Genel Bakış

Versiyon bilgisi

Versiyon : 1.0.0

URI şeması

Sunucu : api.epias.com.tr
Kök Dizin : /epias/exchange/transparency
Şemalar : HTTPS

Etiketler

 • bulletin

 • compare

 • consumption

 • market

 • mobile

 • production

 • stp

 • stp-transmission

 • transmission

Şeffaflık v1.0.42 WS Postman İstekleri Kullanım Klavuzu

Şeffaflık web servislerine Postman Aracı aracılığı ile nasıl erişebileceği aşağıda anlatılmıştır.

1- Postman aracını https://www.getpostman.com/ adresinden işletim sisteminize uygun dağıtımını veya Chrome App (önerilir) eklentisini indirip kurmalısınız. Ayrıntılı şekilde anlatımı https://www.getpostman.com/docs/introduction adresinde mevcuttur.

2- Şeffalık WS isteklerinden bir takımı GET isteklerinde Query Param almaktadır. Bu Query Param' lar servis isteklerinin boş dönmeyeceği şekilde Postman çevre değişkenlerine atanmıştır. Bu değişkenleri ayarlamak için belge sonunda bulunan .json örneğini Postman aracına import edilmelidir. Ayrıntılı bilgi https://www.getpostman.com/docs/environments adresinde mevcuttur.

3- Şeffalık API’larını EPİAŞ API Gateway üzerinden çağırmak için https://apiportal.epias.com.tr/exchange API Portal adresinde bir abonelik ve uygulama oluşturmanız, ardından oluşturduğunuz uygulama ile Şeffaflık API’sine abone olmanız gerekmektedir. API Portal’de oluşturduğunuz her uygulamaya ait tekil bir anahtar tanımlanacaktır. Bu anahtar değerini Şeffaflık API fonksiyonlarına yapacağınız isteklerin içerisinde "x-ibm-client-id" header parametresi değeri olarak göndererek API’ları tüketebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi API Portal Sıkça Sorulan Sorular adresinde mevcuttur.

4.1- Postman' e Şeffaflık WS' leri için hazırlanmış olan koleksiyonu https://www.getpostman.com/collections/467bdef61edae3f82d07 linkinden erişebilirsiniz. Chrome App kullanıyorsanız Postman kendisi ekleyecektir. Eklemiş olduğumuz çevre değişkenlerini sağ üstten 'Transparency' olarak ayarladıktan sonra tüm servis istekleri kullanılabilir.

4.2- Alternatif olarak koleksiyonu swagger.json kullanarak da oluşturabilirsiniz. https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/technical/swagger.json adresinden swagger.json dosyasını 'host' parametre değerini 'api.epias.com.tr', 'basePath' parametre değerini '/epias/exchange/transparency' olarak kaydettikten sonra, https://www.getpostman.com/docs/importing_swagger adresinde anlatıldığı gibi oluşturabilirsiniz. Çevre değişkenlerini 'Transparency' olarak ayarladığınızda istekleri kullanabilirsiniz.

{
 "id": "4a48a941-ca83-ed77-37bc-006dd195e766",
 "name": "Transparency",
 "values": [
{
 "enabled": true,
 "key": "period",
 "value": "2016-06-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "startDate",
 "value": "2016-04-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "endDate",
 "value": "2016-07-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "distributionId",
 "value": "217",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "meterReadingType",
 "value": "3",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "subscriberProfileGroup",
 "value": "2",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "date",
 "value": "2016-06-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "eic",
 "value": "40X000000000183W",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "organizationEIC",
 "value": "40X000000000183W",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "organizationId",
 "value": "217",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "orderType",
 "value": "YAL",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "powerPlantId",
 "value": "9624",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbId",
 "value": "3194167",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "regionId",
 "value": "1",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "messageTypeId",
 "value": "0",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbEIC",
 "value": "40W0000000006342",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "period2",
 "value": "2016-01-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "powerPlantId2",
 "value": "202",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbId2",
 "value": "940",
 "type": "text"
 }
 ],
 "timestamp": 1488282737806,
 "_postman_variable_scope": "environment",
 "_postman_exported_at": "2017-02-28T11:56:34.948Z",
 "_postman_exported_using": "Postman/4.10.2"
}

1. Dizinler

1.1. EPİAŞ Günlük Bülten Servisi

GET /bulletin/daily

1.1.1. Açıklama

EPİAŞ Günlük Bülten Servisi

1.1.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.1.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.1.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.1.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.1.6. Etiketler

 • bulletin

1.2. EPİAŞ Aylık Bülten Servisi

GET /bulletin/monthly

1.2.1. Açıklama

EPİAŞ Aylık Bülten Servisi

1.2.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.2.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.2.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.2.5. Etiketler

 • bulletin

1.3. EPİAŞ Haftalık Bülten Servisi

GET /bulletin/weekly

1.3.1. Açıklama

EPİAŞ Haftalık Bülten Servisi

1.3.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.3.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.3.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.3.5. Etiketler

 • bulletin

1.4. EPİAŞ Yıllık Bülten Servisi

GET /bulletin/year

1.4.1. Açıklama

EPİAŞ Yıllık Bülten Servisi

1.4.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.4.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.4.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.4.5. Etiketler

 • bulletin

1.5. Karşılaştırma Rest Servisi

GET /compare/market

1.5.1. Açıklama

Karşılaştırma Rest Servisi

1.5.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

type
opsiyonel

Karşılaştırma yapılacak donem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, YEAR, QUARTER)

1.5.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketCompareResponse

1.5.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.5.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.5.6. Etiketler

 • compare

1.6. Günlük Karşılaştırma Servisi

GET /compare/market/daily

1.6.1. Açıklama

Günlük Karşılaştırma Servisi

1.6.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.6.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketCompareDailyResponse

1.6.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.6.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.6.6. Etiketler

 • compare

1.7. Şehir Rest Servisi

GET /consumption/city

1.7.1. Açıklama

Şehir ve şehirlere ait ilçelerin bilgilerini dönen rest servisidir.

1.7.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

CityResponse

1.7.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.7.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.7.5. Etiketler

 • consumption

1.8. Serbest Tüketici Çekiş Miktar Servisi

GET /consumption/consumption

1.8.1. Açıklama

Serbest Tüketici Çekiş Miktar Servisi

1.8.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.8.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ConsumptionResponse

1.8.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.8.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.8.6. Etiketler

 • consumption

1.9. Dağıtım Bölge Rest Servis

GET /consumption/distribution

1.9.1. Açıklama

Dağıtım Bölgeleri Bilgi Rest Servisi

1.9.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionResponse

1.9.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.9.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.9.5. Etiketler

 • consumption

1.10. Profil Abone Grup Çarpan Katsayı Rest Servisi

GET /consumption/distribution-profile

1.10.1. Açıklama

Dağıtım bölgelerindeki profil abone gruplarının çarpan katsayı rest servisidir.

1.10.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

distributionId
opsiyonel

integer(int64)

Query

meterReadingType
opsiyonel

integer(int64)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

subscriberProfileGroup
opsiyonel

integer(int64)

1.10.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionProfileResponse

1.10.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.10.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.10.6. Etiketler

 • consumption

1.11. Serbest Tüketici Sayısı Rest Servisi

GET /consumption/eligible-consumer-quantity

1.11.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin aylık toplam sayısını dönen bilgidir.

1.11.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EligibleConsumerQuantityResponse

1.11.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.11.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.11.5. Etiketler

 • consumption

1.12. Yük Tahmin Planı

GET /consumption/load-estimation-plan

1.12.1. Açıklama

Yük Tahmin Planı servisi

1.12.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.12.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

LoadEstimationPlanResponse

1.12.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.12.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.12.6. Etiketler

 • consumption

1.13. Sayaç Okuyan Kurum Rest Servisi

GET /consumption/meter-reading-company

1.13.1. Açıklama

Sayaç okuyan kurumların listesini dönen rest servisidir.

1.13.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.13.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MeterReadingCompanyResponse

1.13.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.13.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.13.6. Etiketler

 • consumption

1.14. Sayaç Okuma Tip Rest Servisi

GET /consumption/meter-reading-type

1.14.1. Açıklama

Sayaç okuma tip rest servisidir.

1.14.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MeterReadingTypeResponse

1.14.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.14.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.14.5. Etiketler

 • consumption

1.15. Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

GET /consumption/real-time-consumption

1.15.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

1.15.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.15.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

HourlyConsumptionResponse

1.15.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.15.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.15.6. Etiketler

 • consumption

1.16. Profil Abone Grubuna Göre Serbest Tüketici Sayıları Rest Servisi

GET /consumption/st

1.16.1. Açıklama

Profil abone grubuna göre serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketici sayıları

1.16.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.16.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

STResponse

1.16.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.16.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.16.6. Etiketler

 • consumption

1.17. Profil Abone Grup

GET /consumption/subscriber-profile-group

1.17.1. Açıklama

Dağıtım bölgelerine ait profil abone grup listesini verir.

1.17.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

distributionId
opsiyonel

integer(int64)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.17.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SubscriberProfileGroupResponse

1.17.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.17.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.17.6. Etiketler

 • consumption

1.18. Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı

GET /consumption/swv

1.18.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas çekiş miktarı rest servisidir.

1.18.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.18.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVResponse

1.18.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.18.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.18.6. Etiketler

 • consumption

1.19. Serbest Tüketici Çekiş Rest Servisi

GET /consumption/swv-v2

1.19.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin çekiş miktarı rest servisidir.

1.19.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.19.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVV2Response

1.19.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.19.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.19.6. Etiketler

 • consumption

1.20. Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki UEÇM Miktarı

GET /consumption/under-supply-liability-consumption

1.20.1. Açıklama

Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki UEÇM Miktarı

1.20.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.20.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UnderSupplyLiabilityConsumption

1.20.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.20.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.20.6. Etiketler

 • consumption

1.21. GÖP Blok Rest Servisi

GET /market/amount-of-block

1.21.1. Açıklama

GÖP sunulmuş blok tekliflerin detay rest servisidir.

1.21.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.21.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AmountOfBlockResponse

1.21.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.21.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.21.6. Etiketler

 • market

1.22. İkili Anlaşma Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract

1.22.1. Açıklama

İkili anlaşmaların toplam bilgilerini dönen rest servisidir.

1.22.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.22.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractResponse

1.22.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.22.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.22.6. Etiketler

 • market

1.23. İkili Anlaşma Alış-Satış Servisi

GET /market/bilateral-contract-all

1.23.1. Açıklama

Seçilen tarihteki firmaların toplam alış ve satış değerlerini dönen servisdir.

1.23.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.23.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractAllResponse

1.23.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.23.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.23.6. Etiketler

 • market

1.24. İkili Anlaşma Alış Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract-buy

1.24.1. Açıklama

Katılımcı bazında yapılmış alış yönünde ikili anlaşma miktar bilgisini dönen rest servisidir.

1.24.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.24.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractBuyResponse

1.24.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.24.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.24.6. Etiketler

 • market

1.25. İkili Anlaşma Satış Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract-sell

1.25.1. Açıklama

Katılımcı bazında yapılmış satış yönünde ikili anlaşma miktar bilgisini dönen rest servisidir.

1.25.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.25.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractSellResponse

1.25.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.25.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.25.6. Etiketler

 • market

1.26. DGP Talimat Rest Servisi

GET /market/bpm-order-summary

1.26.1. Açıklama

Dengeleme güç piyasasında verlmiş olunan talimatların özet bilgisini dönen rest servisdir.

1.26.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.26.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BPMOrderSummaryResponse

1.26.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.26.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.26.6. Etiketler

 • market

1.27. GÖP Fark Tutarı Rest Servisi

GET /market/day-ahead-diff-funds

1.27.1. Açıklama

GÖP’sında oluşan fark tutarı bilgisini dönen rest servisdir.

1.27.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.27.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DiffFundsResponse

1.27.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.27.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.27.6. Etiketler

 • market

1.28. GÖP Kesinleşmemiş PTF Rest Servisi

GET /market/day-ahead-interim-mcp

1.28.1. Açıklama

GÖP’daki kesinleşmemiş PTF bilgisini dönen rest servisdir.

1.28.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
opsiyonel

string(date-time)

1.28.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InterimMCPResponse

1.28.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.28.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.28.6. Etiketler

 • market

1.29. GÖP İşlem Tutarı Toplam Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-income-summary

1.29.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında gerçekleşmiş işlem tutarlarıının toplamını dönen servisdir.

1.29.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.29.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMIncomeResponse

1.29.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.29.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.29.6. Etiketler

 • market

1.30. GÖP Hacim Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-trade-volume

1.30.1. Açıklama

GÖP gerçeklemiş olunan ticaret tutarlarının sunulduğu rest servisidir.

1.30.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.30.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMarketTradeVolumeResponse

1.30.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.30.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.30.6. Etiketler

 • market

1.31. Gün Öncesi Piyasası Eşleşme Miktar Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-volume

1.31.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına sunulmuş tekliflerin özet bilgisini dönen rest servisidir.

1.31.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.31.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMarketVolumeResponse

1.31.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.31.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.31.6. Etiketler

 • market

1.32. GÖP Eşleşme Miktarı Toplam Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-volume-summary

1.32.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında gerçekleşmiş eşleşme miktarlarının seçilen perioda göre toplam miktarını dönen servisdir.

1.32.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.32.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMVolumeResponse

1.32.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.32.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.32.6. Etiketler

 • market

1.33. Piyasa Takas Fiyat Rest Servisi

GET /market/day-ahead-mcp

1.33.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında oluşan takas fiyatının yayınlandığı rest servisdir.

1.33.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.33.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMCPResponse

1.33.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.33.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.33.6. Etiketler

 • market

1.34. Enerji Dengesizlik Rest Servisi

GET /market/energy-imbalance-hourly

1.34.1. Açıklama

Dengeden sorumlu grupların oluşturmuş olduğu enerji dengesizlik miktarı ve tutarlarını dönen rest servisdir.

1.34.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.34.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EnergyImbalanceResponse

1.34.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.34.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.34.6. Etiketler

 • market

1.35. AylıkEnerji Dengesizlik Rest Servisi

GET /market/energy-imbalance-monthly

1.35.1. Açıklama

Dengeden sorumlu grupların oluşturmuş olduğu aylık enerji dengesizlik miktarı ve tutarlarını dönen rest servisdir.

1.35.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.35.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EnergyImbalanceResponse

1.35.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.35.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.35.6. Etiketler

 • market

1.36. Dengesizlik Tutar Rest Servisi

GET /market/imbalance-amount

1.36.1. Açıklama

Saatlik dengesizlik tutarını dönen rest servisidir.

1.36.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.36.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ImbalanceAmountResponse

1.36.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.36.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.36.6. Etiketler

 • market

1.37. Dengesizlik Miktar Rest Servisi

GET /market/imbalance-quantity

1.37.1. Açıklama

Saatlik dengesizlik miktarını dönen rest servisidir.

1.37.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.37.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ImbalanceQuantityResponse

1.37.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.37.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.37.6. Etiketler

 • market

1.38. GİP Ağırlıklı Ortalama Fiyat Rest Servisi

GET /market/intra-day-aof

1.38.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşen eşleşmelerin saatlik ağırlıklı ortalama fiyatının dönen rest servisidir.

1.38.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.38.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntradayAofResponse

1.38.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.38.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.38.6. Etiketler

 • market

1.39. GİP AOF Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/intra-day-aof-average

1.39.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşen eşleşmelerin saatlik ağırlıklı ortalama fiyatlarının dönemsel aritmetik ortalama fiyatını dönen servisdir.

1.39.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.39.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntradayAofAverangeResponse

1.39.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.39.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.39.6. Etiketler

 • market

1.40. GİP İşlem Tutarı Rest Servisi

GET /market/intra-day-income

1.40.1. Açıklama

Güniçi piyasasındaki işlem tutarlarını dönen rest servisidir.

1.40.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.40.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMIncomeResponse

1.40.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.40.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.40.6. Etiketler

 • market

1.41. GİP İşlem Tutarı Toplam Rest Servisi

GET /market/intra-day-income-summary

1.41.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşmiş işlem tutarlarıının toplamını dönen servisdir.

1.41.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.41.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMIncomeSummaryResponse

1.41.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.41.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.41.6. Etiketler

 • market

1.42. Güniçi Piyasası Teklif Edilen ve Eşleşme Fiyatlarının minimum ve maksimum değerleri

GET /market/intra-day-min-max-price

1.42.1. Açıklama

Güniçi Piyasası Teklif Edilen ve Eşleşme Fiyatlarının minimum ve maksimum değerleri

1.42.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

offerType
opsiyonel

Güniçi Piyasası Teklif Tipi

enum (HOURLY, BLOCK)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.42.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayMinMaxPriceResponse

1.42.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.42.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.42.6. Etiketler

 • market

1.43. Güniçi Piyasası Teklif Edilen Miktar(Saatlik)

GET /market/intra-day-quantity

1.43.1. Açıklama

Güniçi piyasasına sunulmuş saatlik ve blok tekliflerin saatlik detayda ki teklif miktlarını dönen servisdir.

1.43.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.43.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayOfferQuantityResponse

1.43.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.43.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.43.6. Etiketler

 • market

1.44. Gün İçi Piyasası Özet Servisi

GET /market/intra-day-summary

1.44.1. Açıklama

Gün İçi Piyasasına ait özet bilgileri içerir

1.44.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

offerType
opsiyonel

Güniçi Piyasası Teklif Tipi

enum (HOURLY, BLOCK)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.44.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDaySummaryResponse

1.44.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.44.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.44.6. Etiketler

 • market

1.45. GİP Eşleşme Bilgisi Rest Servisi

GET /market/intra-day-trade-history

1.45.1. Açıklama

Güniçi piyasasındaki eşleşmelerin detaylarını dönen rest servisidir.

1.45.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.45.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayTradeHistoryResponse

1.45.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.45.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.45.6. Etiketler

 • market

1.46. Güniçi Piyasası Saatlik Eşleşme Miktar Servisi

GET /market/intra-day-volume

1.46.1. Açıklama

Güniçi piyasasında kabul edilmiş saatlik ve blok eşleşmelerin saatlik detaydaki eşleşme miktarlarını dönemktedir.

1.46.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.46.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayMatchDetailResponse

1.46.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.46.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.46.6. Etiketler

 • market

1.47. GİP Eşleşme Miktarı Toplam Rest Servisi

GET /market/intra-day-volume-summary

1.47.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşmiş eşleşme miktarlarının dönemsel toplam miktarının dönen servisdir.

1.47.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.47.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMVolumeResponse

1.47.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.47.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.47.6. Etiketler

 • market

1.48. Elektrik Piyasalarının Hacim Bilgisi Rest Servisi

GET /market/market-volume

1.48.1. Açıklama

Elektrik piyasalarında (GÖP,GİP,DGP ,İA) gerçekleşmiş ticaret miktarının bilgisini dönen rest servisdir.

1.48.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.48.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketVolumeResponse

1.48.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.48.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.48.6. Etiketler

 • market

1.49. GÖP Takas Fiyatı Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/mcp-average

1.49.1. Açıklama

Piyasa takas fiyatının seçilen perioda göre aritmek ortalamasını dönen servisdir.

1.49.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.49.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMCPAritmeticAverageResponse

1.49.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.49.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.49.6. Etiketler

 • market

1.50. PTF-SMF Listeleme Servisi

GET /market/mcp-smp

1.50.1. Açıklama

PTF-SMF Listeleme Servisi

1.50.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.50.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

McpSmpResponse

1.50.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.50.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.50.6. Etiketler

 • market

1.51. Lisans Tipine Göre Katılımcı Rest Servisi

GET /market/participant

1.51.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı katılımcıların lisans tipine göre sayısını dönen rest servisidir.

1.51.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.51.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ParticipantResponse

1.51.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.51.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.51.6. Etiketler

 • market

1.52. SMF Rest Servisi

GET /market/smp

1.52.1. Açıklama

Dengelem güç piyasasında oluşan sistem marjinal fiyat rest servisidir.

1.52.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.52.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SMPResponse

1.52.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.52.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.52.6. Etiketler

 • market

1.53. DGP Sistem Marjinal Fiyatı Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/smp-average

1.53.1. Açıklama

DGP SMF seçilen perioda göre aritmek ortalamasını dönen servisdir.

1.53.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.53.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BPMSmpResponse

1.53.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.53.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.53.6. Etiketler

 • market

1.54. Arz-Talep Eğrisi Rest Servisi

GET /market/supply-demand-curve

1.54.1. Açıklama

GÖP’sına sunulmuş tekliflere göre arz-talep eğrisini dönen rest servisdir.

1.54.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.54.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SupplyDemandResponse

1.54.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.54.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.54.6. Etiketler

 • market

1.55. Arz-Talep Eğrisi Rest Servisi (Saatlik)

GET /market/supply-demand-curve-hour

1.55.1. Açıklama

GÖP’sına sunulmuş tekliflere göre arz-talep eğrisini dönen rest servisdir.

1.55.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

hour
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarihi bilgisi. Örn:2016-01-01T00:00

string(date-time)

1.55.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SupplyDemandResponse

1.55.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.55.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.55.6. Etiketler

 • market

1.56. Mobil Uygulama Topic Listeleme

GET /mobile/topics

1.56.1. Açıklama

Mobil uygulama topic listeleme servisi

1.56.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MobileTopicResponse

1.56.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.56.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.56.5. Etiketler

 • mobile

1.57. Mobil Uygulama Kullanıcı Topic Listeleme

GET /mobile/user-topics

1.57.1. Açıklama

Mobil Uygulama Kullanıcı Topic Listeleme Servisi

1.57.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

uid
opsiyonel

string

1.57.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UserTopicResponse

1.57.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.57.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.57.6. Etiketler

 • mobile

1.58. Emre Amade Kapasite Rest Servisi

GET /production/aic

1.58.1. Açıklama

Emre amade kapasite için sunulmuş değerleri dönen rest servisidir.

1.58.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbEIC
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi . Örn:40W0000000001960

string

1.58.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AicResponse

1.58.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.58.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.58.6. Etiketler

 • production

1.59. Kesinleşmiş Günlük Üretim Rest Servisi

GET /production/dpp

1.59.1. Açıklama

DGPYS’e bildirim yapmış olan UEVÇB’lerin kesinleşmiş günlük üretim planını veren rest servisdir.

1.59.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbEIC
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi . Örn:40W0000000001960

string

1.59.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DPPResponse

1.59.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.59.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.59.6. Etiketler

 • production

1.60. KGÜP UEVÇB Rest Servisi

GET /production/dpp-injection-unit-name

1.60.1. Açıklama

KGÜP girebilecek olan organizasyonların UEVÇB listesini dönen rest servisdir.

1.60.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

1.60.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DppInjectionUnitnameResponse

1.60.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.60.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.60.6. Etiketler

 • production

1.61. KGÜP Organizasyon Rest Servisi

GET /production/dpp-organization

1.61.1. Açıklama

KGÜP girebilecek olan organizasyonların listesini dönen rest servisdir.

1.61.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

OrganizationResponse

1.61.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.61.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.61.5. Etiketler

 • production

1.62. Toplam Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı Rest Servisi

GET /production/final-dpp

1.62.1. Açıklama

Saatlik bazda toplam kesinleşmiş günlük üretim planı rest servisidir.

1.62.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.62.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

FinalDPPResponse

1.62.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.62.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.62.6. Etiketler

 • production

1.63. GDDK Tutarı Rest Servisi

GET /production/gddk-amount

1.63.1. Açıklama

Geriye dönük düzeltme kalemine ait değerleri dönen rest servisdir.

1.63.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.63.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

GDDKAmountResponse

1.63.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.63.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.63.6. Etiketler

 • production

1.64. Kurulu Güç Rest Servisi

GET /production/installed-capacity

1.64.1. Açıklama

EPİAŞ’a kayıtlı santrallerin kurulu güç bilgisini veren rest servisdir.

1.64.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.64.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InstalledCapacityResponse

1.64.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.64.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.64.6. Etiketler

 • production

1.65. YEKDEM Kurulu Güç Rest Servisi

GET /production/installed-capacity-of-renewable

1.65.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki santrallerin kurulu güç bilgisini veren rest servisdir.

1.65.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.65.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InstalledCapacityOfRenewableResponse

1.65.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.65.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.65.6. Etiketler

 • production

1.66. Santral Rest Servisi

GET /production/power-plant

1.66.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı santrallerin listesini dönen rest servisidir.

1.66.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.66.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerPlantResponse

1.66.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.66.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.66.6. Etiketler

 • production

1.67. Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

GET /production/real-time-generation

1.67.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

1.67.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.67.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

HourlyGenerationResponse

1.67.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.67.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.67.6. Etiketler

 • production

1.68. Bölge Rest Servisi

GET /production/region

1.68.1. Açıklama

Bölge bilgilerini dönen rest servisdir.

1.68.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RegionResponse

1.68.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.68.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.68.5. Etiketler

 • production

1.69. YEKDEM Üretim Tahmini Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-forecast

1.69.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında yapılmış üretim tahmini rest servisi

1.69.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.69.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMForecastResponse

1.69.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.69.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.69.6. Etiketler

 • production

1.70. YEKDEM Dengesizlik Maliyeti Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-imbalance-cost

1.70.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki portföyünün uzlaştırmaya esas veriş değerine göre oluşturduğu dengesizlik miktarının maliyetini veren rest servisidir.

1.70.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.70.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMImbalanceCostResponse

1.70.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.70.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.70.6. Etiketler

 • production

1.71. YEKDEM Dengesizlik Miktarı Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-imbalance-quantity

1.71.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki portföyünün uzlaştırmaya esas veriş değerine göre oluşturduğu dengesizlik miktarını veren rest servisdir.

1.71.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.71.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMImbalanceQuantityResponse

1.71.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.71.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.71.6. Etiketler

 • production

1.72. Yekdem Portföy Geliri Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-portfolio-income

1.72.1. Açıklama

Yekdem kapsamındaki portföyün saatlik toplam gelirini veren rest servisdir.

1.72.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.72.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMPortfolioIncomeResponse

1.72.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.72.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.72.6. Etiketler

 • production

1.73. YEKDEM Üretim Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-production

1.73.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında üretilen enerjinin kaynak tipine göre kırılımını veren rest servisidir.

1.73.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.73.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMProductionResponse

1.73.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.73.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.73.6. Etiketler

 • production

1.74. YEKDEM Spot Teklif Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-spot-order

1.74.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında GÖP sunulmuş teklif değerlerini veren rest servisdir.

1.74.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.74.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMSpotOrderResponse

1.74.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.74.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.74.6. Etiketler

 • production

1.75. YEKDEM Birim Maliyet Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-unit-cost

1.75.1. Açıklama

Yekdem birim maliyet tutarını veren rest servisdir.

1.75.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.75.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMUnitCostResponse

1.75.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.75.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.75.6. Etiketler

 • production

1.76. Yekdem Rest Servisi

GET /production/renewables-support

1.76.1. Açıklama

Yekdem kapsamında oluşan maliyetlerini aylık toplam şeklinde dönen servisdir.

1.76.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.76.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewablesSupportResponse

1.76.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.76.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.76.6. Etiketler

 • production

1.77. Uzlaştırmaya Esas Veriş Rest Servisi

GET /production/ssv

1.77.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş değerlerini dönen rest servisidir.

1.77.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.77.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SSVResponse

1.77.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.77.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.77.6. Etiketler

 • production

1.78. UEVM Kategori Rest Servisi

GET /production/ssv-categorized

1.78.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş miktar bilgisini yakıt tipi bazında kırılımını veren rest servisidir.

1.78.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.78.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SSVCategorizedResponse

1.78.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.78.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.78.6. Etiketler

 • production

1.79. UEVÇB Rest Servisi

GET /production/uevcb

1.79.1. Açıklama

Seçil olunan santrallerin altında tanımlanmış olunan UEVÇB listesini döner

1.79.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

1.79.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UEVCBResponse

1.79.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.79.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.79.6. Etiketler

 • production

1.80. Piyasa Mesaj Sistem Rest Servisi

GET /production/urgent-market-message

1.80.1. Açıklama

Santrallerin bildirmiş oldukları arıza/bakımların listesini veren rest servisidir.

1.80.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

messageTypeId
opsiyonel

Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip ID bilgisi . Örn:0: Santral Arızası , 2: Santral Bakımı

integer(int64)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

regionId
opsiyonel

Bölge ID bilgisi. Örn:1: Türkiye

integer(int64)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbId
opsiyonel

UEVÇB ID bilgisi . Örn:415

integer(int64)

1.80.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.80.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.80.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.80.6. Etiketler

 • production

1.81. Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip Rest Servisi

GET /production/urgent-market-message-type

1.81.1. Açıklama

Piyasa mesaj sisteminde yayınlanan mesajların tip bilgisini dönen rest servisidir.

1.81.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UMMTypeResponse

1.81.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.81.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.81.5. Etiketler

 • production

1.82. Stok Miktarı Servisi

GET /stp-transmission/actualization

1.82.1. Açıklama

Stok Miktarı Servisi

1.82.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.82.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionActualizationResponse

1.82.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.82.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.82.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.83. Taşıma Giriş Miktarı Bildirimi Servisi

GET /stp-transmission/transport

1.83.1. Açıklama

Taşıma Giriş Miktarı Bildirimi Servisi

1.83.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.83.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionTransportResponse

1.83.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.83.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.83.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.84. İlave dengeleyici işlemleri bildirim servisi

GET /stp/additional-notification

1.84.1. Açıklama

İlave dengeleyici işlemleri bildirim servisi

1.84.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.84.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAdditionalNotificationResponse

1.84.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.84.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.84.6. Etiketler

 • stp

1.85. Tahsisat verileri servisi

GET /stp/allowance

1.85.1. Açıklama

Tahsisat verileri servisi

1.85.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.85.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAllowanceResponse

1.85.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.85.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.85.6. Etiketler

 • stp

1.86. STP Dengeleyici Gaz Fiyatları Servisi

GET /stp/balancing-gas-price

1.86.1. Açıklama

STP Dengeleyici Gaz Fiyatları Servisi

1.86.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.86.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBalancingGasPriceResponse

1.86.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.86.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.86.6. Etiketler

 • stp

1.87. 2 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/bluecode-operation

1.87.1. Açıklama

2 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.87.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.87.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBlueAndFourCodeResponse

1.87.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.87.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.87.6. Etiketler

 • stp

1.88. Kontrat işlem hacim ve miktar bilgisi servisi

GET /stp/contract-amount

1.88.1. Açıklama

Kontrat işlem hacim ve miktar bilgisi servisi

1.88.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.88.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpContractTrandeAmountResponse

1.88.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.88.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.88.6. Etiketler

 • stp

1.89. STP Günlük Fiyat Servisi

GET /stp/daily-price

1.89.1. Açıklama

STP Günlük Fiyat Servisi

1.89.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.89.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpDailyPriceResponse

1.89.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.89.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.89.6. Etiketler

 • stp

1.90. 4 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/fourcode-operation

1.90.1. Açıklama

4 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.90.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.90.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBlueAndFourCodeResponse

1.90.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.90.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.90.6. Etiketler

 • stp

1.91. 1 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/greencode-operation

1.91.1. Açıklama

1 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.91.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.91.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpOrangeAndGreenCodeResponse

1.91.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.91.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.91.6. Etiketler

 • stp

1.92. Gaz referans fiyat servisi

GET /stp/grf

1.92.1. Açıklama

Gaz referans fiyat servisi

1.92.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.92.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpPriceAvgResponse

1.92.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.92.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.92.6. Etiketler

 • stp

1.93. STP Aylık Dengesizlik Miktarları Servisi

GET /stp/imbalance-monthly

1.93.1. Açıklama

STP Aylık Dengesizlik Miktarları Servisi

1.93.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.93.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpImbalanceResponse

1.93.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.93.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.93.6. Etiketler

 • stp

1.94. STP Eşleşme Miktar Servisi

GET /stp/matching-quantity

1.94.1. Açıklama

STP Eşleşme Miktar Servisi

1.94.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.94.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMatchingQuantityResponse

1.94.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.94.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.94.6. Etiketler

 • stp

1.95. İlave Dengeleyici ve Toplam Eşleşme Miktar Servisi

GET /stp/matching-quantity/additional-quantity

1.95.1. Açıklama

İlave Dengeleyici ve Toplam Eşleşme Miktar Servisi

1.95.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.95.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAdditionalImbalanceQuantityResponse

1.95.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.95.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.95.6. Etiketler

 • stp

1.96. STP Mobil Fiyat Servisi

GET /stp/mobile/price

1.96.1. Açıklama

STP Mobil Fiyat Servisi

1.96.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.96.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMobilePriceResponse

1.96.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.96.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.96.6. Etiketler

 • stp

1.97. 3 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/orangecode-operation

1.97.1. Açıklama

3 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.97.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.97.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpOrangeAndGreenCodeResponse

1.97.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.97.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.97.6. Etiketler

 • stp

1.98. Doğalgaz GDDK Servisi

GET /stp/past-invoice

1.98.1. Açıklama

İlgili dönemde yapılmış olan düzeltme tutarları servisi.

1.98.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.98.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpPastInvoiceResponse

1.98.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.98.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.98.6. Etiketler

 • stp

1.99. STP Fiyat Servisi

GET /stp/price

1.99.1. Açıklama

STP Fiyat Servisi

1.99.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

priceType
opsiyonel

STP Fiyat Tipi ( GAS_REFERENCE : Gaz Referans Fiyat ,ADDITIONAL_BALANCING_PURCHASE: İlave Dengeleyici Alış Fiyat ,ADDITIONAL_BALANCING_SALE: İlave Dengeleyici Alış Fiyat , BALANCING_GAS_PURCHASE: Dengeleyici Gaz Alış Fiyatı, BALANCING_GAS_SALE:Dengeleyici Gaz Satış Fiyatı )

enum (GAS_REFERENCE, ADDITIONAL_BALANCING_PURCHASE, ADDITIONAL_BALANCING_SALE, BALANCING_GAS_PURCHASE, BALANCING_GAS_SALE, DAY_AHEAD)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.99.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpGrfResponse

1.99.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.99.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.99.6. Etiketler

 • stp

1.100. STP GRF Ticaret Miktar Servisi

GET /stp/trade-value

1.100.1. Açıklama

STP GRF Ticaret Miktar Servisi

1.100.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.100.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTradeValueResponse

1.100.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.100.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.100.6. Etiketler

 • stp

1.101. İşlem akışı servisi

GET /stp/transaction-history

1.101.1. Açıklama

İşlem akışı servisi

1.101.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.101.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTransactionHistoryResponse

1.101.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.101.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.101.6. Etiketler

 • stp

1.102. STP Piyasa İstatistikleri Servisi

GET /stp/transaction-history/market-statistic

1.102.1. Açıklama

STP Piyasa İstatistikleri Servisi

1.102.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMarketStatisticResponse

1.102.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.102.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.102.5. Etiketler

 • stp

1.103. Bakiye sıfırlama tutarı servisi

GET /stp/zero-balance

1.103.1. Açıklama

Bakiye sıfırlama tutarı servisi

1.103.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.103.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBastResponse

1.103.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.103.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.103.6. Etiketler

 • stp

1.104. Kısıt Maliyet Rest Servisi

GET /transmission/congestion-rent

1.104.1. Açıklama

Kısıt maliyet değerini veren rest servisidir.

1.104.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

orderType
opsiyonel

enum (YAL, YAT, YAL_YAT)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.104.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.104.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.104.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.104.6. Etiketler

 • transmission

1.105. ENTSO-E X Kodları Rest Servisi

GET /transmission/ents-organization

1.105.1. Açıklama

Organizasyonlara verilmiş olunan EIC kodları dönen rest servisi

1.105.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationId
opsiyonel

integer(int32)

Query

period
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.105.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.105.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.105.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.105.6. Etiketler

 • transmission

1.106. ISKK Rest Servisi

GET /transmission/transmission-system-loss-factor

1.106.1. Açıklama

İletim sistemi kayıp katsayısını dönen rest servisi

1.106.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.106.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.106.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.106.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.106.6. Etiketler

 • transmission

1.107. Sıfır Bakiye Servisi

GET /transmission/zero-balance

1.107.1. Açıklama

Sıfır bakiye kalemini oluşturan kalemlerin detayını dönmektedir.

1.107.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.107.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ZeroBalanceResponse

1.107.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.107.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.107.6. Etiketler

 • transmission

2. Tanımlar

2.1. ActualizationDto

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

pipeStock
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

2.2. ActualizationStatistic

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

pipeStockAvg
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

pipeStockMax
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

pipeStockMin
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

2.3. AicContainer

İsim Açıklama Şema

aicList
opsiyonel

EAK Listesi

< AvailableInstalledCapacity > array

statistics
opsiyonel

< AvailableInstalledCapacityStatistic > array

2.4. AicResponse

EAK Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

AicContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.5. AmountOfBlock

İsim Açıklama Şema

amountOfPurchasingTowardsBlock
opsiyonel

Alış yönünde sunulmuş blok teklif miktar bilgisi

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlock
opsiyonel

Alış yönünde sunulmuş blok tekliflerin kabul edilmiş miktar bilgisi

number(double)

amountOfSalesTowardsBlock
opsiyonel

Satış yönünde sunulmuş blok teklif miktar bilgisi

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlock
opsiyonel

Satış yönünde sunulmuş blok tekliflerin kabul edilmiş miktar bilgisi

number(double)

date
opsiyonel

İlgili bloğun geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.6. AmountOfBlockContainer

İsim Açıklama Şema

amountOfBlockList
opsiyonel

GÖP Blok Listesi

< AmountOfBlock > array

statistics
opsiyonel

< AmountOfBlockStatistic > array

2.7. AmountOfBlockResponse

GÖP Blok

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

AmountOfBlockContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.8. AmountOfBlockStatistic

İsim Açıklama Şema

amountOfPurchasingTowardsBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockSum
opsiyonel

number(double)

date
opsiyonel

İlgili bloğun geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.9. AvailableInstalledCapacity

İsim Açıklama Şema

akarsu
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

barajli
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

biokutle
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

diger
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

dogalgaz
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

fuelOil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

jeotermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

linyit
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

nafta
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

ruzgar
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

tarih
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

tasKomur
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

toplam
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

2.10. AvailableInstalledCapacityStatistic

İsim Açıklama Şema

akarsuAvg
opsiyonel

number

akarsuMax
opsiyonel

number

akarsuMin
opsiyonel

number

akarsuSum
opsiyonel

number

barajliAvg
opsiyonel

number

barajliMax
opsiyonel

number

barajliMin
opsiyonel

number

barajliSum
opsiyonel

number

biokutleAvg
opsiyonel

number

biokutleMax
opsiyonel

number

biokutleMin
opsiyonel

number

biokutleSum
opsiyonel

number

digerAvg
opsiyonel

number

digerMax
opsiyonel

number

digerMin
opsiyonel

number

digerSum
opsiyonel

number

dogalgazAvg
opsiyonel

number

dogalgazMax
opsiyonel

number

dogalgazMin
opsiyonel

number

dogalgazSum
opsiyonel

number

fuelOilAvg
opsiyonel

number

fuelOilMax
opsiyonel

number

fuelOilMin
opsiyonel

number

fuelOilSum
opsiyonel

number

ithalKomurAvg
opsiyonel

number

ithalKomurMax
opsiyonel

number

ithalKomurMin
opsiyonel

number

ithalKomurSum
opsiyonel

number

jeotermalAvg
opsiyonel

number

jeotermalMax
opsiyonel

number

jeotermalMin
opsiyonel

number

jeotermalSum
opsiyonel

number

linyitAvg
opsiyonel

number

linyitMax
opsiyonel

number

linyitMin
opsiyonel

number

linyitSum
opsiyonel

number

naftaAvg
opsiyonel

number

naftaMax
opsiyonel

number

naftaMin
opsiyonel

number

naftaSum
opsiyonel

number

ruzgarAvg
opsiyonel

number

ruzgarMax
opsiyonel

number

ruzgarMin
opsiyonel

number

ruzgarSum
opsiyonel

number

tarih
opsiyonel

string(date-time)

tasKomurAvg
opsiyonel

number

tasKomurMax
opsiyonel

number

tasKomurMin
opsiyonel

number

tasKomurSum
opsiyonel

number

toplamAvg
opsiyonel

number

toplamMax
opsiyonel

number

toplamMin
opsiyonel

number

toplamSum
opsiyonel

number

2.11. BPMOrderSummary

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Verilmiş olunan talimatların geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

direction
opsiyonel

enum (ENERGY_DEFICIT, IN_BALANCE, ENERGY_SURPLUS)

downRegulationDelivered
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş teslim edilmiş toplam yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationOneCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş bir kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationTwoCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş iki kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationZeroCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş sıfır kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

net
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş net talimat miktar bilgisidir.

number

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

upRegulationDelivered
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş teslim edilmiş toplam yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationOneCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş bir kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationTwoCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş iki kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationZeroCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş sıfır kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

2.12. BPMOrderSummaryContainer

İsim Açıklama Şema

bpmorderSummaryList
opsiyonel

< BPMOrderSummary > array

statistics
opsiyonel

< BPMOrderSummaryStatistic > array

2.13. BPMOrderSummaryResponse

DGP Talimat

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BPMOrderSummaryContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.14. BPMOrderSummaryStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Verilmiş olunan talimatların geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

downRegulationDeliveredMax
opsiyonel

number

downRegulationDeliveredMin
opsiyonel

number

downRegulationDeliveredTotal
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedTotal
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedTotal
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedTotal
opsiyonel

number

netMax
opsiyonel

number

netMin
opsiyonel

number

netTotal
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredMax
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredMin
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredTotal
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedTotal
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedTotal
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedTotal
opsiyonel

number

2.15. BPMSmpContainer

İsim Açıklama Şema

prices
opsiyonel

< SmpAverage > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.16. BPMSmpResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BPMSmpContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.17. BilateralContract

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İkil anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma miktarı bilgisidir.

number

2.18. BilateralContractAll

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantityBid
opsiyonel

İkili anlaşma alış miktar bilgisi

number

quantityBidAsk
opsiyonel

İkili anlaşma satış miktar bilgisi

number

2.19. BilateralContractAllContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContracts
opsiyonel

İkili Anlaşma Alış Listesi

< BilateralContractAll > array

statistics
opsiyonel

< BilateralContractAllStatistic > array

2.20. BilateralContractAllResponse

İkili Anlaşma Alış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BilateralContractAllContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.21. BilateralContractAllStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantityBidAskAvg
opsiyonel

number

quantityBidAskMax
opsiyonel

number

quantityBidAskMin
opsiyonel

number

quantityBidAskSum
opsiyonel

number

quantityBidAvg
opsiyonel

number

quantityBidMax
opsiyonel

number

quantityBidMin
opsiyonel

number

quantityBidSum
opsiyonel

number

2.22. BilateralContractBuy

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma alış miktar bilgisi

number

2.23. BilateralContractBuyContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractBuyList
opsiyonel

İkili Anlaşma Alış Listesi

< BilateralContractBuy > array

2.24. BilateralContractBuyResponse

İkili Anlaşma Alış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BilateralContractBuyContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.25. BilateralContractContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractList
opsiyonel

İkili Anlaşma Listesi

< BilateralContract > array

2.26. BilateralContractResponse

İkili Anlaşmalar

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BilateralContractContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.27. BilateralContractSell

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma satış miktar bilgisi

number

2.28. BilateralContractSellContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractSellList
opsiyonel

İkili Anlaşma Satış Listesi

< BilateralContractSell > array

2.29. BilateralContractSellResponse

İkili Anlaşma Satış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

BilateralContractSellContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.30. City

Şehir ve İlçe Modeli

İsim Açıklama Şema

cityId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi.

integer(int64)

cityName
opsiyonel

Şehir ad bilgisi.

string

districtId
opsiyonel

İlçe ID bilgisi.

integer(int64)

districtName
opsiyonel

İlçe ad bilgisi.

string

2.31. CityContainer

Şehir ve İlçe Bilgileri

İsim Açıklama Şema

cityList
opsiyonel

Şehir ve İlçe Liste bilgisi.

< City > array

2.32. CityResponse

Şehir ve İlçe Bilgileri

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

CityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.33. Consumption

İsim Açıklama Şema

consumption
opsiyonel

number

eligibleCustomerConsumption
opsiyonel

number

period
opsiyonel

string(date-time)

underSupplyLiabilityConsumption
opsiyonel

number

2.34. ConsumptionContainer

İsim Açıklama Şema

consumptions
opsiyonel

< Consumption > array

2.35. ConsumptionResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ConsumptionContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.36. DAMIncome

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

income
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

period
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.37. DAMIncomeContainer

İsim Açıklama Şema

incomes
opsiyonel

< DAMIncome > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.38. DAMIncomeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DAMIncomeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.39. DAMVolume

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

period
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

volume
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

2.40. DAMVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

volumes
opsiyonel

< DAMVolume > array

2.41. DAMVolumeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DAMVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.42. DPP

İsim Açıklama Şema

akarsu
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

barajli
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

biokutle
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

diger
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

dogalgaz
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

fuelOil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

jeotermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

linyit
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

nafta
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

ruzgar
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

saat
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu saat bilgisi

string

tarih
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

tasKomur
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

toplam
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

2.43. DPPContainer

İsim Açıklama Şema

dppList
opsiyonel

KGÜP Listesi

< DPP > array

statistics
opsiyonel

< DPPStatistic > array

2.44. DPPResponse

KGÜP Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DPPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.45. DPPStatistic

İsim Açıklama Şema

akarsuAvg
opsiyonel

number

akarsuMax
opsiyonel

number

akarsuMin
opsiyonel

number

akarsuSum
opsiyonel

number

barajliAvg
opsiyonel

number

barajliMax
opsiyonel

number

barajliMin
opsiyonel

number

barajliSum
opsiyonel

number

biokutleAvg
opsiyonel

number

biokutleMax
opsiyonel

number

biokutleMin
opsiyonel

number

biokutleSum
opsiyonel

number

digerAvg
opsiyonel

number

digerMax
opsiyonel

number

digerMin
opsiyonel

number

digerSum
opsiyonel

number

dogalgazAvg
opsiyonel

number

dogalgazMax
opsiyonel

number

dogalgazMin
opsiyonel

number

dogalgazSum
opsiyonel

number

fuelOilAvg
opsiyonel

number

fuelOilMax
opsiyonel

number

fuelOilMin
opsiyonel

number

fuelOilSum
opsiyonel

number

ithalKomurAvg
opsiyonel

number

ithalKomurMax
opsiyonel

number

ithalKomurMin
opsiyonel

number

ithalKomurSum
opsiyonel

number

jeotermalAvg
opsiyonel

number

jeotermalMax
opsiyonel

number

jeotermalMin
opsiyonel

number

jeotermalSum
opsiyonel

number

linyitAvg
opsiyonel

number

linyitMax
opsiyonel

number

linyitMin
opsiyonel

number

linyitSum
opsiyonel

number

naftaAvg
opsiyonel

number

naftaMax
opsiyonel

number

naftaMin
opsiyonel

number

naftaSum
opsiyonel

number

ruzgarAvg
opsiyonel

number

ruzgarMax
opsiyonel

number

ruzgarMin
opsiyonel

number

ruzgarSum
opsiyonel

number

tarih
opsiyonel

string(date-time)

tasKomurAvg
opsiyonel

number

tasKomurMax
opsiyonel

number

tasKomurMin
opsiyonel

number

tasKomurSum
opsiyonel

number

toplamAvg
opsiyonel

number

toplamMax
opsiyonel

number

toplamMin
opsiyonel

number

toplamSum
opsiyonel

number

2.46. DayAheadArithmeticAverage

İsim Açıklama Şema

averageMcp
opsiyonel

Aritmetk Ortalama PTF

number

date
opsiyonel

İlgili fiyatın geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi. (Örn: Günlük,Aylık,vb.)

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.47. DayAheadMCP

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili PTF’nin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

price
opsiyonel

Piyasa takas fiyat bilgisi.

number

2.48. DayAheadMCPAritmeticAverageContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMCPList
opsiyonel

Aritmetk ortalaması hesaplanmış PTF listesi

< DayAheadArithmeticAverage > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.49. DayAheadMCPAritmeticAverageResponse

Aritmetik Ortalama Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DayAheadMCPAritmeticAverageContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.50. DayAheadMCPContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMCPList
opsiyonel

PTF Listesi

< DayAheadMCP > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.51. DayAheadMCPResponse

PTF

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DayAheadMCPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.52. DayAheadMarketTradeVolume

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili tutarın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

volumeOfAsk
opsiyonel

GÖP gerçekleşmiş sistem satış tutar bilgisi

number

volumeOfBid
opsiyonel

GÖP gerçekleşmiş sistem alış tutar bilgisi

number

2.53. DayAheadMarketTradeVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMarketTradeVolumeList
opsiyonel

GÖP Ticaret Tutarları Listesi

< DayAheadMarketTradeVolume > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.54. DayAheadMarketTradeVolumeResponse

GÖP Ticaret Tutarları

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DayAheadMarketTradeVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.55. DayAheadMarketVolume

İsim Açıklama Şema

blockBid
opsiyonel

GÖP sunulmuş blok tekliflerin alış yönünde kabul edilmiş miktar bilgisidir.

number

blockOffer
opsiyonel

GÖP sunulmuş blok tekliflerin alış yönünde kabul edilmiş miktar bilgisidir.

number

date
opsiyonel

İlgili ticaretin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

matchedBids
opsiyonel

number

matchedOffers
opsiyonel

number

priceIndependentBid
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş fiyattan bağımsız alış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

priceIndependentOffer
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş fiyattan bağımsız satış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

quantityOfAsk
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş alış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

quantityOfBid
opsiyonel

GÖP’e teklif edilmiş satış tekliflerinin toplam bilgisidir.

number

volume
opsiyonel

GÖP’de kabul edilmiş tekliflerin eşleşme miktarı bilgisidir.

number

2.56. DayAheadMarketVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

dayAheadMarketVolumeList
opsiyonel

GÖP Ticaret Özeti Listesi

< DayAheadMarketVolume > array

statistics
opsiyonel

< DayAheadMarketVolumeStatistic > array

2.57. DayAheadMarketVolumeResponse

GÖP Ticaret Özeti

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DayAheadMarketVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.58. DayAheadMarketVolumeStatistic

İsim Açıklama Şema

blockBidAvg
opsiyonel

number

blockBidMax
opsiyonel

number

blockBidMin
opsiyonel

number

blockBidSum
opsiyonel

number

blockOfferAvg
opsiyonel

number

blockOfferMax
opsiyonel

number

blockOfferMin
opsiyonel

number

blockOfferSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

İlgili ticaretin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

priceIndependentBidAvg
opsiyonel

number

priceIndependentBidMax
opsiyonel

number

priceIndependentBidMin
opsiyonel

number

priceIndependentBidSum
opsiyonel

number

priceIndependentOfferAvg
opsiyonel

number

priceIndependentOfferMax
opsiyonel

number

priceIndependentOfferMin
opsiyonel

number

priceIndependentOfferSum
opsiyonel

number

quantityOfAskAvg
opsiyonel

number

quantityOfAskMax
opsiyonel

number

quantityOfAskMin
opsiyonel

number

quantityOfAskSum
opsiyonel

number

quantityOfBidAvg
opsiyonel

number

quantityOfBidMax
opsiyonel

number

quantityOfBidMin
opsiyonel

number

quantityOfBidSum
opsiyonel

number

volumeAvg
opsiyonel

number

volumeMax
opsiyonel

number

volumeMin
opsiyonel

number

volumeSum
opsiyonel

number

2.59. DiffFunds

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili fark tutarı bilgisinin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

originatingFromBids
opsiyonel

Alış yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

originatingFromOffers
opsiyonel

Satış yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

originatingFromRounding
opsiyonel

Yuvarlama yönünde oluşan fark tutarı bilgisi

number

total
opsiyonel

number

2.60. DiffFundsContainer

İsim Açıklama Şema

diffFundList
opsiyonel

GÖP Fark Tutarı Listesi

< DiffFunds > array

statistics
opsiyonel

DiffFundsStatistic

2.61. DiffFundsResponse

GÖP Fark Tutarı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DiffFundsContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.62. DiffFundsStatistic

İsim Açıklama Şema

originatingFromBidsAvg
opsiyonel

number

originatingFromBidsMax
opsiyonel

number

originatingFromBidsMin
opsiyonel

number

originatingFromBidsSum
opsiyonel

number

originatingFromOffersAvg
opsiyonel

number

originatingFromOffersMax
opsiyonel

number

originatingFromOffersMin
opsiyonel

number

originatingFromOffersSum
opsiyonel

number

originatingFromRoundingAvg
opsiyonel

number

originatingFromRoundingMax
opsiyonel

number

originatingFromRoundingMin
opsiyonel

number

originatingFromRoundingSum
opsiyonel

number

totalAvg
opsiyonel

number

totalMax
opsiyonel

number

totalMin
opsiyonel

number

totalSum
opsiyonel

number

2.63. Distribution

Dağıtım bölge bilgisi.

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Dağıtım bölgelerinin tekilliğini sağlayan ID bilgisi.

integer(int64)

name
opsiyonel

Dağıtım bölgesinin ad bilgisi.

string

2.64. DistributionContainer

Dağıtım bölgelerinin cevap bilgisi.

İsim Açıklama Şema

distributionList
opsiyonel

Dağıtım bölgelerinin listesi.

< Distribution > array

2.65. DistributionProfile

Profil Abone Grup Çarpan Katsayısı

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Çarpan değerinin geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

multiplier
opsiyonel

Profil abone grubunun çarpan katsayı değeri bilgisi.

number

2.66. DistributionProfileContainer

Profil abone grup cevabı.

İsim Açıklama Şema

distributionProfileList
opsiyonel

Profil Abone Grup Çarpan Katsayıları Listesi

< DistributionProfile > array

2.67. DistributionProfileResponse

Profil Abone Grup Çarpan Katsayıları

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DistributionProfileContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.68. DistributionResponse

Yük Tahmin Planı servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DistributionContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.69. DppInjectionUnitnameContainer

İsim Açıklama Şema

injectionUnitNames
opsiyonel

KGÜP UEVÇB Listesi

< UevcbNew > array

2.70. DppInjectionUnitnameResponse

KGÜP UEVÇB Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

DppInjectionUnitnameContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.71. EligibleConsumerQuantity

Serbest Tüketici Modeli

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Serbest tüketici sayısının geçerli olduğu dönem bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

meterIncreaseRate
opsiyonel

İlgili dönemde bir önceki aya göre serbest tüketici artış oran bilgisidir.

number

meterQuantity
opsiyonel

İlgili dönemdeki serbest tüketici sayısı bilgisidir.

integer(int64)

2.72. EligibleConsumerQuantityContainer

Serbest tüketici sayısı

İsim Açıklama Şema

eligibleConsumerQuantityList
opsiyonel

Aylık serbest tüketici sayısı listesi.

< EligibleConsumerQuantity > array

2.73. EligibleConsumerQuantityResponse

Serbest tüketici sayısı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

EligibleConsumerQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.74. EnergyImbalance

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

negativeImbalance
opsiyonel

Negatif yönündeki dengesizlik miktar bilgisi

number

negativeImbalanceIncome
opsiyonel

Negatif yönündeki dengesizlik tutar bilgisi

number

positiveImbalance
opsiyonel

Pozitif yönündeki dengesizlik miktar bilgisi

number

positiveImbalanceIncome
opsiyonel

Pozitif yönündeki dengesizlik tutar bilgisi

number

2.75. EnergyImbalanceContainer

İsim Açıklama Şema

energyImbalances
opsiyonel

< EnergyImbalance > array

statistics
opsiyonel

< EnergyImbalanceStatistic > array

2.76. EnergyImbalanceResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

EnergyImbalanceContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.77. EnergyImbalanceStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

negativeImbalanceAvg
opsiyonel

number

negativeImbalanceIncomeAvg
opsiyonel

number

negativeImbalanceIncomeMax
opsiyonel

number

negativeImbalanceIncomeMin
opsiyonel

number

negativeImbalanceIncomeSum
opsiyonel

number

negativeImbalanceMax
opsiyonel

number

negativeImbalanceMin
opsiyonel

number

negativeImbalanceSum
opsiyonel

number

positiveImbalanceAvg
opsiyonel

number

positiveImbalanceIncomeAvg
opsiyonel

number

positiveImbalanceIncomeMax
opsiyonel

number

positiveImbalanceIncomeMin
opsiyonel

number

positiveImbalanceIncomeSum
opsiyonel

number

positiveImbalanceMax
opsiyonel

number

positiveImbalanceMin
opsiyonel

number

positiveImbalanceSum
opsiyonel

number

2.78. ExistBulletin

İsim Açıklama Şema

link
opsiyonel

string

title
opsiyonel

string

2.79. ExistBulletinContainer

İsim Açıklama Şema

bulletins
opsiyonel

< ExistBulletin > array

2.80. ExistBulletinResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ExistBulletinContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.81. FaultDetailModel

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

hour
opsiyonel

integer(int64)

remainingCapacity
opsiyonel

number

2.82. FinalDPP

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili kgüp değerinin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

dpp
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi

number

2.83. FinalDPPContainer

İsim Açıklama Şema

finalDPPList
opsiyonel

Toplam KGÜP Listesi

< FinalDPP > array

2.84. FinalDPPResponse

Toplam KGÜP Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

FinalDPPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.85. GDDKAmountContainer

İsim Açıklama Şema

gddkAmountList
opsiyonel

GDDK Tutarı Listesi

< GddkQuantity > array

2.86. GDDKAmountResponse

GDDK Tutarı Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

GDDKAmountContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.87. GddkQuantity

İsim Açıklama Şema

gddkCreditAmount
opsiyonel

Alacak GDDK tutarı bilgisi

number

gddkDebtAmount
opsiyonel

Borç GDDK tutarı bilgisi

number

gddkNetAmount
opsiyonel

Net GDDK tutarı bilgisi

number

id
opsiyonel

GddkQuantityId

2.88. GddkQuantityId

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu dönem bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

version
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu versiyon bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.89. GipMatchDetail

İsim Açıklama Şema

blockMatchQuantity
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

hourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

2.90. GipMatchDetailStatistic

İsim Açıklama Şema

avgBlockMatchQuantity
opsiyonel

number

avgHourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

maxBlockMatchQuantity
opsiyonel

number

maxHourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

minBlockMatchQuantity
opsiyonel

number

minHourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

sumBlockMatchQuantity
opsiyonel

number

sumHourlyMatchQuantity
opsiyonel

number

2.91. GipOfferQuantity

İsim Açıklama Şema

blockPurchaseQuantity
opsiyonel

number

blockSaleQuantity
opsiyonel

number

effectiveDate
opsiyonel

string(date-time)

hourlyPurchaseQuantity
opsiyonel

number

hourlySaleQuantity
opsiyonel

number

2.92. GipOfferQuantityStatistic

İsim Açıklama Şema

blockPurchaseQuantityAvg
opsiyonel

number

blockPurchaseQuantityMax
opsiyonel

number

blockPurchaseQuantityMin
opsiyonel

number

blockPurchaseQuantitySum
opsiyonel

number

blockSaleQuantityAvg
opsiyonel

number

blockSaleQuantityMax
opsiyonel

number

blockSaleQuantityMin
opsiyonel

number

blockSaleQuantitySum
opsiyonel

number

effectiveDate
opsiyonel

string(date-time)

hourlyPurchaseQuantityAvg
opsiyonel

number

hourlyPurchaseQuantityMax
opsiyonel

number

hourlyPurchaseQuantityMin
opsiyonel

number

hourlyPurchaseQuantitySum
opsiyonel

number

hourlySaleQuantityAvg
opsiyonel

number

hourlySaleQuantityMax
opsiyonel

number

hourlySaleQuantityMin
opsiyonel

number

hourlySaleQuantitySum
opsiyonel

number

2.93. HourlyConsumptionContainer

İsim Açıklama Şema

hourlyConsumptions
opsiyonel

< HourlyConsumptionModelEntity > array

statistics
opsiyonel

< HourlyConsumptionStatisticModel > array

2.94. HourlyConsumptionModelEntity

İsim Açıklama Şema

consumption
opsiyonel

Gerçek zamanlı tüketim değeri.

number

date
opsiyonel

Verinin geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

2.95. HourlyConsumptionResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

HourlyConsumptionContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.96. HourlyConsumptionStatisticModel

İsim Açıklama Şema

consumptionAvg
opsiyonel

number

consumptionMax
opsiyonel

number

consumptionMin
opsiyonel

number

consumptionSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

Verinin geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

2.97. HourlyGenerationContainer

İsim Açıklama Şema

hourlyGenerations
opsiyonel

< HourlyGenerationModelEntity > array

statistics
opsiyonel

< HourlyGenerationModelStatistic > array

2.98. HourlyGenerationModelEntity

Gerçek Zamanlı Üretim Modeli

İsim Açıklama Şema

asphaltiteCoal
opsiyonel

Asfaltit Kömür

number

biomass
opsiyonel

Biyokütle

number

blackCoal
opsiyonel

Taş Kömür

number

dammedHydro
opsiyonel

Barajlı

number

date
opsiyonel

Verinin geçerli olduğu tarih bilgisi

string(date-time)

fueloil
opsiyonel

Fuel Oil

number

gasOil
opsiyonel

Motorin

number

geothermal
opsiyonel

Jeotermal

number

importCoal
opsiyonel

İthal Kömür

number

importExport
opsiyonel

Uluslararası

number

lignite
opsiyonel

Linyit

number

lng
opsiyonel

LNG

number

naphta
opsiyonel

Nafta

number

naturalGas
opsiyonel

Doğal Gaz

number

nucklear
opsiyonel

Nükleer

number

river
opsiyonel

Akarsu

number

sun
opsiyonel

Güneş

number

total
opsiyonel

number

wind
opsiyonel

Rüzgar

number

2.99. HourlyGenerationModelStatistic

Gerçek Zamanlı Üretim Modeli

İsim Açıklama Şema

asphaltiteCoalAvg
opsiyonel

number

asphaltiteCoalMax
opsiyonel

number

asphaltiteCoalMin
opsiyonel

number

asphaltiteCoalSum
opsiyonel

number

biomassAvg
opsiyonel

number

biomassMax
opsiyonel

number

biomassMin
opsiyonel

number

biomassSum
opsiyonel

number

blackCoalAvg
opsiyonel

number

blackCoalMax
opsiyonel

number

blackCoalMin
opsiyonel

number

blackCoalSum
opsiyonel

number

dammedHydroAvg
opsiyonel

number

dammedHydroMax
opsiyonel

number

dammedHydroMin
opsiyonel

number

dammedHydroSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

Verinin geçerli olduğu tarih bilgisi

string(date-time)

fueloilAvg
opsiyonel

number

fueloilMax
opsiyonel

number

fueloilMin
opsiyonel

number

fueloilSum
opsiyonel

number

gasOilAvg
opsiyonel

number

gasOilMax
opsiyonel

number

gasOilMin
opsiyonel

number

gasOilSum
opsiyonel

number

geothermalAvg
opsiyonel

number

geothermalMax
opsiyonel

number

geothermalMin
opsiyonel

number

geothermalSum
opsiyonel

number

importCoalAvg
opsiyonel

number

importCoalMax
opsiyonel

number

importCoalMin
opsiyonel

number

importCoalSum
opsiyonel

number

importExportAvg
opsiyonel

number

importExportMax
opsiyonel

number

importExportMin
opsiyonel

number

importExportSum
opsiyonel

number

ligniteAvg
opsiyonel

number

ligniteMax
opsiyonel

number

ligniteMin
opsiyonel

number

ligniteSum
opsiyonel

number

lngAvg
opsiyonel

number

lngMax
opsiyonel

number

lngMin
opsiyonel

number

lngSum
opsiyonel

number

naphtaAvg
opsiyonel

number

naphtaMax
opsiyonel

number

naphtaMin
opsiyonel

number

naphtaSum
opsiyonel

number

naturalGasAvg
opsiyonel

number

naturalGasMax
opsiyonel

number

naturalGasMin
opsiyonel

number

naturalGasSum
opsiyonel

number

nucklearAvg
opsiyonel

number

nucklearMax
opsiyonel

number

nucklearMin
opsiyonel

number

nucklearSum
opsiyonel

number

riverAvg
opsiyonel

number

riverMax
opsiyonel

number

riverMin
opsiyonel

number

riverSum
opsiyonel

number

sunAvg
opsiyonel

number

sunMax
opsiyonel

number

sunMin
opsiyonel

number

sunSum
opsiyonel

number

totalAvg
opsiyonel

number

totalMax
opsiyonel

number

totalMin
opsiyonel

number

totalSum
opsiyonel

number

windAvg
opsiyonel

number

windMax
opsiyonel

number

windMin
opsiyonel

number

windSum
opsiyonel

number

2.100. HourlyGenerationResponse

Gerçek zamanlı üretim

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

HourlyGenerationContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.101. IDMIncome

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Tarih bilgisi.

string(date-time)

income
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

2.102. IDMIncomeContainer

İsim Açıklama Şema

incomes
opsiyonel

< IDMIncome > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.103. IDMIncomeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IDMIncomeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.104. IDMIncomeSummary

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

string(date-time)

income
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

period
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.105. IDMIncomeSummaryContainer

İsim Açıklama Şema

incomes
opsiyonel

< IDMIncomeSummary > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.106. IDMIncomeSummaryResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IDMIncomeSummaryContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.107. IDMVolume

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi. (Örn: Günlük,Aylık,vb.)

string(date-time)

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi. (Örn: Günlük,Aylık,vb.)

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

volume
opsiyonel

Aritmetk Ortalama PTF

number

2.108. IDMVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

volumes
opsiyonel

< IDMVolume > array

2.109. IDMVolumeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IDMVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.110. IdmAof

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

GİP AOF bilgisinin geçerli olduğu saat bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

price
opsiyonel

GİP ağırlık ortalama fiyat bilgisi.

number

2.111. IdmAofAverage

İsim Açıklama Şema

aof
opsiyonel

Aritmetk Ortalama PTF

number

date
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi. (Örn: Günlük,Aylık,vb.)

string(date-time)

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi. (Örn: Günlük,Aylık,vb.)

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.112. IdmAofAverageContainer

İsim Açıklama Şema

idmAofList
opsiyonel

GİP AOF Listesi

< IdmAofAverage > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.113. IdmAofContainer

İsim Açıklama Şema

idmAofList
opsiyonel

GİP AOF Listesi

< IdmAof > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.114. ImbalanceAmountContainer

İsim Açıklama Şema

imbalanceAmountList
opsiyonel

Dengesizlik Tutar Listesi

< ImbalanceAmountNew > array

2.115. ImbalanceAmountNew

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

negativeImbalance
opsiyonel

Negatif yönündeki dengesizlik tutar bilgisi

number

positiveImbalance
opsiyonel

Pozitif yönündeki dengesizlik tutar bilgisi

number

time
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu saat bilgisi

string

2.116. ImbalanceAmountResponse

Dengesizlik Tutar

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ImbalanceAmountContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.117. ImbalanceQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

imbalanceQuantityList
opsiyonel

Dengesizlik Miktar Listesi

< ImbalanceQuantityNew > array

2.118. ImbalanceQuantityNew

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

negativeImbalance
opsiyonel

Negatif yönündeki dengesizlik miktar bilgisi

number

positiveImbalance
opsiyonel

Pozitif yönündeki dengesizlik miktar bilgisi

number

time
opsiyonel

İlgili dengesizliğin geçerli olduğu saat bilgisi

string

2.119. ImbalanceQuantityResponse

Dengesizlik Miktar

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ImbalanceQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.120. InstalledCapacity

İsim Açıklama Şema

capacity
opsiyonel

Kurulu güç değeri bilgisi

number

capacityType
opsiyonel

Kurulu güç tip bilgisi

enum (YEKDEM, ALL)

period
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.121. InstalledCapacityContainer

İsim Açıklama Şema

installedCapacityList
opsiyonel

Kurulu Güç Listesi

< InstalledCapacity > array

2.122. InstalledCapacityOfRenewable

İsim Açıklama Şema

capacity
opsiyonel

Kurulu güç değeri bilgisi

number

capacityType
opsiyonel

Kurulu gücün ait olduğu kaynak tip ad bilgisi

string

capacityTypeId
opsiyonel

Kurulu gücün ait olduğu kaynak tip ID bilgisi

integer(int64)

period
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.123. InstalledCapacityOfRenewableContainer

İsim Açıklama Şema

installedCapacityOfRenewableList
opsiyonel

YEKDEM Kurulu Güç Listesi

< InstalledCapacityOfRenewable > array

ratios
opsiyonel

< InstalledCapacityOfRenewableRatio > array

statistics
opsiyonel

< InstalledCapacityOfRenewableSummary > array

2.124. InstalledCapacityOfRenewableRatio

İsim Açıklama Şema

capacity
opsiyonel

Kurulu güç değeri bilgisi

number

capacityType
opsiyonel

Kurulu gücün ait olduğu kaynak tip ad bilgisi

string

capacityTypeId
opsiyonel

Kurulu gücün ait olduğu kaynak tip ID bilgisi

integer(int64)

2.125. InstalledCapacityOfRenewableResponse

YEKDEM Kurulu Güç Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

InstalledCapacityOfRenewableContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.126. InstalledCapacityOfRenewableSummary

İsim Açıklama Şema

period
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

totalCapacity
opsiyonel

Kurulu güç değeri bilgisi

number

2.127. InstalledCapacityResponse

Kurulu Güç Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

InstalledCapacityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.128. InterimMCPContainer

İsim Açıklama Şema

interimMCPList
opsiyonel

GÖP Kesinleşmemiş PTF Listesi

< MarketTradePriceNotification > array

2.129. InterimMCPResponse

GÖP Kesinleşmemiş PTF

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

InterimMCPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.130. IntraDayMatchDetailContainer

İsim Açıklama Şema

matchDetails
opsiyonel

< GipMatchDetail > array

statistics
opsiyonel

< GipMatchDetailStatistic > array

2.131. IntraDayMatchDetailResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IntraDayMatchDetailContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.132. IntraDayMinMaxPrice

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

maxAskPrice
opsiyonel

number

maxBidPrice
opsiyonel

number

maxMatchPrice
opsiyonel

number

minAskPrice
opsiyonel

number

minBidPrice
opsiyonel

number

minMatchPrice
opsiyonel

number

2.133. IntraDayMinMaxPriceContainer

İsim Açıklama Şema

minMaxPriceList
opsiyonel

< IntraDayMinMaxPrice > array

statistics
opsiyonel

< IntraDayMinMaxPriceStatistic > array

2.134. IntraDayMinMaxPriceResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IntraDayMinMaxPriceContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.135. IntraDayMinMaxPriceStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

maxAskPriceMax
opsiyonel

number

maxAskPriceMin
opsiyonel

number

maxBidPriceMax
opsiyonel

number

maxBidPriceMin
opsiyonel

number

maxMatchPriceMax
opsiyonel

number

maxMatchPriceMin
opsiyonel

number

minAskPriceMax
opsiyonel

number

minAskPriceMin
opsiyonel

number

minBidPriceMax
opsiyonel

number

minBidPriceMin
opsiyonel

number

minMatchPriceMax
opsiyonel

number

minMatchPriceMin
opsiyonel

number

2.136. IntraDayOfferQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

offerQuantities
opsiyonel

< GipOfferQuantity > array

statistics
opsiyonel

< GipOfferQuantityStatistic > array

2.137. IntraDayOfferQuantityResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IntraDayOfferQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.138. IntraDaySummary

İsim Açıklama Şema

contract
opsiyonel

string

date
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

integer(int64)

maxAskPrice
opsiyonel

number

maxBidPrice
opsiyonel

number

maxMatchPrice
opsiyonel

number

minAskPrice
opsiyonel

number

minBidPrice
opsiyonel

number

minMatchPrice
opsiyonel

number

quantityOfAsk
opsiyonel

number

quantityOfBid
opsiyonel

number

tradingVolume
opsiyonel

number

volume
opsiyonel

number

2.139. IntraDaySummaryContainer

İsim Açıklama Şema

intraDaySummaryList
opsiyonel

< IntraDaySummary > array

statistics
opsiyonel

< IntraDaySummaryStatistic > array

2.140. IntraDaySummaryResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IntraDaySummaryContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.141. IntraDaySummaryStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

maxAskPriceMax
opsiyonel

number

maxAskPriceMin
opsiyonel

number

maxBidPriceMax
opsiyonel

number

maxBidPriceMin
opsiyonel

number

maxMatchPriceMax
opsiyonel

number

maxMatchPriceMin
opsiyonel

number

minAskPriceMax
opsiyonel

number

minAskPriceMin
opsiyonel

number

minBidPriceMax
opsiyonel

number

minBidPriceMin
opsiyonel

number

minMatchPriceMax
opsiyonel

number

minMatchPriceMin
opsiyonel

number

quantityOfAskAvg
opsiyonel

number

quantityOfAskMax
opsiyonel

number

quantityOfAskMin
opsiyonel

number

quantityOfAskSum
opsiyonel

number

quantityOfBidAvg
opsiyonel

number

quantityOfBidMax
opsiyonel

number

quantityOfBidMin
opsiyonel

number

quantityOfBidSum
opsiyonel

number

tradingVolumeAvg
opsiyonel

number

tradingVolumeMax
opsiyonel

number

tradingVolumeMin
opsiyonel

number

tradingVolumeSum
opsiyonel

number

volumeAvg
opsiyonel

number

volumeMax
opsiyonel

number

volumeMin
opsiyonel

number

volumeSum
opsiyonel

number

2.142. IntraDayTradeHistory

İsim Açıklama Şema

conract
opsiyonel

Eşleşmenin gerçekleştiği kontrat bilgisi

string

date
opsiyonel

Eşleşmenin gerçekleştiği tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

id
opsiyonel

Eşleşmenin ID bilgisi.

integer(int64)

price
opsiyonel

Eşleşme fiyat bilgisi

number

quantity
opsiyonel

Eşleşme miktar bilgisi

number

2.143. IntraDayTradeHistoryContainer

İsim Açıklama Şema

intraDayTradeHistoryList
opsiyonel

GİP Eşleşme Bilgisi Listesi

< IntraDayTradeHistory > array

statistics
opsiyonel

< IntraDayTradeHistoryStatistic > array

2.144. IntraDayTradeHistoryResponse

GİP Eşleşme Bilgisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IntraDayTradeHistoryContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.145. IntraDayTradeHistoryStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Eşleşmenin gerçekleştiği tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

priceMax
opsiyonel

number

priceMin
opsiyonel

number

priceWeightedAverage
opsiyonel

number

quantityMax
opsiyonel

number

quantityMin
opsiyonel

number

quantitySum
opsiyonel

number

2.146. IntradayAofAverangeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IdmAofAverageContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.147. IntradayAofResponse

Aritmetik Ortalama Servis Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

IdmAofContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.148. LoadEstimationPlan

Yük Tahmin Planı

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Tarih
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

lep
opsiyonel

Yük Tahmin Planı

number

2.149. LoadEstimationPlanContainer

Yük Tahmin Planı servisi

İsim Açıklama Şema

loadEstimationPlanList
opsiyonel

Yük Tahmin Değeri

< LoadEstimationPlan > array

statistics
opsiyonel

< LoadEstimationPlanStatistic > array

2.150. LoadEstimationPlanResponse

Yük Tahmin Planı servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

LoadEstimationPlanContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.151. LoadEstimationPlanStatistic

Yük Tahmin Planı

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Tarih
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

lepAvg
opsiyonel

number

lepMax
opsiyonel

number

lepMin
opsiyonel

number

lepSum
opsiyonel

number

2.152. MarketCompare

İsim Açıklama Şema

bilateralContracts
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre saatlik ortalama ikili anlaşma bilgisi.

number

consumptionAvg
opsiyonel

number

consumptionSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma periodunun bulunduğu yıl bilgisi.

string(date-time)

dayTimeMcp
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre gündüz (06.00-16.00) PTF ortalama bilgisi.

number

idmAof
opsiyonel

number

idmMatchingQuantity
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre Gİp eşleşme miktar bilgisi.

number

matchingQuantity
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre saatlik ortalama takas miktar bilgisi.

number

maxMcp
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre maksimum PTF bilgisi.

number

mcpAvg
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre ortalama PTF bilgisi.

number

minMcp
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre minimum PTF bilgisi.

number

nightTimeMcp
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre gece (22.00-05.00) PTF ortalama bilgisi.

number

peakTimeMcp
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre puant (17.00-21.00) PTF ortalama bilgisi.

number

period
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma periodu değeri.

integer(int64)

priceIndependentBid
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre ortalama fiyattan bağımsız alış ortalama bilgisi.

number

priceIndependentOffer
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre ortalama fiyattan bağımsız satış ortalama bilgisi.

number

smpAvg
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre ortalama SMF bilgisi.

number

2.153. MarketCompareContainer

İsim Açıklama Şema

marketCompares
opsiyonel

< MarketCompare > array

2.154. MarketCompareDaily

İsim Açıklama Şema

bilateralContractsAvg
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre saatlik ortalama ikili anlaşma bilgisi.

number

date
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma periodunun bulunduğu yıl bilgisi.

string(date-time)

idmAofAvg
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre GİP AOF bilgisi.

number

idmMatchingQuantitySum
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre Gİp eşleşme miktar bilgisi.

number

matchingQuantityAvg
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre saatlik ortalama takas miktar bilgisi.

number

mcpAvg
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre ortalama PTF bilgisi.

number

smpAvg
opsiyonel

Seçilen karşılaştırma perioduna göre ortalama SMF bilgisi.

number

2.155. MarketCompareDailyContainer

İsim Açıklama Şema

marketCompares
opsiyonel

< MarketCompareDaily > array

2.156. MarketCompareDailyResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MarketCompareDailyContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.157. MarketCompareResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MarketCompareContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.158. MarketStatistic

İsim Açıklama Şema

average
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

max
opsiyonel

number

min
opsiyonel

number

summary
opsiyonel

number

weightedAverage
opsiyonel

number

2.159. MarketTradePriceNotification

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili PTF’nin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

marketTradePrice
opsiyonel

Kesinleşmemiş piyasa takas fiyat bilgisi

number(double)

2.160. MarketVolume

İsim Açıklama Şema

balancedPowerMarketVolume
opsiyonel

Toplam DGP talimat miktar bilgisi (YAL+YAT-YAL Teslim Edilmeyen Miktar - YAT Teslim Edilmeyen Miktar).

number

bilateralContractAmount
opsiyonel

Toplam ikili anlaşma miktar bilgisi.

number

date
opsiyonel

Elektrik piyasasındaki hacimlerin geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

dayAheadMarketVolume
opsiyonel

Toplam gün öncesi piyasası eşleşme miktar bilgisi.

number

intradayVolume
opsiyonel

Toplam gün içi piyasası eşleşme miktar bilgisi.

number

period
opsiyonel

Elektrik piyasasındaki hacimlerin geçerli olduğu tarih bilgisi.

integer(int64)

2.161. MarketVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

marketVolumeList
opsiyonel

< MarketVolume > array

ratios
opsiyonel

< MarketVolumeRatio > array

statistics
opsiyonel

< MarketVolumeStatistic > array

2.162. MarketVolumeRatio

İsim Açıklama Şema

balancedPowerMarketVolume
opsiyonel

Toplam DGP talimat miktar bilgisi (YAL+YAT-YAL Teslim Edilmeyen Miktar - YAT Teslim Edilmeyen Miktar).

number

bilateralContractAmount
opsiyonel

Toplam ikili anlaşma miktar bilgisi.

number

date
opsiyonel

Elektrik piyasasındaki hacimlerin geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

dayAheadMarketVolume
opsiyonel

Toplam gün öncesi piyasası eşleşme miktar bilgisi.

number

intradayVolume
opsiyonel

Toplam gün içi piyasası eşleşme miktar bilgisi.

number

period
opsiyonel

Elektrik piyasasındaki hacimlerin geçerli olduğu tarih bilgisi.

integer(int64)

2.163. MarketVolumeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MarketVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.164. MarketVolumeStatistic

İsim Açıklama Şema

balancedPowerMarketVolumeAvg
opsiyonel

number

balancedPowerMarketVolumeMax
opsiyonel

number

balancedPowerMarketVolumeMin
opsiyonel

number

balancedPowerMarketVolumeSum
opsiyonel

number

bilateralContractAmountAvg
opsiyonel

number

bilateralContractAmountMax
opsiyonel

number

bilateralContractAmountMin
opsiyonel

number

bilateralContractAmountSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

Elektrik piyasasındaki hacimlerin geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

dayAheadMarketVolumeAvg
opsiyonel

number

dayAheadMarketVolumeMax
opsiyonel

number

dayAheadMarketVolumeMin
opsiyonel

number

dayAheadMarketVolumeSum
opsiyonel

number

intradayVolumeAvg
opsiyonel

number

intradayVolumeMax
opsiyonel

number

intradayVolumeMin
opsiyonel

number

intradayVolumeSum
opsiyonel

number

2.165. McpSmp

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili fiyatın geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

mcp
opsiyonel

Piyasa takas fiyat bilgisi.

number

mcpState
opsiyonel

Piyasa takas fiyatının kesinleşme durum bilgisini döner. INTERIM : Kesinleşmemiş, FINAL: Kesinleşmiş

enum (INTERIM, FINAL)

smp
opsiyonel

Sistem marjinal fiyat bilgisi.

number

smpDirection
opsiyonel

Sistem yönü.

enum (ENERGY_DEFICIT, IN_BALANCE, ENERGY_SURPLUS)

2.166. McpSmpContainer

İsim Açıklama Şema

mcpSmps
opsiyonel

< McpSmp > array

statistics
opsiyonel

< McpSmpStatistic > array

2.167. McpSmpResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

McpSmpContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.168. McpSmpStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

mcpAvg
opsiyonel

number

mcpMax
opsiyonel

number

mcpMin
opsiyonel

number

mcpWeightedAverage
opsiyonel

number

smpAvg
opsiyonel

number

smpMax
opsiyonel

number

smpMin
opsiyonel

number

smpWeightedAverage
opsiyonel

number

2.169. MeterReadingCompany

Sayaç Okuyan Kurum

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Sayaç okuyan kurumun ID bilgisi.

integer(int64)

name
opsiyonel

Sayaç okuyan kurumun ad bilgisi.

string

status
opsiyonel

Sayaç okuyan kurumun durum bilgisi.
Örnek : "1: Onay Bekleyen, 2:Onaylı, 3:Pasif, 4:Reddedilmiş, 5:Askıda"

integer(int64)

2.170. MeterReadingCompanyContainer

Profil Abone Grup Çarpan Katsayıları

İsim Açıklama Şema

meterReadingCompanyList
opsiyonel

Sayaç Okuyan Kurum Listesi

< MeterReadingCompany > array

2.171. MeterReadingCompanyResponse

Sayaç Okuyan Kurum Cevabı

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MeterReadingCompanyContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.172. MeterReadingType

Sayaç Okuma Tip

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Sayacın okuma tip ID bilgisi.

integer(int64)

name
opsiyonel

Sayacın okuma tip ad bilgisi.

string

2.173. MeterReadingTypeContainer

Sayaç Okuma Tipi

İsim Açıklama Şema

meterReadingTypeList
opsiyonel

Sayaç Okuma Tip Listesi

< MeterReadingType > array

2.174. MeterReadingTypeResponse

Sayaç Okuma Tip cevap bilgisidir.

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

MeterReadingTypeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.175. MobileTopicResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

TopicContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.176. Organization

İsim Açıklama Şema

organizationETSOCode
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi

string

organizationId
opsiyonel

Organizasyon ID bilgisi

integer(int32)

organizationName
opsiyonel

Organizasyon ad bilgisi

string

organizationShortName
opsiyonel

Organizasyon kısa ad bilgisi

string

organizationStatus
opsiyonel

Organizasyon durum bilgisi

integer(int32)

2.177. OrganizationContainer

İsim Açıklama Şema

organizations
opsiyonel

KGÜP Organizasyon Listesi

< Organization > array

2.178. OrganizationResponse

KGÜP Organizasyon Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

OrganizationContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.179. Participant

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili katılımcı sayısının geçerli olduğu dönem bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

id
opsiyonel

integer(int64)

licence
opsiyonel

Katılımcıların lisans tip bilgisi

string

licenceId
opsiyonel

integer(int64)

privateSector
opsiyonel

Özel sektöre ait katılımcıların sayısı

integer(int64)

privateSectorOfSum
opsiyonel

Özel sektördeki toplam katılımcı sayısı

integer(int64)

publicCompany
opsiyonel

Kamu sektörüne ait katılımcıların sayısı

integer(int64)

publicCompanyOfSum
opsiyonel

Kamu sektöründeki toplam katılımcı sayısı

integer(int64)

2.180. ParticipantContainer

İsim Açıklama Şema

participantList
opsiyonel

Lisans Tipine Göre Katılımcı Sayısı Listesi

< Participant > array

ratios
opsiyonel

< ParticipantRatio > array

2.181. ParticipantRatio

İsim Açıklama Şema

licence
opsiyonel

Katılımcıların lisans tip bilgisi

string

licenceId
opsiyonel

integer(int64)

ratio
opsiyonel

number

2.182. ParticipantResponse

Lisans Tipine Göre Katılımcı Bilgisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

ParticipantContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.183. PowerPlant

İsim Açıklama Şema

eic
opsiyonel

Santral EIC bilgisi

string

id
opsiyonel

Santral ID bilgisi

integer(int64)

name
opsiyonel

Santral ad bilgisi

string

shortName
opsiyonel

Santral kısa ad bilgisi

string

2.184. PowerPlantContainer

İsim Açıklama Şema

powerPlantList
opsiyonel

Santral Listesi

< PowerPlant > array

2.185. PowerPlantResponse

Santral

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

PowerPlantContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.186. Region

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

Bölge ID bilgisi

integer(int64)

region
opsiyonel

Bölgenin ad bilgisi

string

2.187. RegionContainer

İsim Açıklama Şema

regionList
opsiyonel

Bölge Listesi

< Region > array

2.188. RegionResponse

Bölge

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RegionContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.189. RenewableSMForecastContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMForecastList
opsiyonel

YEKDEM Üretim Tahmini Listesi

< RenewableSMForecastDTO > array

2.190. RenewableSMForecastDTO

İsim Açıklama Şema

biogas
opsiyonel

Biogaz kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

biomass
opsiyonel

Bipkütle kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

canalType
opsiyonel

Kanal tipi kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

dammedHydroWithReservoir
opsiyonel

Baraj kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

date
opsiyonel

İlgili tahminin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

geothermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

landfillGas
opsiyonel

Çöp gazı kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

riverType
opsiyonel

Nehir tipi kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

total
opsiyonel

Toplam tahmin değeri bilgisi

number

wind
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipindeki tahmin değeri bilgisi

number

2.191. RenewableSMForecastResponse

YEKDEM Üretim Tahmini Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMForecastContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.192. RenewableSMImbalanceCost

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

imbalanceCost
opsiyonel

Dengesizlik maliyet bilgisi.

number

2.193. RenewableSMImbalanceCostContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMImbalanceCostList
opsiyonel

YEKDEM Dengesizlik Maliyeti Listesi

< RenewableSMImbalanceCost > array

2.194. RenewableSMImbalanceCostResponse

YEKDEM Dengesizlik Maliyeti Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMImbalanceCostContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.195. RenewableSMImbalanceQuantity

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

imbalanceQuantity
opsiyonel

Dengesizlik miktar bilgisi.

number

2.196. RenewableSMImbalanceQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMImbalanceQuantityList
opsiyonel

YEKDEM Dengesizlik Miktarı Listesi

< RenewableSMImbalanceQuantity > array

2.197. RenewableSMImbalanceQuantityResponse

YEKDEM Dengesizlik Miktarı Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMImbalanceQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.198. RenewableSMPortfolioIncome

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

portfolioIncome
opsiyonel

Yekdem portföy gelir değeri bilgisi

number

2.199. RenewableSMPortfolioIncomeContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMPortfolioIncomeList
opsiyonel

Yekdem Portföy Geliri Listesi

< RenewableSMPortfolioIncome > array

2.200. RenewableSMPortfolioIncomeResponse

Yekdem Portföy Geliri Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMPortfolioIncomeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.201. RenewableSMProductionContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMProductionList
opsiyonel

YEKDEM Üretim Listesi

< RenewableSMProductionDTO > array

statistics
opsiyonel

< RenewableSMProductionStatisticDTO > array

2.202. RenewableSMProductionDTO

İsim Açıklama Şema

biogas
opsiyonel

Biogaz kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

biomass
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

canalType
opsiyonel

Kanal tipi kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

dammedHydroWithReservoir
opsiyonel

Baraj kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

geothermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

lakeType
opsiyonel

Göl tipi kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

landfillGas
opsiyonel

Çöp gazı kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

others
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

riverType
opsiyonel

Nehir tipi kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

total
opsiyonel

Toplam gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

wind
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde gerçekleşmiş üretim değeri bilgisi

number

2.203. RenewableSMProductionResponse

YEKDEM Üretim Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMProductionContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.204. RenewableSMProductionStatisticDTO

İsim Açıklama Şema

biogasAvg
opsiyonel

number

biogasMax
opsiyonel

number

biogasMin
opsiyonel

number

biogasSum
opsiyonel

number

biomassAvg
opsiyonel

number

biomassMax
opsiyonel

number

biomassMin
opsiyonel

number

biomassSum
opsiyonel

number

canalTypeAvg
opsiyonel

number

canalTypeMax
opsiyonel

number

canalTypeMin
opsiyonel

number

canalTypeSum
opsiyonel

number

dammedHydroWithReservoirAvg
opsiyonel

number

dammedHydroWithReservoirMax
opsiyonel

number

dammedHydroWithReservoirMin
opsiyonel

number

dammedHydroWithReservoirSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

geothermalAvg
opsiyonel

number

geothermalMax
opsiyonel

number

geothermalMin
opsiyonel

number

geothermalSum
opsiyonel

number

lakeTypeAvg
opsiyonel

number

lakeTypeMax
opsiyonel

number

lakeTypeMin
opsiyonel

number

lakeTypeSum
opsiyonel

number

landfillGasAvg
opsiyonel

number

landfillGasMax
opsiyonel

number

landfillGasMin
opsiyonel

number

landfillGasSum
opsiyonel

number

othersAvg
opsiyonel

number

othersMax
opsiyonel

number

othersMin
opsiyonel

number

othersSum
opsiyonel

number

riverTypeAvg
opsiyonel

number

riverTypeMax
opsiyonel

number

riverTypeMin
opsiyonel

number

riverTypeSum
opsiyonel

number

totalAvg
opsiyonel

number

totalMax
opsiyonel

number

totalMin
opsiyonel

number

totalSum
opsiyonel

number

windAvg
opsiyonel

number

windMax
opsiyonel

number

windMin
opsiyonel

number

windSum
opsiyonel

number

2.205. RenewableSMSpotOrder

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

orderQuantity
opsiyonel

GÖP sunulmuş teklif miktar bilgisi.

number

2.206. RenewableSMSpotOrderContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMSpotOrderList
opsiyonel

YEKDEM Spot Teklif Listesi

< RenewableSMSpotOrder > array

2.207. RenewableSMSpotOrderResponse

YEKDEM Spot Teklif Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMSpotOrderContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.208. RenewableSMUnitCost

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu dönem bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

unitCost
opsiyonel

Birim maliyet bilgisi

number

2.209. RenewableSMUnitCostContainer

İsim Açıklama Şema

renewableSMUnitCostList
opsiyonel

YEKDEM Birim Maliyet Listesi

< RenewableSMUnitCost > array

2.210. RenewableSMUnitCostResponse

YEKDEM Birim Maliyet Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewableSMUnitCostContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.211. RenewablesSupport

İsim Açıklama Şema

licenseExemptCost
opsiyonel

number

period
opsiyonel

string(date-time)

portfolioIncome
opsiyonel

number

reneablesCost
opsiyonel

number

renewablesTotalCost
opsiyonel

number

unitCost
opsiyonel

number

2.212. RenewablesSupportContainer

İsim Açıklama Şema

renewablesSupports
opsiyonel

< RenewablesSupport > array

statistics
opsiyonel

< RenewablesSupportStatistic > array

2.213. RenewablesSupportResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

RenewablesSupportContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.214. RenewablesSupportStatistic

İsim Açıklama Şema

licenseExemptCostAvg
opsiyonel

number

licenseExemptCostMax
opsiyonel

number

licenseExemptCostMin
opsiyonel

number

period
opsiyonel

string(date-time)

portfolioIncomeAvg
opsiyonel

number

portfolioIncomeMax
opsiyonel

number

portfolioIncomeMin
opsiyonel

number

reneablesCostAvg
opsiyonel

number

reneablesCostMax
opsiyonel

number

reneablesCostMin
opsiyonel

number

renewablesTotalCostAvg
opsiyonel

number

renewablesTotalCostMax
opsiyonel

number

renewablesTotalCostMin
opsiyonel

number

unitCostAvg
opsiyonel

number

unitCostMax
opsiyonel

number

unitCostMin
opsiyonel

number

2.215. SMPContainer

İsim Açıklama Şema

smpList
opsiyonel

SMF Listesi

< Smp > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.216. SMPResponse

SMF

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SMPContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.217. SSV

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili uzlaştırmaya esas veriş miktarının geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

ssv
opsiyonel

Uzlaştırmaya esas veriş miktar bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

number

2.218. SSVCategorized

İsim Açıklama Şema

asphaltite
opsiyonel

Asfaltit kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

biomass
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

dam
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

fueloil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

geothermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

importedCoal
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

international
opsiyonel

Uluslararası UEVM değeri bilgisi

number

lignite
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

lng
opsiyonel

LNG kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

naphtha
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

naturalGas
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

other
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

river
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

stonecoal
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

total
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

wind
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde UEVM değeri bilgisi

number

2.219. SSVCategorizedContainer

İsim Açıklama Şema

ssvList
opsiyonel

UEVM Kategori Listesi

< SSVCategorized > array

statistics
opsiyonel

< SSVCategorizedStatistic > array

2.220. SSVCategorizedResponse

UEVM Kategori Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SSVCategorizedContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.221. SSVCategorizedStatistic

İsim Açıklama Şema

asphaltiteAvg
opsiyonel

number

asphaltiteMax
opsiyonel

number

asphaltiteMin
opsiyonel

number

asphaltiteSum
opsiyonel

number

biomassAvg
opsiyonel

number

biomassMax
opsiyonel

number

biomassMin
opsiyonel

number

biomassSum
opsiyonel

number

damAvg
opsiyonel

number

damMax
opsiyonel

number

damMin
opsiyonel

number

damSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

fueloilAvg
opsiyonel

number

fueloilMax
opsiyonel

number

fueloilMin
opsiyonel

number

fueloilSum
opsiyonel

number

geothermalAvg
opsiyonel

number

geothermalMax
opsiyonel

number

geothermalMin
opsiyonel

number

geothermalSum
opsiyonel

number

importedCoalAvg
opsiyonel

number

importedCoalMax
opsiyonel

number

importedCoalMin
opsiyonel

number

importedCoalSum
opsiyonel

number

internationalAvg
opsiyonel

number

internationalMax
opsiyonel

number

internationalMin
opsiyonel

number

internationalSum
opsiyonel

number

ligniteAvg
opsiyonel

number

ligniteMax
opsiyonel

number

ligniteMin
opsiyonel

number

ligniteSum
opsiyonel

number

lngAvg
opsiyonel

number

lngMax
opsiyonel

number

lngMin
opsiyonel

number

lngSum
opsiyonel

number

naphthaAvg
opsiyonel

number

naphthaMax
opsiyonel

number

naphthaMin
opsiyonel

number

naphthaSum
opsiyonel

number

naturalGasAvg
opsiyonel

number

naturalGasMax
opsiyonel

number

naturalGasMin
opsiyonel

number

naturalGasSum
opsiyonel

number

otherAvg
opsiyonel

number

otherMax
opsiyonel

number

otherMin
opsiyonel

number

otherSum
opsiyonel

number

riverAvg
opsiyonel

number

riverMax
opsiyonel

number

riverMin
opsiyonel

number

riverSum
opsiyonel

number

stonecoalAvg
opsiyonel

number

stonecoalMax
opsiyonel

number

stonecoalMin
opsiyonel

number

stonecoalSum
opsiyonel

number

totalAvg
opsiyonel

number

totalMax
opsiyonel

number

totalMin
opsiyonel

number

totalSum
opsiyonel

number

windAvg
opsiyonel

number

windMax
opsiyonel

number

windMin
opsiyonel

number

windSum
opsiyonel

number

2.222. SSVContainer

İsim Açıklama Şema

ssvList
opsiyonel

UEVM Listesi

< SSV > array

2.223. SSVResponse

UEVM Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SSVContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.224. ST

Serbest Tüketici Sayısı Modeli

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

StPk

stCount
opsiyonel

İlgili profil abone grubundaki serbest tüketici sayısı bilgisi.

integer(int64)

2.225. STContainer

Serbest tüketici sayıları

İsim Açıklama Şema

ratios
opsiyonel

< STRatio > array

stList
opsiyonel

Profil abone grubuna göre serbest tüketici listesi

< ST > array

statistics
opsiyonel

< STTotal > array

2.226. STRatio

Serbest Tüketici Sayısı Modeli

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Serbest tüketici sayısının geçerli olduğu ilgili dönem bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

profilAboneGrupAdi
opsiyonel

Profil abone grubu ad bilgisidir.

string

stCount
opsiyonel

İlgili profil abone grubundaki serbest tüketici sayısı bilgisi.

number

2.227. STResponse

Serbest tüketici sayıları

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

STContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.228. STTotal

Serbest Tüketici Sayısı Modeli

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Serbest tüketici sayısının geçerli olduğu ilgili dönem bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

total
opsiyonel

integer(int64)

2.229. SWV

UEÇM

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

UEÇM’nin geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

swv
opsiyonel

Uzlastırmaya esas çekiş miktar bilgisi.

number

2.230. SWVContainer

UEÇM

İsim Açıklama Şema

statistic
opsiyonel

SWVStatistic

swvList
opsiyonel

UEÇM listesi.

< SWV > array

2.231. SWVResponse

UEÇM

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SWVContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.232. SWVStatistic

İsim Açıklama Şema

swvAvg
opsiyonel

number

swvMax
opsiyonel

number

swvMin
opsiyonel

number

swvSum
opsiyonel

number

2.233. SWVV2Container

ST Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktaır

İsim Açıklama Şema

swvV2List
opsiyonel

ST UEÇM Listesi

< SWV_V2 > array

2.234. SWVV2Response

ST UEÇM

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

SWVV2Container

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.235. SWV_V2

ST UEÇM Modeli

İsim Açıklama Şema

st
opsiyonel

Serbest tüketiciye ait çekiş değeri bilgisidir.

number

vc_gec_trh
opsiyonel

Serbest tüketiciye ait çekiş değerinin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.236. Smp

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili SMF’nin geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

price
opsiyonel

Sistem marjinal fiyat bilgisi.

number

smpDirection
opsiyonel

Sistem yön bilgisi.

string

smpDirectionId
opsiyonel

Sistem yön ID bilgisi.

integer(int64)

2.237. SmpAverage

İsim Açıklama Şema

averageSmp
opsiyonel

DGP SMF aritmetik ortalam bilgisi.

number

date
opsiyonel

DGP SMF aritmetik ortalam geçerli olduğu tarih bilgisi.

string(date-time)

period
opsiyonel

DGP SMF aritmetik ortalam geçerli olduğu tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.238. StPk

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Serbest tüketici sayısının geçerli olduğu ilgili dönem bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

profilAboneGrupAdi
opsiyonel

Profil abone grubu ad bilgisidir.

string

2.239. StpActualizationContainer

İsim Açıklama Şema

actualizations
opsiyonel

< ActualizationDto > array

statistics
opsiyonel

< ActualizationStatistic > array

2.240. StpAdditionalImbalanceQuantity

İsim Açıklama Şema

additionalQuantity
opsiyonel

İlave Dengeleyici Eşleşme Miktar Bilgisi

number

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi

string(date-time)

otherQuantity
opsiyonel

Katılımcıların yapmış oldğum toplam eşleşme miktar bilgisi

number

2.241. StpAdditionalImbalanceQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

quantities
opsiyonel

< StpAdditionalImbalanceQuantity > array

2.242. StpAdditionalImbalanceQuantityResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

StpAdditionalImbalanceQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.243. StpAdditionalNotification

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlave dengeleyici duyuru zamanı bilgisi

string(date-time)

id
opsiyonel

İlave dengeleyici bildiirmi ID bilgisi;

integer(int64)

messageEn
opsiyonel

İlave dengeleyici mesaj bilgisi (İngilizce)

string

messageTr
opsiyonel

İlave dengeleyici mesaj bilgisi (Türkçe)

string

subjectEn
opsiyonel

İlave dengeleyici konu bilgisi (İngilizce)

string

subjectTr
opsiyonel

İlave dengeleyici konu bilgisi (Türkçe)

string

2.244. StpAdditionalNotificationContainer

İsim Açıklama Şema

additionalNotifications
opsiyonel

< StpAdditionalNotification > array

2.245. StpAdditionalNotificationResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

StpAdditionalNotificationContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.246. StpAllowanceContainer

İsim Açıklama Şema

allowances
opsiyonel

< StpAllowanceDto > array

statistics
opsiyonel

StpAllowanceStatistic

2.247. StpAllowanceDto

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

inputDataPyhsical
opsiyonel

Fiziki Giriş (Sm3) bilgisi

number

inputDataVirtual
opsiyonel

Sanal Giriş (Sm3) bilgisi

number

negativeImbalance
opsiyonel

Negatif dengesizlik miktar bilgisi

number

negativeImbalanceTradeValue
opsiyonel

Pozitif dengesizlik miktar bilgisi

number

outputDataPyhsical
opsiyonel

Fiziki Çıkış (Sm3) bilgisi

number

outputDataVirtual
opsiyonel

Sanal Çıkış (Sm3) bilgisi

number

positiveImbalance
opsiyonel

Pozitif dengesizlik miktar bilgisi

number

positiveImbalanceTradeValue
opsiyonel

Pozitif dengesizlik miktar bilgisi

number

systemDirection
opsiyonel

Sistem yön bilgisi

string

type
opsiyonel

Kullanılan tahsilat bilgisinin durum bilgisini verir. INITIAL :İlk Tahsilat, FINAL: Uzlaştırmaya Esas

enum (FINAL, INITIAL)

2.248. StpAllowanceResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

StpAllowanceContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.249. StpAllowanceStatistic

İsim Açıklama Şema

inputDataPyhsicalMax
opsiyonel

number

inputDataPyhsicalMin
opsiyonel

number

inputDataPyhsicalSum
opsiyonel

number

inputDataVirtualMax
opsiyonel

number

inputDataVirtualMin
opsiyonel

number

inputDataVirtualSum
opsiyonel

number

negativeImbalanceMax
opsiyonel

number

negativeImbalanceMin
opsiyonel

number

negativeImbalanceSum
opsiyonel

number

negativeImbalanceTradeValueMax
opsiyonel

number

negativeImbalanceTradeValueMin
opsiyonel

number

negativeImbalanceTradeValueSum
opsiyonel

number

outputDataPyhsicalMax
opsiyonel

number

outputDataPyhsicalMin
opsiyonel

number

outputDataPyhsicalSum
opsiyonel

number

outputDataVirtualMax
opsiyonel

number

outputDataVirtualMin
opsiyonel

number

outputDataVirtualSum
opsiyonel

number

positiveImbalanceMax
opsiyonel

number

positiveImbalanceMin
opsiyonel

number

positiveImbalanceSum
opsiyonel

number

positiveImbalanceTradeValueMax
opsiyonel

number

positiveImbalanceTradeValueMin
opsiyonel

number

positiveImbalanceTradeValueSum
opsiyonel

number

2.250. StpBalancingGasPriceResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

StpBalaningGasPriceContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.251. StpBalaningGasPriceContainer

İsim Açıklama Şema

prices
opsiyonel

< StpDgfDto > array

statistics
opsiyonel

StpDgfStatistic

2.252. StpBast

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

zeroBalance
opsiyonel

Miktar (x1000 sm3) bilgisi

number

2.253. StpBastContainer

İsim Açıklama Şema

statistics
opsiyonel

StpBastStatistic

zeroBalances
opsiyonel

BAST Günlük Değerler

< StpBast > array

2.254. StpBastResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

StpBastContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.255. StpBastStatistic

İsim Açıklama Şema

zeroBalanceMax
opsiyonel

number

zeroBalanceMin
opsiyonel

number

zeroBalanceSum
opsiyonel

number

2.256. StpBlueAndFourCodeContainer

İsim Açıklama Şema

operations
opsiyonel

< StpBlueAndFourCodeOperation > array

statistics
opsiyonel

StpBlueAndFourCodeOperationStatistic

2.257. StpBlueAndFourCodeOperation

İsim Açıklama Şema

amount
opsiyonel

Miktar (x1000 sm3) bilgisi

number

contractName
opsiyonel

Kontrat ad bilgisi

string

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

weightedAverage
opsiyonel

Ağırlıklı ortalama fiyat bilgisi

number

2.258. StpBlueAndFourCodeOperationStatistic

İsim Açıklama Şema

amountAvg
opsiyonel

number

amountMax
opsiyonel

number

amountMin
opsiyonel

number

amountSum
opsiyonel

number

gasDay
opsiyonel

string(date-time)

weightedAverageAvg
opsiyonel

number

weightedAverageMax
opsiyonel

number

weightedAverageMin
opsiyonel

number

2.259. StpBlueAndFourCodeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

StpBlueAndFourCodeContainer

resultCode
opsiyonel

string

resultDescription
opsiyonel

string

2.260. StpContractTradeAmountContainer

İsim Açıklama Şema

contractTradeAmounts
opsiyonel

< StpContractTradeAmountDto > array

statistics
opsiyonel

< StpContractTradeAmountStatistic > array

2.261. StpContractTradeAmountDto

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi

string(date-time)

matchingQuantity
opsiyonel

Eşleşme Miktar Bilgisi

number

period
opsiyonel

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

tradeValue<