Genel Bakış

Versiyon bilgisi

Versiyon : 1.0.0

URI şeması

Sunucu : api.epias.com.tr
Kök Dizin : /epias/exchange/transparency
Şemalar : HTTPS

Etiketler

 • bulletin

 • compare

 • consumption

 • dam

 • market

 • mobile

 • production

 • stp

 • stp-transmission

 • transmission

Şeffaflık v1.0.42 WS Postman İstekleri Kullanım Klavuzu

Şeffaflık web servislerine Postman Aracı aracılığı ile nasıl erişebileceği aşağıda anlatılmıştır.

1- Postman aracını https://www.getpostman.com/ adresinden işletim sisteminize uygun dağıtımını veya Chrome App (önerilir) eklentisini indirip kurmalısınız. Ayrıntılı şekilde anlatımı https://www.getpostman.com/docs/introduction adresinde mevcuttur.

2- Şeffalık WS isteklerinden bir takımı GET isteklerinde Query Param almaktadır. Bu Query Param' lar servis isteklerinin boş dönmeyeceği şekilde Postman çevre değişkenlerine atanmıştır. Bu değişkenleri ayarlamak için belge sonunda bulunan .json örneğini Postman aracına import edilmelidir. Ayrıntılı bilgi https://www.getpostman.com/docs/environments adresinde mevcuttur.

3- Şeffalık API’larını EPİAŞ API Gateway üzerinden çağırmak için https://apiportal.epias.com.tr/exchange API Portal adresinde bir abonelik ve uygulama oluşturmanız, ardından oluşturduğunuz uygulama ile Şeffaflık API’sine abone olmanız gerekmektedir. API Portal’de oluşturduğunuz her uygulamaya ait tekil bir anahtar tanımlanacaktır. Bu anahtar değerini Şeffaflık API fonksiyonlarına yapacağınız isteklerin içerisinde "x-ibm-client-id" header parametresi değeri olarak göndererek API’ları tüketebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi API Portal Sıkça Sorulan Sorular adresinde mevcuttur.

4.1- Postman' e Şeffaflık WS' leri için hazırlanmış olan koleksiyonu https://www.getpostman.com/collections/467bdef61edae3f82d07 linkinden erişebilirsiniz. Chrome App kullanıyorsanız Postman kendisi ekleyecektir. Eklemiş olduğumuz çevre değişkenlerini sağ üstten 'Transparency' olarak ayarladıktan sonra tüm servis istekleri kullanılabilir.

4.2- Alternatif olarak koleksiyonu swagger.json kullanarak da oluşturabilirsiniz. https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/technical/swagger.json adresinden swagger.json dosyasını 'host' parametre değerini 'api.epias.com.tr', 'basePath' parametre değerini '/epias/exchange/transparency' olarak kaydettikten sonra, https://www.getpostman.com/docs/importing_swagger adresinde anlatıldığı gibi oluşturabilirsiniz. Çevre değişkenlerini 'Transparency' olarak ayarladığınızda istekleri kullanabilirsiniz.

{
 "id": "4a48a941-ca83-ed77-37bc-006dd195e766",
 "name": "Transparency",
 "values": [
{
 "enabled": true,
 "key": "period",
 "value": "2016-06-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "startDate",
 "value": "2016-04-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "endDate",
 "value": "2016-07-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "distributionId",
 "value": "217",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "meterReadingType",
 "value": "3",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "subscriberProfileGroup",
 "value": "2",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "date",
 "value": "2016-06-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "eic",
 "value": "40X000000000183W",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "organizationEIC",
 "value": "40X000000000183W",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "organizationId",
 "value": "217",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "orderType",
 "value": "YAL",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "powerPlantId",
 "value": "9624",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbId",
 "value": "3194167",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "regionId",
 "value": "1",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "messageTypeId",
 "value": "0",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbEIC",
 "value": "40W0000000006342",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "period2",
 "value": "2016-01-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "powerPlantId2",
 "value": "202",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbId2",
 "value": "940",
 "type": "text"
 }
 ],
 "timestamp": 1488282737806,
 "_postman_variable_scope": "environment",
 "_postman_exported_at": "2017-02-28T11:56:34.948Z",
 "_postman_exported_using": "Postman/4.10.2"
}

1. Dizinler

1.1. EPİAŞ Günlük Bülten Servisi

GET /bulletin/daily

1.1.1. Açıklama

EPİAŞ Günlük Bülten Servisi

1.1.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.1.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.1.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.1.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.1.6. Etiketler

 • bulletin

1.2. EPİAŞ Aylık Bülten Servisi

GET /bulletin/monthly

1.2.1. Açıklama

EPİAŞ Aylık Bülten Servisi

1.2.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.2.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.2.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.2.5. Etiketler

 • bulletin

1.3. EPİAŞ Günlük Doğal Gaz Bülten Servisi

GET /bulletin/naturalgas/daily

1.3.1. Açıklama

EPİAŞ Günlük Doğal Gaz Bülten Servisi

1.3.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.3.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.3.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.3.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.3.6. Etiketler

 • bulletin

1.4. EPİAŞ Haftalık Bülten Servisi

GET /bulletin/weekly

1.4.1. Açıklama

EPİAŞ Haftalık Bülten Servisi

1.4.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.4.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.4.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.4.5. Etiketler

 • bulletin

1.5. EPİAŞ Yıllık Bülten Servisi

GET /bulletin/year

1.5.1. Açıklama

EPİAŞ Yıllık Bülten Servisi

1.5.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.5.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.5.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.5.5. Etiketler

 • bulletin

1.6. Karşılaştırma Rest Servisi

GET /compare/market

1.6.1. Açıklama

Karşılaştırma Rest Servisi

1.6.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

type
opsiyonel

Karşılaştırma yapılacak donem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, YEAR, QUARTER)

1.6.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketCompareResponse

1.6.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.6.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.6.6. Etiketler

 • compare

1.7. Günlük Karşılaştırma Servisi

GET /compare/market/daily

1.7.1. Açıklama

Günlük Karşılaştırma Servisi

1.7.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.7.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketCompareDailyResponse

1.7.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.7.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.7.6. Etiketler

 • compare

1.8. Şehir Rest Servisi

GET /consumption/city

1.8.1. Açıklama

Şehir ve şehirlere ait ilçelerin bilgilerini dönen rest servisidir.

1.8.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

CityResponse

1.8.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.8.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.8.5. Etiketler

 • consumption

1.9. Serbest Tüketici Çekiş Miktar Servisi

GET /consumption/consumption

1.9.1. Açıklama

Serbest Tüketici Çekiş Miktar Servisi

1.9.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.9.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ConsumptionResponse

1.9.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.9.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.9.6. Etiketler

 • consumption

1.10. Dağıtım Bölge Rest Servis

GET /consumption/distribution

1.10.1. Açıklama

Dağıtım Bölgeleri Bilgi Rest Servisi

1.10.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionResponse

1.10.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.10.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.10.5. Etiketler

 • consumption

1.11. Profil Abone Grup Çarpan Katsayı Rest Servisi

GET /consumption/distribution-profile

1.11.1. Açıklama

Dağıtım bölgelerindeki profil abone gruplarının çarpan katsayı rest servisidir.

1.11.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

distributionId
opsiyonel

Dağıtım bölgesi ID bilgisi

integer(int64)

Query

meterReadingType
opsiyonel

Sayacın okuma tip ID bilgisi

integer(int64)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

subscriberProfileGroup
opsiyonel

Profil abone grup ID bilgisi

integer(int64)

1.11.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionProfileResponse

1.11.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.11.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.11.6. Etiketler

 • consumption

1.12. Profil Abone Grubuna Göre Serbest Tüketici Sayısı Rest Servisi

GET /consumption/eligible-consumer-quantity

1.12.1. Açıklama

Profil Abone Grubuna Göre Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin aylık toplam sayısını dönen bilgidir.

1.12.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.12.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EligibleConsumerQuantityResponse

1.12.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.12.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.12.6. Etiketler

 • consumption

1.13. Tüketici Sayısı Listeleme Servisi

GET /consumption/get-consumer-quantity

1.13.1. Açıklama

İl bazında tüketici sayılarının tüketici türüne ve tüketici profil gruplarına göre ayrımı aylık olarak gösterilmektedir.

1.13.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

profileGroupId
opsiyonel

Profil ID bilgisi.-1:Hepsi , 22: Aydınlatma , 23: Mesken , 24: Sanayi , 25: Tarımsal Sulama , 26: Ticarethane , 27: Diğer

integer(int64)

Query

provinceId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi. -1: Hepsi , Plaka sonuna 0 ( sıfır ) ekleyin. Örnek : Ankara 60 , Tokat 600 İstisna {340 İST.Asya, 341 İST.Avrupa}

integer(int64)

1.13.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ConsumerQuantityResponse

1.13.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.13.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.13.6. Etiketler

 • consumption

1.14. Tüketim Miktarları Listeleme Servisi

GET /consumption/get-consumption-quantity

1.14.1. Açıklama

İl bazında tüketici miktarlarının tüketici türüne ve tüketici profil gruplarına göre ayrımı aylık olarak gösterilmektedir.

1.14.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

profileGroupId
opsiyonel

Profil ID bilgisi.-1:Hepsi , 22: Aydınlatma , 23: Mesken , 24: Sanayi , 25: Tarımsal Sulama , 26: Ticarethane , 27: Diğer

integer(int64)

Query

provinceId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi. -1: Hepsi , Plaka sonuna 0 ( sıfır ) ekleyin. Örnek : Ankara 60 , Tokat 600 İstisna {340 İST.Asya, 341 İST.Avrupa}

integer(int64)

1.14.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ConsumptionQuantityResponse

1.14.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.14.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.14.6. Etiketler

 • consumption

1.15. Dağıtım Şirketleri Listeleme Servisi

GET /consumption/get-distribution-company

1.15.1. Açıklama

Dağıtım Şirketleri Listeleme Servisi

1.15.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionCompanyListResponse

1.15.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.15.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.15.5. Etiketler

 • consumption

1.16. Yüzdesel Tüketim Bilgileri Listeleme Servisi

GET /consumption/get-percentage-of-consumption-information

1.16.1. Açıklama

Fiili Tüketimin İl Bazında ve Profil abone grubu bazında Yüzdesel Kırılımını içermektedir. Veriler ilgili dağıtım şirketlerinden temin edilmektedir.

1.16.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

provinceId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi. -1: Hepsi , Plaka sonuna 0 ( sıfır ) ekleyin. Örnek : Ankara 60 , Tokat 600 İstisna {340 İST.Asya, 341 İST.Avrupa}

integer(int64)

1.16.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PercentalConsumptionInformationResponse

1.16.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.16.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.16.6. Etiketler

 • consumption

1.17. Planlı Kesinti Listeleme Servisi

GET /consumption/get-planned-outage

1.17.1. Açıklama

Planlı Kesinti Listeleme Servisi Şehir Id değeri ve dağıtım şirketi id bilgileri boş gönderilebilir.

1.17.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

distributionCompanyId
opsiyonel

integer(int64)

Query

provinceId
opsiyonel

integer(int64)

1.17.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerOutageResponse

1.17.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.17.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.17.6. Etiketler

 • consumption

1.18. Plansız Kesinti Listeleme Servisi

GET /consumption/get-unplanned-outage

1.18.1. Açıklama

Plansız Kesinti Listeleme Servisi Şehir Id değeri ve dağıtım şirketi id bilgileri boş gönderilebilir.

1.18.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

distributionCompanyId
opsiyonel

integer(int64)

Query

provinceId
opsiyonel

integer(int64)

1.18.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerOutageResponse

1.18.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.18.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.18.6. Etiketler

 • consumption

1.19. Yük Tahmin Planı

GET /consumption/load-estimation-plan

1.19.1. Açıklama

Yük Tahmin Planı servisi

1.19.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.19.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

LoadEstimationPlanResponse

1.19.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.19.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.19.6. Etiketler

 • consumption

1.20. Sayaç Okuyan Kurum Rest Servisi

GET /consumption/meter-reading-company

1.20.1. Açıklama

Sayaç okuyan kurumların listesini dönen rest servisidir.

1.20.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.20.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MeterReadingCompanyResponse

1.20.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.20.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.20.6. Etiketler

 • consumption

1.21. Sayaç Okuma Tip Rest Servisi

GET /consumption/meter-reading-type

1.21.1. Açıklama

Sayaç okuma tip rest servisidir.

1.21.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MeterReadingTypeResponse

1.21.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.21.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.21.5. Etiketler

 • consumption

1.22. Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

GET /consumption/real-time-consumption

1.22.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

1.22.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.22.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

HourlyConsumptionResponse

1.22.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.22.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.22.6. Etiketler

 • consumption

1.23. Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

GET /consumption/real-time-consumption_with_period

1.23.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

1.23.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.23.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RealConsumptionResponse

1.23.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.23.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.23.6. Etiketler

 • consumption

1.24. Profil Abone Grubuna Göre Serbest Tüketici Tüketim Miktarları Rest Servisi

GET /consumption/st

1.24.1. Açıklama

Profil abone grubuna göre serbest tüketici tüketim tiktarları

1.24.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.24.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

STResponse

1.24.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.24.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.24.6. Etiketler

 • consumption

1.25. Profil Abone Grup

GET /consumption/subscriber-profile-group

1.25.1. Açıklama

Dağıtım bölgelerine ait profil abone grup listesini verir.

1.25.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

distributionId
opsiyonel

integer(int64)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.25.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SubscriberProfileGroupResponse

1.25.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.25.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.25.6. Etiketler

 • consumption

1.26. Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı

GET /consumption/swv

1.26.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas çekiş miktarı rest servisidir.

1.26.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.26.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVResponse

1.26.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.26.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.26.6. Etiketler

 • consumption

1.27. Serbest Tüketici Çekiş Rest Servisi

GET /consumption/swv-v2

1.27.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin çekiş miktarı rest servisidir.

1.27.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.27.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVV2Response

1.27.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.27.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.27.6. Etiketler

 • consumption

1.28. Serbest Tüketici Çekiş Rest Servisi

GET /consumption/swv-v3

1.28.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin çekiş miktarı rest servisidir.

1.28.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.28.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVV2Response

1.28.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.28.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.28.6. Etiketler

 • consumption

1.29. Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki UEÇM Miktarı

GET /consumption/under-supply-liability-consumption

1.29.1. Açıklama

Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki UEÇM Miktarı

1.29.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.29.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UnderSupplyLiabilityConsumption

1.29.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.29.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.29.6. Etiketler

 • consumption

1.30. Baraj doluluk

GET /dam/get-active-fullness

1.30.1. Açıklama

Baraj doluluk

1.30.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.30.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ActiveFullnessResponse

1.30.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.30.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.30.6. Etiketler

 • dam

1.31. Aktif Hacim

GET /dam/get-active-volume

1.31.1. Açıklama

Aktif Hacim

1.31.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.31.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ActiveVolumeResponse

1.31.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.31.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.31.6. Etiketler

 • dam

1.32. Havza Adı Listesi

GET /dam/get-basin-list

1.32.1. Açıklama

Havza Adı Listesi

1.32.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BasinDamListResponse

1.32.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.32.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.32.5. Etiketler

 • dam

1.33. Baraj Günlük Ölçüm Değerleri. Günlük Kot, Günlük Hacim ve Suyun Enerji Karşılığı Bilgilerini içerir.

GET /dam/get-daily-measurement

1.33.1. Açıklama

Baraj Günlük Ölçüm Değerleri. Günlük Kot, Günlük Hacim ve Suyun Enerji Karşılığı Bilgilerini içerir.

1.33.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.33.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DamDailyMeasurementResponse

1.33.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.33.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.33.6. Etiketler

 • dam

1.34. Barajlar Ozet Servisi

GET /dam/get-daily-summary

1.34.1. Açıklama

Barajlar Ozet Servisi

1.34.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.34.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DamDailyMeasurementResponse

1.34.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.34.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.34.6. Etiketler

 • dam

1.35. Baraj Bilgileri Servisi

GET /dam/get-dam-data

1.35.1. Açıklama

Baraj Bilgileri Servisi

1.35.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.35.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DamDataResponse

1.35.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.35.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.35.6. Etiketler

 • dam

1.36. Baraj Adı Listesi

GET /dam/get-dam-list

1.36.1. Açıklama

Baraj Adı Listesi

1.36.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.36.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BasinDamListResponse

1.36.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.36.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.36.6. Etiketler

 • dam

1.37. GÖP Blok Rest Servisi

GET /market/amount-of-block

1.37.1. Açıklama

GÖP sunulmuş blok tekliflerin detay rest servisidir.

1.37.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.37.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AmountOfBlockResponse

1.37.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.37.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.37.6. Etiketler

 • market

1.38. Butun yan hizmetler servisi

GET /market/ancillary-services-all

1.38.1. Açıklama

Butun yan hizmetler servisi

1.38.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.38.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AncillaryServicesResponse

1.38.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.38.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.38.6. Etiketler

 • market

1.39. İkili Anlaşma Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract

1.39.1. Açıklama

İkili anlaşmaların toplam bilgilerini dönen rest servisidir.

1.39.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.39.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractResponse

1.39.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.39.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.39.6. Etiketler

 • market

1.40. İkili Anlaşma Alış-Satış Servisi

GET /market/bilateral-contract-all

1.40.1. Açıklama

Seçilen tarihteki firmaların toplam alış ve satış değerlerini dönen servisdir.

1.40.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.40.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractAllResponse

1.40.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.40.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.40.6. Etiketler

 • market

1.41. İkili Anlaşma Alış Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract-buy

1.41.1. Açıklama

Katılımcı bazında yapılmış alış yönünde ikili anlaşma miktar bilgisini dönen rest servisidir.

1.41.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.41.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractBuyResponse

1.41.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.41.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.41.6. Etiketler

 • market

1.42. İkili Anlaşma Satış Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract-sell

1.42.1. Açıklama

Katılımcı bazında yapılmış satış yönünde ikili anlaşma miktar bilgisini dönen rest servisidir.

1.42.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.42.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractSellResponse

1.42.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.42.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.42.6. Etiketler

 • market

1.43. DGP Talimat Rest Servisi

GET /market/bpm-order-summary

1.43.1. Açıklama

Dengeleme güç piyasasında verlmiş olunan talimatların özet bilgisini dönen rest servisdir.

1.43.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.43.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BPMOrderSummaryResponse

1.43.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.43.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.43.6. Etiketler

 • market

1.44. GÖP Fark Tutarı Rest Servisi

GET /market/day-ahead-diff-funds

1.44.1. Açıklama

GÖP’sında oluşan fark tutarı bilgisini dönen rest servisdir.

1.44.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.44.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DiffFundsResponse

1.44.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.44.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.44.6. Etiketler

 • market

1.45. GÖP Kesinleşmemiş PTF Rest Servisi

GET /market/day-ahead-interim-mcp

1.45.1. Açıklama

GÖP’daki kesinleşmemiş PTF bilgisini dönen rest servisdir.

1.45.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

string(date-time)

1.45.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InterimMCPResponse

1.45.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.45.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.45.6. Etiketler

 • market

1.46. GÖP İşlem Tutarı Toplam Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-income-summary

1.46.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında gerçekleşmiş işlem tutarlarıının toplamını dönen servisdir.

1.46.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.46.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMIncomeResponse

1.46.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.46.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.46.6. Etiketler

 • market

1.47. GÖP Hacim Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-trade-volume

1.47.1. Açıklama

GÖP gerçeklemiş olunan ticaret tutarlarının sunulduğu rest servisidir.

1.47.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.47.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMarketTradeVolumeResponse

1.47.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.47.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.47.6. Etiketler

 • market

1.48. Gün Öncesi Piyasası Eşleşme Miktar Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-volume

1.48.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına sunulmuş tekliflerin özet bilgisini dönen rest servisidir.

1.48.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.48.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMarketVolumeResponse

1.48.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.48.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.48.6. Etiketler

 • market

1.49. GÖP Eşleşme Miktarı Toplam Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-volume-summary

1.49.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında gerçekleşmiş eşleşme miktarlarının seçilen perioda göre toplam miktarını dönen servisdir.

1.49.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.49.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMVolumeResponse

1.49.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.49.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.49.6. Etiketler

 • market

1.50. Piyasa Takas Fiyat Rest Servisi

GET /market/day-ahead-mcp

1.50.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında oluşan takas fiyatının yayınlandığı rest servisdir.

1.50.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.50.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMCPResponse

1.50.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.50.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.50.6. Etiketler

 • market

1.51. DSG Dengesizlik Miktarı Servisi

GET /market/dsg-imbalance-quantity

1.51.1. Açıklama

DSG Dengesizlik Miktarı Servisi

1.51.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationId
opsiyonel

DST Organizaston Id’si. dsg-imbalance-quantity-orgaization-list servisinden listeye erişebilirisiniz.

integer(int64)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.51.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DsgImbalanceQuantityResponse

1.51.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.51.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.51.6. Etiketler

 • market

1.52. DSG Dengesizlik Miktarı Servisi

GET /market/dsg-imbalance-quantity-orgaization-list

1.52.1. Açıklama

DSG Dengesizlik Miktarı Servisi

1.52.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.52.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DsgImbalanceQuantityOrgListResponse

1.52.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.52.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.52.6. Etiketler

 • market

1.53. Enerji Dengesizlik Rest Servisi

GET /market/energy-imbalance-hourly

1.53.1. Açıklama

Dengeden sorumlu grupların oluşturmuş olduğu enerji dengesizlik miktarı ve tutarlarını dönen rest servisdir.

1.53.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.53.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EnergyImbalanceResponse

1.53.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.53.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.53.6. Etiketler

 • market

1.54. AylıkEnerji Dengesizlik Rest Servisi

GET /market/energy-imbalance-monthly

1.54.1. Açıklama

Dengeden sorumlu grupların oluşturmuş olduğu aylık enerji dengesizlik miktarı ve tutarlarını dönen rest servisdir.

1.54.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.54.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EnergyImbalanceResponse

1.54.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.54.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.54.6. Etiketler

 • market

1.55. Esnek Alış Satış Teklif Miktarları

GET /market/flexible-offer-amount

1.55.1. Açıklama

Esnek Alış Satış Teklif Miktarları

1.55.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.55.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMFlexibleOfferWithBuySellInfoResponse

1.55.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.55.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.55.6. Etiketler

 • market

1.56. Esnek Alış Satış Teklif Miktarları

GET /market/flexible-offer-amount-hourly

1.56.1. Açıklama

Esnek Alış Satış Teklif Miktarları

1.56.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.56.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoResponse

1.56.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.56.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.56.6. Etiketler

 • market

1.57. Dengesizlik Tutar Rest Servisi

GET /market/imbalance-amount

1.57.1. Açıklama

Saatlik dengesizlik tutarını dönen rest servisidir.

1.57.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.57.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ImbalanceAmountResponse

1.57.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.57.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.57.6. Etiketler

 • market

1.58. Dengesizlik Miktar Rest Servisi

GET /market/imbalance-quantity

1.58.1. Açıklama

Saatlik dengesizlik miktarını dönen rest servisidir.

1.58.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.58.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ImbalanceQuantityResponse

1.58.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.58.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.58.6. Etiketler

 • market

1.59. GİP Ağırlıklı Ortalama Fiyat Rest Servisi

GET /market/intra-day-aof

1.59.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşen eşleşmelerin saatlik ağırlıklı ortalama fiyatının dönen rest servisidir.

1.59.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.59.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntradayAofResponse

1.59.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.59.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.59.6. Etiketler

 • market

1.60. GİP AOF Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/intra-day-aof-average

1.60.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşen eşleşmelerin saatlik ağırlıklı ortalama fiyatlarının dönemsel aritmetik ortalama fiyatını dönen servisdir.

1.60.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.60.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntradayAofAverangeResponse

1.60.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.60.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.60.6. Etiketler

 • market

1.61. GİP İşlem Tutarı Rest Servisi

GET /market/intra-day-income

1.61.1. Açıklama

Güniçi piyasasındaki işlem tutarlarını dönen rest servisidir.

1.61.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.61.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMIncomeResponse

1.61.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.61.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.61.6. Etiketler

 • market

1.62. GİP İşlem Tutarı Toplam Rest Servisi

GET /market/intra-day-income-summary

1.62.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşmiş işlem tutarlarıının toplamını dönen servisdir.

1.62.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.62.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMIncomeSummaryResponse

1.62.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.62.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.62.6. Etiketler

 • market

1.63. Güniçi Piyasası Teklif Edilen ve Eşleşme Fiyatlarının minimum ve maksimum değerleri

GET /market/intra-day-min-max-price

1.63.1. Açıklama

Güniçi Piyasası Teklif Edilen ve Eşleşme Fiyatlarının minimum ve maksimum değerleri

1.63.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

offerType
opsiyonel

Güniçi Piyasası Teklif Tipi

enum (HOURLY, BLOCK)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.63.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayMinMaxPriceResponse

1.63.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.63.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.63.6. Etiketler

 • market

1.64. Güniçi Piyasası Teklif Edilen Miktar(Saatlik)

GET /market/intra-day-quantity

1.64.1. Açıklama

Güniçi piyasasına sunulmuş saatlik ve blok tekliflerin saatlik detayda ki teklif miktlarını dönen servisdir.

1.64.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.64.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayOfferQuantityResponse

1.64.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.64.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.64.6. Etiketler

 • market

1.65. Gün İçi Piyasası Özet Servisi

GET /market/intra-day-summary

1.65.1. Açıklama

Gün İçi Piyasasına ait özet bilgileri içerir

1.65.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

offerType
opsiyonel

Güniçi Piyasası Teklif Tipi

enum (HOURLY, BLOCK)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.65.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDaySummaryResponse

1.65.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.65.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.65.6. Etiketler

 • market

1.66. GİP Eşleşme Bilgisi Rest Servisi

GET /market/intra-day-trade-history

1.66.1. Açıklama

Güniçi piyasasındaki eşleşmelerin detaylarını dönen rest servisidir.

1.66.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.66.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayTradeHistoryResponse

1.66.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.66.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.66.6. Etiketler

 • market

1.67. Güniçi Piyasası Saatlik Eşleşme Miktar Servisi

GET /market/intra-day-volume

1.67.1. Açıklama

Güniçi piyasasında kabul edilmiş saatlik ve blok eşleşmelerin saatlik detaydaki eşleşme miktarlarını dönemktedir.

1.67.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.67.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayMatchDetailResponse

1.67.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.67.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.67.6. Etiketler

 • market

1.68. GİP Eşleşme Miktarı Toplam Rest Servisi

GET /market/intra-day-volume-summary

1.68.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşmiş eşleşme miktarlarının dönemsel toplam miktarının dönen servisdir.

1.68.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.68.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMVolumeResponse

1.68.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.68.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.68.6. Etiketler

 • market

1.69. Piyasa Katılımcıları Raporu

GET /market/market-participants

1.69.1. Açıklama

Piyasa Katılımcıları Raporu

1.69.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

1.69.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketParticipantResponse

1.69.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.69.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.69.6. Etiketler

 • market

1.70. Elektrik Piyasalarının Hacim Bilgisi Rest Servisi

GET /market/market-volume

1.70.1. Açıklama

Elektrik piyasalarında (GÖP,GİP,DGP ,İA) gerçekleşmiş ticaret miktarının bilgisini dönen rest servisdir.

1.70.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.70.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketVolumeResponse

1.70.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.70.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.70.6. Etiketler

 • market

1.71. GÖP Takas Fiyatı Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/mcp-average

1.71.1. Açıklama

Piyasa takas fiyatının seçilen perioda göre aritmek ortalamasını dönen servisdir.

1.71.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.71.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMCPAritmeticAverageResponse

1.71.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.71.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.71.6. Etiketler

 • market

1.72. PTF-SMF Listeleme Servisi

GET /market/mcp-smp

1.72.1. Açıklama

PTF-SMF Listeleme Servisi

1.72.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.72.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

McpSmpResponse

1.72.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.72.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.72.6. Etiketler

 • market

1.73. Lisans Tipine Göre Katılımcı Rest Servisi

GET /market/participant

1.73.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı katılımcıların lisans tipine göre sayısını dönen rest servisidir.

1.73.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.73.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ParticipantResponse

1.73.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.73.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.73.6. Etiketler

 • market

1.74. Primer Frekans Rezerv Miktarı

GET /market/pfc-amount

1.74.1. Açıklama

Primer Frekans Rezerv Miktarı

1.74.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.74.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PfcAmountResponse

1.74.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.74.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.74.6. Etiketler

 • market

1.75. PFK Fiyat Servisi

GET /market/pfc-price

1.75.1. Açıklama

PFK Fiyat Servisi

1.75.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.75.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PfcPriceResponse

1.75.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.75.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.75.6. Etiketler

 • market

1.76. Sekonder Frekans Rezerv Miktarı

GET /market/sfc-amount

1.76.1. Açıklama

Sekonder Frekans Rezerv Miktarı

1.76.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.76.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SfcPriceResponse

1.76.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.76.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.76.6. Etiketler

 • market

1.77. SFK Fiyat Servisi

GET /market/sfc-price

1.77.1. Açıklama

SFK Fiyat Servisi

1.77.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.77.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SfcPriceResponse

1.77.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.77.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.77.6. Etiketler

 • market

1.78. SMF Rest Servisi

GET /market/smp

1.78.1. Açıklama

Dengelem güç piyasasında oluşan sistem marjinal fiyat rest servisidir.

1.78.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.78.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SMPResponse

1.78.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.78.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.78.6. Etiketler

 • market

1.79. DGP Sistem Marjinal Fiyatı Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/smp-average

1.79.1. Açıklama

DGP SMF seçilen perioda göre aritmek ortalamasını dönen servisdir.

1.79.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.79.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BPMSmpResponse

1.79.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.79.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.79.6. Etiketler

 • market

1.80. Arz-Talep Eğrisi Rest Servisi

GET /market/supply-demand-curve

1.80.1. Açıklama

GÖP’sına sunulmuş tekliflere göre arz-talep eğrisini dönen rest servisdir.

1.80.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.80.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SupplyDemandResponse

1.80.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.80.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.80.6. Etiketler

 • market

1.81. Arz-Talep Eğrisi Rest Servisi (Saatlik)

GET /market/supply-demand-curve-hour

1.81.1. Açıklama

GÖP’sına sunulmuş tekliflere göre arz-talep eğrisini dönen rest servisdir.

1.81.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

hour
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarihi bilgisi. Örn:2016-01-01T00:00

string(date-time)

1.81.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SupplyDemandResponse

1.81.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.81.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.81.6. Etiketler

 • market

1.82. Son uzlaştırma dönemi web servisi

GET /mobile/final-conciliation-period

1.82.1. Açıklama

Uzlaştırması yapılmış dönemin kapsadığı maksimum tarih değerini dündürür.(Örnek olarak uzlaştırma dönemi 01/10/2019 00:00:00 ise 31/10/2019 23:59:59 döndürür.)

1.82.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UserTopicResponse

1.82.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.82.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.82.5. Etiketler

 • mobile

1.83. Mobil Uygulama Topic Listeleme

GET /mobile/topics

1.83.1. Açıklama

Mobil uygulama topic listeleme servisi

1.83.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MobileTopicResponse

1.83.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.83.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.83.5. Etiketler

 • mobile

1.84. Mobil Uygulama Kullanıcı Topic Listeleme

GET /mobile/user-topics

1.84.1. Açıklama

Mobil Uygulama Kullanıcı Topic Listeleme Servisi

1.84.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

uid
opsiyonel

string

1.84.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UserTopicResponse

1.84.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.84.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.84.6. Etiketler

 • mobile

1.85. Emre Amade Kapasite Rest Servisi

GET /production/aic

1.85.1. Açıklama

Emre amade kapasite için sunulmuş değerleri dönen rest servisidir.

1.85.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbEIC
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi . Örn:40W0000000001960

string

1.85.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AicResponse

1.85.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.85.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.85.6. Etiketler

 • production

1.86. Kesinleşmiş Günlük Üretim Rest Servisi

GET /production/dpp

1.86.1. Açıklama

DGPYS’e bildirim yapmış olan UEVÇB’lerin kesinleşmiş günlük üretim planını veren rest servisdir.

1.86.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbEIC
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi . Örn:40W0000000001960

string

1.86.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DPPResponse

1.86.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.86.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.86.6. Etiketler

 • production

1.87. KGÜP UEVÇB Rest Servisi

GET /production/dpp-injection-unit-name

1.87.1. Açıklama

KGÜP girebilecek olan organizasyonların UEVÇB listesini dönen rest servisdir.

1.87.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

1.87.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DppInjectionUnitnameResponse

1.87.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.87.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.87.6. Etiketler

 • production

1.88. KGÜP Organizasyon Rest Servisi

GET /production/dpp-organization

1.88.1. Açıklama

KGÜP girebilecek olan organizasyonların listesini dönen rest servisdir.

1.88.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationName
opsiyonel

Organizasyon ismi bilgisi (İsime göre arama yapmak için minimum 3 karakter girmelisiniz).

string

1.88.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

OrganizationResponse

1.88.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.88.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.88.6. Etiketler

 • production

1.89. Toplam Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı Rest Servisi

GET /production/final-dpp

1.89.1. Açıklama

Saatlik bazda toplam kesinleşmiş günlük üretim planı rest servisidir.

1.89.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.89.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

FinalDPPResponse

1.89.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.89.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.89.6. Etiketler

 • production

1.90. GDDK Tutarı Rest Servisi

GET /production/gddk-amount

1.90.1. Açıklama

Geriye dönük düzeltme kalemine ait değerleri dönen rest servisdir.

1.90.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.90.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

GDDKAmountResponse

1.90.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.90.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.90.6. Etiketler

 • production

1.91. Kurulu Güç Rest Servisi

GET /production/installed-capacity

1.91.1. Açıklama

EPİAŞ’a kayıtlı santrallerin kurulu güç bilgisini veren rest servisdir.

1.91.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.91.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InstalledCapacityResponse

1.91.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.91.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.91.6. Etiketler

 • production

1.92. YEKDEM Kurulu Güç Rest Servisi

GET /production/installed-capacity-of-renewable

1.92.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki santrallerin kurulu güç bilgisini veren rest servisdir.

1.92.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.92.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InstalledCapacityOfRenewableResponse

1.92.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.92.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.92.6. Etiketler

 • production

1.93. Santral Rest Servisi

GET /production/power-plant

1.93.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı santrallerin listesini dönen rest servisidir.

1.93.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.93.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerPlantResponse

1.93.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.93.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.93.6. Etiketler

 • production

1.94. Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

GET /production/real-time-generation

1.94.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

1.94.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.94.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

HourlyGenerationResponse

1.94.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.94.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.94.6. Etiketler

 • production

1.95. Gerçek Zamanlı Üretim Santral Rest Servisi

GET /production/real-time-generation-power-plant-list

1.95.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı santrallerin listesini dönen rest servisidir.

1.95.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerPlantResponse

1.95.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.95.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.95.5. Etiketler

 • production

1.96. Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi Santral Kırılımlı

GET /production/real-time-generation_with_powerplant

1.96.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

1.96.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.96.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

HourlyGenerationResponse

1.96.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.96.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.96.6. Etiketler

 • production

1.97. Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi Santral Kırılımlı

GET /production/real-time-generation_with_powerplant_and_period

1.97.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

1.97.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

source
opsiyonel

Gerçek Zamanlı Üretim - Üretim Kaynağı

enum (FUEL_OIL, MOTORIN, TAS_KOMUR, LINYIT, JEOTERMAL, DOGAL_GAZ, AKARSU, BARAJLI, LNG, BIYOKUTLE, ITHAL_KOMUR, ASFALTIT_KOMUR, RUZGAR, NUKLEER, GUNES, ALL)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.97.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RealTimeGenerationResponse

1.97.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.97.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.97.6. Etiketler

 • production

1.98. Bölge Rest Servisi

GET /production/region

1.98.1. Açıklama

Bölge bilgilerini dönen rest servisdir.

1.98.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RegionResponse

1.98.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.98.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.98.5. Etiketler

 • production

1.99. YEKDEM Üretim Tahmini Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-forecast

1.99.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında yapılmış üretim tahmini rest servisi

1.99.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.99.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMForecastResponse

1.99.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.99.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.99.6. Etiketler

 • production

1.100. YEKDEM Dengesizlik Maliyeti Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-imbalance-cost

1.100.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki portföyünün uzlaştırmaya esas veriş değerine göre oluşturduğu dengesizlik miktarının maliyetini veren rest servisidir.

1.100.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.100.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMImbalanceCostResponse

1.100.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.100.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.100.6. Etiketler

 • production

1.101. YEKDEM Dengesizlik Miktarı Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-imbalance-quantity

1.101.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki portföyünün uzlaştırmaya esas veriş değerine göre oluşturduğu dengesizlik miktarını veren rest servisdir.

1.101.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.101.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMImbalanceQuantityResponse

1.101.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.101.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.101.6. Etiketler

 • production

1.102. (YEKDEM) Lisanslı Üretim Miktarı Uzlaştırma Esas Veriş Miktarı (UEVM)

GET /production/renewable-sm-licensed-injection-quantity

1.102.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki lisanslı santrallerin kaynak bazında saatlik olarak uzlaştırmaya esas veriş değerleridir.

1.102.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.102.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMLicensedInjectionQuantityResponse

1.102.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.102.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.102.6. Etiketler

 • production

1.103. (YEKDEM) Santral Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-licensed-power-plant-list

1.103.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine (YEKDEM) kapsamında kayıtlı santrallerin listesini dönen rest servisidir.

1.103.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.103.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerPlantResponse

1.103.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.103.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.103.6. Etiketler

 • production

1.104. (YEKDEM) Lisanslı Üretim Miktarı Gerçek Zamanlı Üretim

GET /production/renewable-sm-licensed-real-time-generation

1.104.1. Açıklama

Lisanslı YEKDEM santrallerine ait elektrik üretiminin kaynak bazında saatlik gösterimidir.

1.104.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.104.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMLicensedRealTimeGenerationResponse

1.104.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.104.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.104.6. Etiketler

 • production

1.105. (YEKDEM) Lisanslı Üretim Miktarı Gerçek Zamanlı Üretim Santral Kırılımlı

GET /production/renewable-sm-licensed-real-time-generation_with_powerplant

1.105.1. Açıklama

Lisanslı YEKDEM santrallerine ait elektrik üretiminin kaynak bazında saatlik gösterimidir.

1.105.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.105.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMLicensedRealTimeGenerationResponse

1.105.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.105.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.105.6. Etiketler

 • production

1.106. Yekdem Portföy Geliri Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-portfolio-income

1.106.1. Açıklama

Yekdem kapsamındaki portföyün saatlik toplam gelirini veren rest servisdir.

1.106.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.106.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMPortfolioIncomeResponse

1.106.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.106.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.106.6. Etiketler

 • production

1.107. YEKDEM Spot Teklif Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-spot-order

1.107.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında GÖP sunulmuş teklif değerlerini veren rest servisdir.

1.107.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.107.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMSpotOrderResponse

1.107.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.107.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.107.6. Etiketler

 • production

1.108. YEKDEM Birim Maliyet Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-unit-cost

1.108.1. Açıklama

Yekdem birim maliyet tutarını veren rest servisdir.

1.108.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.108.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMUnitCostResponse

1.108.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.108.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.108.6. Etiketler

 • production

1.109. (YEKDEM) Lisanssız Üretim Miktarı

GET /production/renewable-unlicenced-generation-amount

1.109.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki lisanssız santrallerin, kaynak bazında saatlik olarak uzlaştırmaya esas lisanssız veriş değerleridir.

1.109.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.109.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMLicensedRealTimeGenerationResponse

1.109.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.109.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.109.6. Etiketler

 • production

1.110. Yekdem Rest Servisi

GET /production/renewables-support

1.110.1. Açıklama

Yekdem kapsamında oluşan maliyetlerini aylık toplam şeklinde dönen servisdir.

1.110.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.110.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewablesSupportResponse

1.110.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.110.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.110.6. Etiketler

 • production

1.111. KUDÜP Rest Servisi

GET /production/sbfgp

1.111.1. Açıklama

Gün Öncesinde bildirilen UEVÇB bazında kaynaklara göre kesinleşmiş günlük üretim planlarının gün içi piyasasının kapanışından sonra DUY 69uncu madde kapsamında güncellenmesiyle oluşan kesinleşmiş günlük üretim planları

1.111.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationId
opsiyonel

Organizasyon ID bilgisi. Örn:415

integer(int32)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbId
opsiyonel

UEVÇB ID bilgisi . Örn:415

integer(int32)

1.111.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DPPResponse

1.111.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.111.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.111.6. Etiketler

 • production

1.112. Uzlaştırmaya Esas Veriş Rest Servisi

GET /production/ssv

1.112.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş değerlerini dönen rest servisidir.

1.112.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.112.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SSVResponse

1.112.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.112.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.112.6. Etiketler

 • production

1.113. UEVM Kategori Rest Servisi

GET /production/ssv-categorized

1.113.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş miktar bilgisini yakıt tipi bazında kırılımını veren rest servisidir.

1.113.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.113.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SSVCategorizedResponse

1.113.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.113.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.113.6. Etiketler

 • production

1.114. UEVÇB Rest Servisi

GET /production/uevcb

1.114.1. Açıklama

Seçil olunan santrallerin altında tanımlanmış olunan UEVÇB listesini döner

1.114.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

1.114.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UEVCBResponse

1.114.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.114.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.114.6. Etiketler

 • production

1.115. Piyasa Mesaj Sistem Rest Servisi

GET /production/urgent-market-message

1.115.1. Açıklama

Santrallerin bildirmiş oldukları arıza/bakımların listesini veren rest servisidir.

1.115.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

messageTypeId
opsiyonel

Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip ID bilgisi . Örn:0: Santral Arızası , 2: Santral Bakımı

integer(int64)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

regionId
opsiyonel

Bölge ID bilgisi. Örn:1: Türkiye

integer(int64)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbId
opsiyonel

UEVÇB ID bilgisi . Örn:415

integer(int64)

1.115.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.115.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.115.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.115.6. Etiketler

 • production

1.116. Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip Rest Servisi

GET /production/urgent-market-message-type

1.116.1. Açıklama

Piyasa mesaj sisteminde yayınlanan mesajların tip bilgisini dönen rest servisidir.

1.116.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UMMTypeResponse

1.116.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.116.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.116.5. Etiketler

 • production

1.117. Res Üretim Tahmini Servisi

GET /production/wpp-generation-and-forecast

1.117.1. Açıklama

Res Üretim Tahmini Servisi

1.117.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.117.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

WPPProductionPlanResponse

1.117.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.117.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.117.6. Etiketler

 • production

1.118. Stok Miktarı Servisi

GET /stp-transmission/actualization

1.118.1. Açıklama

Stok Miktarı Servisi

1.118.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.118.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionActualizationResponse

1.118.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.118.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.118.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.119. Fiili Gerçekleşme

GET /stp-transmission/actualization-input-output

1.119.1. Açıklama

Fiili Gerçekleşme

1.119.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.119.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionActualizationNewResponse

1.119.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.119.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.119.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.120. Kapasite web servisi

GET /stp-transmission/capacity

1.120.1. Açıklama

Kapasite web servisi

1.120.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

pointId
opsiyonel

Bu değer iletim noktası web servisinden seçilen noktanın id değeri olmalıdır. Boş gönderilirse günlük toplam değerler dönücektir.

integer(int64)

Query

pointType
opsiyonel

Giriş noktası için INPUT, çıkış noktası için OUTPUT değerini giriniz.

enum (INPUT, OUTPUT)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.120.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionCapacityResponse

1.120.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.120.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.120.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.121. İletim noktası web servisi

GET /stp-transmission/capacity-point-list

1.121.1. Açıklama

İletim noktası web servisi

1.121.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

pointType
opsiyonel

Giriş noktası için INPUT, çıkış noktası için OUTPUT değerini giriniz.

enum (INPUT, OUTPUT)

1.121.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionCapacityPointListResponse

1.121.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.121.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.121.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.122. Taşıma Giriş Miktarı Bildirimi Servisi

GET /stp-transmission/transport

1.122.1. Açıklama

Taşıma Giriş Miktarı Bildirimi Servisi

1.122.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.122.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionTransportResponse

1.122.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.122.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.122.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.123. Sanal ticaret web servisi

GET /stp-transmission/virtual-trade

1.123.1. Açıklama

Sanal ticaret web servisi

1.123.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.123.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionVirtualTradeResponse

1.123.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.123.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.123.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.124. İlave dengeleyici işlemleri bildirim servisi

GET /stp/additional-notification

1.124.1. Açıklama

İlave dengeleyici işlemleri bildirim servisi

1.124.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.124.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAdditionalNotificationResponse

1.124.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.124.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.124.6. Etiketler

 • stp

1.125. Tahsisat verileri servisi

GET /stp/allowance

1.125.1. Açıklama

Tahsisat verileri servisi

1.125.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.125.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAllowanceResponse

1.125.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.125.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.125.6. Etiketler

 • stp

1.126. STP Dengeleyici Gaz Fiyatları Servisi

GET /stp/balancing-gas-price

1.126.1. Açıklama

STP Dengeleyici Gaz Fiyatları Servisi

1.126.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.126.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBalancingGasPriceResponse

1.126.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.126.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.126.6. Etiketler

 • stp

1.127. 2 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/bluecode-operation

1.127.1. Açıklama

2 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.127.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.127.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBlueAndFourCodeResponse

1.127.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.127.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.127.6. Etiketler

 • stp

1.128. Kontrat işlem hacim ve miktar bilgisi servisi

GET /stp/contract-amount

1.128.1. Açıklama

Kontrat işlem hacim ve miktar bilgisi servisi

1.128.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.128.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpContractTrandeAmountResponse

1.128.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.128.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.128.6. Etiketler

 • stp

1.129. STP Günlük Fiyat Servisi

GET /stp/daily-price

1.129.1. Açıklama

STP Günlük Fiyat Servisi

1.129.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.129.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpDailyPriceResponse

1.129.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.129.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.129.6. Etiketler

 • stp

1.130. 4 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/fourcode-operation

1.130.1. Açıklama

4 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.130.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.130.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBlueAndFourCodeResponse

1.130.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.130.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.130.6. Etiketler

 • stp

1.131. 1 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/greencode-operation

1.131.1. Açıklama

1 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.131.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.131.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpOrangeAndGreenCodeResponse

1.131.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.131.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.131.6. Etiketler

 • stp

1.132. Gaz referans fiyat servisi

GET /stp/grf

1.132.1. Açıklama

Gaz referans fiyat servisi

1.132.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.132.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpPriceAvgResponse

1.132.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.132.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.132.6. Etiketler

 • stp

1.133. STP Aylık Dengesizlik Miktarları Servisi

GET /stp/imbalance-monthly

1.133.1. Açıklama

STP Aylık Dengesizlik Miktarları Servisi

1.133.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.133.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpImbalanceResponse

1.133.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.133.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.133.6. Etiketler

 • stp

1.134. STP Eşleşme Miktar Servisi

GET /stp/matching-quantity

1.134.1. Açıklama

STP Eşleşme Miktar Servisi

1.134.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.134.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMatchingQuantityResponse

1.134.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.134.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.134.6. Etiketler

 • stp

1.135. İlave Dengeleyici ve Toplam Eşleşme Miktar Servisi

GET /stp/matching-quantity/additional-quantity

1.135.1. Açıklama

İlave Dengeleyici ve Toplam Eşleşme Miktar Servisi

1.135.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.135.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAdditionalImbalanceQuantityResponse

1.135.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.135.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.135.6. Etiketler

 • stp

1.136. Günlük Eşleşme Miktarı Servisi

GET /stp/matching-quantity/stp-daily-matching-quantity

1.136.1. Açıklama

Günlük Eşleşme Miktarı Servisi

1.136.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.136.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpDailyMatchingQuantityResponse

1.136.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.136.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.136.6. Etiketler

 • stp

1.137. Toplam Eşleşme Miktarı Servisi

GET /stp/matching-quantity/stp-total-matching-quantity

1.137.1. Açıklama

Toplam Eşleşme Miktarı Servisi

1.137.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.137.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTotalMatchingQuantityResponse

1.137.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.137.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.137.6. Etiketler

 • stp

1.138. Haftalık Eşleşme Miktarı Servisi

GET /stp/matching-quantity/stp-weekly-matching-quantity

1.138.1. Açıklama

Haftalık Eşleşme Miktarı Servisi

1.138.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.138.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpWeeklyMatchingQuantityResponse

1.138.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.138.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.138.6. Etiketler

 • stp

1.139. STP Mobil Fiyat Servisi

GET /stp/mobile/price

1.139.1. Açıklama

STP Mobil Fiyat Servisi

1.139.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.139.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMobilePriceResponse

1.139.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.139.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.139.6. Etiketler

 • stp

1.140. 3 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/orangecode-operation

1.140.1. Açıklama

3 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.140.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.140.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpOrangeAndGreenCodeResponse

1.140.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.140.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.140.6. Etiketler

 • stp

1.141. Doğalgaz GDDK Servisi

GET /stp/past-invoice

1.141.1. Açıklama

İlgili dönemde yapılmış olan düzeltme tutarları servisi.

1.141.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.141.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpPastInvoiceResponse

1.141.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.141.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.141.6. Etiketler

 • stp

1.142. STP Fiyat Servisi

GET /stp/price

1.142.1. Açıklama

STP Fiyat Servisi

1.142.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

priceType
opsiyonel

STP Fiyat Tipi ( GAS_REFERENCE : Gaz Referans Fiyat ,ADDITIONAL_BALANCING_PURCHASE: İlave Dengeleyici Alış Fiyat ,ADDITIONAL_BALANCING_SALE: İlave Dengeleyici Alış Fiyat , BALANCING_GAS_PURCHASE: Dengeleyici Gaz Alış Fiyatı, BALANCING_GAS_SALE:Dengeleyici Gaz Satış Fiyatı )

enum (GAS_REFERENCE, ADDITIONAL_BALANCING_PURCHASE, ADDITIONAL_BALANCING_SALE, BALANCING_GAS_PURCHASE, BALANCING_GAS_SALE, DAY_AHEAD, WEEKLY_GAS_REFERENCE)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.142.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpGrfResponse

1.142.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.142.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.142.6. Etiketler

 • stp

1.143. Haftalık Referans Fiyatı Servisi

GET /stp/stp-weekly-reference-price

1.143.1. Açıklama

Haftalık Referans Fiyatı Servisi

1.143.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.143.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpWeeklyReferencePriceResponse

1.143.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.143.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.143.6. Etiketler

 • stp

1.144. STP GRF Ticaret Miktar Servisi

GET /stp/trade-value

1.144.1. Açıklama

STP GRF Ticaret Miktar Servisi

1.144.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.144.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTradeValueResponse

1.144.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.144.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.144.6. Etiketler

 • stp

1.145. İşlem akışı servisi

GET /stp/transaction-history

1.145.1. Açıklama

İşlem akışı servisi

1.145.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.145.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTransactionHistoryResponse

1.145.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.145.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.145.6. Etiketler

 • stp

1.146. STP Piyasa İstatistikleri Servisi

GET /stp/transaction-history/market-statistic

1.146.1. Açıklama

STP Piyasa İstatistikleri Servisi

1.146.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMarketStatisticResponse

1.146.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.146.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.146.5. Etiketler

 • stp

1.147. Günlük İşlem Hacmi Servisi

GET /stp/volume/stp-daily-volume

1.147.1. Açıklama

Günlük İşlem Hacmi Servisi

1.147.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.147.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpDailyVolumeResponse

1.147.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.147.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.147.6. Etiketler

 • stp

1.148. Toplam İşlem Hacmi Servisi

GET /stp/volume/stp-total-volume

1.148.1. Açıklama

Toplam İşlem Hacmi Servisi

1.148.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.148.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTotalVolumeResponse

1.148.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.148.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.148.6. Etiketler

 • stp

1.149. Haftalık İşlem Hacmi Servisi

GET /stp/volume/stp-weekly-volume

1.149.1. Açıklama

Haftalık İşlem Hacmi Servisi

1.149.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.149.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpWeeklyVolumeResponse

1.149.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.149.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.149.6. Etiketler

 • stp

1.150. Bakiye sıfırlama tutarı servisi

GET /stp/zero-balance

1.150.1. Açıklama

Bakiye sıfırlama tutarı servisi

1.150.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.150.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBastResponse

1.150.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.150.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.150.6. Etiketler

 • stp

1.151. Kısıt Maliyet Rest Servisi

GET /transmission/congestion-rent

1.151.1. Açıklama

Kısıt maliyet değerini veren rest servisidir.

1.151.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

orderType
opsiyonel

enum (YAL, YAT, YAL_YAT)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.151.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.151.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.151.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.151.6. Etiketler

 • transmission

1.152. ENTSO-E X Kodları Rest Servisi

GET /transmission/ents-organization

1.152.1. Açıklama

Organizasyonlara verilmiş olunan EIC kodları dönen rest servisi

1.152.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationId
opsiyonel

integer(int32)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.152.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.152.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.152.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.152.6. Etiketler

 • transmission

1.153. Nomine Kapasite Servisi

GET /transmission/nominal-capacity

1.153.1. Açıklama

Nomine kapasite verileri MYTM’nin EPİAŞ’a bildirdiği ithalat veya ihracata ilişkin ikili anlaşma miktarlarıdır.

1.153.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.153.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

NominalCapacityResponse

1.153.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.153.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.153.6. Etiketler

 • transmission

1.154. tcatKatilimciKapasite

GET /transmission/tcat-participant-capacity

1.154.1. Açıklama

TCAT Katılımcı Kapasite Servisi. Yön Bilgisi için verilebilecek Değerler: TRGR,TRBG,GRTR,BGTR

1.154.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

td
opsiyonel

Yön Bilgisi

string

1.154.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

TcatParticipantCapacityResponse

1.154.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.154.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.154.6. Etiketler

 • transmission

1.155. ISKK Rest Servisi

GET /transmission/transmission-system-loss-factor

1.155.1. Açıklama

İletim sistemi kayıp katsayısını dönen rest servisi

1.155.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.155.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.155.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.155.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.155.6. Etiketler

 • transmission

1.156. Sıfır Bakiye Servisi

GET /transmission/zero-balance

1.156.1. Açıklama

Sıfır bakiye kalemini oluşturan kalemlerin detayını dönmektedir.

1.156.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.156.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ZeroBalanceResponse

1.156.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.156.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.156.6. Etiketler

 • transmission

2. Tanımlar

2.1. ActiveFullnessContainer

İsim Açıklama Şema

data
opsiyonel

< DamActiveFullness > array

2.2. ActiveFullnessResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ActiveFullnessContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.3. ActiveVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

data
opsiyonel

< DamActiveVolume > array

2.4. ActiveVolumeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ActiveVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.5. Actualization

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

integer(int64)

input
opsiyonel

number

output
opsiyonel

number

pipeStock
opsiyonel

number

relatedDate
opsiyonel

string(date-time)

2.6. ActualizationDto

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

pipeStock
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

2.7. ActualizationStatistic

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

pipeStockAvg
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

pipeStockMax
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

pipeStockMin
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

2.8. AicContainer

İsim Açıklama Şema

aicList
opsiyonel

EAK Listesi

< AvailableInstalledCapacity > array

statistics
opsiyonel

< AvailableInstalledCapacityStatistic > array

2.9. AicResponse

EAK Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

AicContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.10. AmountOfBlock

İsim Açıklama Şema

amountOfPurchasingTowardsBlock
opsiyonel

Alış yönünde sunulmuş blok teklif miktar bilgisi

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlock
opsiyonel

Alış yönünde sunulmuş blok tekliflerin kabul edilmiş miktar bilgisi

number(double)

amountOfSalesTowardsBlock
opsiyonel

Satış yönünde sunulmuş blok teklif miktar bilgisi

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlock
opsiyonel

Satış yönünde sunulmuş blok tekliflerin kabul edilmiş miktar bilgisi

number(double)

date
opsiyonel

İlgili bloğun geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.11. AmountOfBlockContainer

İsim Açıklama Şema

amountOfBlockList
opsiyonel

GÖP Blok Listesi

< AmountOfBlock > array

statistics
opsiyonel

< AmountOfBlockStatistic > array

2.12. AmountOfBlockResponse

GÖP Blok

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

AmountOfBlockContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.13. AmountOfBlockStatistic

İsim Açıklama Şema

amountOfPurchasingTowardsBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockSum
opsiyonel

number(double)

date
opsiyonel

İlgili bloğun geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.14. AncillaryServicesContainer

İsim Açıklama Şema

ancillaryServicesDTOList
opsiyonel

Yan Hizmetler Servisi

< AncillaryServicesDTO > array

statistics
opsiyonel

< AncillaryServicesStatistic > array

2.15. AncillaryServicesDTO

İsim Açıklama Şema

effectiveDate
opsiyonel

string(date-time)

hour
opsiyonel

integer(int32)

pfcAmount
opsiyonel

string

pfcPrice
opsiyonel

string

sfcAmount
opsiyonel

string

sfcPrice
opsiyonel

string

2.16. AncillaryServicesResponse

Saatlik bazda ihale ile belirlenen PFK kapasite bedeli

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

AncillaryServicesContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.17. AncillaryServicesStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

pfcAmountAvg
opsiyonel

number

pfcAmountMax
opsiyonel

number

pfcAmountMin
opsiyonel

number

pfcAmountSum
opsiyonel

number

pfcPriceAvg
opsiyonel

number

pfcPriceMax
opsiyonel

number

pfcPriceMin
opsiyonel

number

pfcPriceSum
opsiyonel

number

sfcAmountAvg
opsiyonel

number

sfcAmountMax
opsiyonel

number

sfcAmountMin
opsiyonel

number

sfcAmountSum
opsiyonel

number

sfcPriceAvg
opsiyonel

number

sfcPriceMax
opsiyonel

number

sfcPriceMin
opsiyonel

number

sfcPriceSum
opsiyonel

number

2.18. AvailableInstalledCapacity

İsim Açıklama Şema

akarsu
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

barajli
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

biokutle
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

diger
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

dogalgaz
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

fuelOil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

jeotermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

linyit
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

nafta
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

ruzgar
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

tarih
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

tasKomur
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

toplam
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

2.19. AvailableInstalledCapacityStatistic

İsim Açıklama Şema

akarsuAvg
opsiyonel

number

akarsuMax
opsiyonel

number

akarsuMin
opsiyonel

number

akarsuSum
opsiyonel

number

barajliAvg
opsiyonel

number

barajliMax
opsiyonel

number

barajliMin
opsiyonel

number

barajliSum
opsiyonel

number

biokutleAvg
opsiyonel

number

biokutleMax
opsiyonel

number

biokutleMin
opsiyonel

number

biokutleSum
opsiyonel

number

digerAvg
opsiyonel

number

digerMax
opsiyonel

number

digerMin
opsiyonel

number

digerSum
opsiyonel

number

dogalgazAvg
opsiyonel

number

dogalgazMax
opsiyonel

number

dogalgazMin
opsiyonel

number

dogalgazSum
opsiyonel

number

fuelOilAvg
opsiyonel

number

fuelOilMax
opsiyonel

number

fuelOilMin
opsiyonel

number

fuelOilSum
opsiyonel

number

ithalKomurAvg
opsiyonel

number

ithalKomurMax
opsiyonel

number

ithalKomurMin
opsiyonel

number

ithalKomurSum
opsiyonel

number

jeotermalAvg
opsiyonel

number

jeotermalMax
opsiyonel

number

jeotermalMin
opsiyonel

number

jeotermalSum
opsiyonel

number

linyitAvg
opsiyonel

number

linyitMax
opsiyonel

number

linyitMin
opsiyonel

number

linyitSum
opsiyonel

number

naftaAvg
opsiyonel

number

naftaMax
opsiyonel

number

naftaMin
opsiyonel

number

naftaSum
opsiyonel

number

ruzgarAvg
opsiyonel

number

ruzgarMax
opsiyonel

number

ruzgarMin
opsiyonel

number

ruzgarSum
opsiyonel

number

tarih
opsiyonel

string(date-time)

tasKomurAvg
opsiyonel

number

tasKomurMax
opsiyonel

number

tasKomurMin
opsiyonel

number

tasKomurSum
opsiyonel

number

toplamAvg
opsiyonel

number

toplamMax
opsiyonel

number

toplamMin
opsiyonel

number

toplamSum
opsiyonel

number

2.20. BPMOrderSummary

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Verilmiş olunan talimatların geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

direction
opsiyonel

enum (ENERGY_DEFICIT, IN_BALANCE, ENERGY_SURPLUS)

downRegulationDelivered
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş teslim edilmiş toplam yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationOneCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş bir kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationTwoCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş iki kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationZeroCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş sıfır kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

net
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş net talimat miktar bilgisidir.

number

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

upRegulationDelivered
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş teslim edilmiş toplam yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationOneCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş bir kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationTwoCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş iki kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationZeroCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş sıfır kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

2.21. BPMOrderSummaryContainer

İsim Açıklama Şema

bpmorderSummaryList
opsiyonel

< BPMOrderSummary > array

statistics
opsiyonel

< BPMOrderSummaryStatistic > array

2.22. BPMOrderSummaryResponse

DGP Talimat

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BPMOrderSummaryContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.23. BPMOrderSummaryStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Verilmiş olunan talimatların geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

downRegulationDeliveredMax
opsiyonel

number

downRegulationDeliveredMin
opsiyonel

number

downRegulationDeliveredTotal
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedTotal
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedTotal
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedTotal
opsiyonel

number

netMax
opsiyonel

number

netMin
opsiyonel

number

netTotal
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredMax
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredMin
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredTotal
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedTotal
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedTotal
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedTotal
opsiyonel

number

2.24. BPMSmpContainer

İsim Açıklama Şema

prices
opsiyonel

< SmpAverage > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.25. BPMSmpResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BPMSmpContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.26. BasinDamListContainer

İsim Açıklama Şema

basinList
opsiyonel

< string > array

2.27. BasinDamListResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BasinDamListContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.28. BilateralContract

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İkil anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma miktarı bilgisidir.

number

2.29. BilateralContractAll

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantityBid
opsiyonel

İkili anlaşma alış miktar bilgisi

number

quantityBidAsk
opsiyonel

İkili anlaşma satış miktar bilgisi

number

2.30. BilateralContractAllContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContracts
opsiyonel

İkili Anlaşma Alış Listesi

< BilateralContractAll > array

statistics
opsiyonel

< BilateralContractAllStatistic > array

2.31. BilateralContractAllResponse

İkili Anlaşma Alış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractAllContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.32. BilateralContractAllStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantityBidAskAvg
opsiyonel

number

quantityBidAskMax
opsiyonel

number

quantityBidAskMin
opsiyonel

number

quantityBidAskSum
opsiyonel

number

quantityBidAvg
opsiyonel

number

quantityBidMax
opsiyonel

number

quantityBidMin
opsiyonel

number

quantityBidSum
opsiyonel

number

2.33. BilateralContractBuy

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma alış miktar bilgisi

number

2.34. BilateralContractBuyContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractBuyList
opsiyonel

İkili Anlaşma Alış Listesi

< BilateralContractBuy > array

2.35. BilateralContractBuyResponse

İkili Anlaşma Alış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractBuyContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.36. BilateralContractContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractList
opsiyonel

İkili Anlaşma Listesi

< BilateralContract > array

2.37. BilateralContractResponse

İkili Anlaşmalar

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.38. BilateralContractSell

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma satış miktar bilgisi

number

2.39. BilateralContractSellContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractSellList
opsiyonel

İkili Anlaşma Satış Listesi

< BilateralContractSell > array

2.40. BilateralContractSellResponse

İkili Anlaşma Satış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractSellContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.41. Capacity

İsim Açıklama Şema

maxCapacity
opsiyonel

number

pointTypeId
opsiyonel

integer(int64)

relatedDate
opsiyonel

string(date-time)

reservedCapacity
opsiyonel

number

2.42. CapacityPoint

İsim Açıklama Şema

pointId
opsiyonel

integer(int64)

pointName
opsiyonel

string

2.43. City

Şehir ve İlçe Modeli

İsim Açıklama Şema

cityId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi.

integer(int64)

cityName
opsiyonel

Şehir ad bilgisi.

string

districtId
opsiyonel

İlçe ID bilgisi.

integer(int64)

districtName
opsiyonel

İlçe ad bilgisi.

string

2.44. CityContainer

Şehir ve İlçe Bilgileri

İsim Açıklama Şema

cityList
opsiyonel

Şehir ve İlçe Liste bilgisi.

< City > array

2.45. CityResponse

Şehir ve İlçe Bilgileri

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

CityContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.46. ConsumerQuantity

İsim Açıklama Şema

drelatedDate
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

ConsumptionInfoId

serbestTuketiciSayisi
opsiyonel

integer(int64)

stHakkiBulunmayanAboneSayisi
opsiyonel

integer(int64)

stHakkiKullanmayanAboneSayisi
opsiyonel

integer(int64)

2.47. ConsumerQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

consumerQuantityList
opsiyonel

< ConsumerQuantity > array

2.48. ConsumerQuantityResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ConsumerQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.49. ConsumptionContainer

İsim Açıklama Şema

consumptions
opsiyonel

< EligibleConsumerCount > array

2.50. ConsumptionInfoId

İsim Açıklama Şema

consumerSectorEn
opsiyonel

string

consumerSectorTr
opsiyonel

string

province
opsiyonel

string

sehirId
opsiyonel

integer(int64)

2.51. ConsumptionQuantity

İsim Açıklama Şema

drelatedDate
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

ConsumptionInfoId

serbestTuketiciTuketimMiktari
opsiyonel

integer(int64)

stHakkiBulunmayanTuketiciTuketimMiktari
opsiyonel

integer(int64)

stHakkiniKullanmayanTuketiciTuketimMiktari
opsiyonel

integer(int64)

2.52. ConsumptionQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

consumptionQuantityList
opsiyonel

< ConsumptionQuantity > array

2.53. ConsumptionQuantityResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ConsumptionQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.54. ConsumptionResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ConsumptionContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.55. DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfo

İsim Açıklama Şema

day
opsiyonel

string(date-time)

matchedBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

matchedSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

totalBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

totalSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

unmatchedBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

unmatchedSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

2.56. DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoContainer

İsim Açıklama Şema

getDamFlexibleOffer
opsiyonel

< DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfo > array

statistics
opsiyonel

< DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoStatistics > array

2.57. DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.58. DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoStatistics

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

matchedBuyAvg
opsiyonel

number

matchedBuyMax
opsiyonel

number

matchedBuyMin
opsiyonel

number

matchedBuySum
opsiyonel

number

matchedSellAvg
opsiyonel

number

matchedSellMax
opsiyonel

number

matchedSellMin
opsiyonel

number

matchedSellSum
opsiyonel

number

unmatchedBuyAvg
opsiyonel

number

unmatchedBuyMax
opsiyonel

number

unmatchedBuyMin
opsiyonel

number

unmatchedBuySum
opsiyonel

number

unmatchedSellAvg
opsiyonel

number

unmatchedSellMax
opsiyonel

number

unmatchedSellMin
opsiyonel

number

unmatchedSellSum
opsiyonel

number

2.59. DAMFlexibleOfferWithBuySellInfo

İsim Açıklama Şema

day
opsiyonel

string(date-time)

matchedBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

matchedSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

totalBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

totalSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

unmatchedBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

unmatchedSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

2.60. DAMFlexibleOfferWithBuySellInfoContainer

İsim Açıklama Şema

getDamFlexibleOffer
opsiyonel

< DAMFlexibleOfferWithBuySellInfo > array

2.61. DAMFlexibleOfferWithBuySellInfoResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DAMFlexibleOfferWithBuySellInfoContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.62. DAMIncome

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

income
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

period
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.63. DAMIncomeContainer

İsim Açıklama Şema

incomes
opsiyonel

< DAMIncome > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.64. DAMIncomeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DAMIncomeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.65. DAMVolume

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

period
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

volume
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

2.66. DAMVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

volumes
opsiyonel

< DAMVolume > array

2.67. DAMVolumeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DAMVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.68. DPP

İsim Açıklama Şema

akarsu
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

barajli
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

biokutle
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

diger
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

dogalgaz
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

fuelOil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

jeotermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

linyit
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

nafta
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

ruzgar
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

saat
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu saat bilgisi

string

tarih
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

tasKomur
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

toplam
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

2.69. DPPContainer

İsim Açıklama Şema

dppList
opsiyonel

KGÜP Listesi

< DPP > array

statistics
opsiyonel

< DPPStatistic > array

2.70. DPPResponse

KGÜP Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DPPContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.71. DPPStatistic

İsim Açıklama Şema

akarsuAvg
opsiyonel

number

akarsuMax
opsiyonel

number

akarsuMin
opsiyonel

number

akarsuSum
opsiyonel

number

barajliAvg
opsiyonel

number

barajliMax
opsiyonel

number

barajliMin
opsiyonel

number

barajliSum
opsiyonel

number

biokutleAvg
opsiyonel

number

biokutleMax
opsiyonel

number

biokutleMin
opsiyonel

number

biokutleSum
opsiyonel

number

digerAvg
opsiyonel

number

digerMax
opsiyonel

number

digerMin
opsiyonel

number

digerSum
opsiyonel

number

dogalgazAvg
opsiyonel

number

dogalgazMax
opsiyonel

number

dogalgazMin
opsiyonel

number

dogalgazSum
opsiyonel

number

fuelOilAvg
opsiyonel

number

fuelOilMax
opsiyonel

number

fuelOilMin
opsiyonel

number

fuelOilSum
opsiyonel

number

ithalKomurAvg
opsiyonel

number

ithalKomurMax
opsiyonel

number

ithalKomurMin
opsiyonel

number

ithalKomurSum
opsiyonel

number

jeotermalAvg
opsiyonel

number

jeotermalMax
opsiyonel

number

jeotermalMin
opsiyonel

number

jeotermalSum
opsiyonel

number

linyitAvg
opsiyonel

number

linyitMax
opsiyonel

number

linyitMin
opsiyonel

number

linyitSum
opsiyonel

number

naftaAvg
opsiyonel

number

naftaMax
opsiyonel

number

naftaMin
opsiyonel

number

naftaSum
opsiyonel

number

ruzgarAvg
opsiyonel

number

ruzgarMax
opsiyonel

number

ruzgarMin
opsiyonel

number

ruzgarSum
opsiyonel

number

tarih
opsiyonel

string(date-time)

tasKomurAvg
opsiyonel

number

tasKomurMax
opsiyonel

number

tasKomurMin
opsiyonel

number

tasKomurSum
opsiyonel

number

toplamAvg
opsiyonel

number

toplamMax
opsiyonel

number

toplamMin
opsiyonel

number

toplamSum
opsiyonel

number

2.72. DamActiveFullness

İsim Açıklama Şema

activeFullness
opsiyonel

number

basinName
opsiyonel

string

damName
opsiyonel

string

date
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

number

2.73. DamActiveVolume

İsim Açıklama Şema

activeVolume
opsiyonel

number

basinName
opsiyonel

string

damName
opsiyonel

string

date
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

number

2.74. DamDailyMeasurement

İsim Açıklama Şema

basinName
opsiyonel

string

createDate
opsiyonel

string(date-time)

createIp
opsiyonel

string

createUser
opsiyonel

string

damId
opsiyonel

integer(int64)

damName
opsiyonel

string

date
opsiyonel

string(date-time)

energyGeneration
opsiyonel

number

id
opsiyonel

integer(int64)

isDeleted
opsiyonel

integer(int32)

kot
opsiyonel

number

modifyDate
opsiyonel

string(date-time)

modifyIp
opsiyonel

string

modifyUser
opsiyonel

string

volume
opsiyonel

number

2.75. DamDailyMeasurementContainer

İsim Açıklama Şema

data
opsiyonel

< DamDailyMeasurement > array

2.76. DamDailyMeasurementResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DamDailyMeasurementContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.77. DamData

İsim Açıklama Şema

basinName
opsiyonel

string

cityName
opsiyonel

string

coordx
opsiyonel

number

coordy
opsiyonel

number

damName
opsiyonel

string

date
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

number

installedPower
opsiyonel

number

maxOperationKot
opsiyonel

number

maxOperationVolume
opsiyonel

number

minOperationKot
opsiyonel

number

minOperationVolume
opsiyonel

number

turbineNumber
opsiyonel

number

unitFlowRate
opsiyonel

number

2.78. DamDataContainer

İsim Açıklama Şema

data
opsiyonel

< DamData > array

2.79. DamDataResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DamDataContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.80. DayAheadArithmeticAverage

İsim Açıklama Şema

averageMcp
opsiyonel

Aritmetk Ortalama PTF

number

date
opsiyonel

İlgili fiyatın geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi. (Örn: Günlük,Aylık,vb.)

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.81. DayAheadMCPAritmeticAverageContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMCPList
opsiyonel

Aritmetk ortalaması hesaplanmış PTF listesi

< DayAheadArithmeticAverage > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.82. DayAheadMCPAritmeticAverageResponse

Aritmetik Ortalama Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DayAheadMCPAritmeticAverageContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.83. DayAheadMCPContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMCPList
opsiyonel

PTF Listesi

< DayAheadMCPWithExchangeData > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.84. DayAheadMCPResponse

PTF

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DayAheadMCPContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.85. DayAheadMCPWithExchangeData

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

price
opsiyonel

number

priceEur
opsiyonel

number

priceUsd
opsiyonel

number

2.86. DayAheadMarketTradeVolume

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili tutarın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

volumeOfAsk
opsiyonel

GÖP gerçekleşmiş sistem satış tutar bilgisi

number

volumeOfBid
opsiyonel

GÖP gerçekleşmiş sistem alış tutar bilgisi

number

2.87. DayAheadMarketTradeVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMarketTradeVolumeList
opsiyonel

GÖP Ticaret Tutarları Listesi

< DayAheadMarketTradeVolume > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.88. DayAheadMarketTradeVolumeResponse

GÖP Ticaret Tutarları

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DayAheadMarketTradeVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.89. DayAheadMarketVolume

İsim Açıklama Şema

blockBid
opsiyonel

GÖP sunulmuş blok tekliflerin alış yönünde kabul edilmiş miktar bilgisidir.

number

blockOffer
opsiyonel

GÖP sunulmuş blok tekliflerin alış yönünde kabul edilmiş miktar bilgisidir.

number

date
opsiyonel

İlgili ticaretin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

matchedBids
opsiyonel

number

matchedOffers
opsiyonel

number

period
opsiyonel

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

priceIndependentBid
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş fiyattan bağımsız alış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

priceIndependentOffer
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş fiyattan bağımsız satış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

quantityOfAsk
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş alış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

quantityOfBid
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş satış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

volume
opsiyonel

GÖP’de kabul edilmiş tekliflerin eşleşme miktarı bilgisidir.

number

2.90. DayAheadMarketVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMarketVolumeList
opsiyonel

GÖP Ticaret Özeti Listesi

< DayAheadMarketVolume > array

statistics
opsiyonel

< DayAheadMarketVolumeStatistic > array

2.91. DayAheadMarketVolumeResponse

GÖP Ticaret Özeti

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DayAheadMarketVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.92. DayAheadMarketVolumeStatistic

İsim Açıklama Şema

blockBidAvg
opsiyonel

number

blockBidMax
opsiyonel

number

blockBidMin
opsiyonel

number

blockBidSum
opsiyonel

number

blockOfferAvg
opsiyonel

number

blockOfferMax
opsiyonel

number

blockOfferMin
opsiyonel

number

blockOfferSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

matchedBidsAvg
opsiyonel

number

matchedBidsMax
opsiyonel

number

matchedBidsMin
opsiyonel

number

matchedBidsSum
opsiyonel

number

matchedOffersAvg
opsiyonel

number

matchedOffersMax
opsiyonel

number

matchedOffersMin
opsiyonel

number

matchedOffersSum
opsiyonel

number

priceIndependentBidAvg
opsiyonel

number

priceIndependentBidMax
opsiyonel

number

priceIndependentBidMin
opsiyonel

number

priceIndependentBidSum
opsiyonel

number

priceIndependentOfferAvg
opsiyonel

number

priceIndependentOfferMax
opsiyonel

number

priceIndependentOfferMin
opsiyonel

number

priceIndependentOfferSum
opsiyonel

number

quantityOfAskAvg
opsiyonel

number

quantityOfAskMax
opsiyonel

number

quantityOfAskMin
opsiyonel

number

quantityOfAskSum
opsiyonel

number

quantityOfBidAvg
opsiyonel

number

quantityOfBidMax
opsiyonel

number

quantityOfBidMin
opsiyonel

number

quantityOfBidSum
opsiyonel

number

volumeAvg
opsiyonel

number

volumeMax
opsiyonel

number

volumeMin
opsiyonel

number

volumeSum
opsiyonel

number

2.93. DiffFunds

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili fark tutarı bilgisinin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

originatingFromBids
opsiyonel

Alış yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

originatingFromOffers
opsiyonel

Satış yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

originatingFromRounding
opsiyonel

Yuvarlama yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

total
opsiyonel

number

2.94. DiffFundsContainer

İsim Açıklama Şema

diffFundList
opsiyonel

GÖP Fark Tutarı Listesi

< DiffFunds > array

statistics
opsiyonel

DiffFundsStatistic

2.95. DiffFundsResponse

GÖP Fark Tutarı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DiffFundsContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.96. DiffFundsStatistic

İsim Açıklama Şema

originatingFromBidsAvg
opsiyonel

number

originatingFromBidsMax
opsiyonel

number

originatingFromBidsMin
opsiyonel

number

originatingFromBidsSum
opsiyonel

number

originatingFromOffersAvg
opsiyonel

number

originatingFromOffersMax
opsiyonel

number

originatingFromOffersMin
opsiyonel

number

originatingFromOffersSum
opsiyonel

number

originatingFromRoundingAvg
opsiyonel

number

originatingFromRoundingMax
opsiyonel

number

originatingFromRoundingMin
opsiyonel

number

originatingFromRoundingSum
opsiyonel

number

totalAvg
opsiyonel

number

totalMax
opsiyonel

number

totalMin
opsiyonel

number

totalSum
opsiyonel

number

2.97. Distribution

Dağıtım bölge bilgisi.

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Dağıtım bölgelerinin tekilliğini sağlayan ID bilgisi.

integer(int64)

name
opsiyonel

Dağıtım bölgesinin ad bilgisi.

string

2.98. DistributionCompany

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

integer(int64)

name
opsiyonel

string

2.99. DistributionCompanyListContainer

İsim Açıklama Şema

distributionCompanyList
opsiyonel

< DistributionCompany > array

2.100. DistributionCompanyListResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DistributionCompanyListContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.101. DistributionContainer

Dağıtım bölgelerinin cevap bilgisi.

İsim Açıklama Şema

distributionList
opsiyonel

Dağıtım bölgelerinin listesi.

< Distribution > array

2.102. DistributionProfile

Profil Abone Grup Çarpan Katsayısı

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Çarpan değerinin geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

multiplier
opsiyonel

Profil abone grubunun çarpan katsayı değeri bilgisi.

number

2.103. DistributionProfileContainer

Profil abone grup cevabı.

İsim Açıklama Şema

distributionProfileList
opsiyonel

Profil Abone Grup Çarpan Katsayıları Listesi

< DistributionProfile > array

2.104. DistributionProfileResponse

Profil Abone Grup Çarpan Katsayıları

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DistributionProfileContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.105. DistributionResponse

Yük Tahmin Planı servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DistributionContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.106. DppInjectionUnitnameContainer

İsim Açıklama Şema

injectionUnitNames
opsiyonel

KGÜP UEVÇB Listesi

< UevcbNew > array

2.107. DppInjectionUnitnameResponse

KGÜP UEVÇB Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DppInjectionUnitnameContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.108. DsgImbalanceQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

imbalanceQuantityList
opsiyonel

< ImbalanceQuantityOrganization > array

2.109. DsgImbalanceQuantityOrgListContainer

İsim Açıklama Şema

orgList
opsiyonel

< Organization > array

2.110. DsgImbalanceQuantityOrgListResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DsgImbalanceQuantityOrgListContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.111. DsgImbalanceQuantityResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DsgImbalanceQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.112. EligibleConsumerCount

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

StPk

quantityOfNotUsingEligibleConsumer
opsiyonel

integer(int64)

quantityOfUsingEligibleConsumer
opsiyonel

integer(int64)

2.113. EligibleConsumerQuantityContainer

Serbest tüketici sayısı

İsim Açıklama Şema

eligibleConsumerQuantityList
opsiyonel

Aylık serbest tüketici sayısı listesi.

< EligibleConsumerCount > array

2.114. EligibleConsumerQuantityPeriod

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

StPk

quantityOfNotUsingEligibleConsumer
opsiyonel

number

quantityOfUsingEligibleConsumer
opsiyonel

number

stCount
opsiyonel

integer(int64)

2.115. EligibleConsumerQuantityResponse

Serbest tüketici sayısı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

EligibleConsumerQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.116. EnergyImbalance

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

negativeImbalance
opsiyonel

Negatif yönündeki dengesizlik miktar bilgisi

number

negativeImbalanceIncome
opsiyonel

Negatif yönündeki dengesizlik tutar bilgisi

number

positiveImbalance
opsiyonel

Pozitif yönündeki dengesizlik miktar bilgisi

number

positiveImbalanceIncome
opsiyonel

Pozitif yönündeki dengesizlik tutar bilgisi

number

2.117. EnergyImbalanceContainer

İsim Açıklama Şema

energyImbalances
opsiyonel

< EnergyImbalance > array

statistics
opsiyonel

< EnergyImbalanceStatistic > array

2.118. EnergyImbalanceResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

EnergyImbalanceContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.119. EnergyImbalanceStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

negativeImbalanceAvg
opsiyonel

number

negativeImbalanceIncomeAvg
opsiyonel

number

negativeImbalanceIncomeMax
opsiyonel

number

negativeImbalanceIncomeMin
opsiyonel

number

negativeImbalanceIncomeSum
opsiyonel

number

negativeImbalanceMax
opsiyonel

number

negativeImbalanceMin
opsiyonel

number

negativeImbalanceSum
opsiyonel

number

positiveImbalanceAvg
opsiyonel

number

positiveImbalanceIncomeAvg
opsiyonel

number

positiveImbalanceIncomeMax
opsiyonel

number

positiveImbalanceIncomeMin
opsiyonel

number

positiveImbalanceIncomeSum
opsiyonel

number

positiveImbalanceMax
opsiyonel

number

positiveImbalanceMin
opsiyonel

number

positiveImbalanceSum
opsiyonel

number

2.120. ExistBulletin

İsim Açıklama Şema

link
opsiyonel

Bülten Linki
Örnek : "https://www.epias.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/Kasim-2020-Elektrik-Piyasalari-Raporu.pdf"

string

title
opsiyonel

Bülten Başlık
Örnek : "Kasım 2020 Elektrik Piyasaları Aylık Raporu"

string

2.121. ExistBulletinContainer

İsim Açıklama Şema

bulletins
opsiyonel

< ExistBulletin > array

2.122. ExistBulletinResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ExistBulletinContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.123. FaultDetailModel

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

faultCausedEnergyLoss
opsiyonel

number

faultCausedPowerLoss
opsiyonel

number

hour
opsiyonel

integer(int64)

preFaultPower
opsiyonel

number

remainingCapacity
opsiyonel

number

2.124. FinalDPP

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili kgüp değerinin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

dpp
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi

number

2.125. FinalDPPContainer

İsim Açıklama Şema

finalDPPList
opsiyonel

Toplam KGÜP Listesi

< FinalDPP > array

2.126. FinalDPPResponse

Toplam KGÜP Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

FinalDPPContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.127. GDDKAmountContainer

İsim Açıklama Şema

gddkAmountList
opsiyonel

GDDK Tutarı Listesi

< GddkQuantity > array

2.128. GDDKAmountResponse

GDDK Tutarı Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

GDDKAmountContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.129. GddkQuantity

İsim Açıklama Şema

gddkCreditAmount
opsiyonel

Alacak GDDK tutarı bilgisi

number

gddkDebtAmount
opsiyonel

Borç GDDK tutarı bilgisi

number

gddkNetAmount
opsiyonel

Net GDDK tutarı bilgisi

number

id
opsiyonel

GddkQuantityId

2.130. GddkQuantityId

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu dönem bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

version
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu versiyon bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.131. GipMatchDetail

İsim Açıklama Şema

blockMatchQuantity
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

hourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

2.132. GipMatchDetailStatistic

İsim Açıklama Şema

avgBlockMatchQuantity
opsiyonel

number

avgHourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

maxBlockMatchQuantity
opsiyonel

number

maxHourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

minBlockMatchQuantity
opsiyonel

number

minHourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

sumBlockMatchQuantity
opsiyonel

number

sumHourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

2.133. GipOfferQuantity

İsim Açıklama Şema

blockPurchaseQuantity
opsiyonel

number

blockSaleQuantity
opsiyonel

number

effectiveDate
opsiyonel

string(date-time)

hourlyPurchaseQuantity
opsiyonel

number

hourlySaleQuantity
opsiyonel

number

2.134. GipOfferQuantityStatistic

İsim Açıklama Şema

blockPurchaseQuantityAvg
opsiyonel

number

blockPurchaseQuantityMax
opsiyonel

number

blockPurchaseQuantityMin
opsiyonel

number

blockPurchaseQuantitySum
opsiyonel

number

blockSaleQuantityAvg
opsiyonel

number

blockSaleQuantityMax
opsiyonel

number

blockSaleQuantityMin
opsiyonel

number

blockSaleQuantitySum
opsiyonel

number

effectiveDate
opsiyonel

string(date-time)

hourlyPurchaseQuantityAvg
opsiyonel

number

hourlyPurchaseQuantityMax
opsiyonel

number

hourlyPurchaseQuantityMin
opsiyonel

number

hourlyPurchaseQuantitySum
opsiyonel

number

hourlySaleQuantityAvg
opsiyonel

number

hourlySaleQuantityMax
opsiyonel

number

hourlySaleQuantityMin
opsiyonel

number

hourlySaleQuantitySum
opsiyonel

number

2.135. HourlyConsumptionContainer

İsim Açıklama Şema

hourlyConsumptions
opsiyonel

< HourlyConsumptionModelEntity > array

statistics
opsiyonel

< HourlyConsumptionStatisticModel > array

2.136. HourlyConsumptionModelEntity

İsim Açıklama Şema

consumption
opsiyonel

Gerçek zamanlı tüketim değeri.

number

date
opsiyonel

Verinin geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

2.137. HourlyConsumptionResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

HourlyConsumptionContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.138. HourlyConsumptionStatisticModel

İsim Açıklama Şema

consumptionAvg
opsiyonel

number

consumptionMax
opsiyonel

number

consumptionMin
opsiyonel

number

consumptionSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

Verinin geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

2.139. HourlyGenerationContainer

İsim Açıklama Şema

hourlyGenerations
opsiyonel

< HourlyGenerationModelEntity > array

statistics
opsiyonel

< HourlyGenerationModelStatistic > array

2.140. HourlyGenerationModelEntity

Gerçek Zamanlı Üretim Modeli

İsim Açıklama Şema

asphaltiteCoal
opsiyonel

Asfaltit Kömür

number

biomass
opsiyonel

Biyokütle

number

blackCoal
opsiyonel

Taş Kömür

number

dammedHydro
opsiyonel

Barajlı

number

date
opsiyonel

Verinin geçerli olduğu tarih bilgisi

string(date-time)

fueloil
opsiyonel

Fuel Oil

number

gasOil
opsiyonel

Motorin

number

geothermal
opsiyonel

Jeotermal

number

importCoal
opsiyonel

İthal Kömür

number

importExport
opsiyonel

Uluslararası

number

lignite
opsiyonel

Linyit

number

lng
opsiyonel

LNG

number

naphta
opsiyonel

Nafta

number

naturalGas
opsiyonel

Doğal Gaz

number

nucklear
opsiyonel

Nükleer

number

river
opsiyonel

Akarsu

number

sun
opsiyonel

Güneş

number

total
opsiyonel

number

wind
opsiyonel

Rüzgar

number

2.141. HourlyGenerationModelStatistic

Gerçek Zamanlı Üretim Modeli

İsim Açıklama Şema

asphaltiteCoalAvg
opsiyonel

number

asphaltiteCoalMax
opsiyonel

number

asphaltiteCoalMin
opsiyonel

number

asphaltiteCoalSum
opsiyonel

number

biomassAvg
opsiyonel

number

biomassMax
opsiyonel

number

biomassMin
opsiyonel

number

biomassSum
opsiyonel

number

blackCoalAvg
opsiyonel

number

blackCoalMax
opsiyonel

number

blackCoalMin
opsiyonel

number

blackCoalSum
opsiyonel

number

dammedHydroAvg
opsiyonel

number

dammedHydroMax
opsiyonel

number

dammedHydroMin
opsiyonel

number

dammedHydroSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

Verinin geçerli olduğu tarih bilgisi

string(date-time)

fueloilAvg
opsiyonel

number

fueloilMax
opsiyonel

number

fueloilMin
opsiyonel

number

fueloilSum
opsiyonel

number

gasOilAvg
opsiyonel

number

gasOilMax
opsiyonel

number

gasOilMin
opsiyonel

number

gasOilSum
opsiyonel

number

geothermalAvg
opsiyonel

number

geothermalMax
opsiyonel

number

geothermalMin
opsiyonel

number

geothermalSum
opsiyonel

number

importCoalAvg
opsiyonel

number

importCoalMax
opsiyonel

number

importCoalMin
opsiyonel

number

importCoalSum
opsiyonel

number

importExportAvg
opsiyonel

number

importExportMax
opsiyonel

number

importExportMin
opsiyonel

number

importExportSum
opsiyonel

number

ligniteAvg
opsiyonel

number

ligniteMax
opsiyonel

number

ligniteMin
opsiyonel

number

ligniteSum
opsiyonel

number

lngAvg
opsiyonel

number

lngMax
opsiyonel

number

lngMin
opsiyonel

number

lngSum
opsiyonel

number

naphtaAvg
opsiyonel

number

naphtaMax
opsiyonel

number

naphtaMin
opsiyonel

number

naphtaSum
opsiyonel

number

naturalGasAvg
opsiyonel

number

naturalGasMax
opsiyonel

number

naturalGasMin
opsiyonel

number

naturalGasSum
opsiyonel

number

nucklearAvg
opsiyonel

number

nucklearMax
opsiyonel

number

nucklearMin
opsiyonel

number

nucklearSum
opsiyonel

number

riverAvg
opsiyonel

number

riverMax
opsiyonel

number

riverMin
opsiyonel

number

riverSum
opsiyonel

number

sunAvg
opsiyonel

number

sunMax
opsiyonel

number

sunMin
opsiyonel

number

sunSum
opsiyonel

number

totalAvg
opsiyonel

number

totalMax
opsiyonel

number

totalMin
opsiyonel

number

totalSum
opsiyonel

number

windAvg
opsiyonel

number

windMax
opsiyonel

number

windMin
opsiyonel

number

windSum
opsiyonel

number

2.142. HourlyGenerationResponse

Gerçek zamanlı üretim

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

HourlyGenerationContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.143. IDMIncome

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Tarih bilgisi.

string(date-time)

income
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

2.144. IDMIncomeContainer

İsim Açıklama Şema

incomes
opsiyonel

< IDMIncome > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.145. IDMIncomeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

IDMIncomeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.146. IDMIncomeSummary

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

string(date-time)

income
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

period
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.147. IDMIncomeSummaryContainer

İsim Açıklama Şema

incomes
opsiyonel

< IDMIncomeSummary > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.148. IDMIncomeSummaryResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

IDMIncomeSummaryContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.149. IDMVolume

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi. (Örn: Günlük,Aylık,vb.)

string(date-time)

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi. (Örn: Günlük,Aylık,vb.)

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

volume
opsiyonel

Aritmetk Ortalama PTF

number

2.150. IDMVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

volumes
opsiyonel

< IDMVolume > array

2.151. IDMVolumeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi