidir.

1.3.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

distributionId
opsiyonel

integer(int64)

Query

meterReadingType
opsiyonel

integer(int64)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

subscriberProfileGroup
opsiyonel

integer(int64)

1.3.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionProfileResponse

1.3.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.3.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.3.6. Etiketler

 • consumption

1.4. Serbest Tüketici Sayısı Rest Servisi

GET /consumption/eligible-consumer-quantity

1.4.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin aylık toplam sayısını dönen bilgidir.

1.4.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EligibleConsumerQuantityResponse

1.4.3. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.4.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.4.5. Etiketler

 • consumption

1.5. Yük Tahmin Planı

GET /consumption/load-estimation-plan

1.5.1. Açıklama

Yük Tahmin Planı servisi

1.5.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.5.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

LoadEstimationPlanResponse

1.5.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.5.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.5.6. Etiketler

 • consumption

1.6. Sayaç Okuyan Kurum Rest Servisi

GET /consumption/meter-reading-company

1.6.1. Açıklama

Sayaç okuyan kurumların listesini dönen rest servisidir.

1.6.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.6.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MeterReadingCompanyResponse

1.6.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.6.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.6.6. Etiketler

 • consumption

1.7. Sayaç Okuma Tip Rest Servisi

GET /consumption/meter-reading-type

1.7.1. Açıklama

Sayaç okuma tip rest servisidir.

1.7.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MeterReadingTypeResponse

1.7.3. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.7.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.7.5. Etiketler

 • consumption

1.8. Profil Abone Grubuna Göre Serbest Tüketici Sayıları Rest Servisi

GET /consumption/st

1.8.1. Açıklama

Profil abone grubuna göre serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketici sayıları

1.8.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.8.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

STResponse

1.8.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.8.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.8.6. Etiketler

 • consumption

1.9. Profil Abone Grup

GET /consumption/subscriber-profile-group

1.9.1. Açıklama

Dağıtım bölgelerine ait profil abone grup listesini verir.

1.9.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

distributionId
opsiyonel

integer(int64)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.9.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SubscriberProfileGroupResponse

1.9.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.9.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.9.6. Etiketler

 • consumption

1.10. Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı

GET /consumption/swv

1.10.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas çekiş miktarı rest servisidir.

1.10.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.10.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVResponse

1.10.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.10.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.10.6. Etiketler

 • consumption

1.11. Serbest Tüketici Çekiş Rest Servisi

GET /consumption/swv-v2

1.11.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin çekiş miktarı rest servisidir.

1.11.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.11.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVV2Response

1.11.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.11.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.11.6. Etiketler

 • consumption

1.12. GÖP Blok Rest Servisi

GET /market/amount-of-block

1.12.1. Açıklama

GÖP sunulmuş blok tekliflerin detay rest servisidir.

1.12.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.12.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AmountOfBlockResponse

1.12.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.12.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.12.6. Etiketler

 • market

1.13. İkili Anlaşma Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract

1.13.1. Açıklama

İkili anlaşmaların toplam bilgilerini dönen rest servisidir.

1.13.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.13.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractResponse

1.13.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.13.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.13.6. Etiketler

 • market

1.14. İkili Anlaşma Alış Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract-buy

1.14.1. Açıklama

Katılımcı bazında yapılmış alış yönünde ikili anlaşma miktar bilgisini dönen rest servisidir.

1.14.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.14.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractBuyResponse

1.14.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.14.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.14.6. Etiketler

 • market

1.15. İkili Anlaşma Satış Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract-sell

1.15.1. Açıklama

Katılımcı bazında yapılmış satış yönünde ikili anlaşma miktar bilgisini dönen rest servisidir.

1.15.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.15.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractSellResponse

1.15.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.15.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.15.6. Etiketler

 • market

1.16. DGP Talimat Rest Servisi

GET /market/bpm-order-summary

1.16.1. Açıklama

Dengeleme güç piyasasında verlmiş olunan talimatların özet bilgisini dönen rest servisdir.

1.16.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.16.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BPMOrderSummaryResponse

1.16.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.16.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.16.6. Etiketler

 • market

1.17. GÖP Fark Tutarı Rest Servisi

GET /market/day-ahead-diff-funds

1.17.1. Açıklama

GÖP’sında oluşan fark tutarı bilgisini dönen rest servisdir.

1.17.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.17.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DiffFundsResponse

1.17.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.17.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.17.6. Etiketler

 • market

1.18. GÖP Kesinleşmemiş PTF Rest Servisi

GET /market/day-ahead-interim-mcp

1.18.1. Açıklama

GÖP’daki kesinleşmemiş PTF bilgisini dönen rest servisdir.

1.18.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

string(date-time)

1.18.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InterimMCPResponse

1.18.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.18.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.18.6. Etiketler

 • market

1.19. GÖP Hacim Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-trade-volume

1.19.1. Açıklama

GÖP gerçeklemiş olunan ticaret tutarlarının sunulduğu rest servisidir.

1.19.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.19.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMarketTradeVolumeResponse

1.19.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.19.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.19.6. Etiketler

 • market

1.20. Gün Öncesi Piyasası Eşleşme Miktar Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-volume

1.20.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına sunulmuş tekliflerin özet bilgisini dönen rest servisidir.

1.20.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.20.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMarketVolumeResponse

1.20.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.20.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.20.6. Etiketler

 • market

1.21. Piyasa Takas Fiyat Rest Servisi

GET /market/day-ahead-mcp

1.21.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında oluşan takas fiyatının yayınlandığı rest servisdir.

1.21.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.21.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMCPResponse

1.21.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.21.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.21.6. Etiketler

 • market

1.22. Dengesizlik Tutar Rest Servisi

GET /market/imbalance-amount

1.22.1. Açıklama

Saatlik dengesizlik tutarını dönen rest servisidir.

1.22.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.22.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ImbalanceAmountResponse

1.22.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.22.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.22.6. Etiketler

 • market

1.23. Dengesizlik Miktar Rest Servisi

GET /market/imbalance-quantity

1.23.1. Açıklama

Saatlik dengesizlik miktarını dönen rest servisidir.

1.23.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.23.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ImbalanceQuantityResponse

1.23.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.23.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.23.6. Etiketler

 • market

1.24. Gün İçi Piyasası Özet Servisi

GET /market/intra-day-summary

1.24.1. Açıklama

Gün İçi Piyasasına ait özet bilgileri içerir

1.24.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.24.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDaySummaryResponse

1.24.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.24.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.24.6. Etiketler

 • market

1.25. GİP Eşleşme Bilgisi Rest Servisi

GET /market/intra-day-trade-history

1.25.1. Açıklama

Güniçi piyasasındaki eşleşmelerin detaylarını dönen rest servisidir.

1.25.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.25.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayTradeHistoryResponse

1.25.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.25.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.25.6. Etiketler

 • market

1.26. Lisans Tipine Göre Katılımcı Rest Servisi

GET /market/participant

1.26.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı katılımcıların lisans tipine göre sayısını dönen rest servisidir.

1.26.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.26.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ParticipantResponse

1.26.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.26.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.26.6. Etiketler

 • market

1.27. SMF Rest Servisi

GET /market/smp

1.27.1. Açıklama

Dengelem güç piyasasında oluşan sistem marjinal fiyat rest servisidir.

1.27.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.27.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SMPResponse

1.27.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.27.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.27.6. Etiketler

 • market

1.28. Arz-Talep Eğrisi Rest Servisi

GET /market/supply-demand-curve

1.28.1. Açıklama

GÖP’sına sunulmuş tekliflere göre arz-talep eğrisini dönen rest servisdir.

1.28.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.28.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SupplyDemandResponse

1.28.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.28.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.28.6. Etiketler

 • market

1.29. Emre Amade Kapasite Rest Servisi

GET /production/aic

1.29.1. Açıklama

Emre amade kapasite için sunulmuş değerleri dönen rest servisidir.

1.29.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbEIC
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi . Örn:40W0000000001960

string

1.29.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AicResponse

1.29.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.29.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.29.6. Etiketler

 • production

1.30. Kesinleşmiş Günlük Üretim Rest Servisi

GET /production/dpp

1.30.1. Açıklama

DGPYS’e bildirim yapmış olan UEVÇB’lerin kesinleşmiş günlük üretim planını veren rest servisdir.

1.30.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbEIC
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi . Örn:40W0000000001960

string

1.30.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DPPResponse

1.30.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.30.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.30.6. Etiketler

 • production

1.31. KGÜP UEVÇB Rest Servisi

GET /production/dpp-injection-unit-name

1.31.1. Açıklama

KGÜP girebilecek olan organizasyonların UEVÇB listesini dönen rest servisdir.

1.31.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

1.31.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DppInjectionUnitnameResponse

1.31.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.31.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.31.6. Etiketler

 • production

1.32. KGÜP Organizasyon Rest Servisi

GET /production/dpp-organization

1.32.1. Açıklama

KGÜP girebilecek olan organizasyonların listesini dönen rest servisdir.

1.32.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

OrganizationResponse

1.32.3. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.32.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.32.5. Etiketler

 • production

1.33. Toplam Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı Rest Servisi

GET /production/final-dpp

1.33.1. Açıklama

Saatlik bazda toplam kesinleşmiş günlük üretim planı rest servisidir.

1.33.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.33.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

FinalDPPResponse

1.33.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.33.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.33.6. Etiketler

 • production

1.34. GDDK Tutarı Rest Servisi

GET /production/gddk-amount

1.34.1. Açıklama

Geriye dönük düzeltme kalemine ait değerleri dönen rest servisdir.

1.34.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.34.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

GDDKAmountResponse

1.34.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.34.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.34.6. Etiketler

 • production

1.35. Kurulu Güç Rest Servisi

GET /production/installed-capacity

1.35.1. Açıklama

EPİAŞ’a kayıtlı santrallerin kurulu güç bilgisini veren rest servisdir.

1.35.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.35.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InstalledCapacityResponse

1.35.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.35.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.35.6. Etiketler

 • production

1.36. YEKDEM Kurulu Güç Rest Servisi

GET /production/installed-capacity-of-renewable

1.36.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki santrallerin kurulu güç bilgisini veren rest servisdir.

1.36.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.36.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InstalledCapacityOfRenewableResponse

1.36.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.36.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.36.6. Etiketler

 • production

1.37. Santral Rest Servisi

GET /production/power-plant

1.37.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı santrallerin listesini dönen rest servisidir.

1.37.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.37.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerPlantResponse

1.37.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.37.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.37.6. Etiketler

 • production

1.38. Bölge Rest Servisi

GET /production/region

1.38.1. Açıklama

Bölge bilgilerini dönen rest servisdir.

1.38.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RegionResponse

1.38.3. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.38.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.38.5. Etiketler

 • production

1.39. YEKDEM Üretim Tahmini Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-forecast

1.39.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında yapılmış üretim tahmini rest servisi

1.39.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.39.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMForecastResponse

1.39.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.39.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.39.6. Etiketler

 • production

1.40. YEKDEM Dengesizlik Maliyeti Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-imbalance-cost

1.40.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki portföyünün uzlaştırmaya esas veriş değerine göre oluşturduğu dengesizlik miktarının maliyetini veren rest servisidir.

1.40.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.40.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMImbalanceCostResponse

1.40.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.40.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.40.6. Etiketler

 • production

1.41. YEKDEM Dengesizlik Miktarı Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-imbalance-quantity

1.41.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki portföyünün uzlaştırmaya esas veriş değerine göre oluşturduğu dengesizlik miktarını veren rest servisdir.

1.41.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.41.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMImbalanceQuantityResponse

1.41.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.41.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.41.6. Etiketler

 • production

1.42. Yekdem Portföy Geliri Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-portfolio-income

1.42.1. Açıklama

Yekdem kapsamındaki portföyün saatlik toplam gelirini veren rest servisdir.

1.42.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.42.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMPortfolioIncomeResponse

1.42.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.42.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.42.6. Etiketler

 • production

1.43. YEKDEM Üretim Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-production

1.43.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında üretilen enerjinin kaynak tipine göre kırılımını veren rest servisidir.

1.43.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.43.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMProductionResponse

1.43.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.43.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.43.6. Etiketler

 • production

1.44. YEKDEM Spot Teklif Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-spot-order

1.44.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında GÖP sunulmuş teklif değerlerini veren rest servisdir.

1.44.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.44.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMSpotOrderResponse

1.44.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.44.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.44.6. Etiketler

 • production

1.45. YEKDEM Birim Maliyet Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-unit-cost

1.45.1. Açıklama

Yekdem birim maliyet tutarını veren rest servisdir.

1.45.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.45.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMUnitCostResponse

1.45.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.45.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.45.6. Etiketler

 • production

1.46. Uzlaştırmaya Esas Veriş Rest Servisi

GET /production/ssv

1.46.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş değerlerini dönen rest servisidir.

1.46.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.46.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SSVResponse

1.46.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.46.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.46.6. Etiketler

 • production

1.47. UEVM Kategori Rest Servisi

GET /production/ssv-categorized

1.47.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş miktar bilgisini yakıt tipi bazında kırılımını veren rest servisidir.

1.47.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.47.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SSVCategorizedResponse

1.47.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.47.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.47.6. Etiketler

 • production

1.48. UEVÇB Rest Servisi

GET /production/uevcb

1.48.1. Açıklama

Seçil olunan santrallerin altında tanımlanmış olunan UEVÇB listesini döner

1.48.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

1.48.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UEVCBResponse

1.48.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.48.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.48.6. Etiketler

 • production

1.49. Piyasa Mesaj Sistem Rest Servisi

GET /production/urgent-market-message

1.49.1. Açıklama

Santrallerin bildirmiş oldukları arıza/bakımların listesini veren rest servisidir.

1.49.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

messageTypeId
opsiyonel

Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip ID bilgisi . Örn:0: Santral Arızası , 2: Santral Bakımı

integer(int64)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

regionId
opsiyonel

Bölge ID bilgisi. Örn:1: Türkiye

integer(int64)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbId
opsiyonel

UEVÇB ID bilgisi . Örn:415

integer(int64)

1.49.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.49.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.49.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.49.6. Etiketler

 • production

1.50. Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip Rest Servisi

GET /production/urgent-market-message-type

1.50.1. Açıklama

Piyasa mesaj sisteminde yayınlanan mesajların tip bilgisini dönen rest servisidir.

1.50.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UMMTypeResponse

1.50.3. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.50.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.50.5. Etiketler

 • production

1.51. Kısıt Maliyet Rest Servisi

GET /transmission/congestion-rent

1.51.1. Açıklama

Kısıt maliyet değerini veren rest servisidir.

1.51.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

orderType
opsiyonel

enum (YAL, YAT, YAL_YAT)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.51.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.51.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.51.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.51.6. Etiketler

 • transmission

1.52. ENTSO-E X Kodları Rest Servisi

GET /transmission/ents-organization

1.52.1. Açıklama

Organizasyonlara verilmiş olunan EIC kodları dönen rest servisi

1.52.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationId
opsiyonel

integer(int32)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.52.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.52.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.52.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.52.6. Etiketler

 • transmission

1.53. ISKK Rest Servisi

GET /transmission/transmission-system-loss-factor

1.53.1. Açıklama

İletim sistemi kayıp katsayısını dönen rest servisi

1.53.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.53.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.53.4. Kullanılanlar

 • application/json; charset=UTF-8

1.53.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.53.6. Etiketler

 • transmission

2. Tanımlar

2.1. AicContainer

İsim Açıklama Şema

aicList
opsiyonel

EAK Listesi

< AvailableInstalledCapacity > array

2.2. AicResponse

EAK Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

AicContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.3. AmountOfBlock

İsim Açıklama Şema

amountOfPurchasingTowardsBlock
opsiyonel

Alış yönünde sunulmuş blok teklif miktar bilgisi

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlock
opsiyonel

Alış yönünde sunulmuş blok tekliflerin kabul edilmiş miktar bilgisi

number(double)

amountOfSalesTowardsBlock
opsiyonel

Satış yönünde sunulmuş blok teklif miktar bilgisi

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlock
opsiyonel

Satış yönünde sunulmuş blok tekliflerin kabul edilmiş miktar bilgisi

number(double)

date
opsiyonel

İlgili bloğun geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.4. AmountOfBlockContainer

İsim Açıklama Şema

amountOfBlockList
opsiyonel

GÖP Blok Listesi

< AmountOfBlock > array

2.5. AmountOfBlockResponse

GÖP Blok

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

AmountOfBlockContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.6. AvailableInstalledCapacity

İsim Açıklama Şema

akarsu
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

barajli
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

biokutle
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

diger
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

dogalgaz
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

fuelOil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

jeotermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

linyit
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

nafta
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

ruzgar
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

tarih
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

tasKomur
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

toplam
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

2.7. BPMOrderSummary

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Verilmiş olunan talimatların geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

downRegulationDelivered
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş teslim edilmiş toplam yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationOneCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş bir kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationTwoCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş iki kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationZeroCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş sıfır kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

net
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş net talimat miktar bilgisidir.

number

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

upRegulationDelivered
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş teslim edilmiş toplam yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationOneCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş bir kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationTwoCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş iki kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationZeroCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş sıfır kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

2.8. BPMOrderSummaryContainer

İsim Açıklama Şema

bpmorderSummaryList
opsiyonel

< BPMOrderSummary > array

2.9. BPMOrderSummaryResponse

DGP Talimat

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BPMOrderSummaryContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.10. BilateralContract

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İkil anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma miktarı bilgisidir.

number

2.11. BilateralContractBuy

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma alış miktar bilgisi

number

2.12. BilateralContractBuyContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractBuyList
opsiyonel

İkili Anlaşma Alış Listesi

< BilateralContractBuy > array

2.13. BilateralContractBuyResponse

İkili Anlaşma Alış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BilateralContractBuyContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.14. BilateralContractContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractList
opsiyonel

İkili Anlaşma Listesi

< BilateralContract > array

2.15. BilateralContractResponse

İkili Anlaşmalar

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BilateralContractContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.16. BilateralContractSell

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma satış miktar bilgisi

number

2.17. BilateralContractSellContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractSellList
opsiyonel

İkili Anlaşma Satış Listesi

< BilateralContractSell > array

2.18. BilateralContractSellResponse

İkili Anlaşma Satış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BilateralContractSellContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.19. City

Şehir ve İlçe Modeli

İsim Açıklama Şema

cityId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi.

integer(int64)

cityName
opsiyonel

Şehir ad bilgisi.

string

districtId
opsiyonel

İlçe ID bilgisi.

integer(int64)

districtName
opsiyonel

İlçe ad bilgisi.

string

2.20. CityContainer

Şehir ve İlçe Bilgileri

İsim Açıklama Şema

cityList
opsiyonel

Şehir ve İlçe Liste bilgisi.

< City > array

2.21. CityResponse

Şehir ve İlçe Bilgileri

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

CityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.22. DPP

İsim Açıklama Şema

akarsu
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

barajli
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

biokutle
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

diger
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

dogalgaz
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

fuelOil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

jeotermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

linyit
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

nafta
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

ruzgar
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

saat
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu saat bilgisi

string

tarih
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

tasKomur
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

toplam
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

2.23. DPPContainer

İsim Açıklama Şema

dppList
opsiyonel

KGÜP Listesi

< DPP > array

2.24. DPPResponse

KGÜP Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DPPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.25. DayAheadMCP

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili PTF’nin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

price
opsiyonel

Piyasa takas fiyat bilgisi.

number

2.26. DayAheadMCPContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMCPList
opsiyonel

PTF Listesi

< DayAheadMCP > array

2.27. DayAheadMCPResponse

PTF

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DayAheadMCPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.28. DayAheadMarketTradeVolume

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili tutarın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

volumeOfAsk
opsiyonel

GÖP gerçekleşmiş sistem satış tutar bilgisi

number

volumeOfBid
opsiyonel

GÖP gerçekleşmiş sistem alış tutar bilgisi

number

2.29. DayAheadMarketTradeVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMarketTradeVolumeList
opsiyonel

GÖP Ticaret Tutarları Listesi

< DayAheadMarketTradeVolume > array

2.30. DayAheadMarketTradeVolumeResponse

GÖP Ticaret Tutarları

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DayAheadMarketTradeVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.31. DayAheadMarketVolume

İsim Açıklama Şema

blockBid
opsiyonel

GÖP sunulmuş blok tekliflerin alış yönünde kabul edilmiş miktar bilgisidir.

number

blockOffer
opsiyonel

GÖP sunulmuş blok tekliflerin alış yönünde kabul edilmiş miktar bilgisidir.

number

date
opsiyonel

İlgili ticaretin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

priceIndependentBid
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş fiyattan bağımsız alış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

priceIndependentOffer
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş fiyattan bağımsız satış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

quantityOfAsk
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş alış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

quantityOfBid
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş satış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

volume
opsiyonel

GÖP’de kabul edilmiş tekliflerin eşleşme miktarı bilgisidir.

number

2.32. DayAheadMarketVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMarketVolumeList
opsiyonel

GÖP Ticaret Özeti Listesi

< DayAheadMarketVolume > array

2.33. DayAheadMarketVolumeResponse

GÖP Ticaret Özeti

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DayAheadMarketVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.34. DiffFunds

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili fark tutarı bilgisinin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

originatingFromBids
opsiyonel

Alış yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

originatingFromOffers
opsiyonel

Satış yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

originatingFromRounding
opsiyonel

Yuvarlama yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

2.35. DiffFundsContainer

İsim Açıklama Şema

diffFundList
opsiyonel

GÖP Fark Tutarı Listesi

< DiffFunds > array

2.36. DiffFundsResponse

GÖP Fark Tutarı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DiffFundsContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.37. Distribution

Dağıtım bölge bilgisi.

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Dağıtım bölgelerinin tekilliğini sağlayan ID bilgisi.

integer(int64)

name
opsiyonel

Dağıtım bölgesinin ad bilgisi.

string

2.38. DistributionContainer

Dağıtım bölgelerinin cevap bilgisi.

İsim Açıklama Şema

distributionList
opsiyonel

Dağıtım bölgelerinin listesi.

< Distribution > array

2.39. DistributionProfile

Profil Abone Grup Çarpan Katsayısı

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Çarpan değerinin geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

multiplier
opsiyonel

Profil abone grubunun çarpan katsayı değeri bilgisi.

number

2.40. DistributionProfileContainer

Profil abone grup cevabı.

İsim Açıklama Şema

distributionProfileList
opsiyonel

Profil Abone Grup Çarpan Katsayıları Listesi

< DistributionProfile > array

2.41. DistributionProfileResponse

Profil Abone Grup Çarpan Katsayıları

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DistributionProfileContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.42. DistributionResponse

Yük Tahmin Planı servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DistributionContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.43. DppInjectionUnitnameContainer

İsim Açıklama Şema

injectionUnitNames
opsiyonel

KGÜP UEVÇB Listesi

< UevcbNew > array

2.44. DppInjectionUnitnameResponse

KGÜP UEVÇB Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DppInjectionUnitnameContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.45. EligibleConsumerQuantity

Serbest Tüketici Modeli

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Serbest tüketici sayısının geçerli olduğu dönem bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

meterIncreaseRate
opsiyonel

İlgili dönemde bir önceki aya göre serbest tüketici artış oran bilgisidir.

number

meterQuantity
opsiyonel

İlgili dönemdeki serbest tüketici sayısı bilgisidir.

integer(int64)

2.46. EligibleConsumerQuantityContainer

Serbest tüketici sayısı

İsim Açıklama Şema

eligibleConsumerQuantityList
opsiyonel

Aylık serbest tüketici sayısı listesi.

< EligibleConsumerQuantity > array

2.47. EligibleConsumerQuantityResponse

Serbest tüketici sayısı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

EligibleConsumerQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.48. FinalDPP

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili kgüp değerinin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

dpp
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi

number

2.49. FinalDPPContainer

İsim Açıklama Şema

finalDPPList
opsiyonel

Toplam KGÜP Listesi

< FinalDPP > array

2.50. FinalDPPResponse

Toplam KGÜP Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

FinalDPPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.51. GDDKAmountContainer

İsim Açıklama Şema

gddkAmountList
opsiyonel

GDDK Tutarı Listesi

< GddkQuantity > array

2.52. GDDKAmountResponse

GDDK Tutarı Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

GDDKAmountContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.53. GddkQuantity

İsim Açıklama Şema

gddkCreditAmount
opsiyonel

Alacak GDDK tutarı bilgisi

number

gddkDebtAmount
opsiyonel

Borç GDDK tutarı bilgisi

number

gddkNetAmount
opsiyonel

Net GDDK tutarı bilgisi

number

id
opsiyonel

GddkQuantityId

2.54. GddkQuantityId

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu dönem bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

version
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu versiyon bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.55. ImbalanceAmountContainer

İsim Açıklama Şema

imbalanceAmountList
opsiyonel

Dengesizlik Tutar Listesi

< ImbalanceAmountNew > array

2.56. ImbalanceAmountNew

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

negativeImbalance
opsiyonel

Negatif yönündeki dengesizlik tutar bilgisi

number

positiveImbalance
opsiyonel

Pozitif yönündeki dengesizlik tutar bilgisi

number

time
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu saat bilgisi

string

2.57. ImbalanceAmountResponse

Dengesizlik Tutar

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ImbalanceAmountContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.58. ImbalanceQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

imbalanceQuantityList
opsiyonel

Dengesizlik Miktar Listesi

< ImbalanceQuantityNew > array

2.59. ImbalanceQuantityNew

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

negativeImbalance
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu saat bilgisi

number

positiveImbalance
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu saat bilgisi

number

time
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu saat bilgisi

string

2.60. ImbalanceQuantityResponse

Dengesizlik Miktar

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ImbalanceQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.61. InstalledCapacity

İsim Açıklama Şema

capacity
opsiyonel

Kurulu güç değeri bilgisi

number

capacityType
opsiyonel

Kurulu güç tip bilgisi

enum (YEKDEM, ALL)

period
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.62. InstalledCapacityContainer

İsim Açıklama Şema

installedCapacityList
opsiyonel

Kurulu Güç Listesi

< InstalledCapacity > array

2.63. InstalledCapacityOfRenewable

İsim Açıklama Şema

capacity
opsiyonel

Kurulu güç değeri bilgisi

number

capacityType
opsiyonel

Kurulu gücün ait olduğu kaynak tip ad bilgisi

string

capacityTypeId
opsiyonel

Kurulu gücün ait olduğu kaynak tip ID bilgisi

integer(int64)

period
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.64. InstalledCapacityOfRenewableContainer

İsim Açıklama Şema

installedCapacityOfRenewableList
opsiyonel

YEKDEM Kurulu Güç Listesi

< InstalledCapacityOfRenewable > array

2.65. InstalledCapacityOfRenewableResponse

YEKDEM Kurulu Güç Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

InstalledCapacityOfRenewableContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.66. InstalledCapacityResponse

Kurulu Güç Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

InstalledCapacityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.67. InterimMCPContainer

İsim Açıklama Şema

interimMCPList
opsiyonel

GÖP Kesinleşmemiş PTF Listesi

< MarketTradePriceNotification > array

2.68. InterimMCPResponse

GÖP Kesinleşmemiş PTF

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

InterimMCPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.69. IntraDaySummary

İsim Açıklama Şema

contract
opsiyonel

string

date
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

integer(int64)

maxAskPrice
opsiyonel

number

maxBidPrice
opsiyonel

number

maxMatchPrice
opsiyonel

number

minAskPrice
opsiyonel

number

minBidPrice
opsiyonel

number

minMatchPrice
opsiyonel

number

quantityOfAsk
opsiyonel

number

quantityOfBid
opsiyonel

number

tradingVolume
opsiyonel

number

volume
opsiyonel

number

2.70. IntraDaySummaryContainer

İsim Açıklama Şema

intraDaySummaryList
opsiyonel

Yük Tahmin Değeri

< IntraDaySummary > array

2.71. IntraDaySummaryResponse

Yük Tahmin Planı servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IntraDaySummaryContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.72. IntraDayTradeHistory

İsim Açıklama Şema

conract
opsiyonel

Eşleşmenin gerçekleştiği kontrat bilgisi

string

date
opsiyonel

Eşleşmenin gerçekleştiği tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

id
opsiyonel

Eşleşmenin ID bilgisi.

integer(int64)

price
opsiyonel

Eşleşme fiyat bilgisi

number

quantity
opsiyonel

Eşleşme miktar bilgisi

number

2.73. IntraDayTradeHistoryContainer

İsim Açıklama Şema

intraDayTradeHistoryList
opsiyonel

GİP Eşleşme Bilgisi Listesi

< IntraDayTradeHistory > array

2.74. IntraDayTradeHistoryResponse

GİP Eşleşme Bilgisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IntraDayTradeHistoryContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.75. LoadEstimationPlan

Yük Tahmin Planı

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Tarih
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

lep
opsiyonel

Yük Tahmin Planı

number

2.76. LoadEstimationPlanContainer

Yük Tahmin Planı servisi

İsim Açıklama Şema

loadEstimationPlanList
opsiyonel

Yük Tahmin Değeri

< LoadEstimationPlan > array

2.77. LoadEstimationPlanResponse

Yük Tahmin Planı servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

LoadEstimationPlanContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.78. MarketTradePriceNotification

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili PTF’nin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

marketTradePrice
opsiyonel

Kesinleşmemiş piyasa takas fiyat bilgisi

number(double)

2.79. MeterReadingCompany

Sayaç Okuyan Kurum

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Sayaç okuyan kurumun ID bilgisi.

integer(int64)

name
opsiyonel

Sayaç okuyan kurumun ad bilgisi.

string

status
opsiyonel

Sayaç okuyan kurumun durum bilgisi.
Örnek : "1: Onay Bekleyen, 2:Onaylı, 3:Pasif, 4:Reddedilmiş, 5:Askıda"

integer(int64)

2.80. MeterReadingCompanyContainer

Profil Abone Grup Çarpan Katsayıları

İsim Açıklama Şema

meterReadingCompanyList
opsiyonel

Sayaç Okuyan Kurum Listesi

< MeterReadingCompany > array

2.81. MeterReadingCompanyResponse

Sayaç Okuyan Kurum Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MeterReadingCompanyContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.82. MeterReadingType

Sayaç Okuma Tip

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Sayacın okuma tip ID bilgisi.

integer(int64)

name
opsiyonel

Sayacın okuma tip ad bilgisi.

string

2.83. MeterReadingTypeContainer

Sayaç Okuma Tipi

İsim Açıklama Şema

meterReadingTypeList
opsiyonel

Sayaç Okuma Tip Listesi

< MeterReadingType > array

2.84. MeterReadingTypeResponse

Sayaç Okuma Tip cevap bilgisidir.

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MeterReadingTypeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.85. Organization

İsim Açıklama Şema

organizationETSOCode
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi

string

organizationId
opsiyonel

Organizasyon ID bilgisi

integer(int32)

organizationName
opsiyonel

Organizasyon ad bilgisi

string

organizationShortName
opsiyonel

Organizasyon kısa ad bilgisi

string

organizationStatus
opsiyonel

Organizasyon durum bilgisi

integer(int32)

2.86. OrganizationContainer

İsim Açıklama Şema

organizations
opsiyonel

KGÜP Organizasyon Listesi

< Organization > array

2.87. OrganizationResponse

KGÜP Organizasyon Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

OrganizationContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.88. Participant

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili katılımcı sayısının geçerli olduğu dönem bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

id
opsiyonel

integer(int64)

licence
opsiyonel

Katılımcıların lisans tip bilgisi

string

licenceId
opsiyonel

integer(int64)

privateSector
opsiyonel

Özel sektöre ait katılımcıların sayısı

integer(int64)

privateSectorOfSum
opsiyonel

Özel sektördeki toplam katılımcı sayısı

integer(int64)

publicCompany
opsiyonel

Kamu sektörüne ait katılımcıların sayısı

integer(int64)

publicCompanyOfSum
opsiyonel

Kamu sektöründeki toplam katılımcı sayısı

integer(int64)

2.89. ParticipantContainer

İsim Açıklama Şema

participantList
opsiyonel

Lisans Tipine Göre Katılımcı Sayısı Listesi

< Participant > array

2.90. ParticipantResponse

Lisans Tipine Göre Katılımcı Bilgisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ParticipantContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.91. PowerPlant

İsim Açıklama Şema

eic
opsiyonel

Santral EIC bilgisi

string

id
opsiyonel

Santral ID bilgisi

integer(int64)

name
opsiyonel

Santral ad bilgisi

string

shortName
opsiyonel

Santral kısa ad bilgisi

string

2.92. PowerPlantContainer

İsim Açıklama Şema

powerPlantList
opsiyonel

Santral Listesi

< PowerPlant > array

2.93. PowerPlantResponse

Santral

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

PowerPlantContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.94. Region

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Bölge ID bilgisi

integer(int64)

region
opsiyonel

Bölgenin ad bilgisi

string

2.95. RegionContainer

İsim Açıklama Şema

regionList
opsiyonel

Bölge Listesi

< Region > array

2.96. RegionResponse

Bölge

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RegionContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.97. RenewableSMForecastContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMForecastList
opsiyonel

YEKDEM Üretim Tahmini Listesi

< RenewableSMForecastDTO > array

2.98. RenewableSMForecastDTO

İsim Açıklama Şema

biogas
opsiyonel

Biogaz kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

biomass
opsiyonel

Bipkütle kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

canalType
opsiyonel

Kanal tipi kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

dammedHydroWithReservoir
opsiyonel

Baraj kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

date
opsiyonel

İlgili tahminin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

geothermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

landfillGas
opsiyonel

Çöp gazı kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

riverType
opsiyonel

Nehir tipi kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

total
opsiyonel

Toplam tahmin değeri bilgisi

number

wind
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

2.99. RenewableSMForecastResponse

YEKDEM Üretim Tahmini Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMForecastContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.100. RenewableSMImbalanceCost

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

imbalanceCost
opsiyonel

Dengesizlik maliyet bilgisi.

number

2.101. RenewableSMImbalanceCostContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMImbalanceCostList
opsiyonel

YEKDEM Dengesizlik Maliyeti Listesi

< RenewableSMImbalanceCost > array

2.102. RenewableSMImbalanceCostResponse

YEKDEM Dengesizlik Maliyeti Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMImbalanceCostContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.103. RenewableSMImbalanceQuantity

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

imbalanceQuantity
opsiyonel

Dengesizlik miktar bilgisi.

number

2.104. RenewableSMImbalanceQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMImbalanceQuantityList
opsiyonel

YEKDEM Dengesizlik Miktarı Listesi

< RenewableSMImbalanceQuantity > array

2.105. RenewableSMImbalanceQuantityResponse

YEKDEM Dengesizlik Miktarı Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMImbalanceQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.106. RenewableSMPortfolioIncome

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

portfolioIncome
opsiyonel

Yekdem portföy gelir değeri bilgisi

number

2.107. RenewableSMPortfolioIncomeContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMPortfolioIncomeList
opsiyonel

Yekdem Portföy Geliri Listesi

< RenewableSMPortfolioIncome > array

2.108. RenewableSMPortfolioIncomeResponse

Yekdem Portföy Geliri Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMPortfolioIncomeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.109. RenewableSMProductionContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMProductionList
opsiyonel

YEKDEM Üretim Listesi

< RenewableSMProductionDTO > array

2.110. RenewableSMProductionDTO

İsim Açıklama Şema

biogas
opsiyonel

Biogaz kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

biomass
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

canalType
opsiyonel

Kanal tipi kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

dammedHydroWithReservoir
opsiyonel

Baraj kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

geothermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

landfillGas
opsiyonel

Çöp gazı kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

riverType
opsiyonel

Nehir tipi kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

total
opsiyonel

Toplam gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

wind
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

2.111. RenewableSMProductionResponse

YEKDEM Üretim Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMProductionContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.112. RenewableSMSpotOrder

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

orderQuantity
opsiyonel

GÖP sunulmuş teklif miktar bilgisi.

number

2.113. RenewableSMSpotOrderContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMSpotOrderList
opsiyonel

YEKDEM Spot Teklif Listesi

< RenewableSMSpotOrder > array

2.114. RenewableSMSpotOrderResponse

YEKDEM Spot Teklif Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMSpotOrderContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.115. RenewableSMUnitCost

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu dönem bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

unitCost
opsiyonel

Birim maliyet bilgisi

number

2.116. RenewableSMUnitCostContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMUnitCostList
opsiyonel

YEKDEM Birim Maliyet Listesi

< RenewableSMUnitCost > array

2.117. RenewableSMUnitCostResponse

YEKDEM Birim Maliyet Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMUnitCostContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.118. SMPContainer

İsim Açıklama Şema

smpList
opsiyonel

SMF Listesi

< Smp > array

2.119. SMPResponse

SMF

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SMPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.120. SSV

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

ssv
opsiyonel

Uzlaştırmaya esas veriş miktar bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

number

2.121. SSVCategorized

İsim Açıklama Şema

asphaltite
opsiyonel

Asfaltit kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

biomass
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_BIOKUTLE}

number

dam
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_BARAJLI}

number

date
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_DATE}
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

fueloil
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_FUELOIL}

number

geothermal
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_JEOTERMAL}

number

importedCoal
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_ITHALKOMUR}

number

international
opsiyonel

Uluslararası UEVM değeri bilgisi

number

lignite
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_LINYIT}

number

lng
opsiyonel

LNG kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

naphtha
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_NAFTA}

number

naturalGas
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_DOGALGAZ}

number

other
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_DIGER}

number

river
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_AKARSU}

number

stonecoal
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_TASKOMUR}

number

total
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_TOPLAM}

number

wind
opsiyonel

= {SSV_CATEGORIZED_RESPONSE_MODEL_FIELD_RUZGAR}

number

2.122. SSVCategorizedContainer

İsim Açıklama Şema

ssvList
opsiyonel

UEVM Kategori Listesi

< SSVCategorized > array

2.123. SSVCategorizedResponse

UEVM Kategori Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SSVCategorizedContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.124. SSVContainer

İsim Açıklama Şema

ssvList
opsiyonel

UEVM Listesi

< SSV > array

2.125. SSVResponse

UEVM Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SSVContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.126. ST

Serbest Tüketici Sayısı Modeli

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

StPk

stCount
opsiyonel

İlgili profil abone grubundaki serbest tüketici sayısı bilgisi.

integer(int64)

2.127. STContainer

Serbest tüketici sayıları

İsim Açıklama Şema

stList
opsiyonel

Profil abone grubuna göre serbest tüketici listesi

< ST > array

2.128. STResponse

Serbest tüketici sayıları

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

STContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.129. SWV

UEÇM

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

UEÇM’nin geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

swv
opsiyonel

Uzlastırmaya esas çekiş miktar bilgisi.

number

2.130. SWVContainer

UEÇM

İsim Açıklama Şema

swvList
opsiyonel

UEÇM listesi.

< SWV > array

2.131. SWVResponse

UEÇM

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SWVContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.132. SWVV2Container

ST Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktaır

İsim Açıklama Şema

swvV2List
opsiyonel

ST UEÇM Listesi

< SWV_V2 > array

2.133. SWVV2Response

ST UEÇM

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SWVV2Container

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.134. SWV_V2

ST UEÇM Modeli

İsim Açıklama Şema

st
opsiyonel

Serbest tüketiciye ait çekiş değeri bilgisidir.

number

vc_gec_trh
opsiyonel

Serbest tüketiciye ait çekiş değerinin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.135. Smp

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili SMF’nin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

price
opsiyonel

Sistem marjinal fiyat bilgisi.

number

smpDirection
opsiyonel

Sistem yön bilgisi.

string

smpDirectionId
opsiyonel

Sistem yön ID bilgisi.

integer(int64)

2.136. StPk

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Serbest tüketici sayısının geçerli olduğu ilgili dönem bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

profilAboneGrupAdi
opsiyonel

Profil abone grubu ad bilgisidir.

string

2.137. SubscriberProfileGroup

Profil Abone Grup

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Profil abone grup ID bilgisi.

integer(int64)

name
opsiyonel

Profil abone grup ad bilgisi.

string

2.138. SubscriberProfileGroupContainer

Profil abone grup cevabı.

İsim Açıklama Şema

subscriberProfileGroupList
opsiyonel

Profil abone grup liste bilgisi.

< SubscriberProfileGroup > array

2.139. SubscriberProfileGroupResponse

Profil abone grup cevabı.

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SubscriberProfileGroupContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.140. SupplyDemandContainer

İsim Açıklama Şema

supplyDemandCurves
opsiyonel

Arz-Talep Eğrisi

< SupplyDemandCurve > array

2.141. SupplyDemandCurve

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili tekliflerin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

demand
opsiyonel

GÖP sunulmuş ilgili fiyatdaki toplam talep miktarı

number(double)

price
opsiyonel

GÖP sunulmuş teklifin fiyatı

number(double)

supply
opsiyonel

GÖP sunulmuş ilgili fiyatdaki toplam arz miktarı

number(double)

2.142. SupplyDemandResponse

Arz-Talep Eğrisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SupplyDemandContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.143. UEVCBContainer

İsim Açıklama Şema

uevcbList
opsiyonel

UEVÇB Listesi

< Uevcb > array

2.144. UEVCBResponse

UEVÇB Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

UEVCBContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.145. UMMType

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Mesaj tipinin ID bilgisi

integer(int64)

type
opsiyonel

Mesaj tipin ad bilgisi

string

2.146. UMMTypeContainer

İsim Açıklama Şema

ummTypeList
opsiyonel

Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip Listesi

< UMMType > array

2.147. UMMTypeResponse

Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

UMMTypeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.148. Uevcb

İsim Açıklama Şema

eic
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi

string

id
opsiyonel

UEVÇB ID bilgisi

integer(int64)

name
opsiyonel

UEVÇB ad bilgisi

string

2.149. UevcbNew

İsim Açıklama Şema

eic
opsiyonel

UEVÇB Eic bilgisi

string

id
opsiyonel

UEVÇB ID bilgisi

integer(int64)

name
opsiyonel

UEVÇB ad bilgisi

string

2.150. UrgentMarketMessage

İsim Açıklama Şema

capacityAtCaseTime
opsiyonel

Olay sırasındaki kapasite bilgisi

number

caseAddDate
opsiyonel

Olayın eklenme tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

caseEndDate
opsiyonel

Olayın bitiş tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

caseStartDate
opsiyonel

Olayın başlangıc tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

caseVaguenessTime
opsiyonel

Olayın belirsizlik süre bilgisi

integer(int64)

id
opsiyonel

Sisteme eklenmiş olan olayın ID bilgisi

integer(int64)

messageType
opsiyonel

Eklenen olayın tipi.

integer(int64)

operatorPower
opsiyonel

Ilgili uevcb’nin işletmedeki güç bilgisi

number

powerPlantName
opsiyonel

Olayın gerçekleştiği santral bilgisi

string

reason
opsiyonel

Olayın gerekçe bilgisi

string

region
opsiyonel

Olayın gerçekleştiği bölge bilgisi

string

uevcbName
opsiyonel

Olayın gerçekleştiği UEVÇB bilgisi

string

validityStatus
opsiyonel

Eklenen olayın aktif pasif bilgisi

integer(int64)

2.151. UrgentMarketMessageContainer

İsim Açıklama Şema

urgentMarketMessageList
opsiyonel

Piyasa Mesaj Sistem Listesi

< UrgentMarketMessage > array

2.152. UrgentMarketMessageResponse

Piyasa Mesaj Sistem

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

UrgentMarketMessageContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string