Genel Bakış

Versiyon bilgisi

Versiyon : 1.0.0

URI şeması

Sunucu : api.epias.com.tr
Kök Dizin : /epias/exchange/transparency
Şemalar : HTTPS

Etiketler

 • bulletin

 • compare

 • consumption

 • dam

 • market

 • mobile

 • production

 • stp

 • stp-transmission

 • transmission

 • vep

 • vgp

 • yekdem

 • yekg

Şeffaflık v1.0.42 WS Postman İstekleri Kullanım Klavuzu

Şeffaflık web servislerine Postman Aracı aracılığı ile nasıl erişebileceği aşağıda anlatılmıştır.

1- Postman aracını https://www.getpostman.com/ adresinden işletim sisteminize uygun dağıtımını veya Chrome App (önerilir) eklentisini indirip kurmalısınız. Ayrıntılı şekilde anlatımı https://www.getpostman.com/docs/introduction adresinde mevcuttur.

2- Şeffalık WS isteklerinden bir takımı GET isteklerinde Query Param almaktadır. Bu Query Param' lar servis isteklerinin boş dönmeyeceği şekilde Postman çevre değişkenlerine atanmıştır. Bu değişkenleri ayarlamak için belge sonunda bulunan .json örneğini Postman aracına import edilmelidir. Ayrıntılı bilgi https://www.getpostman.com/docs/environments adresinde mevcuttur.

3.1- Postman' e Şeffaflık WS' leri için hazırlanmış olan koleksiyonu https://www.getpostman.com/collections/467bdef61edae3f82d07 linkinden erişebilirsiniz. Chrome App kullanıyorsanız Postman kendisi ekleyecektir. Eklemiş olduğumuz çevre değişkenlerini sağ üstten 'Transparency' olarak ayarladıktan sonra tüm servis istekleri kullanılabilir.

3.2- Alternatif olarak koleksiyonu swagger.json kullanarak da oluşturabilirsiniz. https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/technical/swagger.json adresinden swagger.json dosyasını 'host' parametre değerini 'api.epias.com.tr', 'basePath' parametre değerini '/epias/exchange/transparency' olarak kaydettikten sonra, https://www.getpostman.com/docs/importing_swagger adresinde anlatıldığı gibi oluşturabilirsiniz. Çevre değişkenlerini 'Transparency' olarak ayarladığınızda istekleri kullanabilirsiniz.

{
 "id": "4a48a941-ca83-ed77-37bc-006dd195e766",
 "name": "Transparency",
 "values": [
{
 "enabled": true,
 "key": "period",
 "value": "2016-06-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "startDate",
 "value": "2016-04-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "endDate",
 "value": "2016-07-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "distributionId",
 "value": "217",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "meterReadingType",
 "value": "3",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "subscriberProfileGroup",
 "value": "2",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "date",
 "value": "2016-06-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "eic",
 "value": "40X000000000183W",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "organizationEIC",
 "value": "40X000000000183W",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "organizationId",
 "value": "217",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "orderType",
 "value": "YAL",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "powerPlantId",
 "value": "9624",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbId",
 "value": "3194167",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "regionId",
 "value": "1",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "messageTypeId",
 "value": "0",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbEIC",
 "value": "40W0000000006342",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "period2",
 "value": "2016-01-01",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "powerPlantId2",
 "value": "202",
 "type": "text"
 },{
 "enabled": true,
 "key": "uevcbId2",
 "value": "940",
 "type": "text"
 }
 ],
 "timestamp": 1488282737806,
 "_postman_variable_scope": "environment",
 "_postman_exported_at": "2017-02-28T11:56:34.948Z",
 "_postman_exported_using": "Postman/4.10.2"
}

1. Dizinler

1.1. EPİAŞ Günlük Bülten Servisi

GET /bulletin/daily

1.1.1. Açıklama

EPİAŞ Günlük Bülten Servisi

1.1.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.1.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.1.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.1.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.1.6. Etiketler

 • bulletin

1.2. EPİAŞ Aylık Bülten Servisi

GET /bulletin/monthly

1.2.1. Açıklama

EPİAŞ Aylık Bülten Servisi

1.2.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.2.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.2.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.2.5. Etiketler

 • bulletin

1.3. EPİAŞ Günlük Doğal Gaz Bülten Servisi

GET /bulletin/naturalgas/daily

1.3.1. Açıklama

EPİAŞ Günlük Doğal Gaz Bülten Servisi

1.3.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.3.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.3.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.3.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.3.6. Etiketler

 • bulletin

1.4. EPİAŞ Haftalık Bülten Servisi

GET /bulletin/weekly

1.4.1. Açıklama

EPİAŞ Haftalık Bülten Servisi

1.4.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.4.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.4.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.4.5. Etiketler

 • bulletin

1.5. EPİAŞ Yıllık Bülten Servisi

GET /bulletin/year

1.5.1. Açıklama

EPİAŞ Yıllık Bülten Servisi

1.5.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExistBulletinResponse

1.5.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.5.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.5.5. Etiketler

 • bulletin

1.6. Karşılaştırma Rest Servisi

GET /compare/market

1.6.1. Açıklama

Karşılaştırma Rest Servisi

1.6.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

type
gerekli

Karşılaştırma yapılacak donem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, YEAR, QUARTER)

1.6.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketCompareResponse

1.6.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.6.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.6.6. Etiketler

 • compare

1.7. Günlük Karşılaştırma Servisi

GET /compare/market/daily

1.7.1. Açıklama

Günlük Karşılaştırma Servisi

1.7.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.7.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketCompareDailyResponse

1.7.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.7.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.7.6. Etiketler

 • compare

1.8. Serbest Tüketici Çekiş Miktar Servisi

GET /consumption/consumption

1.8.1. Açıklama

Serbest Tüketici Çekiş Miktar Servisi

1.8.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.8.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ConsumptionResponse

1.8.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.8.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.8.6. Etiketler

 • consumption

1.9. Dağıtım Bölge Rest Servis

GET /consumption/distribution

1.9.1. Açıklama

Dağıtım Bölgeleri Bilgi Rest Servisi

1.9.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

donem
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.9.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionResponse

1.9.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.9.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.9.6. Etiketler

 • consumption

1.10. Profil Abone Grup Çarpan Katsayı Rest Servisi

GET /consumption/distribution-profile

1.10.1. Açıklama

Dağıtım bölgelerindeki profil abone gruplarının çarpan katsayı rest servisidir.

1.10.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

distributionId
gerekli

Dağıtım bölgesi ID bilgisi

integer(int64)

Query

meterReadingType
gerekli

Sayacın okuma tip ID bilgisi

integer(int64)

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

subscriberProfileGroup
gerekli

Profil abone grup ID bilgisi

integer(int64)

1.10.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionProfileResponse

1.10.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.10.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.10.6. Etiketler

 • consumption

1.11. Profil Abone Grubuna Göre Serbest Tüketici Sayısı Rest Servisi

GET /consumption/eligible-consumer-quantity

1.11.1. Açıklama

Profil Abone Grubuna Göre Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin aylık toplam sayısını dönen bilgidir.

1.11.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.11.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EligibleConsumerQuantityResponse

1.11.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.11.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.11.6. Etiketler

 • consumption

1.12. Tüketici Sayısı Listeleme Servisi

GET /consumption/get-consumer-quantity

1.12.1. Açıklama

İl bazında tüketici sayılarının tüketici türüne ve tüketici profil gruplarına göre ayrımı aylık olarak gösterilmektedir.

1.12.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

profileGroupId
opsiyonel

Profil ID bilgisi.-1:Hepsi , 22: Aydınlatma , 23: Mesken , 24: Sanayi , 25: Tarımsal Sulama , 26: Ticarethane , 27: Diğer

integer(int64)

Query

provinceId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi. -1: Hepsi , Plaka sonuna 0 ( sıfır ) ekleyin. Örnek : Ankara 60 , Tokat 600 İstisna {340 İST.Asya, 341 İST.Avrupa}

integer(int64)

1.12.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ConsumerQuantityResponse

1.12.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.12.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.12.6. Etiketler

 • consumption

1.13. Tüketim Miktarları Listeleme Servisi

GET /consumption/get-consumption-quantity

1.13.1. Açıklama

İl bazında tüketici miktarlarının tüketici türüne ve tüketici profil gruplarına göre ayrımı aylık olarak gösterilmektedir.

1.13.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

profileGroupId
opsiyonel

Profil ID bilgisi.-1:Hepsi , 22: Aydınlatma , 23: Mesken , 24: Sanayi , 25: Tarımsal Sulama , 26: Ticarethane , 27: Diğer

integer(int64)

Query

provinceId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi. -1: Hepsi , Plaka sonuna 0 ( sıfır ) ekleyin. Örnek : Ankara 60 , Tokat 600 İstisna {340 İST.Asya, 341 İST.Avrupa}

integer(int64)

1.13.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ConsumptionQuantityResponse

1.13.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.13.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.13.6. Etiketler

 • consumption

1.14. Dağıtım Şirketleri Listeleme Servisi

GET /consumption/get-distribution-company

1.14.1. Açıklama

Dağıtım Şirketleri Listeleme Servisi

1.14.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DistributionCompanyListResponse

1.14.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.14.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.14.5. Etiketler

 • consumption

1.15. Yüzdesel Tüketim Bilgileri Listeleme Servisi

GET /consumption/get-percentage-of-consumption-information

1.15.1. Açıklama

Fiili Tüketimin İl Bazında ve Profil abone grubu bazında Yüzdesel Kırılımını içermektedir. Veriler ilgili dağıtım şirketlerinden temin edilmektedir.

1.15.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

provinceId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi. -1: Hepsi , Plaka sonuna 0 ( sıfır ) ekleyin. Örnek : Ankara 60 , Tokat 600 İstisna {340 İST.Asya, 341 İST.Avrupa}

integer(int64)

1.15.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PercentalConsumptionInformationResponse

1.15.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.15.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.15.6. Etiketler

 • consumption

1.16. Planlı Kesinti Listeleme Servisi

GET /consumption/get-planned-outage

1.16.1. Açıklama

Planlı Kesinti Listeleme Servisi Şehir Id değeri ve dağıtım şirketi id bilgileri boş gönderilebilir.

1.16.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

distributionCompanyId
opsiyonel

Dağıtım Sirketi Id Bilgisi

integer(int64)

Query

provinceId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi. -1: Hepsi , Plaka sonuna 0 ( sıfır ) ekleyin. Örnek : Ankara 60 , Tokat 600 İstisna {340 İST.Asya, 341 İST.Avrupa}

integer(int64)

1.16.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerOutageResponse

1.16.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.16.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.16.6. Etiketler

 • consumption

1.17. Plansız Kesinti Listeleme Servisi

GET /consumption/get-unplanned-outage

1.17.1. Açıklama

Plansız Kesinti Listeleme Servisi Şehir Id değeri ve dağıtım şirketi id bilgileri boş gönderilebilir.

1.17.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

distributionCompanyId
opsiyonel

Dağıtım Sirketi Id Bilgisi

integer(int64)

Query

provinceId
opsiyonel

Şehir ID bilgisi. -1: Hepsi , Plaka sonuna 0 ( sıfır ) ekleyin. Örnek : Ankara 60 , Tokat 600 İstisna {340 İST.Asya, 341 İST.Avrupa}

integer(int64)

1.17.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerOutageResponse

1.17.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.17.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.17.6. Etiketler

 • consumption

1.18. Yük Tahmin Planı

GET /consumption/load-estimation-plan

1.18.1. Açıklama

Yük Tahmin Planı servisi

1.18.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.18.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

LoadEstimationPlanResponse

1.18.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.18.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.18.6. Etiketler

 • consumption

1.19. Sayaç Okuyan Kurum Rest Servisi

GET /consumption/meter-reading-company

1.19.1. Açıklama

Sayaç okuyan kurumların listesini dönen rest servisidir.

1.19.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.19.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MeterReadingCompanyResponse

1.19.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.19.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.19.6. Etiketler

 • consumption

1.20. Sayaç Okuma Tip Rest Servisi

GET /consumption/meter-reading-type

1.20.1. Açıklama

Sayaç okuma tip rest servisidir.

1.20.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MeterReadingTypeResponse

1.20.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.20.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.20.5. Etiketler

 • consumption

1.21. Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

GET /consumption/real-time-consumption

1.21.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

1.21.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.21.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

HourlyConsumptionResponse

1.21.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.21.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.21.6. Etiketler

 • consumption

1.22. Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

GET /consumption/real-time-consumption_with_period

1.22.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Tüketim Rest Servisi

1.22.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.22.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RealConsumptionResponse

1.22.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.22.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.22.6. Etiketler

 • consumption

1.23. Profil Abone Grubuna Göre Serbest Tüketici Tüketim Miktarları Rest Servisi

GET /consumption/st

1.23.1. Açıklama

Profil abone grubuna göre serbest tüketici tüketim tiktarları

1.23.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.23.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

STResponse

1.23.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.23.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.23.6. Etiketler

 • consumption

1.24. Profil Abone Grup

GET /consumption/subscriber-profile-group

1.24.1. Açıklama

Dağıtım bölgelerine ait profil abone grup listesini verir.

1.24.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

distributionId
gerekli

Dağıtım bölgesi ID bilgisi

integer(int64)

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.24.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SubscriberProfileGroupResponse

1.24.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.24.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.24.6. Etiketler

 • consumption

1.25. Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı

GET /consumption/swv

1.25.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas çekiş miktarı rest servisidir.

1.25.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.25.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVResponse

1.25.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.25.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.25.6. Etiketler

 • consumption

1.26. Serbest Tüketici Çekiş Rest Servisi

GET /consumption/swv-v2

1.26.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin çekiş miktarı rest servisidir.

1.26.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.26.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVV2Response

1.26.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.26.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.26.6. Etiketler

 • consumption

1.27. Serbest Tüketici Çekiş Rest Servisi

GET /consumption/swv-v3

1.27.1. Açıklama

Serbest tüketici hakkını kullanan serbest tüketicilerin çekiş miktarı rest servisidir.

1.27.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.27.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SWVV2Response

1.27.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.27.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.27.6. Etiketler

 • consumption

1.28. Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki UEÇM Miktarı

GET /consumption/under-supply-liability-consumption

1.28.1. Açıklama

Tedarik Yükümlülüğü Kapsamındaki UEÇM Miktarı

1.28.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.28.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UnderSupplyLiabilityConsumption

1.28.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.28.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.28.6. Etiketler

 • consumption

1.29. Baraj doluluk

GET /dam/get-active-fullness

1.29.1. Açıklama

Baraj doluluk

1.29.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.29.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ActiveFullnessResponse

1.29.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.29.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.29.6. Etiketler

 • dam

1.30. Aktif Hacim

GET /dam/get-active-volume

1.30.1. Açıklama

Aktif Hacim

1.30.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.30.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ActiveVolumeResponse

1.30.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.30.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.30.6. Etiketler

 • dam

1.31. Havza Adı Listesi

GET /dam/get-basin-list

1.31.1. Açıklama

Havza Adı Listesi

1.31.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BasinDamListResponse

1.31.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.31.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.31.5. Etiketler

 • dam

1.32. Baraj Günlük Ölçüm Değerleri. Günlük Kot, Günlük Hacim ve Suyun Enerji Karşılığı Bilgilerini içerir.

GET /dam/get-daily-measurement

1.32.1. Açıklama

Baraj Günlük Ölçüm Değerleri. Günlük Kot, Günlük Hacim ve Suyun Enerji Karşılığı Bilgilerini içerir.

1.32.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.32.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DamDailyMeasurementResponse

1.32.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.32.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.32.6. Etiketler

 • dam

1.33. Barajlar Ozet Servisi

GET /dam/get-daily-summary

1.33.1. Açıklama

Barajlar Ozet Servisi

1.33.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.33.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DamDailyMeasurementResponse

1.33.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.33.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.33.6. Etiketler

 • dam

1.34. Baraj Bilgileri Servisi

GET /dam/get-dam-data

1.34.1. Açıklama

Baraj Bilgileri Servisi

1.34.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

Query

damName
opsiyonel

Baraj adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.34.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DamDataResponse

1.34.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.34.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.34.6. Etiketler

 • dam

1.35. Baraj Adı Listesi

GET /dam/get-dam-list

1.35.1. Açıklama

Baraj Adı Listesi

1.35.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

basinName
opsiyonel

Havza adı, tümünün gelmesi için 'ALL' yazınız.

string

1.35.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BasinDamListResponse

1.35.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.35.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.35.6. Etiketler

 • dam

1.36. GÖP Blok Rest Servisi

GET /market/amount-of-block

1.36.1. Açıklama

GÖP sunulmuş blok tekliflerin detay rest servisidir.

1.36.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.36.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AmountOfBlockResponse

1.36.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.36.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.36.6. Etiketler

 • market

1.37. Butun yan hizmetler servisi

GET /market/ancillary-services-all

1.37.1. Açıklama

Butun yan hizmetler servisi

1.37.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.37.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AncillaryServicesResponse

1.37.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.37.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.37.6. Etiketler

 • market

1.38. Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) Rest Servisi

GET /market/auf

1.38.1. Açıklama

Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) bilgilerini dönen rest servisidir.

1.38.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.38.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AufResponse

1.38.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.38.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.38.6. Etiketler

 • market

1.39. İkili Anlaşma Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract

1.39.1. Açıklama

İkili anlaşmaların toplam bilgilerini dönen rest servisidir.

1.39.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.39.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractResponse

1.39.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.39.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.39.6. Etiketler

 • market

1.40. İkili Anlaşma Alış-Satış Servisi

GET /market/bilateral-contract-all

1.40.1. Açıklama

Seçilen tarihteki firmaların toplam alış ve satış değerlerini dönen servisdir.

1.40.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.40.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractAllResponse

1.40.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.40.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.40.6. Etiketler

 • market

1.41. İkili Anlaşma Alış Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract-buy

1.41.1. Açıklama

Katılımcı bazında yapılmış alış yönünde ikili anlaşma miktar bilgisini dönen rest servisidir.

1.41.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.41.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractBuyResponse

1.41.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.41.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.41.6. Etiketler

 • market

1.42. İkili Anlaşma Satış Rest Servisi

GET /market/bilateral-contract-sell

1.42.1. Açıklama

Katılımcı bazında yapılmış satış yönünde ikili anlaşma miktar bilgisini dönen rest servisidir.

1.42.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.42.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractSellResponse

1.42.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.42.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.42.6. Etiketler

 • market

1.43. DGP Talimat Rest Servisi

GET /market/bpm-order-summary

1.43.1. Açıklama

Dengeleme güç piyasasında verlmiş olunan talimatların özet bilgisini dönen rest servisdir.

1.43.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.43.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BPMOrderSummaryResponse

1.43.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.43.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.43.6. Etiketler

 • market

1.44. GÖP Fark Tutarı Rest Servisi

GET /market/day-ahead-diff-funds

1.44.1. Açıklama

GÖP’sında oluşan fark tutarı bilgisini dönen rest servisdir.

1.44.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.44.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DiffFundsResponse

1.44.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.44.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.44.6. Etiketler

 • market

1.45. GÖP Kesinleşmemiş PTF Rest Servisi

GET /market/day-ahead-interim-mcp

1.45.1. Açıklama

GÖP’daki kesinleşmemiş PTF bilgisini dönen rest servisdir.

1.45.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

date
gerekli

Tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.45.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InterimMCPResponse

1.45.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.45.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.45.6. Etiketler

 • market

1.46. GÖP İşlem Tutarı Toplam Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-income-summary

1.46.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında gerçekleşmiş işlem tutarlarıının toplamını dönen servisdir.

1.46.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.46.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMIncomeResponse

1.46.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.46.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.46.6. Etiketler

 • market

1.47. GÖP Hacim Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-trade-volume

1.47.1. Açıklama

GÖP gerçeklemiş olunan ticaret tutarlarının sunulduğu rest servisidir.

1.47.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.47.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMarketTradeVolumeResponse

1.47.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.47.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.47.6. Etiketler

 • market

1.48. Gün Öncesi Piyasası Eşleşme Miktar Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-volume

1.48.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasına sunulmuş tekliflerin özet bilgisini dönen rest servisidir.

1.48.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.48.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMarketVolumeResponse

1.48.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.48.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.48.6. Etiketler

 • market

1.49. GÖP Eşleşme Miktarı Toplam Rest Servisi

GET /market/day-ahead-market-volume-summary

1.49.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında gerçekleşmiş eşleşme miktarlarının seçilen perioda göre toplam miktarını dönen servisdir.

1.49.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.49.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMVolumeResponse

1.49.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.49.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.49.6. Etiketler

 • market

1.50. Piyasa Takas Fiyat Rest Servisi

GET /market/day-ahead-mcp

1.50.1. Açıklama

Gün öncesi piyasasında oluşan takas fiyatının yayınlandığı rest servisdir.

1.50.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.50.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMCPResponse

1.50.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.50.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.50.6. Etiketler

 • market

1.51. DSG Dengesizlik Miktarı Servisi

GET /market/dsg-imbalance-quantity

1.51.1. Açıklama

DSG Dengesizlik Miktarı Servisi

1.51.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationId
opsiyonel

DST Organizaston Id’si. dsg-imbalance-quantity-orgaization-list servisinden listeye erişebilirisiniz.

integer(int64)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.51.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DsgImbalanceQuantityResponse

1.51.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.51.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.51.6. Etiketler

 • market

1.52. DSG Dengesizlik Miktarı Servisi

GET /market/dsg-imbalance-quantity-orgaization-list

1.52.1. Açıklama

DSG Dengesizlik Miktarı Servisi

1.52.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.52.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DsgImbalanceQuantityOrgListResponse

1.52.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.52.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.52.6. Etiketler

 • market

1.53. Enerji Dengesizlik Rest Servisi

GET /market/energy-imbalance-hourly

1.53.1. Açıklama

Dengeden sorumlu grupların oluşturmuş olduğu enerji dengesizlik miktarı ve tutarlarını dönen rest servisdir.

1.53.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.53.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EnergyImbalanceResponse

1.53.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.53.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.53.6. Etiketler

 • market

1.54. AylıkEnerji Dengesizlik Rest Servisi

GET /market/energy-imbalance-monthly

1.54.1. Açıklama

Dengeden sorumlu grupların oluşturmuş olduğu aylık enerji dengesizlik miktarı ve tutarlarını dönen rest servisdir.

1.54.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.54.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

EnergyImbalanceResponse

1.54.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.54.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.54.6. Etiketler

 • market

1.55. Esnek Alış Satış Teklif Miktarları

GET /market/flexible-offer-amount

1.55.1. Açıklama

Esnek Alış Satış Teklif Miktarları

1.55.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.55.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMFlexibleOfferWithBuySellInfoResponse

1.55.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.55.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.55.6. Etiketler

 • market

1.56. Esnek Alış Satış Teklif Miktarları

GET /market/flexible-offer-amount-hourly

1.56.1. Açıklama

Esnek Alış Satış Teklif Miktarları

1.56.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.56.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoResponse

1.56.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.56.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.56.6. Etiketler

 • market

1.57. Dengesizlik Tutar Rest Servisi

GET /market/imbalance-amount

1.57.1. Açıklama

Saatlik dengesizlik tutarını dönen rest servisidir.

1.57.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.57.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ImbalanceAmountResponse

1.57.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.57.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.57.6. Etiketler

 • market

1.58. Dengesizlik Miktar Rest Servisi

GET /market/imbalance-quantity

1.58.1. Açıklama

Saatlik dengesizlik miktarını dönen rest servisidir.

1.58.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.58.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ImbalanceQuantityResponse

1.58.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.58.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.58.6. Etiketler

 • market

1.59. GİP Ağırlıklı Ortalama Fiyat Rest Servisi

GET /market/intra-day-aof

1.59.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşen eşleşmelerin saatlik ağırlıklı ortalama fiyatının dönen rest servisidir.

1.59.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.59.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntradayAofResponse

1.59.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.59.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.59.6. Etiketler

 • market

1.60. GİP AOF Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/intra-day-aof-average

1.60.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşen eşleşmelerin saatlik ağırlıklı ortalama fiyatlarının dönemsel aritmetik ortalama fiyatını dönen servisdir.

1.60.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.60.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntradayAofAverangeResponse

1.60.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.60.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.60.6. Etiketler

 • market

1.61. GİP İşlem Tutarı Rest Servisi

GET /market/intra-day-income

1.61.1. Açıklama

Güniçi piyasasındaki işlem tutarlarını dönen rest servisidir.

1.61.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.61.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMIncomeResponse

1.61.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.61.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.61.6. Etiketler

 • market

1.62. GİP İşlem Tutarı Toplam Rest Servisi

GET /market/intra-day-income-summary

1.62.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşmiş işlem tutarlarıının toplamını dönen servisdir.

1.62.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.62.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMIncomeSummaryResponse

1.62.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.62.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.62.6. Etiketler

 • market

1.63. Güniçi Piyasası Teklif Edilen ve Eşleşme Fiyatlarının minimum ve maksimum değerleri

GET /market/intra-day-min-max-price

1.63.1. Açıklama

Güniçi Piyasası Teklif Edilen ve Eşleşme Fiyatlarının minimum ve maksimum değerleri

1.63.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

offerType
opsiyonel

Güniçi Piyasası Teklif Tipi

enum (HOURLY, BLOCK)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.63.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayMinMaxPriceResponse

1.63.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.63.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.63.6. Etiketler

 • market

1.64. Güniçi Piyasası Teklif Edilen Miktar(Saatlik)

GET /market/intra-day-quantity

1.64.1. Açıklama

Güniçi piyasasına sunulmuş saatlik ve blok tekliflerin saatlik detayda ki teklif miktlarını dönen servisdir.

1.64.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.64.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayOfferQuantityResponse

1.64.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.64.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.64.6. Etiketler

 • market

1.65. Gün İçi Piyasası Özet Servisi

GET /market/intra-day-summary

1.65.1. Açıklama

Gün İçi Piyasasına ait özet bilgileri içerir

1.65.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

offerType
opsiyonel

Güniçi Piyasası Teklif Tipi

enum (HOURLY, BLOCK)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.65.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDaySummaryResponse

1.65.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.65.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.65.6. Etiketler

 • market

1.66. GİP Eşleşme Bilgisi Rest Servisi

GET /market/intra-day-trade-history

1.66.1. Açıklama

Güniçi piyasasındaki eşleşmelerin detaylarını dönen rest servisidir.

1.66.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.66.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayTradeHistoryResponse

1.66.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.66.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.66.6. Etiketler

 • market

1.67. Güniçi Piyasası Saatlik Eşleşme Miktar Servisi

GET /market/intra-day-volume

1.67.1. Açıklama

Güniçi piyasasında kabul edilmiş saatlik ve blok eşleşmelerin saatlik detaydaki eşleşme miktarlarını dönemktedir.

1.67.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.67.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayMatchDetailResponse

1.67.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.67.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.67.6. Etiketler

 • market

1.68. GİP Eşleşme Miktarı Toplam Rest Servisi

GET /market/intra-day-volume-summary

1.68.1. Açıklama

Gün içi piyasasında gerçekleşmiş eşleşme miktarlarının dönemsel toplam miktarının dönen servisdir.

1.68.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.68.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IDMVolumeResponse

1.68.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.68.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.68.6. Etiketler

 • market

1.69. Güniçi Piyasası Saatlik Eşleşme Miktar Servisi

GET /market/intra-day-volume-v2

1.69.1. Açıklama

Güniçi piyasasında kabul edilmiş saatlik ve blok eşleşmelerin saatlik detaydaki eşleşme miktarlarını dönemktedir.

1.69.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.69.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

IntraDayMatchDetailResponse

1.69.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.69.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.69.6. Etiketler

 • market

1.70. Piyasa Katılımcıları Raporu

GET /market/market-participants

1.70.1. Açıklama

Piyasa Katılımcıları Raporu

1.70.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

eic
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

1.70.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketParticipantResponse

1.70.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.70.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.70.6. Etiketler

 • market

1.71. Elektrik Piyasalarının Hacim Bilgisi Rest Servisi

GET /market/market-volume

1.71.1. Açıklama

Elektrik piyasalarında (GÖP,GİP,DGP ,İA) gerçekleşmiş ticaret miktarının bilgisini dönen rest servisdir.

1.71.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.71.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MarketVolumeResponse

1.71.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.71.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.71.6. Etiketler

 • market

1.72. GÖP Takas Fiyatı Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/mcp-average

1.72.1. Açıklama

Piyasa takas fiyatının seçilen perioda göre aritmek ortalamasını dönen servisdir.

1.72.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.72.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DayAheadMCPAritmeticAverageResponse

1.72.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.72.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.72.6. Etiketler

 • market

1.73. PTF-SMF Listeleme Servisi

GET /market/mcp-smp

1.73.1. Açıklama

PTF-SMF Listeleme Servisi

1.73.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.73.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

McpSmpResponse

1.73.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.73.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.73.6. Etiketler

 • market

1.74. Lisans Tipine Göre Katılımcı Rest Servisi

GET /market/participant

1.74.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı katılımcıların lisans tipine göre sayısını dönen rest servisidir.

1.74.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.74.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ParticipantResponse

1.74.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.74.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.74.6. Etiketler

 • market

1.75. Primer Frekans Rezerv Miktarı

GET /market/pfc-amount

1.75.1. Açıklama

Primer Frekans Rezerv Miktarı

1.75.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.75.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PfcAmountResponse

1.75.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.75.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.75.6. Etiketler

 • market

1.76. PFK Fiyat Servisi

GET /market/pfc-price

1.76.1. Açıklama

PFK Fiyat Servisi

1.76.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.76.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PfcPriceResponse

1.76.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.76.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.76.6. Etiketler

 • market

1.77. Sekonder Frekans Rezerv Miktarı

GET /market/sfc-amount

1.77.1. Açıklama

Sekonder Frekans Rezerv Miktarı

1.77.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.77.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SfcPriceResponse

1.77.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.77.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.77.6. Etiketler

 • market

1.78. SFK Fiyat Servisi

GET /market/sfc-price

1.78.1. Açıklama

SFK Fiyat Servisi

1.78.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.78.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SfcPriceResponse

1.78.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.78.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.78.6. Etiketler

 • market

1.79. SMF Rest Servisi

GET /market/smp

1.79.1. Açıklama

Dengelem güç piyasasında oluşan sistem marjinal fiyat rest servisidir.

1.79.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.79.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SMPResponse

1.79.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.79.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.79.6. Etiketler

 • market

1.80. DGP Sistem Marjinal Fiyatı Aritmetik Ortalama Rest Servisi

GET /market/smp-average

1.80.1. Açıklama

DGP SMF seçilen perioda göre aritmek ortalamasını dönen servisdir.

1.80.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.80.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BPMSmpResponse

1.80.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.80.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.80.6. Etiketler

 • market

1.81. Arz-Talep Eğrisi Rest Servisi

GET /market/supply-demand-curve

1.81.1. Açıklama

GÖP’sına sunulmuş tekliflere göre arz-talep eğrisini dönen rest servisdir.

1.81.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.81.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SupplyDemandResponse

1.81.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.81.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.81.6. Etiketler

 • market

1.82. Arz-Talep Eğrisi Rest Servisi (Saatlik)

GET /market/supply-demand-curve-hour

1.82.1. Açıklama

GÖP’sına sunulmuş tekliflere göre arz-talep eğrisini dönen rest servisdir.

1.82.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

hour
gerekli

İlgili değerin geçerli olduğu tarihi bilgisi. Örn:2016-01-01T00:00

string(date-time)

1.82.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SupplyDemandResponse

1.82.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.82.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.82.6. Etiketler

 • market

1.83. Son uzlaştırma dönemi web servisi

GET /mobile/final-conciliation-period

1.83.1. Açıklama

Uzlaştırması yapılmış dönemin kapsadığı maksimum tarih değerini dündürür.(Örnek olarak uzlaştırma dönemi 01/10/2019 00:00:00 ise 31/10/2019 23:59:59 döndürür.)

1.83.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UserTopicResponse

1.83.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.83.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.83.5. Etiketler

 • mobile

1.84. Mobil Uygulama Topic Listeleme

GET /mobile/topics

1.84.1. Açıklama

Mobil uygulama topic listeleme servisi

1.84.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MobileTopicResponse

1.84.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.84.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.84.5. Etiketler

 • mobile

1.85. Mobil Uygulama Kullanıcı Topic Listeleme

GET /mobile/user-topics

1.85.1. Açıklama

Mobil Uygulama Kullanıcı Topic Listeleme Servisi

1.85.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

uid
opsiyonel

string

1.85.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UserTopicResponse

1.85.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.85.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.85.6. Etiketler

 • mobile

1.86. Emre Amade Kapasite Rest Servisi

GET /production/aic

1.86.1. Açıklama

Emre amade kapasite için sunulmuş değerleri dönen rest servisidir.

1.86.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbEIC
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi . Örn:40W0000000001960

string

1.86.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

AicResponse

1.86.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.86.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.86.6. Etiketler

 • production

1.87. Kesinleşmiş Günlük Üretim Rest Servisi

GET /production/dpp

1.87.1. Açıklama

DGPYS’e bildirim yapmış olan UEVÇB’lerin kesinleşmiş günlük üretim planını veren rest servisdir.

1.87.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbEIC
opsiyonel

UEVÇB EIC bilgisi . Örn:40W0000000001960

string

1.87.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DPPResponse

1.87.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.87.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.87.6. Etiketler

 • production

1.88. KGÜP UEVÇB Rest Servisi

GET /production/dpp-injection-unit-name

1.88.1. Açıklama

KGÜP girebilecek olan organizasyonların UEVÇB listesini dönen rest servisdir.

1.88.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

1.88.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DppInjectionUnitnameResponse

1.88.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.88.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.88.6. Etiketler

 • production

1.89. KGÜP Organizasyon Rest Servisi

GET /production/dpp-organization

1.89.1. Açıklama

KGÜP girebilecek olan organizasyonların listesini dönen rest servisdir.

1.89.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationName
opsiyonel

Organizasyon ismi bilgisi (İsime göre arama yapmak için minimum 3 karakter girmelisiniz).

string

1.89.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

OrganizationResponse

1.89.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.89.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.89.6. Etiketler

 • production

1.90. Toplam Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı Rest Servisi

GET /production/final-dpp

1.90.1. Açıklama

Saatlik bazda toplam kesinleşmiş günlük üretim planı rest servisidir.

1.90.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.90.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

FinalDPPResponse

1.90.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.90.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.90.6. Etiketler

 • production

1.91. GDDK Tutarı Rest Servisi

GET /production/gddk-amount

1.91.1. Açıklama

Geriye dönük düzeltme kalemine ait değerleri dönen rest servisdir.

1.91.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.91.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

GDDKAmountResponse

1.91.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.91.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.91.6. Etiketler

 • production

1.92. Kurulu Güç Rest Servisi

GET /production/installed-capacity

1.92.1. Açıklama

EPİAŞ’a kayıtlı santrallerin kurulu güç bilgisini veren rest servisdir.

1.92.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.92.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InstalledCapacityResponse

1.92.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.92.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.92.6. Etiketler

 • production

1.93. YEKDEM Kurulu Güç Rest Servisi

GET /production/installed-capacity-of-renewable

1.93.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki santrallerin kurulu güç bilgisini veren rest servisdir.

1.93.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.93.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

InstalledCapacityOfRenewableResponse

1.93.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.93.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.93.6. Etiketler

 • production

1.94. Organizasyon Rest Servisi

GET /production/organization-with-powerplant

1.94.1. Açıklama

Sistemde aktif olan bütün organizasyon listesini ve bağlı santral listesini döner.

1.94.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

donem
opsiyonel

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.94.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

OrganizationWithPowerPlantResponse

1.94.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.94.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.94.6. Etiketler

 • production

1.95. Santral Rest Servisi

GET /production/power-plant

1.95.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı santrallerin listesini dönen rest servisidir.

1.95.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.95.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerPlantResponse

1.95.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.95.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.95.6. Etiketler

 • production

1.96. Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

GET /production/real-time-generation

1.96.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

1.96.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.96.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

HourlyGenerationResponse

1.96.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.96.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.96.6. Etiketler

 • production

1.97. Gerçek Zamanlı Üretim Santral Rest Servisi

GET /production/real-time-generation-power-plant-list

1.97.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine kayıtlı santrallerin listesini dönen rest servisidir.

1.97.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerPlantResponse

1.97.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.97.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.97.5. Etiketler

 • production

1.98. Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi Santral Kırılımlı

GET /production/real-time-generation_with_powerplant

1.98.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

1.98.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.98.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

HourlyGenerationResponse

1.98.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.98.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.98.6. Etiketler

 • production

1.99. Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi Santral Kırılımlı

GET /production/real-time-generation_with_powerplant_and_period

1.99.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

1.99.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

source
gerekli

Gerçek Zamanlı Üretim - Üretim Kaynağı

enum (FUEL_OIL, MOTORIN, TAS_KOMUR, LINYIT, JEOTERMAL, DOGAL_GAZ, AKARSU, BARAJLI, LNG, BIYOKUTLE, ITHAL_KOMUR, ASFALTIT_KOMUR, RUZGAR, NUKLEER, GUNES, NAFTA, ULUSLARARASI, ATIKISI, ALL)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.99.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RealTimeGenerationResponse

1.99.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.99.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.99.6. Etiketler

 • production

1.100. Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi Santral Kırılımlı

GET /production/real-time-generation_with_powerplant_and_period-v2

1.100.1. Açıklama

Gerçek Zamanlı Üretim Rest Servisi

1.100.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
opsiyonel

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

source
gerekli

Gerçek Zamanlı Üretim - Üretim Kaynağı

enum (FUEL_OIL, MOTORIN, TAS_KOMUR, LINYIT, JEOTERMAL, DOGAL_GAZ, AKARSU, BARAJLI, LNG, BIYOKUTLE, ITHAL_KOMUR, ASFALTIT_KOMUR, RUZGAR, NUKLEER, GUNES, NAFTA, ULUSLARARASI, ATIKISI, ALL)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.100.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RealTimeGenerationResponse

1.100.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.100.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.100.6. Etiketler

 • production

1.101. Bölge Rest Servisi

GET /production/region

1.101.1. Açıklama

Bölge bilgilerini dönen rest servisdir.

1.101.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RegionResponse

1.101.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.101.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.101.5. Etiketler

 • production

1.102. YEKDEM Üretim Tahmini Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-forecast

1.102.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında yapılmış üretim tahmini rest servisi

1.102.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.102.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMForecastResponse

1.102.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.102.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.102.6. Etiketler

 • production

1.103. YEKDEM Dengesizlik Maliyeti Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-imbalance-cost

1.103.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki portföyünün uzlaştırmaya esas veriş değerine göre oluşturduğu dengesizlik miktarının maliyetini veren rest servisidir.

1.103.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.103.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMImbalanceCostResponse

1.103.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.103.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.103.6. Etiketler

 • production

1.104. YEKDEM Dengesizlik Miktarı Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-imbalance-quantity

1.104.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki portföyünün uzlaştırmaya esas veriş değerine göre oluşturduğu dengesizlik miktarını veren rest servisdir.

1.104.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.104.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMImbalanceQuantityResponse

1.104.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.104.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.104.6. Etiketler

 • production

1.105. (YEKDEM) Lisanslı Üretim Miktarı Uzlaştırma Esas Veriş Miktarı (UEVM)

GET /production/renewable-sm-licensed-injection-quantity

1.105.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki lisanslı santrallerin kaynak bazında saatlik olarak uzlaştırmaya esas veriş değerleridir.

1.105.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.105.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMLicensedInjectionQuantityResponse

1.105.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.105.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.105.6. Etiketler

 • production

1.106. (YEKDEM) Santral Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-licensed-power-plant-list

1.106.1. Açıklama

EPİAŞ sistemine (YEKDEM) kapsamında kayıtlı santrallerin listesini dönen rest servisidir.

1.106.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.106.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

PowerPlantResponse

1.106.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.106.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.106.6. Etiketler

 • production

1.107. (YEKDEM) Lisanslı Üretim Miktarı Gerçek Zamanlı Üretim

GET /production/renewable-sm-licensed-real-time-generation

1.107.1. Açıklama

Lisanslı YEKDEM santrallerine ait elektrik üretiminin kaynak bazında saatlik gösterimidir.

1.107.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.107.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMLicensedRealTimeGenerationResponse

1.107.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.107.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.107.6. Etiketler

 • production

1.108. (YEKDEM) Lisanslı Üretim Miktarı Gerçek Zamanlı Üretim Santral Kırılımlı

GET /production/renewable-sm-licensed-real-time-generation_with_powerplant

1.108.1. Açıklama

Lisanslı YEKDEM santrallerine ait elektrik üretiminin kaynak bazında saatlik gösterimidir.

1.108.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.108.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMLicensedRealTimeGenerationResponse

1.108.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.108.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.108.6. Etiketler

 • production

1.109. Yekdem Portföy Geliri Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-portfolio-income

1.109.1. Açıklama

Yekdem kapsamındaki portföyün saatlik toplam gelirini veren rest servisdir.

1.109.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.109.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMPortfolioIncomeResponse

1.109.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.109.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.109.6. Etiketler

 • production

1.110. YEKDEM Spot Teklif Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-spot-order

1.110.1. Açıklama

YEKDEM kapsamında GÖP sunulmuş teklif değerlerini veren rest servisdir.

1.110.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.110.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMSpotOrderResponse

1.110.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.110.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.110.6. Etiketler

 • production

1.111. YEKDEM Birim Maliyet Rest Servisi

GET /production/renewable-sm-unit-cost

1.111.1. Açıklama

Yekdem birim maliyet tutarını veren rest servisdir.

1.111.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.111.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMUnitCostResponse

1.111.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.111.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.111.6. Etiketler

 • production

1.112. (YEKDEM) Lisanssız Üretim Miktarı

GET /production/renewable-unlicenced-generation-amount

1.112.1. Açıklama

YEKDEM kapsamındaki lisanssız santrallerin, kaynak bazında saatlik olarak uzlaştırmaya esas lisanssız veriş değerleridir.

1.112.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.112.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewableSMLicensedRealTimeGenerationResponse

1.112.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.112.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.112.6. Etiketler

 • production

1.113. Yekdem Rest Servisi

GET /production/renewables-support

1.113.1. Açıklama

Yekdem kapsamında oluşan maliyetlerini aylık toplam şeklinde dönen servisdir.

1.113.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.113.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RenewablesSupportResponse

1.113.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.113.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.113.6. Etiketler

 • production

1.114. KUDÜP Rest Servisi

GET /production/sbfgp

1.114.1. Açıklama

Gün Öncesinde bildirilen UEVÇB bazında kaynaklara göre kesinleşmiş günlük üretim planlarının gün içi piyasasının kapanışından sonra DUY 69uncu madde kapsamında güncellenmesiyle oluşan kesinleşmiş günlük üretim planları

1.114.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

organizationId
opsiyonel

Organizasyon ID bilgisi. Örn:415

integer(int32)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbId
opsiyonel

UEVÇB ID bilgisi . Örn:415

integer(int32)

1.114.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

DPPResponse

1.114.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.114.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.114.6. Etiketler

 • production

1.115. Uzlaştırmaya Esas Veriş Rest Servisi

GET /production/ssv

1.115.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş değerlerini dönen rest servisidir.

1.115.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.115.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SSVResponse

1.115.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.115.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.115.6. Etiketler

 • production

1.116. UEVM Kategori Rest Servisi

GET /production/ssv-categorized

1.116.1. Açıklama

Uzlaştırmaya esas veriş miktar bilgisini yakıt tipi bazında kırılımını veren rest servisidir.

1.116.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.116.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

SSVCategorizedResponse

1.116.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.116.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.116.6. Etiketler

 • production

1.117. UEVÇB Rest Servisi

GET /production/uevcb

1.117.1. Açıklama

Seçil olunan santrallerin altında tanımlanmış olunan UEVÇB listesini döner

1.117.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

powerPlantId
gerekli

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

1.117.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UevcbResponse

1.117.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.117.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.117.6. Etiketler

 • production

1.118. Piyasa Mesaj Sistem Rest Servisi

GET /production/urgent-market-message

1.118.1. Açıklama

Santrallerin bildirmiş oldukları arıza/bakımların listesini veren rest servisidir.

1.118.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

messageTypeId
opsiyonel

Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip ID bilgisi . Örn:0: Santral Arızası , 2: Santral Bakımı

integer(int64)

Query

organizationEIC
opsiyonel

Organizasyon EIC bilgisi . Örn:40X000000000540Y

string

Query

powerPlantId
opsiyonel

Santral ID bilgisi .Örn:415

integer(int64)

Query

regionId
gerekli

Bölge ID bilgisi. Örn:1: Türkiye

integer(int64)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

uevcbId
opsiyonel

UEVÇB ID bilgisi . Örn:415

integer(int64)

1.118.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.118.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.118.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.118.6. Etiketler

 • production

1.119. Piyasa Mesaj Sistemi Mesaj Tip Rest Servisi

GET /production/urgent-market-message-type

1.119.1. Açıklama

Piyasa mesaj sisteminde yayınlanan mesajların tip bilgisini dönen rest servisidir.

1.119.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UMMTypeResponse

1.119.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.119.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.119.5. Etiketler

 • production

1.120. Res Üretim Tahmini Servisi

GET /production/wpp-generation-and-forecast

1.120.1. Açıklama

Res Üretim Tahmini Servisi

1.120.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.120.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

WPPProductionPlanResponse

1.120.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.120.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.120.6. Etiketler

 • production

1.121. Stok Miktarı Servisi

GET /stp-transmission/actualization

1.121.1. Açıklama

Stok Miktarı Servisi

1.121.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.121.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionActualizationResponse

1.121.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.121.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.121.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.122. Fiili Gerçekleşme

GET /stp-transmission/actualization-input-output

1.122.1. Açıklama

Fiili Gerçekleşme

1.122.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.122.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionActualizationNewResponse

1.122.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.122.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.122.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.123. Kapasite web servisi

GET /stp-transmission/capacity

1.123.1. Açıklama

Kapasite web servisi

1.123.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

pointId
opsiyonel

Bu değer iletim noktası web servisinden seçilen noktanın id değeri olmalıdır. Boş gönderilirse günlük toplam değerler dönücektir.

integer(int64)

Query

pointType
gerekli

Giriş noktası için INPUT, çıkış noktası için OUTPUT değerini giriniz.

enum (INPUT, OUTPUT)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.123.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionCapacityResponse

1.123.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.123.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.123.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.124. İletim noktası web servisi

GET /stp-transmission/capacity-point-list

1.124.1. Açıklama

İletim noktası web servisi

1.124.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

pointType
gerekli

Giriş noktası için INPUT, çıkış noktası için OUTPUT değerini giriniz.

enum (INPUT, OUTPUT)

1.124.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionCapacityPointListResponse

1.124.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.124.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.124.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.125. Taşıma Giriş Miktarı Bildirimi Servisi

GET /stp-transmission/transport

1.125.1. Açıklama

Taşıma Giriş Miktarı Bildirimi Servisi

1.125.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.125.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionTransportResponse

1.125.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.125.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.125.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.126. Sanal ticaret web servisi

GET /stp-transmission/virtual-trade

1.126.1. Açıklama

Sanal ticaret web servisi

1.126.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.126.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTranmissionVirtualTradeResponse

1.126.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.126.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.126.6. Etiketler

 • stp-transmission

1.127. İlave dengeleyici işlemleri bildirim servisi

GET /stp/additional-notification

1.127.1. Açıklama

İlave dengeleyici işlemleri bildirim servisi

1.127.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.127.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAdditionalNotificationResponse

1.127.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.127.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.127.6. Etiketler

 • stp

1.128. Tahsisat verileri servisi

GET /stp/allowance

1.128.1. Açıklama

Tahsisat verileri servisi

1.128.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.128.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAllowanceResponse

1.128.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.128.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.128.6. Etiketler

 • stp

1.129. STP Dengeleyici Gaz Fiyatları Servisi

GET /stp/balancing-gas-price

1.129.1. Açıklama

STP Dengeleyici Gaz Fiyatları Servisi

1.129.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.129.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBalancingGasPriceResponse

1.129.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.129.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.129.6. Etiketler

 • stp

1.130. 2 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/bluecode-operation

1.130.1. Açıklama

2 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.130.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.130.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBlueAndFourCodeResponse

1.130.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.130.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.130.6. Etiketler

 • stp

1.131. Kontrat işlem hacim ve miktar bilgisi servisi

GET /stp/contract-amount

1.131.1. Açıklama

Kontrat işlem hacim ve miktar bilgisi servisi

1.131.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
gerekli

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.131.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpContractTrandeAmountResponse

1.131.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.131.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.131.6. Etiketler

 • stp

1.132. STP Günlük Fiyat Servisi

GET /stp/daily-price

1.132.1. Açıklama

STP Günlük Fiyat Servisi

1.132.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.132.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpDailyPriceResponse

1.132.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.132.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.132.6. Etiketler

 • stp

1.133. 4 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/fourcode-operation

1.133.1. Açıklama

4 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.133.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.133.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBlueAndFourCodeResponse

1.133.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.133.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.133.6. Etiketler

 • stp

1.134. 1 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/greencode-operation

1.134.1. Açıklama

1 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.134.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.134.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpOrangeAndGreenCodeResponse

1.134.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.134.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.134.6. Etiketler

 • stp

1.135. Günlük referans fiyat servisi

GET /stp/grf

1.135.1. Açıklama

Günlük referans fiyat servisi

1.135.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
gerekli

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.135.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpPriceAvgResponse

1.135.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.135.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.135.6. Etiketler

 • stp

1.136. STP Aylık Dengesizlik Miktarları Servisi

GET /stp/imbalance-monthly

1.136.1. Açıklama

STP Aylık Dengesizlik Miktarları Servisi

1.136.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.136.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpImbalanceResponse

1.136.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.136.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.136.6. Etiketler

 • stp

1.137. STP Eşleşme Miktar Servisi

GET /stp/matching-quantity

1.137.1. Açıklama

STP Eşleşme Miktar Servisi

1.137.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.137.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMatchingQuantityResponse

1.137.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.137.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.137.6. Etiketler

 • stp

1.138. İlave Dengeleyici ve Toplam Eşleşme Miktar Servisi

GET /stp/matching-quantity/additional-quantity

1.138.1. Açıklama

İlave Dengeleyici ve Toplam Eşleşme Miktar Servisi

1.138.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.138.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpAdditionalImbalanceQuantityResponse

1.138.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.138.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.138.6. Etiketler

 • stp

1.139. Günlük Eşleşme Miktarı Servisi

GET /stp/matching-quantity/stp-daily-matching-quantity

1.139.1. Açıklama

Günlük Eşleşme Miktarı Servisi

1.139.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.139.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpDailyMatchingQuantityResponse

1.139.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.139.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.139.6. Etiketler

 • stp

1.140. Toplam Eşleşme Miktarı Servisi

GET /stp/matching-quantity/stp-total-matching-quantity

1.140.1. Açıklama

Toplam Eşleşme Miktarı Servisi

1.140.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
gerekli

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.140.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTotalMatchingQuantityResponse

1.140.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.140.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.140.6. Etiketler

 • stp

1.141. Haftalık Eşleşme Miktarı Servisi

GET /stp/matching-quantity/stp-weekly-matching-quantity

1.141.1. Açıklama

Haftalık Eşleşme Miktarı Servisi

1.141.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.141.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpWeeklyMatchingQuantityResponse

1.141.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.141.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.141.6. Etiketler

 • stp

1.142. STP Mobil Fiyat Servisi

GET /stp/mobile/price

1.142.1. Açıklama

STP Mobil Fiyat Servisi

1.142.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.142.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMobilePriceResponse

1.142.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.142.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.142.6. Etiketler

 • stp

1.143. 3 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

GET /stp/orangecode-operation

1.143.1. Açıklama

3 Kodlu ilave dengeleyici işlemler servisi

1.143.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.143.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpOrangeAndGreenCodeResponse

1.143.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.143.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.143.6. Etiketler

 • stp

1.144. Doğalgaz GDDK Servisi

GET /stp/past-invoice

1.144.1. Açıklama

İlgili dönemde yapılmış olan düzeltme tutarları servisi.

1.144.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.144.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpPastInvoiceResponse

1.144.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.144.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.144.6. Etiketler

 • stp

1.145. STP Fiyat Servisi

GET /stp/price

1.145.1. Açıklama

STP Fiyat Servisi

1.145.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

priceType
opsiyonel

STP Fiyat Tipi ( GAS_REFERENCE : Günlük Referans Fiyat ,ADDITIONAL_BALANCING_PURCHASE: İlave Dengeleyici Alış Fiyat ,ADDITIONAL_BALANCING_SALE: İlave Dengeleyici Alış Fiyat , BALANCING_GAS_PURCHASE: Dengeleyici Gaz Alış Fiyatı, BALANCING_GAS_SALE:Dengeleyici Gaz Satış Fiyatı )

enum (GAS_REFERENCE, ADDITIONAL_BALANCING_PURCHASE, ADDITIONAL_BALANCING_SALE, BALANCING_GAS_PURCHASE, BALANCING_GAS_SALE, DAY_AHEAD, WEEKLY_GAS_REFERENCE)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.145.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpGrfResponse

1.145.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.145.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.145.6. Etiketler

 • stp

1.146. Haftalık Referans Fiyatı Servisi

GET /stp/stp-weekly-reference-price

1.146.1. Açıklama

Haftalık Referans Fiyatı Servisi

1.146.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.146.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpWeeklyReferencePriceResponse

1.146.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.146.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.146.6. Etiketler

 • stp

1.147. STP GRF Ticaret Miktar Servisi

GET /stp/trade-value

1.147.1. Açıklama

STP GRF Ticaret Miktar Servisi

1.147.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.147.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTradeValueResponse

1.147.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.147.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.147.6. Etiketler

 • stp

1.148. İşlem akışı servisi

GET /stp/transaction-history

1.148.1. Açıklama

İşlem akışı servisi

1.148.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.148.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTransactionHistoryResponse

1.148.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.148.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.148.6. Etiketler

 • stp

1.149. STP Piyasa İstatistikleri Servisi

GET /stp/transaction-history/market-statistic

1.149.1. Açıklama

STP Piyasa İstatistikleri Servisi

1.149.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpMarketStatisticResponse

1.149.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.149.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.149.5. Etiketler

 • stp

1.150. Günlük İşlem Hacmi Servisi

GET /stp/volume/stp-daily-volume

1.150.1. Açıklama

Günlük İşlem Hacmi Servisi

1.150.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.150.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpDailyVolumeResponse

1.150.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.150.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.150.6. Etiketler

 • stp

1.151. Toplam İşlem Hacmi Servisi

GET /stp/volume/stp-total-volume

1.151.1. Açıklama

Toplam İşlem Hacmi Servisi

1.151.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

period
gerekli

Aritmetik alınacak dönem bilgisi.

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, PERIODIC)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.151.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpTotalVolumeResponse

1.151.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.151.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.151.6. Etiketler

 • stp

1.152. Haftalık İşlem Hacmi Servisi

GET /stp/volume/stp-weekly-volume

1.152.1. Açıklama

Haftalık İşlem Hacmi Servisi

1.152.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.152.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpWeeklyVolumeResponse

1.152.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.152.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.152.6. Etiketler

 • stp

1.153. Bakiye sıfırlama tutarı servisi

GET /stp/zero-balance

1.153.1. Açıklama

Bakiye sıfırlama tutarı servisi

1.153.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.153.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

StpBastResponse

1.153.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.153.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.153.6. Etiketler

 • stp

1.154. Kısıt Maliyet Rest Servisi

GET /transmission/congestion-rent

1.154.1. Açıklama

Kısıt maliyet değerini veren rest servisidir.

1.154.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

orderType
opsiyonel

enum (YAL, YAT, YAL_YAT)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.154.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.154.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.154.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.154.6. Etiketler

 • transmission

1.155. ENTSO-E X Kodları Rest Servisi

GET /transmission/ents-organization

1.155.1. Açıklama

Organizasyonlara verilmiş olunan EIC kodları dönen rest servisi

1.155.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

organizationId
opsiyonel

integer(int32)

Query

period
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.155.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.155.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.155.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.155.6. Etiketler

 • transmission

1.156. Nomine Kapasite Servisi

GET /transmission/nominal-capacity

1.156.1. Açıklama

Nomine kapasite verileri MYTM’nin EPİAŞ’a bildirdiği ithalat veya ihracata ilişkin ikili anlaşma miktarlarıdır.

1.156.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.156.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

NominalCapacityResponse

1.156.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.156.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.156.6. Etiketler

 • transmission

1.157. tcatKatilimciKapasite

GET /transmission/tcat-participant-capacity

1.157.1. Açıklama

TCAT Katılımcı Kapasite Servisi. Yön Bilgisi için verilebilecek Değerler: TRGR,TRBG,GRTR,BGTR

1.157.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

td
gerekli

Yön Bilgisi

string

1.157.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

TcatParticipantCapacityResponse

1.157.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.157.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.157.6. Etiketler

 • transmission

1.158. ISKK Rest Servisi

GET /transmission/transmission-system-loss-factor

1.158.1. Açıklama

İletim sistemi kayıp katsayısını dönen rest servisi

1.158.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

bolge
opsiyonel

= {PARAM_BOLGE}

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.158.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

UrgentMarketMessageResponse

1.158.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.158.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.158.6. Etiketler

 • transmission

1.159. Sıfır Bakiye Servisi

GET /transmission/zero-balance

1.159.1. Açıklama

Sıfır bakiye kalemini oluşturan kalemlerin detayını dönmektedir.

1.159.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Dönem bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.159.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ZeroBalanceResponse

1.159.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.159.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.159.6. Etiketler

 • transmission

1.160. VEP Teslimat Periyodu

GET /vep/available-delivery-period-list

1.160.1. Açıklama

VEP servisleri parametresinde kullanılabilecek teslimat periyodu listesi.

1.160.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

serviceName
opsiyonel

Kullanacağınız servise göre yıl bilgisini getirmenizi sağlar. Alabileceği değerler(DIP, CONTRACT_PRICE_SUMMARY, TRADE_VALUE, MATCHING_AMOUNT, OPEN_POSITION, TRANSACTION_HISTORY). Boş gönderildiğinde varsayılan liste getirilir.

enum (DIP, CONTRACT_PRICE_SUMMARY, TRADE_VALUE, MATCHING_AMOUNT, OPEN_POSITION, TRANSACTION_HISTORY)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.160.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepAvailableDeliveryPeriodByDateResponse

1.160.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.160.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.160.6. Etiketler

 • vep

1.161. VEP Yük tipi listesi

GET /vep/available-load-type-list

1.161.1. Açıklama

VEP servisleri parametresinde kullanılabilecek yük tipi listesi.

1.161.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

serviceName
opsiyonel

Kullanacağınız servise göre yıl bilgisini getirmenizi sağlar. Alabileceği değerler(DIP, CONTRACT_PRICE_SUMMARY, TRADE_VALUE, MATCHING_AMOUNT, OPEN_POSITION, TRANSACTION_HISTORY). Boş gönderildiğinde varsayılan liste getirilir.

enum (DIP, CONTRACT_PRICE_SUMMARY, TRADE_VALUE, MATCHING_AMOUNT, OPEN_POSITION, TRANSACTION_HISTORY)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.161.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepAvailableLoadTypeByDateResponse

1.161.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.161.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.161.6. Etiketler

 • vep

1.162. VEP Yıl Listesi

GET /vep/available-year-list

1.162.1. Açıklama

VEP servisleri parametresinde kullanılabilecek yıl listesi.

1.162.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

serviceName
opsiyonel

Kullanacağınız servise göre yıl bilgisini getirmenizi sağlar. Alabileceği değerler(DIP, CONTRACT_PRICE_SUMMARY, TRADE_VALUE, MATCHING_AMOUNT, OPEN_POSITION, TRANSACTION_HISTORY). Boş gönderildiğinde varsayılan liste getirilir.

enum (DIP, CONTRACT_PRICE_SUMMARY, TRADE_VALUE, MATCHING_AMOUNT, OPEN_POSITION, TRANSACTION_HISTORY)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.162.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepAvailableYearByDateResponse

1.162.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.162.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.162.6. Etiketler

 • vep

1.163. VEP Kontrat Fiyatları Özet Servisi

GET /vep/contract-price-summary

1.163.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların seans içinde ilk, son, en düşük, en yüksek eşleşme fiyatlarını ve GGF’yi göstermektedir.

1.163.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

loadType
opsiyonel

Yük tipi bilgisi(Baz,Puant ya da Puant Dışı) Yük tipi listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.163.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepContractPriceSummaryResponse

1.163.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.163.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.163.6. Etiketler

 • vep

1.164. VEP Günlük Gösterge Fiyatı

GET /vep/ggf

1.164.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık kontratların Günlük Gösterge Fiyatını göstermektedir.<br/>Seansın açık olduğu her gün işleme açık kontratların ilgili gün için Günlük Gösterge Fiyatı saat 16:45’te yayımlanır. Dolar ve Euro kuru olarak fiyatın ait olduğu günden önceki ikinci iş gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif alış kuru dikkate alınmaktadır.

1.164.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

loadType
opsiyonel

Yük tipi bilgisi(Baz,Puant ya da Puant Dışı) Yük tipi listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.164.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepGGFResponse

1.164.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.164.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.164.6. Etiketler

 • vep

1.165. VEP Eşleşme Miktarı

GET /vep/matching-quantity

1.165.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların eşleşme miktarını göstermektedir.

1.165.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

loadType
opsiyonel

Yük tipi bilgisi(Baz,Puant ya da Puant Dışı) Yük tipi listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.165.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepMatchingQuantityResponse

1.165.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.165.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.165.6. Etiketler

 • vep

1.166. VEP Açık Pozisyon Servisi

GET /vep/open-position

1.166.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların açık pozisyon miktarını göstermektedir.

1.166.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

loadType
opsiyonel

Yük tipi bilgisi(Baz,Puant ya da Puant Dışı) Yük tipi listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.166.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepOpenPositionResponse

1.166.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.166.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.166.6. Etiketler

 • vep

1.167. VEP İşlem Geçmişi

GET /vep/transaction-history

1.167.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların işlem akışını göstermektedir.

1.167.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

loadType
opsiyonel

Yük tipi bilgisi(Baz,Puant ya da Puant Dışı) Yük tipi listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.167.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepTransactionHistoryResponse

1.167.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.167.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.167.6. Etiketler

 • vep

1.168. VEP İşlem Hacmi Servisi

GET /vep/volume

1.168.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların işlem hacmini göstermektedir.

1.168.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

loadType
opsiyonel

Yük tipi bilgisi(Baz,Puant ya da Puant Dışı) Yük tipi listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.168.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VepVolumeResponse

1.168.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.168.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.168.6. Etiketler

 • vep

1.169. VGP Teslimat Periyodu

GET /vgp/available-delivery-period-list

1.169.1. Açıklama

VGP servisleri parametresinde kullanılabilecek teslimat periyodu listesi.

1.169.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VgpAvailableDeliveryPeriodResponse

1.169.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.169.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.169.5. Etiketler

 • vgp

1.170. VGP Yıl Listesi

GET /vgp/available-year-list

1.170.1. Açıklama

VGP servisleri parametresinde kullanılabilecek yıl listesi.

1.170.2. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VgpAvailableYearResponse

1.170.3. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.170.4. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.170.5. Etiketler

 • vgp

1.171. VGP Kontrat Fiyatları Özet Servisi

GET /vgp/contract-price-summary

1.171.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların seans içinde ilk, son, en düşük, en yüksek eşleşme fiyatlarını ve GGF’yi göstermektedir.

1.171.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.171.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VgpContractPriceSummaryResponse

1.171.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.171.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.171.6. Etiketler

 • vgp

1.172. VGP Günlük Gösterge Fiyatı

GET /vgp/ggf

1.172.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık kontratların Günlük Gösterge Fiyatını göstermektedir.<br/>Seansın açık olduğu her gün işleme açık kontratların ilgili gün için Günlük Gösterge Fiyatı saat 16:45’te yayımlanır. Dolar ve Euro kuru olarak fiyatın ait olduğu günden önceki ikinci iş gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif alış kuru dikkate alınmaktadır.

1.172.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.172.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VgpGGFResponse

1.172.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.172.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.172.6. Etiketler

 • vgp

1.173. VGP Eşleşme Miktarı

GET /vgp/matching-quantity

1.173.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların eşleşme miktarını göstermektedir.

1.173.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.173.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VgpMatchingQuantityResponse

1.173.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.173.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.173.6. Etiketler

 • vgp

1.174. VGP Açık Pozisyon Servisi

GET /vgp/open-position

1.174.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların açık pozisyon miktarını göstermektedir.

1.174.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.174.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VgpOpenPositionResponse

1.174.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.174.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.174.6. Etiketler

 • vgp

1.175. VGP İşlem Geçmişi

GET /vgp/transaction-history

1.175.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların işlem akışını göstermektedir.

1.175.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.175.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VgpTransactionHistoryResponse

1.175.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.175.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.175.6. Etiketler

 • vgp

1.176. VGP İşlem Hacmi Servisi

GET /vgp/volume

1.176.1. Açıklama

Seçilen tarihte işleme açık + işlem yapılan kontratların işlem hacmini göstermektedir.

1.176.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

deliveryPeriod
opsiyonel

Metinsel teslimat periyodu(Ör: Ekim) Teslimat periyodu listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

year
opsiyonel

Metinsel yıl bilgisi(Ör: 2021) Yıl listeleme servisini kullanabilirsiniz.

string

1.176.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

VgpVolumeResponse

1.176.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.176.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.176.6. Etiketler

 • vgp

1.177. Yekdem Birim Maliyet

GET /yekdem/yekdem-birim-maliyet

1.177.1. Açıklama

Yekdem raporları birim maliyet verileri

1.177.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.177.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractAmountResponse

1.177.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.177.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.177.6. Etiketler

 • yekdem

1.178. Yekdem Birim Maliyet Ptf

GET /yekdem/yekdem-birim-maliyet-ptf

1.178.1. Açıklama

PTF Ortalama (TL/MWh) : Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında hesaplanan günlük ağırlıklı PTF ortalamaların aritmetik ortalaması.

1.178.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
opsiyonel

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
opsiyonel

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.178.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractAmountResponse

1.178.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.178.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.178.6. Etiketler

 • yekdem

1.179. Org. YEK-G Piyasa Ağırlıklı Ortalama Fiyat

GET /yekg/aof

1.179.1. Açıklama

Seçilen Tarihte Organize YEK-G Piyasasında belirli bir enerji kaynağına ilişkin YEK-G Belgelesini eşleşilen fiyatlara göre Ağırlıklı Ortalama Fiyat olarak gösterir. Veriler Organize Piyasa seans sonrası sürecinden sonraki gün yayımlanır.

1.179.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.179.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

YekgAofResponse

1.179.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.179.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.179.6. Etiketler

 • yekg

1.180. YEK-G İkili anlaşma miktarları

GET /yekg/bilateral-contract-list

1.180.1. Açıklama

Seçilen tarihte hesaplar arası Transfer edilen YEK-G Belgelerinin sayısı kaynak ve adet bazlı gösterir. İkili Anlaşma Piyasasında veriler takip eden iş günü 15:00’dan sonra yayımlanır.

1.180.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.180.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

BilateralContractAmountResponse

1.180.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.180.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.180.6. Etiketler

 • yekg

1.181. İptal edilen YEK-G Belge Miktarı

GET /yekg/cancel-amount-list

1.181.1. Açıklama

Seçilen tarihte ihraç ve transfer süresinde oluşabilecek hatalar sebebiyle İptal edilen YEK-G Belgelerinin sayısını kaynak ve adet bazlı gösterir. İkili Anlaşma Piyasasında veriler takip eden iş günü 15:00’dan sonra, Organize Piyasada ise seans sonrası sürecinden sonra yayımlanır.

1.181.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.181.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

CancelAmountResponse

1.181.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.181.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.181.6. Etiketler

 • yekg

1.182. İhraç edilen YEK-G Belge Miktarı

GET /yekg/exported-yekg-doc-list

1.182.1. Açıklama

Seçilen tarihte kaynak bazında kullanıcı hesaplarına ihraç edilen toplan YEK-G Belgesi sayısını gösterir. Veriler Organize YEK-G ve YEK-G İkili Anlaşmalar Piyasasının takip eden iş günü 15:00’dan sonra yayımlanır.

1.182.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.182.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

ExportedYekgDocListResponse

1.182.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.182.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.182.6. Etiketler

 • yekg

1.183. Org. YEK-G Piyasa Eşleşme Miktarları

GET /yekg/match-amount-list

1.183.1. Açıklama

Seçilen tarihte YEK-G belgelerinin kaynak bazında gerçekleşen son eşleşme miktarı ve işlem miktarlarını gösterir. Veriler Organize YEK-G Piyasasında seans süresince yayımlanır.

1.183.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.183.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MatchAmountResponse

1.183.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.183.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.183.6. Etiketler

 • yekg

1.184. YEK-G Min-Max Eşleşme Fiyatları

GET /yekg/min-max-match-amount-list

1.184.1. Açıklama

Seçilen Tarihte YEK-G Belgelerinin kaynak bazında minimum ve maksimum eşleşme fiyatlarını gösterir. Veriler Organize YEK-G Piyasasında seans süresince yayımlanır.

1.184.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.184.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

MinMaxMatchAmountResponse

1.184.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.184.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.184.6. Etiketler

 • yekg

1.185. İtfa İşlem Miktarları

GET /yekg/redemption-amount-list

1.185.1. Açıklama

Seçilen tarihte YEK-G Belgesinin ifşa amacıyla kullanılmak üzere itfa edilme sayısını göstermektedir. Veriler Organize YEK-G ve YEK-G İkili Anlaşmalar Piyasasının takip eden iş günü 15:00’dan sonra yayımlanır.

1.185.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.185.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RedemptionAmountResponse

1.185.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.185.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.185.6. Etiketler

 • yekg

1.186. İlga edilen YEK-G Belge Miktarı

GET /yekg/repeal-amount-list

1.186.1. Açıklama

Seçilen tarihte üretim tarihinden itibaren 12 ay geçmesine rağmen itfa edilmemiş olması sebebiyle İlga edilen YEK-G Belgelerinin sayısını kaynak ve adet bazlı gösterir. İkili Anlaşma Piyasasında veriler takip eden iş günü 15:00’dan sonra, Organize Piyasada ise seans sonrası sürecinden sonra yayımlanır.

1.186.2. Parametreler

Tip İsim Açıklama Şema Varsayılan

Query

endDate
gerekli

Bitiş tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

Query

startDate
gerekli

Başlangıç tarih bilgisi. Örn:2016-01-01

string(date-time)

1.186.3. Cevaplar

HTTP Kodu Açıklama Şema

200

successful operation

RepealAmountResponse

1.186.4. Kullanılanlar

 • application/json

 • application/xml

1.186.5. Üretilenler

 • application/json

 • application/xml

1.186.6. Etiketler

 • yekg

2. Tanımlar

2.1. ActiveFullnessContainer

İsim Açıklama Şema

data
opsiyonel

< DamActiveFullness > array

2.2. ActiveFullnessResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ActiveFullnessContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.3. ActiveVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

data
opsiyonel

< DamActiveVolume > array

2.4. ActiveVolumeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ActiveVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.5. Actualization

İsim Açıklama Şema

id
opsiyonel

integer(int64)

input
opsiyonel

number

output
opsiyonel

number

pipeStock
opsiyonel

number

relatedDate
opsiyonel

string(date-time)

2.6. ActualizationDto

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

pipeStock
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

2.7. ActualizationStatistic

İsim Açıklama Şema

gasDay
opsiyonel

Gas günü bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

pipeStockAvg
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

pipeStockMax
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

pipeStockMin
opsiyonel

Stok miktar bilgisi

number

2.8. AicContainer

İsim Açıklama Şema

aicList
opsiyonel

EAK Listesi

< AvailableInstalledCapacity > array

statistics
opsiyonel

< AvailableInstalledCapacityStatistic > array

2.9. AicResponse

EAK Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

AicContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.10. AmountOfBlock

İsim Açıklama Şema

amountOfPurchasingTowardsBlock
opsiyonel

Alış yönünde sunulmuş blok teklif miktar bilgisi

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlock
opsiyonel

Alış yönünde sunulmuş blok tekliflerin kabul edilmiş miktar bilgisi

number(double)

amountOfSalesTowardsBlock
opsiyonel

Satış yönünde sunulmuş blok teklif miktar bilgisi

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlock
opsiyonel

Satış yönünde sunulmuş blok tekliflerin kabul edilmiş miktar bilgisi

number(double)

date
opsiyonel

İlgili bloğun geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.11. AmountOfBlockContainer

İsim Açıklama Şema

amountOfBlockList
opsiyonel

GÖP Blok Listesi

< AmountOfBlock > array

statistics
opsiyonel

< AmountOfBlockStatistic > array

2.12. AmountOfBlockResponse

GÖP Blok

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

AmountOfBlockContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.13. AmountOfBlockStatistic

İsim Açıklama Şema

amountOfPurchasingTowardsBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfPurchasingTowardsMatchBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsBlockSum
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockAvg
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockMax
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockMin
opsiyonel

number(double)

amountOfSalesTowardsMatchBlockSum
opsiyonel

number(double)

date
opsiyonel

İlgili bloğun geçerli olduğu tarih bilgisi.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

2.14. AncillaryServicesContainer

İsim Açıklama Şema

ancillaryServicesDTOList
opsiyonel

Yan Hizmetler Servisi

< AncillaryServicesDTO > array

statistics
opsiyonel

< AncillaryServicesStatistic > array

2.15. AncillaryServicesDTO

İsim Açıklama Şema

effectiveDate
opsiyonel

string(date-time)

hour
opsiyonel

integer(int32)

pfcAmount
opsiyonel

string

pfcPrice
opsiyonel

string

sfcAmount
opsiyonel

string

sfcPrice
opsiyonel

string

2.16. AncillaryServicesResponse

Saatlik bazda ihale ile belirlenen PFK kapasite bedeli

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

AncillaryServicesContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.17. AncillaryServicesStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

pfcAmountAvg
opsiyonel

number

pfcAmountMax
opsiyonel

number

pfcAmountMin
opsiyonel

number

pfcAmountSum
opsiyonel

number

pfcPriceAvg
opsiyonel

number

pfcPriceMax
opsiyonel

number

pfcPriceMin
opsiyonel

number

pfcPriceSum
opsiyonel

number

sfcAmountAvg
opsiyonel

number

sfcAmountMax
opsiyonel

number

sfcAmountMin
opsiyonel

number

sfcAmountSum
opsiyonel

number

sfcPriceAvg
opsiyonel

number

sfcPriceMax
opsiyonel

number

sfcPriceMin
opsiyonel

number

sfcPriceSum
opsiyonel

number

2.18. AufContainer

İsim Açıklama Şema

aufList
opsiyonel

Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) Listesi

< AzamiUzlastirmaFiyati > array

2.19. AufResponse

Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin hesaplanmasında kullanılan “Azami Uzlaştırma Fiyat” değerleridir

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

AufContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.20. AvailableInstalledCapacity

İsim Açıklama Şema

akarsu
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

barajli
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

biokutle
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

diger
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

dogalgaz
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

fuelOil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

jeotermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

linyit
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

nafta
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

ruzgar
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

tarih
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

tasKomur
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde EAK değeri bilgisi

number

toplam
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

2.21. AvailableInstalledCapacityStatistic

İsim Açıklama Şema

akarsuAvg
opsiyonel

number

akarsuMax
opsiyonel

number

akarsuMin
opsiyonel

number

akarsuSum
opsiyonel

number

barajliAvg
opsiyonel

number

barajliMax
opsiyonel

number

barajliMin
opsiyonel

number

barajliSum
opsiyonel

number

biokutleAvg
opsiyonel

number

biokutleMax
opsiyonel

number

biokutleMin
opsiyonel

number

biokutleSum
opsiyonel

number

digerAvg
opsiyonel

number

digerMax
opsiyonel

number

digerMin
opsiyonel

number

digerSum
opsiyonel

number

dogalgazAvg
opsiyonel

number

dogalgazMax
opsiyonel

number

dogalgazMin
opsiyonel

number

dogalgazSum
opsiyonel

number

fuelOilAvg
opsiyonel

number

fuelOilMax
opsiyonel

number

fuelOilMin
opsiyonel

number

fuelOilSum
opsiyonel

number

ithalKomurAvg
opsiyonel

number

ithalKomurMax
opsiyonel

number

ithalKomurMin
opsiyonel

number

ithalKomurSum
opsiyonel

number

jeotermalAvg
opsiyonel

number

jeotermalMax
opsiyonel

number

jeotermalMin
opsiyonel

number

jeotermalSum
opsiyonel

number

linyitAvg
opsiyonel

number

linyitMax
opsiyonel

number

linyitMin
opsiyonel

number

linyitSum
opsiyonel

number

naftaAvg
opsiyonel

number

naftaMax
opsiyonel

number

naftaMin
opsiyonel

number

naftaSum
opsiyonel

number

ruzgarAvg
opsiyonel

number

ruzgarMax
opsiyonel

number

ruzgarMin
opsiyonel

number

ruzgarSum
opsiyonel

number

tarih
opsiyonel

string(date-time)

tasKomurAvg
opsiyonel

number

tasKomurMax
opsiyonel

number

tasKomurMin
opsiyonel

number

tasKomurSum
opsiyonel

number

toplamAvg
opsiyonel

number

toplamMax
opsiyonel

number

toplamMin
opsiyonel

number

toplamSum
opsiyonel

number

2.22. AzamiUzlastirmaFiyati

İsim Açıklama Şema

diger
opsiyonel

Diğer Kaynaklar (TL/MWh) : Rüzgar, Jeotermal, Biogaz, Diğer, Kanal Tipi, Güneş, Biokütle, Biokütleden Elde Edilen Gaz (LFG-Çöp Gazı), Nehir Tipi, Rezervuarlı, Prolitik Oil & Prolitik Gaz, Siyah Likör, Proses Atık Isısı ve Rezervuarlı + Kanal Tipi kaynak tiplerini içermektedir.

number

dogalGaz
opsiyonel

Doğalgaz/Fuel Oil/Nafta/LPG/Motorin (TL/MWh)

number

endDate
opsiyonel

Bitiş Tarihi
Örnek : "2016-01-01"

string(date-time)

gopAzamiFiyat
opsiyonel

Göp Azami Fiyat (TL/MWh) : GÖP tarafında belirlenen tavan fiyatı ifade eder.

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal Kömür (TL/MWh)

number

period
opsiyonel

Dönem
Örnek : "2016-01-01"

string(date-time)

startDate
opsiyonel

Başlangıç Tarihi
Örnek : "2016-01-01"

string(date-time)

yerliKomur
opsiyonel

Yerli Kömür (TL/MWh) : Linyit, Taş Kömürü ve Asfaltit kaynak tiplerini içermektedir.

number

2.23. BPMOrderSummary

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Verilmiş olunan talimatların geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

direction
opsiyonel

enum (ENERGY_DEFICIT, IN_BALANCE, ENERGY_SURPLUS)

downRegulationDelivered
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş teslim edilmiş toplam yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationOneCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş bir kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationTwoCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş iki kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

downRegulationZeroCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş sıfır kodlu yat talimat miktar bilgisidir.

number

net
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş net talimat miktar bilgisidir.

number

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

upRegulationDelivered
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş teslim edilmiş toplam yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationOneCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş bir kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationTwoCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş iki kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

upRegulationZeroCoded
opsiyonel

İlgili saatte verilmiş sıfır kodlu yal talimat miktar bilgisidir.

number

2.24. BPMOrderSummaryContainer

İsim Açıklama Şema

bpmOrderSummaryList
opsiyonel

DGP Talimat Listesi

< BPMOrderSummary > array

statistics
opsiyonel

< BPMOrderSummaryStatistic > array

2.25. BPMOrderSummaryResponse

DGP Talimat

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BPMOrderSummaryContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.26. BPMOrderSummaryStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

Verilmiş olunan talimatların geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

downRegulationDeliveredMax
opsiyonel

number

downRegulationDeliveredMin
opsiyonel

number

downRegulationDeliveredTotal
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationOneCodedTotal
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationTwoCodedTotal
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedMax
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedMin
opsiyonel

number

downRegulationZeroCodedTotal
opsiyonel

number

netMax
opsiyonel

number

netMin
opsiyonel

number

netTotal
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredMax
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredMin
opsiyonel

number

upRegulationDeliveredTotal
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationOneCodedTotal
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationTwoCodedTotal
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedMax
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedMin
opsiyonel

number

upRegulationZeroCodedTotal
opsiyonel

number

2.27. BPMSmpContainer

İsim Açıklama Şema

prices
opsiyonel

< SmpAverage > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.28. BPMSmpResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BPMSmpContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.29. BasinDamListContainer

İsim Açıklama Şema

basinList
opsiyonel

< string > array

2.30. BasinDamListResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BasinDamListContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.31. BilateralContract

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İkil anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

nextHour
opsiyonel

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma miktarı bilgisidir.

number

2.32. BilateralContractAll

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantityBid
opsiyonel

İkili anlaşma alış miktar bilgisi

number

quantityBidAsk
opsiyonel

İkili anlaşma satış miktar bilgisi

number

2.33. BilateralContractAllContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContracts
opsiyonel

İkili Anlaşma Alış Listesi

< BilateralContractAll > array

statistics
opsiyonel

< BilateralContractAllStatistic > array

2.34. BilateralContractAllResponse

İkili Anlaşma Alış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractAllContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.35. BilateralContractAllStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantityBidAskAvg
opsiyonel

number

quantityBidAskMax
opsiyonel

number

quantityBidAskMin
opsiyonel

number

quantityBidAskSum
opsiyonel

number

quantityBidAvg
opsiyonel

number

quantityBidMax
opsiyonel

number

quantityBidMin
opsiyonel

number

quantityBidSum
opsiyonel

number

2.36. BilateralContractAmountContainer

İsim Açıklama Şema

statistics
opsiyonel

< BilateralContractAmountStatistic > array

2.37. BilateralContractAmountResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractAmountContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.38. BilateralContractAmountStatistic

İsim Açıklama Şema

biomassAvg
opsiyonel

number

biomassMax
opsiyonel

number

biomassMin
opsiyonel

number

biomassSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

geothermalAvg
opsiyonel

number

geothermalMax
opsiyonel

number

geothermalMin
opsiyonel

number

geothermalSum
opsiyonel

number

hydroAvg
opsiyonel

number

hydroMax
opsiyonel

number

hydroMin
opsiyonel

number

hydroSum
opsiyonel

number

sunAvg
opsiyonel

number

sunMax
opsiyonel

number

sunMin
opsiyonel

number

sunSum
opsiyonel

number

totalAvg
opsiyonel

number

totalMax
opsiyonel

number

totalMin
opsiyonel

number

totalSum
opsiyonel

number

windAvg
opsiyonel

number

windMax
opsiyonel

number

windMin
opsiyonel

number

windSum
opsiyonel

number

2.39. BilateralContractBuy

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma alış miktar bilgisi

number

2.40. BilateralContractBuyContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractBuyList
opsiyonel

İkili Anlaşma Alış Listesi

< BilateralContractBuy > array

2.41. BilateralContractBuyResponse

İkili Anlaşma Alış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractBuyContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.42. BilateralContractContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractList
opsiyonel

İkili Anlaşma Listesi

< BilateralContract > array

2.43. BilateralContractResponse

İkili Anlaşmalar

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.44. BilateralContractSell

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

İlgili ikili anlaşmanın geçerli olduğu tarih bilgisidir.
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

quantity
opsiyonel

İkili anlaşma satış miktar bilgisi

number

2.45. BilateralContractSellContainer

İsim Açıklama Şema

bilateralContractSellList
opsiyonel

İkili Anlaşma Satış Listesi

< BilateralContractSell > array

2.46. BilateralContractSellResponse

İkili Anlaşma Satış

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

BilateralContractSellContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.47. CancelAmount

İsim Açıklama Şema

biomass
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

geothermal
opsiyonel

number

hydro
opsiyonel

number

sun
opsiyonel

number

total
opsiyonel

number

wind
opsiyonel

number

2.48. CancelAmountContainer

İsim Açıklama Şema

dataList
opsiyonel

< CancelAmount > array

statistics
opsiyonel

< CancelAmountStatistic > array

2.49. CancelAmountResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

CancelAmountContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.50. CancelAmountStatistic

İsim Açıklama Şema

biomassAvg
opsiyonel

number

biomassMax
opsiyonel

number

biomassMin
opsiyonel

number

biomassSum
opsiyonel

number

date
opsiyonel

string(date-time)

geothermalAvg
opsiyonel

number

geothermalMax
opsiyonel

number

geothermalMin
opsiyonel

number

geothermalSum
opsiyonel

number

hydroAvg
opsiyonel

number

hydroMax
opsiyonel

number

hydroMin
opsiyonel

number

hydroSum
opsiyonel

number

sunAvg
opsiyonel

number

sunMax
opsiyonel

number

sunMin
opsiyonel

number

sunSum
opsiyonel

number

totalAvg
opsiyonel

number

totalMax
opsiyonel

number

totalMin
opsiyonel

number

totalSum
opsiyonel

number

windAvg
opsiyonel

number

windMax
opsiyonel

number

windMin
opsiyonel

number

windSum
opsiyonel

number

2.51. Capacity

İsim Açıklama Şema

maxCapacity
opsiyonel

number

pointTypeId
opsiyonel

integer(int64)

relatedDate
opsiyonel

string(date-time)

reservedCapacity
opsiyonel

number

2.52. CapacityPoint

İsim Açıklama Şema

pointId
opsiyonel

integer(int64)

pointName
opsiyonel

string

2.53. ConsumerQuantity

İsim Açıklama Şema

drelatedDate
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

ConsumptionInfoId

serbestTuketiciSayisi
opsiyonel

integer(int64)

stHakkiBulunmayanAboneSayisi
opsiyonel

integer(int64)

stHakkiKullanmayanAboneSayisi
opsiyonel

integer(int64)

2.54. ConsumerQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

consumerQuantityList
opsiyonel

< ConsumerQuantity > array

2.55. ConsumerQuantityResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ConsumerQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.56. ConsumptionContainer

İsim Açıklama Şema

consumptions
opsiyonel

< EligibleConsumerCount > array

2.57. ConsumptionInfoId

İsim Açıklama Şema

consumerSectorEn
opsiyonel

string

consumerSectorTr
opsiyonel

string

province
opsiyonel

string

sehirId
opsiyonel

integer(int64)

2.58. ConsumptionQuantity

İsim Açıklama Şema

drelatedDate
opsiyonel

string(date-time)

id
opsiyonel

ConsumptionInfoId

serbestTuketiciTuketimMiktari
opsiyonel

integer(int64)

stHakkiBulunmayanTuketiciTuketimMiktari
opsiyonel

integer(int64)

stHakkiniKullanmayanTuketiciTuketimMiktari
opsiyonel

integer(int64)

2.59. ConsumptionQuantityContainer

İsim Açıklama Şema

consumptionQuantityList
opsiyonel

< ConsumptionQuantity > array

2.60. ConsumptionQuantityResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ConsumptionQuantityContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.61. ConsumptionResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

ConsumptionContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.62. ContractPriceSummary

İsim Açıklama Şema

contractName
opsiyonel

string

date
opsiyonel

string(date-time)

dipPrice
opsiyonel

number

firstMatchingPrice
opsiyonel

number

latestMatchingPrice
opsiyonel

number

maxMatchingPrice
opsiyonel

number

minMatchingPrice
opsiyonel

number

2.63. ContractPriceSummaryStatistic

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

dipPriceAvg
opsiyonel

number

dipPriceMax
opsiyonel

number

dipPriceMin
opsiyonel

number

dipPriceSum
opsiyonel

number

firstMatchingPriceAvg
opsiyonel

number

firstMatchingPriceMax
opsiyonel

number

firstMatchingPriceMin
opsiyonel

number

firstMatchingPriceSum
opsiyonel

number

latestMatchingPriceAvg
opsiyonel

number

latestMatchingPriceMax
opsiyonel

number

latestMatchingPriceMin
opsiyonel

number

latestMatchingPriceSum
opsiyonel

number

maxMatchingPriceAvg
opsiyonel

number

maxMatchingPriceMax
opsiyonel

number

maxMatchingPriceMin
opsiyonel

number

maxMatchingPriceSum
opsiyonel

number

minMatchingPriceAvg
opsiyonel

number

minMatchingPriceMax
opsiyonel

number

minMatchingPriceMin
opsiyonel

number

minMatchingPriceSum
opsiyonel

number

2.64. DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfo

İsim Açıklama Şema

day
opsiyonel

string(date-time)

matchedBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

matchedSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

totalBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

totalSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

unmatchedBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

unmatchedSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

2.65. DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoContainer

İsim Açıklama Şema

getDamFlexibleOffer
opsiyonel

< DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfo > array

statistics
opsiyonel

< DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoStatistics > array

2.66. DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.67. DAMFlexibleOfferWithBuySellHourlyInfoStatistics

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

matchedBuyAvg
opsiyonel

number

matchedBuyMax
opsiyonel

number

matchedBuyMin
opsiyonel

number

matchedBuySum
opsiyonel

number

matchedSellAvg
opsiyonel

number

matchedSellMax
opsiyonel

number

matchedSellMin
opsiyonel

number

matchedSellSum
opsiyonel

number

unmatchedBuyAvg
opsiyonel

number

unmatchedBuyMax
opsiyonel

number

unmatchedBuyMin
opsiyonel

number

unmatchedBuySum
opsiyonel

number

unmatchedSellAvg
opsiyonel

number

unmatchedSellMax
opsiyonel

number

unmatchedSellMin
opsiyonel

number

unmatchedSellSum
opsiyonel

number

2.68. DAMFlexibleOfferWithBuySellInfo

İsim Açıklama Şema

day
opsiyonel

string(date-time)

matchedBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

matchedSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

totalBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

totalSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

unmatchedBuyingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

unmatchedSellingFlexibleOfferQuantity
opsiyonel

number

2.69. DAMFlexibleOfferWithBuySellInfoContainer

İsim Açıklama Şema

getDamFlexibleOffer
opsiyonel

< DAMFlexibleOfferWithBuySellInfo > array

2.70. DAMFlexibleOfferWithBuySellInfoResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DAMFlexibleOfferWithBuySellInfoContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.71. DAMIncome

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

income
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

period
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

2.72. DAMIncomeContainer

İsim Açıklama Şema

incomes
opsiyonel

< DAMIncome > array

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

2.73. DAMIncomeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DAMIncomeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.74. DAMVolume

İsim Açıklama Şema

date
opsiyonel

string(date-time)

period
opsiyonel

Eşleşme tutarının tarih bilgisi.

integer(int64)

periodType
opsiyonel

enum (DAILY, WEEKLY, MONTHLY, QUARTER, HALF_YEAR, YEAR)

volume
opsiyonel

Eşleşme tutar bilgisi.

number

2.75. DAMVolumeContainer

İsim Açıklama Şema

statistics
opsiyonel

< MarketStatistic > array

volumes
opsiyonel

< DAMVolume > array

2.76. DAMVolumeResponse

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DAMVolumeContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.77. DPP

İsim Açıklama Şema

akarsu
opsiyonel

Akarsu kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

barajli
opsiyonel

Barajlı kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

biokutle
opsiyonel

Biokütle kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

diger
opsiyonel

Diğer kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

dogalgaz
opsiyonel

Doğalgaz kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

fuelOil
opsiyonel

Fuel oil kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

ithalKomur
opsiyonel

İthal kömür kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

jeotermal
opsiyonel

Jeotermal kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

linyit
opsiyonel

Linyit kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

nafta
opsiyonel

Nafta kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

ruzgar
opsiyonel

Rüzgar kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

saat
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu saat bilgisi

string

tarih
opsiyonel

İlgili değerin geçerli olduğu tarih bilgisi
Örnek : "2016-01-01T00:00:00.000+0200"

string(date-time)

tasKomur
opsiyonel

Taşkömür kaynak tipinde KGÜP değeri bilgisi

number

toplam
opsiyonel

Toplam kgüp değeri bilgisi.

number

2.78. DPPContainer

İsim Açıklama Şema

dppList
opsiyonel

KGÜP Listesi

< DPP > array

statistics
opsiyonel

< DPPStatistic > array

2.79. DPPResponse

KGÜP Servisi

İsim Açıklama Şema

body
opsiyonel

Web Serviş Dönüş Gövdesi

DPPContainer

resultCode
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu
Örnek : "0-Başarılı"

string

resultDescription
opsiyonel

Web Servis Dönüş Kodu Açıklaması.
Örnek : "success - Başarılı"

string

2.80. DPPStatistic

İsim Açıklama Şema

akarsuAvg
opsiyonel

number

akarsuMax
opsiyonel

number

akarsuMin
opsiyonel

number

akarsuSum
opsiyonel</