Yükleniyor...

Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF)

Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin hesaplanmasında kullanılan “Azami Uzlaştırma Fiyat” değerleridir.
Veri Kaynağı: EPİAŞ
*Tabloda yer alan Başlangıç ve Bitiş tarihi GÖP Azami Fiyat'a ait tarihlerdir. İlgili tarihler GÖP Azami Fiyat'ın geçerli olduğu tarihleri ifade eder.
DönemBaşlangıç TarihiBitiş TarihiGöp Azami Fiyat (TL/MWh)Doğalgaz/Fuel Oil/Nafta/LPG/Motorin (TL/MWh)İthal Kömür (TL/MWh)(i) Yerli Kömür (TL/MWh)(i) Diğer Kaynaklar (TL/MWh)
Veri Bulunamadı!
Yerli Kömür: Linyit, Taş Kömürü ve Asfaltit kaynak tiplerini içermektedir.
Diğer Kaynaklar: Rüzgar, Jeotermal, Biogaz, Diğer, Kanal Tipi, Güneş, Biokütle, Biokütleden Elde Edilen Gaz (LFG-Çöp Gazı), Nehir Tipi, Rezervuarlı, Prolitik Oil & Prolitik Gaz, Siyah Likör, Proses Atık Isısı ve Rezervuarlı + Kanal Tipi kaynak tiplerini içermektedir.
Görüşleriniz...
Görüşleriniz...
Şeffaflık Platformu ile ilgili görüş, öneri ve talepleriniz için EPİAŞ Yardım Masası üzerinden bize ulaşabilirsiniz. EPİAŞ Yardım Masası için: https://yardim.epias.com.tr/